close

Enter

Log in using OpenID

Ali Rıza Tiryaki – isg kültürü ve davranış odaklı yaklaşım sunu

embedDownload
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetiminde Kültüre
Davranışa Odaklanmak
Dr. Ali Rıza TİRYAKİ
Yönetici ne ister ?
Çalışan davranışlarının
değiştirilmesini, İSG kültürünün
güçlendirilmesini ?
Yönetimin kendi tutum ve davranışlarını
değiştirerek işe başlayabilmesi !
Yönetimin Kendinden Başlaması
 Çalışan davranışlarının değişmesi
için yöneticiler önce kendi
davranışlarını değiştirmelidir,
İş Sağlığı ve güvenliğinin “dil”i
 Anlaşılır, temiz Türkçe ile,
 Eşit, iyi ilişkiyi,
 Katılımı,
 Dayanışmayı,
 Ortak enerji ve hevesi içeren,
 Olumluya odaklı, olumlu bir dil
Kurmamız gereklidir.
Yönetici Davranışı
 Çalışan Davranışı “yönetici davranışları”nın bir
fonksiyonudur.
 Güvenlik kültürünün, bireysel güvenli davranış disiplini ve
otokontrolünün zayıf olduğu ülkemizde “yönetici”
davranışları daha kritik önem kazanıyor
 Hele geçiş dönemlerinde
Davranışsal Aksiyon Planlama
 Yöneticinin kendi davranışları üzerinde
hedef odaklı yapılandırılmış kontrol
kurmasıdır.
Öz Değerlendirme
 İş sağlığı ve güvenliğinin en önemli şirket değeri olduğunu
nasıl ortaya koyuyorum, bunu somut olarak göstermek
için ne yapıyorum ?
 İSG alanında ne kadar güçlü liderlik yapıyor, rol modeli
oluyorum ?
 Sözlerimle, eylemlerim ne ölçüde tutarlı ?
Öz Değerlendirme
 Sahada iş güvenliğindeki iyileştirmelere, güvenli
davranışlara odaklı olarak ne sıklıkla gözlem yapıyorum ?
 Departman bazında bütün hat yöneticileri ve çalışanların
katıldığı ve iş sağlığı ve güvenliği konularının ele alındığı
toplantılara ne sıklıkla katılıyorum ?
 Çalışanların görüş ve önerilerini almak için hangi
mekanizmaları kullanıyor, onlara ne sıklıkla kulak
veriyorum ?
Harekete geçmek
önce
Kaza, facia
sonra
Çalışanlar neden riskli davranır ?
Riskli davranış niye benzerlik ve tekrarlılık
gösterir ?
Riskli davranışlar çalışma ortamında
öğrenilir, nasıl pekişir yerleşir ?
Riskli rutinde ustalaşmak !
Bazal Performansın Belirlenmesi
( Establishing baseline performance )
 Müdahale hayata
geçirilmeden önce mevcut
durum tanımlaması,
 referans gözlemler,
görüşmeler
Sahiplenme (Ownership)
 İşveren
 Yöneticiler
 Çalışanlar
 Profesyoneller
Güvenli /Güvensiz Davranışların Tanımı
( definition of safe/unsafe behaviours )
 Riskli ve güvenli
davranışlar
 İşe-operasyona özgü
olarak açık net
tanımlanmış mı ?
 Riskli davranış-riskli metot
ayrımı yapılmış mı ?
Vinçte yüksekte askıda duran
bobine çember atma.
Eğitim ( Training )
 Yöneticiler,
 Gözlemciler,
 hat yöneticileri,
 Çalışanlar,
 Profesyoneller,
Gözlemci Eğitimi
Gözlem ( Observation )
 Düzenli-sürekli gözlem-
geri bildirim uygulamaları,
 Yöneticilerin, çalışanların
dönüşümlü olarak
“gözlemci” olacak,
 Kişisel teşhir olmayacak,
(Yöneticinin çalışana sarı
kart göstermesi değil )
Davranış Analizi Çalışmaları
 Bütün
üniteler/fonksiyonel
birimler ile toplanılarak:
 Gözlem sonuçları
değerlendirildi,
 Sık gözlenen davranışlar
ayıklandı,
 Davranış analizleri yapıldı,
Hedef Belirleme ( Goal – Setting )
 Proaktif Performans
hedeflerinin belirlenmesi,
 Hedefler tanımlanırken
çalışanların katılımının
sağlanması
Geri Bildirim (Feedback):
 iş başında çalışana yüz
yüze sözlü geri bildirim,
 Gözlem verilerinin analiz
bulgularının
sayısallaştırılıpgörselleştirililmesi,
Pekiştirme (Reinforcement)
 Pekiştirme
 yönetim desteği, övgüsü,
yüreklendirme, takdir veya
finansal ödül
Gözden Geçirme ( review )
 Programın etkinliğinin
sistematik olarak gözden
geçirilmesi
 İSG Kültürü iyileştirilip, güçlendirilebilir.
 Bu mümkündür.
 Ve bize bağlıdır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 748 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content