close

Enter

Log in using OpenID

bahar kay.yen. genel bil. - Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Bürosu.

embedDownload
Sayın Öğrencimiz,
Batı Avrupa Yükseköğretim Programları, 2013-2014 öğretim yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme
işlemleri;
10 Mart 2014 Pazartesi günü (Türkiye Saatiyle) 09:00 da başlayıp, 21 Mart 2014
Cuma günü (Türkiye Saatiyle) 17:30
da (mazeretli olanlar da dahil olmak üzere) sona
erecektir. Bu sürenin uzatılması mümkün olmadığı gibi, ek süre talebinde bulunan mazeret
dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.
2013-2014 öğretim yılı Bahar
Dönemi
kayıt yenileme
işlemlerine ilişkin online başvuru,
https://kayit.anadolu.edu.tr web adresi üzerinden yapılacaktır. Söz konusu adrese girildiğinde
karşınıza çıkan alanda Batı Avrupa Programlarının bulunduğu linki tıklayınız. Açılan sayfada
E-Posta Adresi (veya TC Kimlik Numarası) yazan alana kimlik kartınızdaki öğrenci numaranızı ve
altındaki yere ise şifrenizi ve “Güvenlik Kodunu” istenilen alana girerek “Oturum Aç” butonunu
tıklayınız.
Ekranda karşınıza “Dikkat”
başlıklı bir açıklama gelecektir. Söz konusu açıklamayı okuyunuz.
İstenilen işlemleri süresi içerisinde eksiksiz olarak tamamlayıp Bahar Dönemi Kayıt Yenileme
Dilekçesini ve öğretim giderini ödediğinizi gösteren dekontu/belgeyi en geç 21 Mart 2014 tarihine
kadar Batı Avrupa Bürosunun aşağıdaki adresine göndermeyi unutmayınız.
Bilgilerinizi rica eder, başarılar dilerim.
Prof.Dr. Kerim BANAR
DEKAN
Adres:
Anadolu Universität
Kontaktstelle für Westeuropa
Friesenplatz 13
D-50672 Köln
Ek:
Kayıt Yenileme İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler.
BATI AVRUPA PROGRAMLARI 2013-2014 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ
KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Batı Avrupa Programlarının 2013-2014 öğretim yılı bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri “Anadolu
Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” nin 6. maddesindeki
esaslara uygun olarak 10-21 Mart 2014 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt yenileme; Açıköğretim, İktisat,
İşletme Fakültelerinin Batı Avrupa Programlarına kayıtlı öğrencilerin öğretime devam edebilmeleri için
yaptırmaları gereken bir işlemdir.
Kaydını yeniletmeyen öğrenci, kayıt yeniletmediği dönemde sınavlara giremediği gibi öğrencilik
haklarından da yararlanamamaktadır. Bu nedenle öğrenime devam etmek isteyen öğrenciler, kayıt
yenileme koşullarına uygun olarak kayıtlarını yeniletmek zorundadırlar.
DÖNEMLİK-KREDİLİ SİSTEM HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Açık ve Uzaktan öğretimde dönemlik-kredili sistem; derslerin dönemlik olarak belirlendiği, bir öğretim
yılının güz ve bahar olmak üzere iki dönemden oluştuğu, her dönemde bir ara ve dönem sonu sınavının
yapıldığı, bütünleme sınavı ve yaz okulunun bulunmadığı, öğrencilerin derse devam edebilmesi ve
öğrencilik haklarından yararlanabilmesi için her dönem başında belirlenen tarihlerde kaydını yeniletmesi
gerektiği, kayıt yenileme dönemlerinde öğrencilerin Fakülte tarafından atanan dersleri daha sonra ilgili
dönemde almak üzere azaltabildiği veya ilgili üst dönemden 45 (European Credit Transfer System) ECTS
krediyi geçmeyecek şekilde ders ekleyebildiği, derslerin programda kapladıkları süreye ve gerektirdiği
çabaya göre kredilendirildiği ve zorunlu kredi miktarının tamamlanmasıyla mezun olunan eğitim-öğretim
sistemidir.
