close

Enter

Log in using OpenID

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Dr. H

embedDownload
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1)
Akreditasyon Kapsamı
IEP
Uluslararası Enerji Petrol Gözetim Sertifikasyon Ve Teknik Hizmetler
Organizasyonu Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0097-M
Revizyon No: 03 Tarih: 27 Kasım 2014
A tipi Muayene Kuruluşu
AB-0097-M
Adresi : MTK Sitesi 2.Giriş 5746/1 Sk.No:9 Kat:
2 Çamdibi
35090
İZMİR / TÜRKİYE
Muayene Alanı
Muayene Türü
Tel
: +90 232 431 17 45-46
Faks
: +90 232 431 17 30
E-Posta : [email protected]
Website : www.iep.com.tr
Standard / Şartname
Patlayıcı Ortam Tehlikesi
Bulunan Tesisler
Tasarım-Proje Muayenesi
EN 60079-10-1
EN 60079-10-2
Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan
Elektrikli Cihazlar ve Tesisat
Uygunluk Muayenesi
EN 60079-14
Montaj , Tamir ve Bakım
Hizmetleri
Uygunluk Muayenesi
IEC 60079-19
Patlayıcı Ortam Tehlikesi
Bulunan Tesisler ve Patlayıcı
Ortamlarda Bulunan Ekipmanlar
Uygunluk Muayeneleri
- ATEX 94/9/AT Yönetmeliğine
Göre Hazırlanan Kuruluş İçi
Muayene Talimatı (TA.01-01)
Patlayıcı Ortam Tehlikesi
Bulunan Tesisler
Güvenlik Muayenesi
ATEX 137 ( 99/92/AT)
Potansiyel Patlayıcı Ortamlar
Yönetmeliği
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1)
Akreditasyon Kapsamı / Bu kapsam için ek denetim dokümanı: EA 2/17
IEP
Uluslararası Enerji Petrol Gözetim Sertifikasyon Ve Teknik Hizmetler
Organizasyonu Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0097-M
Revizyon No: 03 Tarih: 27 Kasım 2014
A tipi Muayene Kuruluşu
AB-0097-M
Adresi : MTK Sitesi 2.Giriş 5746/1 Sk.No:9 Kat:
2 Çamdibi
35090
İZMİR / TÜRKİYE
Tel
: +90 232 431 17 45-46
Faks
: +90 232 431 17 30
E-Posta : [email protected]
Website : www.iep.com.tr
94/9/EC Patlayıcı potansiyeli olan ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ekipmanlar ve koruyuc
Ürün Grubu, Ürün /
Kullanım Amacı
Muhtemel Patlayıcı Ortamda
Kullanılan Teçhizat Ve Koruyucu
Sistemler
Muayene Türü / Modüller
-Tip İncelemesi Ek III
-Birim Doğrulama
İncelemesi Ek IX
Grup I, Kategori M1 ve M2
techizatları Grup II,
Kategori 1 ve 2 techizatları
-Ürün Doğrulama
İncelemesi Ek V
Grup I, Kategori M1
techizatları Grup II,
Kategori 1 techizatları
-Tipe Uygunluk İncelemesi
Ek VI
Grup I, Kategori M2
techizatları Grup II,
Kategori 2 techizatları
-İç Üretim Kontrolu Madde
8.1 b (ii)
Grup II, Kategori 2
Elektrikli ve İçten Yanmalı
Motorlar harici techizatlar
Grup II, Kategori 3
techizatları
Standard / Şartname /Açıklamalar
94/9/AT Muhtemel Patlayıcı
Ortamda Kullanılan Teçhizat ve
Koruyucu Sistemler İle İlgili
Yönetmelik
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Not: Bu kapsam yalnızca zorunlu alandaki Onaylanmış Kuruluş faaliyetleri için geçerlidir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
103 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content