close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 eğitim öğretim yılı güz dönemi kurumlararası yatay geçiş

embedDownload
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI (YURT İÇİ)
Adı Soyadı
Okuduğu
Üniversite
Okuduğu
Bölüm
Geçiş
Yapacağı
Sınıf
Geçiş Yapmak
İstediği Bölüm
GNO
ÖSYM
Puanı
BÜġRA PINARBAġI
KARABÜK ÜNĠ.
MĠMARLIK
2
MĠMARLIK
78,3
KÜBRA BOZDAĞ
KARABÜK ÜNĠ.
MĠMARLIK
2
MĠMARLIK
ELĠF ÇĠÇEK
KARATAY ÜNĠ.
MĠMARLIK
2
ZEYNEP UĞUR
BEYKENT ÜNĠ.
MĠMARLIK
ZEHRA AĞIR
TRAKYA ÜNĠ.
AYġEGÜL ÇELĠK
GNOx0.30 ÖSYM Px0.70 Sıralama
Puanı
Açıklamalar
428,74249
23,49
300,119743
323,609743
1. ASIL
76,9
421,06384
23,07
294,744688
317,814688
2. ASIL
MĠMARLIK
89,96
392,21385
26,988
274,549695
301,537695
1. YEDEK
2
MĠMARLIK
92,06
388,75256
27,618
272,126792
299,744792
2. YEDEK
MĠMARLIK
2
MĠMARLIK
81,56
390,31228
24,468
273,218596
297,686596
KARABÜK ÜNĠ.
MĠMARLIK
2
MĠMARLIK
78,3
388,18918
23,49
271,732426
295,222426
SĠNEM TUĞÇE DURAK
KARATAY ÜNĠ.
MĠMARLIK
2
MĠMARLIK
88,56
373,22771
26,568
261,259397
287,827397
MEHMET KARAKURT
ĠSTANBUL GELĠġĠM
ÜNĠ.
MĠMARLIK
2
MĠMARLIK
79
321,64531
23,7
225,151717
248,851717
ASLI ÖZCAN
KARATAY ÜNĠ.
MĠMARLIK
2
MĠMARLIK
77,6
311,82695
23,28
218,278865
241,558865
NAZMĠYE BAYSAL
KARATAY ÜNĠ.
MĠMARLIK
2
MĠMARLIK
79,93
300,30897
23,979
210,216279
234,195279
MĠMARLIK
2
MĠMARLIK
79
291,0568
23,7
203,73976
227,43976
MĠMARLIK
2
MĠMARLIK
88,33
283,86841
26,499
198,707887
225,206887
FATĠH SULTAN
MERVE ÖZKUL
MEHMET
ĠSTANBUL
AHMET ENVER KAHRAMAN
ESENYURT
FURKAN BÖLÜKBAġI
ĠST.ESENYURT ÜNĠ.
MĠMARLIK
2
MĠMARLIK
82,73
264,54424
24,819
185,180968
210,000
BERKCAN TOK
MELĠKġAH ÜNĠ.
MĠMARLIK
2
MĠMARLIK
90,66
260,13909
27,198
182,097363
209,295363
MĠMARLIK
2
MĠMARLIK
79,46
248,29007
23,838
173,803049
197,641049
MĠMARLIK
2
MĠMARLIK
71,76
224,75449
21,528
157,328143
178,856143
YAHYA BURAK DOĞRUEL
ABDULMUTTALĠP
DENĠZCĠLER
ĠSTANBUL GELĠġĠM
ÜNĠ.
ĠSTANBUL DOĞUġ
ÜNĠ.
Adayın LYS puanı oluĢmadığından Üniversitemiz
Kurumlararası Yatay GeçiĢ Yönergesi
çerçevesinde değerlendirilmemiĢtir.
ABDULSELĠM KAHRAMAN
ANKARA ATILIM
ÜNĠ.