Dönemlik-kredili sistemde; önlisans programlarında, Güz Dönemi 1 ve 3. yarıyıllardan, Bahar Dönemi 2 ve
4.yarıyıllardan; lisans bölümlerinde, Güz Dönemi 1, 3, 5 ve 7. yarıyıllardan, Bahar Dönemi 2, 4, 6 ve 8.
yarıyıllardan oluşmaktadır.
Dönemlik-kredili sistemde ders geçme esası uygulandığından, sınıf kavramı bulunmamaktadır. Bu
nedenle öğrenciler 1, 2, 3 ve 4. sınıf olarak ayrılmazlar. Öğrenciler güz dönemi derslerini güz
döneminde, bahar dönemi derslerini bahar döneminde almak zorundadırlar. Başka bir ifade ile güz
dönemi dersini bahar döneminde, bahar dönemi dersini güz döneminde alamazlar.
Dönemlik-kredili
sistemde
öğretim
yapılan bölüm ve programlarda kayıtlı öğrenciler “Anadolu
Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ne tâbi
olacaklardır. Söz konusu yönetmeliğe https://www.anadolu.edu.tr/tr/aof-sinav-yonetmeligi web adresinden
ulaşılabilir.
Dönemlik-kredili sistem ve bağıl değerlendirme sistemi hakkında ayrıntılı bilgi https://ogrenci.anadolu.edu.tr
adresinde yayınlanan Dönemlik-Kredili Sistem Ölçme ve Değerlendirme Kılavuzunda açıklanmaktadır.
DERS EKLE - SİL İŞLEMLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER
2013-2014 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, güz ve bahar dönemlerinde Fakülte tarafından
atanan dersleri almak zorundadırlar. Bu öğrenciler ders ekle-sil işlemi yapamazlar.
Kayıt yeniletecek öğrenciler ise Fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya değiştirebilirler. Ders
ekle-sil işlemi bir üst dönemin derslerinden başlayarak yapılır. Ancak öğrenciler tekrar ettiği dersleri
eksiltemezler. Ders ekle-sil işlemi kayıt yenileme döneminde, o dönem için yapılır sonradan itiraz
edilemez. Öğrenciler
sorumlu
oldukları
derslerin
tamamından başarılı olmadan mezun
olamayacaklarından, eksilttikleri dersleri dersin açıldığı ilgili dönemde almak zorundadırlar. Açıköğretim,
İktisat, İşletme Fakültelerinin bölüm ve programlarındaki tüm dersler zorunlu olup seçmeli ders
bulunmamaktadır. Ders eksiltme işlemi o dersten sorumlu olunmayacağı anlamına gelmemektedir.
Fakülte tarafından 30 ECTS krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması ders kodu sırasında yapılmıştır.
Öğrenciler 30 ECTS kredilik dersin üzerine isterlerse 45 ECTS krediyi geçmeyecek şekilde bulunduğu
yarıyıl veya üst yarıyıldan ders ekleyebilirler.
Fakülte tarafından yapılan ders ataması sonucu atanmayan dersi kalan ve bu dersleri alması halinde mezun
olabilecek durumdaki öğrenciler 45 ECTS krediye kadar ders ekleyebilirler. Bu durumda olan öğrencilerin
ders ekle-sil ekranına girerek ders durumlarını kontrol etmeleri yararlarına olacaktır.
Lisans Programlarında birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarıyıllardan;
ikinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8. yarıyıllardan; üçüncü yarıyılın tüm
derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarıyıldan; dördüncü yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan
öğrenciler 8. yarıyıldan ders alamazlar.
Ders ekle-sil işlemi yapması gereken öğrenciler öğrenci kimlik kartlarında yazan öğrenci numaraları ve
şifreleri ile http://kayit.anadolu.edu.tr adresine giriş yapıp, kayıt yenileme linkinden ders ekle-sil
işlemini gerçekleştireceklerdir.
Ders ekle-sil işlemi üç basamaktan oluşmaktadır. En son basamakta mutlaka onay vermeniz
gerekmektedir. Yaptığınız ders ekle-sil işlemini onaylamadığınız takdirde, ders ekle-sil işleminiz geçersiz
sayılacaktır. Bu durumda Fakülte tarafından atanan dersleri kabul etmiş sayılırsınız. Birden fazla ders
ekle-sil işlemi yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders ekle-sil işlemi geçerli olacaktır.
