close

Enter

Log in using OpenID

1. Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) Her öğrenci 4

embedDownload
İŞLT 661 MUHASEBE TEORİLERİ
DERS İÇERİĞİ
1. Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)
Her öğrenci 4 adet standardın 2 tanesini vizeye kadar, 2 tanesini finale kadar
sunumunu yapacaktır. Standartlar detaylı yapılan araştırma sonucu, standardın ilgili
bölümlerini açıklayacak, örneklendirecek şekilde hazırlanacaktır. Standartlar 30 Aralık 2014
tarihinde yapılacak final sınavında PowerPoint ve Word ortamında CD’de teslim edilecektir.
Word ortamında hazırlanan ödevlerde tez yazım klavuzu geçerlidir. Word ortamında
hazırlanan ödevin çıktıları teslim edilecektir.
2. Akademik Takvim
23.Eyl.13
30.Eyl.14
14.Eki.14
21.Eki.14
28.Eki.14
4.Kas.14
11.Kas.14
18.Kas.14
25.Kas.14
2.Ara.14
9.Ara.14
16.Ara.14
23.Ara.14
30.Ara.14
TOPLANTI
İLK SUNUM YAPACAKLAR İÇİN HAZIRLANMA SÜRESİ
YUSUF AĞ
1.DERS
TARIK ZİYAD ÇELİK
ZEHRA ÇELİK
2.DERS
ŞEMSETTİN ÇİĞDEM
KÜRŞAD ERDEM
3.DERS
İSA GEREKLİ
IŞIL ÖNAY
4.DERS
DERYA ÖZÇALIŞKAN
EMRAH S. YILMAZ GÖNÜL ÇİFÇİ
5.DERS
VİZE
YUSUF AĞ
6.DERS
TARIK ZİYAD ÇELİK
ZEHRA ÇELİK
7.DERS
ŞEMSETTİN ÇİĞDEM
KÜRŞAD ERDEM
8.DERS
İSA GEREKLİ
IŞIL ÖNAY
9.DERS
DERYA ÖZÇALIŞKAN
EMRAH S. YILMAZ GÖNÜL ÇİFÇİ
10.DERS
FİNAL
DEĞERLENDİRME
SUNUMLAR
30 Puan
SINAVLAR
70 Puan
VİZE
40%
FİNAL
60%
YUSUF AĞ
Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve
TMS 12 Gelir Vergileri
TMS 16 Maddi Duran Varlıklar
TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme
TARIK ZİYAD ÇELİK
TFRS 1Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması
TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar
TMS 18 Hasılat
TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar
ZEHRA ÇELİK
TMS 10 Raporlama Döneminden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Olaylar
TMS 17 Kiralama İşlemleri
TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü
TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
ŞEMSETTİN ÇİĞDEM
TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu
TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri
TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları
TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
KÜRŞAD ERDEM
TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler
TMS 7 Nakit Akış Tablosu
TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar
TMS 23 Borçlanma Maliyetleri
İSA GEREKLİ
TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri
TMS 20 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının
Açıklanması
TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum
TMS 33 Hisse Başına Kazanç
IŞIL ÖNAY
TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar
TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar
TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama
TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama
DERYA ÖZÇALIŞKAN
TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
TMS 2 Stoklar
TMS 26 Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama
TMS 41 Tarımsal Faaliyetler
EMRAH SITKI YILMAZ
TFRS 3 İşletme Birleşmeleri
TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler
TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar
TFRS 6 Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi
GÖNÜL ÇİFÇİ
TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar
TFRS 8 Faaliyet Bölümleri
TFRS 9 (2011 Versiyonu) Finansal Araçlar
TFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar
1. Ödevlerin hazırlanmasında temel kaynak Yaşar Cevizli Mağazalarına ait KOBİ TFRS
KAPSAMINDA FİNANSAL RAPORLAMA VE UYGULAMALARI kitabıdır.
2. Ödevler hazırlanırken en az 20 kaynaktan faydalanılacak olup kaynakların en az 10
tanesi İngilizce makale ve kitaplardan olacaktır.
3. Ödevler üniversitemizin tez yazım kılavuzundan faydalanılarak hazırlanacaktır (Word
dosyasında Times New Roman, 12 punto, 1,5 satır aralığında, iki yana yaslı vb…).
4. Ödevlerin her biri Word ortamında bastırılarak dosyalanmış bir şekilde kopyası ve her
bir ödev için ayrı ayrı CD’ye eklenerek dosya ve cd şeklinde verilecektir.
5. Ödevlerin zamanında ve tez kurallarına uygun olarak verilmesi ve bilimsel ahlak
kurallarına gereken özen verilerek hazırlanması gerekmektedir.
6. Konuların
her
biri
sözel
anlatım,
sayısal
örneklerle
desteklenecek
ve
muhasebeleştirilmesi yapılacaktır.
7. Örnekler özgün olmalı ve sözel kısım kesinlikle başka kaynaklardan birebir ya da üç
satırı geçebilecek blok alıntı olmamalıdır. Alıntının tespiti kolaylıkla sağlanmakta olup
tespiti halinde ödevler geçersiz kabul edilecektir.
8. Ödevlerin teslimi ve her türlü sorularınız için irtibat bilgileri aşağıdaki gibidir.
Başarılar dilerim…
Doç. Dr. Mehmet CİVAN
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
333 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content