MĠMARLIK
2
MĠMARLIK
SEFA ÇINAR
NĠĞDE ÜNĠ.
ĠNġAAT MÜH.
3
ĠNġAAT MÜH.
79
330,25559
23,7
231,178913
254,878913
1. ASIL (3. sınıf))
HAYDAR
MEHMETALĠOĞULLARI
ġIRNAK ÜNĠ.
ĠNġAAT MÜH.
3
ĠNġAAT MÜH.
81,06
266,33539
24,318
186,434773
210,752773
2. ASIL (3. sınıf)
AKAN ADIGÜZEL
ġIRNAK
ÜNĠVERSĠTESĠ
ĠNġAAT MÜH.
3
ĠNġAAT MÜH.
83,2
263,60901
24,96
184,526307
209,486307
1. YEDEK (3. sınıf)
OKAN GÜLERCE
KARABÜK ÜNĠ.
ĠNġAAT MÜH.
2
ĠNġAAT MÜH.
80,86
328,643
24,258
230,0501
254,3081
1. ASIL (2. sınıf)
MEHMET ĠNAL
KIRIKKALE ÜNĠ.
ĠNġAAT MÜH.
2
ĠNġAAT MÜH.
MUHAMMET EMĠN KÜÇÜK
ORTADOĞU TEKNĠK
ÜNĠ.
ĠNġAAT MÜH.
2
ĠNġAAT MÜH.
ERTUĞRUL KURT
AKSARAY ÜNĠ.
ĠNġAAT MÜH.
2
ĠNġAAT
76,2
307,35705
22,86
215,149935
238,009935
1. YEDEK (2. Sınıf)
RAMAZAN SAĞLAM
SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠ.
ĠNġAAT MÜH.
2
ĠNġAAT MÜH.
70,83
307,99311
21,249
215,595177
236,844177
2. YEDEK (2.sınıf)
ALĠ YAVUZ BAġKÖYLÜ
CANĠK BAġARI ÜNĠ.
ĠNġAAT MÜH.
2
ĠNġAAT MÜH.
88,8
296,29364
26,64
207,405548
234,045548
KADĠR YAġAR
CUMHURĠYET ÜNĠ.
ĠNġAAT MÜH.
2
ĠNġAAT MÜH.
MEHMET AKĠF MUġTA
NĠĞDE ÜNĠ.
ĠNġAAT MÜH.
2
ĠNġAAT MÜH.
ĠSMAĠL ÖZDENĠZ
NĠĞDE ÜNĠ.
ĠNġAAT MÜH.
2
ĠNġAAT MÜH.
KADRĠYE YÜKSEL
GAZĠOSMANPAġA
ÜNĠ.
BEYZA UZ
MEVLANA ÜNĠ.
MEHMET DĠNÇ
MEVLANA ÜNĠ.
EZGĠ GÖKSU
MEVLANA ÜNĠ.
BERKAY EMĠN
BOZOK ÜNĠ.
ABDULLAH ÇOġKUN
MEVLANA ÜNĠ.
SÜLEYMAN GÖKMEN
AKSARAY ÜNĠ.
MUSTAFA ÖZTEKĠN
GAZĠOSMANPAġA
ÜNĠ.
YASĠN ADIGÜZEL
AKSARAY ÜNĠ.
HASAN BASRĠ KARADEMĠR
FIRAT ÜNĠ.
ZEKAĠ ÖZKÖK
KARATAY ÜNĠ.
ELEKTRĠKELEKTRONĠK
MÜH.
ELEKTRĠKELEKTRONĠK
MÜH.
ELEKTRĠKELEKTRONĠK
MÜH.
ELEKTRĠKELEKTRONĠK
MÜH.
ELEKTRĠKELEKTRONĠK
MÜH.
ELEKTRĠKELEKTRONĠK
MÜH.
ELEKTRĠKELEKTRONĠK
MÜH
ELEKTRĠKELEKTRONĠK
MÜH.