Üç basamaktan oluşan ders ekle-sil işlemini yapan ve yaptığı ders ekle-sil işlemini onaylayan öğrenciler,
2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasının çıktısını yazıcıdan
alabilirler. Bu sayfada öğrencilerin ders ekle-sil işlemi sonucunda “Alacağı Dersler”, “Bıraktığı Dersler”,
“Adres ve Sınav Merkezi değişiklik tarihleri”, gibi önemli bilgiler yer almaktadır. Ayrıca bu belgenin ekinde
Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Dilekçesi ve Öğretim Giderini Ödeme Bilgisi yer almaktadır. Ders ekle
sil işleminden sonra kaydet butonuna basınız. Kaydet işleminden sonra oluşan PDF formatlı bu
belgelerin yazıcınızdan çıktısını (dökümünü) alınız.
ÖĞRETİM GİDERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Öğretim Gideri Ödeme Bilgisi 2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü
Sayfasının sonunda yer almaktadır. Kayıt yeniletecek öğrenciler, Öğretim Giderini “Öğretim Giderini Ödeme
Bilgisi” belgesinde yer alan bilgiler ışığında kayıt yenileme tarihleri içerisinde yapacaklardır.
Bakanlar Kurulu Kararında Sayılan Kanunlar Kapsamına Giren, Öğretim Gideri Ödemeyecek
Öğrenciler
-
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci
maddesi ile
-
3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,
-
23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve
Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,
-
28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri
Tazminat Kanunu, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki
görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin eş ve çocukları,
-
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki malüller, eş ve çocukları,
-
24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden
Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanlar ile bunların eş ve
çocuklarından öğrenim ücreti/öğrenci katkı payı alınmayacağı hüküm altına alındığından Anadolu
Üniversitesi Senatosu kararı gereğince yukarıda sayılan kanunlar kapsamına girenlerden Dönem
Öğretim Gideri alınmayacaktır.
Yukarıda sayılan kanunlar kapsamına giren öğrenciler https://kayit.anadolu.edu.tr adresinden kayıt
yenileme işlemlerini tamamladıktan sonra, “bu kanunlar kapsamına girdiklerine dair” veya “bu kanunlar
kapsamında aylık bağlandığına dair” resmi yazıyı (banka ödemesini yapmadan) Batı Avrupa Bürosuna
göndereceklerdir. Öğrencilerin ilgili kurumdan aldığı resmi yazıda hangi kanun kapsamına giriyorlar ise o
kanun maddesi mutlaka bulunmalıdır.
Ayrıca Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulu; engellik oranı % 40 ve daha fazla olan Batı Avrupa
Programları öğrencilerine bu durumlarını Türkiye’deki bir hastaneden alınmış “Sağlık Kurulu Raporu” ile
belgelendirmeleri kaydıyla ‘Dönem Öğretim Giderini engellilik oranı kadar indirim yapılarak ödemelerine
karar vermiştir. Engellilik oranı %40’ın altında ise, bu öğrenciler Dönem Öğretim Giderinin tamamını
ödeyeceklerdir.
Öğretim Gideri İle İlgili Önemli Açıklama
Öğretim giderini, havale masrafları göndericiye ait olmak üzere ve en geç 21 Mart 2014 tarihine kadar aşağıda
belirtilen banka hesabına geçecek şekilde yatırınız/havale ediniz. 21 Mart 2014 tarihine kadar öğretim
gideri aşağıdaki hesaba geçmeyen öğrencilerin bahar dönemi kayıt yenileme işlemi yapılamayacaktır.
Kimi öğrenciler öğretim giderini banka hesaplarından havale edilmesi için, havale talimatını hesaplarının
bulunduğu banka şubesine vermektedirler. Ancak ilgili banka herhangi bir nedenle havaleyi yapmamakta veya geç
yapmakta ya da başka bir aracı bankaya göndermektedir. Bu durum öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerinin
olağan süresi içinde tamamlanmasını geciktirmekte ya da yapılamamasına neden olmaktadır. Bu nedenle bu
yöntemi seçen öğrencilerin paralarının doğru yere ve zamanında havale edilip edilmediğini kontrol etmelerinde
yarar vardır.
