close

Enter

Log in using OpenID

2014 nisan-mayıs dönemi il içi naklen atama ilan metni ve başvura

embedDownload
SAKARYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
20X4 NİSAN-MAYIS DÖNEMİ İL İCİ NAKLEN ATAMA
İLAN METNİ/BASVURU SARTLARI/MÜNHAL KADROLARI
1.
“Sağlık B akanlığının Sağlık Personelinin İl İçi Atama ve Nakillerinin Usul ve Esaslarına
Dair Yönerge” uyarınca, aşağıda belirtilen takvim ve doğrultuda İl içi atama işlemi
gerçekleştirilecektir.
2 . Kadrosunun bulunduğu yerde fiilen ve en az 1 (bir) yıl görev yapanların başvurulan kabul
edilecektir. Aday memurların başvurusu kabul edilmeyecektir. Kadrosu Kamu Hastane
Birlikleri ve İl Sağlık Müdürlüğünde bulunan personelinin başvuruları kabul edilemeyecektir.
3. Başvuru evrakları imzasız ve onaysız olanlar ile başvuru tarih aralığından sonra başvuruda
bulunanların talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Başvuruda bulunan personellerin talepleri, 1 Ocak 2014 tarihinde hesaplanan ve
güncellenerek Personel Bilgi Sistemine aktarılan hizmet puanları esas alınarak
değerlendirilecektir.
5. Nisan-Mayıs 2014 dönemi il içi atama başvurularının değerlendirilmesi sırasında sağlık
mazeretini sağlık kurulu raporu ile belgeleyen ve eş durumunu belgeleyen personelin
başvurulan öncelikli olarak değerlendirilecektir.
6. İl içi naklen atama başvuruları “2014 yılı İl İçi Nisan-Mayıs Dönem Atama İnceleme ve
Değerlendirme Komisyonu tarafından aşağıdaki takvime uygun olarak değerlendirilerek
sonuçlandırılacaktır.
7. Belirlenen başvuru aralığında yapılan başvurular ilgili komisyon tarafından değerlendirilerek
uygun görülen ve uygun görülmeyen atama talepleri (ret gerekçeleri ile birlikte) iki ayrı liste
halinde ve tebligat yerine geçmek üzere aşağıdaki takvime uygun olarak Müdürlüğümüz
internet sitesinde ilan edilecektir.
8. Başvuru şartlarını taşımadığı halde başvuruda bulunup sehven değerlendirmeye alınmış ve
komisyonca ataması yapılmış olanlar, durumun sonradan tespit edilmesi halinde atamaları
iptal edilecektir.
9. Sözleşmeli statüde istihdam edilen veya herhangi bir nedenle ücretsiz izinde olan personelin
başvuruları kabul edilmeyecektir.
10. Personeller itan edilen münhal kadrolara halen görev yaptıkları unvan ve branşları dikkate
doğrultusunda başvuruda bulunacaklardır.
11. İlan edilen münhal kadrolar haricinde olan il içi naklen atama talepleri değerlendirmeye
alınmayacaktır.
12. İlan edilen münhal kadrolara atanmak isteyen personel en çok 5 (beş) tercihte
bulunabilecektir. Komisyonca öncelikle sağlık ve eş durumu mazeretini belgeleyenlerden
başlanmak suretiyle tercih sırası ve hizmet puanı doğrultusunda değerlendirme yapılacaktır.
Aynı kadronun birden fazla personel tarafından tercih edilmesi halinde, hizmet puanı fazla
olan personele öncelik verilecektir.
13. Atamaları gerçekleştirilenler aşağıdaki takvime uygun olarak yeni görev yerlerinde göreve
başlayacaklardır.
14. Atama sürecine ilişkin tüm duyurular Müdürlüğümüz internet sayfasında ilan edilecek ve
tebligat yerine geçecektir.
MÜNHAL KADROLAR
1
2
3
4
5
6
7
8
İLÇE
Akyazı TSM
Ferizli TSM
Geyve TSM
Hendek TSM
Karasu TSM
Kocaali TSM
Kaynarca
Taraklı TSM
EBE
3
2
2
3
3
2
2
1
HEMŞİRE
2
0
1
0
1
1
1
0
NÎSAN-MAYIS 2014 DÖNEMİ İL İÇİ NAKİL ATAMA İŞLEMİ TAKVİMİ
1
2
Münhal kadroların ilan edilmesi ve
21 Nisan 2014-12 Mayıs 2014
İl içi naklen atama başvuru tarih aralığı
Başvuru belgelerinin değerlendirilmesi 13 Mayıs 2014-20 Mayıs 2014
3
Başvuru kabul ve ret listelerinin ilanı
4
İl içi atama işleminin gerçekleştirilmesi 22 Mayıs2014
5
Atama sonuçlarının ilan edilmesi
23 Mayıs 2014
6
Eski görev yerinden ayrılış tarihi
30 Mayıs 2014
7
Yeni görev yerinde başlama tarihi
02 Haziran 2014
21 Mayıs 2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
75 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content