ELEKTRĠKELEKTRONĠK
MÜH.
ELEKTRĠKELEKTRONĠK
MÜH.
ELEKTRĠKELEKTRONĠK
MÜH.
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
ELEKTRĠKELEKTRONĠK
MÜH.
ELEKTRĠKELEKTRONĠK
MÜH.
ELEKTRĠKELEKTRONĠK
MÜH.
ELEKTRĠK
ELEKTRONĠK
MÜH.
ELEKTRĠKELEKTRONĠK
MÜH.
ELEKTRĠKELEKTRONĠH
MÜH.
ELEKTRĠKELEKTRONĠK
MÜH.
ELEKTRĠKELEKTRONĠK
MÜH.
ELEKTRĠKELEKTRONĠK
MÜH.
ELEKTRĠKELEKTRONĠK
MÜH.
ELEKTRĠKELEKTRONĠK
MÜH.
93,7
308,98672
28,11
216,290704
244,400704
2. ASIL (2. sınıf)
NEÜ Kurumlararası Yatay GeçiĢ Ġlkeleri Madde 4
gereği elenmiĢtir
NEÜ Kurumlararası Yatay GeçiĢ Ġlkeleri Madde 1
gereği elenmiĢtir.
NEÜ Kurumlararası Yatay GeçiĢ Ġlkeleri Madde 1
gereği elenmiĢtir.
79
284,2887
23,7
199,00209
222,70209
71,57
281,29019
21,471
196,903133
218,374133
1. ASIL (3. sınıf))
85,06
436,84074
25,518
305,788518
331,306518
1. ASIL (2. sınıf)
92,76
316,66945
27,828
221,668615
249,496615
2. ASIL (2. sınıf)
77,36
311,25686
23,208
217,879802
241,087802
1. YEDEK (2.sınıf)
84,83
281,66607
25,449
197,166249
222,615249
2.YEDEK (2. sınıf)
73,63
284,45033
22,089
199,115231
221,204231
87,86
278,21112
26,358
194,747784
221,105784
72,76
276,06153
21,828
193,243071
215,071071
90,2
264,67765
27,06
185,274355
212,334355
74,8
268,26146
22,44
187,783022
210,223022
Adayın LYS puanı oluĢmadığından Üniversitemiz
Kurumlararası Yatay GeçiĢ Yönergesi
çerçevesinde değerlendirilmemiĢtir.
MEKATRONĠK
MÜH.
MAK.
MÜH./BĠLGĠSAYA
R MÜH.
BĠLGĠSAYAR
MÜH.
BĠLGĠSAYAR
MÜH.
BĠLGĠSAYAR
MÜH.
BĠLGĠSAYAR
MÜH.
BĠLGĠSAYAR
MÜH.
NEÜ Kurumlararası Yatay GeçiĢ Ġlkeleri Madde 9
gereği elenmiĢtir.
EKREM ÇETĠN
MEVLANA ÜNĠ.
EDA ÜNALDI
MEVLANA ÜNĠ.
TAHA YASĠN KAHRĠMAN
KASTAMONU ÜNĠ.
MERVE ORAN
HARRAN ÜNĠ.
ERHAN ASLAN
HARRAN ÜNĠ.
ÜMRAN ġEKER
KARATAY ÜNĠ.
ĠREM BAĞCI
NĠĞDE ÜNĠ.
GIDA MÜH.
2
GIDA MÜH.
NĠLAY DERYA TOġUR
KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠ.
GIDA MÜH.
2
GIDA MÜH.
CĠHAT ġAVK
AFYON KOCATEPE
ÜNĠ.
HARĠTA MÜH.
2
HARĠTA MÜH.
82,03
295,5941
24,609
206,91587
231,52487
1. ASIL
ELĠF AKYAR
AKSARAY ÜNĠ.
HARĠTA MÜH.