Öğretim giderini zamanında havale etmiş olmanıza rağmen, herhangi bir nedenle gönderilen miktar banka
hesabımıza geçmediği takdirde kayıt yenileme işleminiz yapılamayacaktır.
Geçmiş yıllarda kimi öğrenciler, örneğin banka adı, adresi ve diğer hesap bilgilerini, yanlış veya eksik yazmaları
nedeniyle kayıt yenileme işlemleri yapılamamıştır. Bu nedenle havale ile ilgili işlemler tamamen öğrencinin kendi
sorumluluğundadır.
“Anadolu Üniversitesi Öğrenci Katkı Payı ve Öğretim Giderlerinin Tahsil ve İade Esasları”na göre; öğrencinin,
kesin kayıt ve/veya kayıt başvuru işleminden sonra, herhangi bir nedenle ilişkilerinin kesilmesi halinde ödemiş
oldukları öğretim giderinin iade işlemi yapılmayacaktır.
Öğrencinin, ilgili esaslara göre mükerrer ve/veya fazla ödemeden dolayı doğacak iade işlemleri için, ödeme
tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yazılı olarak başvurması zorunludur. Süresi içinde yapılmayan ve öğrencinin
banka hesap bilgilerinin yer almadığı dilekçeler işleme alınmayacaktır.
BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ İÇİN ÖĞRENCİLERİN YAPMASI GEREKENLER
1.
2.
3.
Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Dilekçesini okuduktan sonra alt kısmında imza yazan yere mavi
tükenmez kalem ile imzanızı atınız.
Öğretim Giderini Ödeme Bilgisinde bahar dönemi öğretim giderinin nasıl ödeneceği ve banka
bilgileri yer almaktadır. Açıklamada yer alan bilgilere göre Öğretim Giderini ödeyiniz / havale ediniz.
Ödeme / havale işlemlerini yaparken mutlaka öğrenci numaranızı havale işlemi içine yazınız.
Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Dilekçesi ile Öğretim Giderinin ödendiğini gösteren Banka
Makbuzunun birer fotokopisini kendinize saklayınız, asıllarını 21 Mart 2014 tarihine kadar Batı
Avrupa İrtibat Bürosuna gönderiniz. Postadaki kaybolma ve gecikmelerden Büromuz sorumlu
değildir.
ADRES
Anadolu Universität
Kontaktstelle für Westeuropa
Friesenplatz 13
D- 50672 Köln
Bahar Dönemi Kayıt yenileme Dilekçesi ile öğretim giderinin ödendiğini gösteren banka
makbuzunu/dekontunu Batı Avrupa İrtibat Bürosuna ulaştırmayan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri
yapılamayacaktır.
DERS KİTAPLARININ ÖĞRENCİLERİN ADRESLERİNE ESKİŞEHİR’DEN GÖNDERİLMESİ
Bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri tamamlandıktan sonra öğrencilerin seçmiş oldukları derslere göre kitap
paketleri hazırlanarak posta yoluyla Eskişehir’den adreslerine doğrudan gönderilecektir.
Ders kitaplarının öğrencilerin adreslerine ulaşabilmesi öğrencinin bilgisayar kayıtlarında adresini doğru yazmasına
bağlıdır. Özellikle Almanya’da postacı tarafından adrese teslim edilemeyen paketler belli bir zaman sonra Köln’deki
Batı Avrupa Bürosuna dönmektedir. Ayrıca Almanya içinde adrese teslim edilemeyen kitap paketleri için posta
görevlisi tarafından bir uyarı bırakılmaktadır. Adresinize gönderilen gönderilerin size teslim edilebilmesi için posta
kutunuzda mutlaka soyadınızın yazılı olması gerekmektedir.
Ders ekle sil işlemi yapan öğrencilerimiz seçtikleri derslerin kitapları adreslerine ulaşana kadar
https://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alan pdf formatlı kitaplardan seçmiş oldukları derslerine
çalışmaya başlayabilirler.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
147 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content