2
HARĠTA MÜH.
78,06
275,40977
23,418
192,786839
216,204839
2.ASIL
KASIM SAFA YAKACAK
AFYON KOCA TEPE
ÜNĠ.
METALURJĠ VE
MALZEME MÜH.
2
METALURJĠ VE
MALZEME MÜH.
67,8
228,62443
20,34
160,037101
180,377101
1. ASIL
MUSTAFA ER
AKSARAY ÜNĠ.
MAKĠNE MÜH.
2
MAKĠNE MÜH.
BĠLGĠSAYAR
MÜH.
BĠLGĠSAYAR
MÜH.
BĠLGĠSAYAR
MÜH.
BĠLGĠSAYAR
MÜH.
BĠLGĠSAYAR
MÜH.
2
2
2
2
2
2
87,63
337,824
26,289
236,4768
262,7658
1. ASIL
68,96
309,98378
20,688
216,988646
237,676646
2.ASIL
NEÜ Kurumlararası Yatay GeçiĢ Ġlkeleri Madde 4
gereği elenmiĢtir
72,93
262,75023
21,879
183,925161
205,804161
1.YEDEK
71,53
262,83093
21,459
183,981651
205,440651
2. YEDEK
64,53
240,23673
19,359
168,165711
187,524711
1. ASIL
NEÜ Kurumlararası Yatay GeçiĢ Ġlkeleri Madde 4
gereği elenmiĢtir
Makine mühendisliği bölümü için kontenjan
bulunmadığından elenmiĢtir.
GNO: Genel not ortalaması
Not 1: Mimarlık ve Gıda Mühendisliği Bölümlerinde Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı bulunmaktadır. Bu bölümlere yatay geçiĢ ile kayıt yaptıracak
öğrencilerin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavına girmeleri zorunludur.
Not 2: Vakıf Üniversitelerinden yatay geçiĢ yapmaya hak kazanan öğrencilerin yatırması gereken harç miktarının 1. taksidi 193.50 TL'dir.
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI (YURT DIŞI)
Adı Soyadı
ALĠ CAN KÜÇÜKKESE
MUSTAFA DALLI
HÜSEYĠN TALHA SEVER
BURÇĠN KÜBRA AKKURT
ZÜBEYĠR ZĠYA EMĠNOĞLU
HALĠL POYRAZ
RÜVEYDA ARAL
M. SAMĠ AKMAN
EREN KARABAĞ
Okuduğu
Üniversite
DOĞU AKDENĠZ
ÜNĠ.
DOĞU AKDENĠZ
ÜNĠ.
VĠYANA TEKNĠK
ÜNĠ.
AZERBAYCAN
MĠMARLIK VE
ĠNġAAT ÜNĠ.
AZERBAYCAN
MĠMARLIK VE
MÜHENDĠSLĠK ÜNĠ.
AZERBAYCAN
MĠMARLIK VE
ĠNġAAT MÜH.
NAHCĠVAN DEVLET
ÜNĠ.
SARAYBOSNA
ÜNĠV.
VĠYANA TEKNĠK
ÜNĠ.
Okuduğu
Bölüm
Geçiş
Yapacağı
Sınıf
Geçiş Yapmak
İstediği Bölüm
GNO
MĠMARLIK
2
MĠMARLIK
71,53
400,071
21,459
280,0497
301,5087
1.ASIL YURT DIġI KONTENJANI
MĠMARLIK
2
MĠMARLIK
85,76
349,34716
25,728
244,543012
270,271
1.YEDEK YURT DIġI KONTENJANI
MĠMARLIK
2
MĠMARLIK
MĠMARLIK
2
MĠMARLIK
84,6
259,71769
25,38
181,802383
207,1824
MĠMARLIK
2
MĠMARLIK
77,13
259,24569
23,139
181,471983
204,611
MĠMARLIK
2
MĠMARLIK
74,8
248,14596
22,44
173,702172
196,1422
MĠMARLIK
2
MĠMARLIK
81,1
234,90033
24,33
164,430231
188,7602
MĠMARLIK
2
MĠMARLIK
79,93
219,75955
23,979
153,831685
177,8107
MĠMARLIK
2
MĠMARLIK
ÖSYM
Puanı
GNOx0.30 ÖSYM Px0.70
Sıralama
Puanı
NEÜ Kurumlararası Yatay GeçiĢ Ġlkelerine
uymadığından elenmiĢtir.
EMRAH YAMAN
DOĞU AKDENĠZ
ÜNĠ.
ĠNġAAT MÜH.
3
ĠNġAAT MÜH.
KASIM KAYA
DOĞU AKDENĠZ
ÜNĠ.
ĠNġAAT MÜH.
3
ĠNġAAT MÜH.
ĠNġAAT MÜH.
2
ĠNġAAT MÜH.
86,46
261,51086
25,938
183,057602
208,9956
ĠNġAAT MÜH.
2
ĠNġAAT MÜH.
91,13
247,8304
27,339
173,48128
200,8203
ĠNġAAT MÜH.
2
ĠNġAAT MÜH.
76,43
224,97571
22,929
157,482997
180,412
ĠNġAAT MÜH.
2
ĠNġAAT MÜH.
81,33
218,71963
24,399
153,103741
177,5027
MELĠSSA KONYALIOĞLU
EREN UYSAL
ĠREM NAMAL
UĞUR KARAMERCĠMEK
DOĞU AKDENĠZ
ÜNĠ.
DOĞU AKDENĠZ
ÜNĠ.
KKTC YAKIN DOĞU
ÜNĠ.
AZERBAYCAN
MĠMARLIK VE
ĠNġAAT ÜNĠ.
Açıklamalar
NEÜ Kurumlararası Yatay GeçiĢ Ġlkelerine
uymadığından elenmiĢtir.
Adayın LYS puanı oluĢmadığından
Üniversitemiz
Kurumlararası Yatay GeçiĢ Yönergesi
çerçevesinde değerlendirilmemiĢtir.
Adayın LYS puanı oluĢmadığından
Üniversitemiz
Kurumlararası Yatay GeçiĢ Yönergesi
çerçevesinde değerlendirilmemiĢtir.
1.ASIL YURT DIġI KONTENJANI
(2. Sınf)
1. YEDEK YURT DIġI KONTENJANI
(2. Sınıf)
UMUTHAN HAYDAR
CEMALOĞLU
AZERBAYCAN
MĠMARLIK VE
MÜHENDĠSLĠK ÜNĠ.
ĠNġAAT MÜH.
2
ĠNġAAT MÜH.
REMZĠ NUMAN GÜLKAYA
YAKINDOĞU ÜNĠ.
ELEKTRĠKELEKTRONĠK
MÜH.
3
ELEKTRĠKELEKTRONĠK
MÜH.
Evrak eksiği nedeniyle elenmiĢtir.
GIDA MÜH.
Adayın LYS puanı oluĢmadığından
Üniversitemiz
Kurumlararası Yatay GeçiĢ Yönergesi
çerçevesinde değerlendirilmemiĢtir.
GÖRKEM ARAS
YAKIN DOĞU ÜNĠ.
GIDA MÜH.
2
72,09
213,75736
21,627
149,630152
171,2572
GNO: Genel not ortalaması
Not 1: Mimarlık ve Gıda Mühendisliği Bölümlerinde Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı bulunmaktadır. Bu bölümlere yatay geçiĢ ile kayıt yaptıracak
öğrencilerin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavına girmeleri zorunludur.
Not 2: Yurt dıĢı üniversitelerinden yatay geçiĢ yapmaya hak kazanan öğrencilerin yatırması gereken harç miktarının 1. taksidi 193.50 TL'dir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
401 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content