close

Enter

Log in using OpenID

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

embedDownload
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBİTAK BUTAL
Tübitak Bursa Test Ve Analiz Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0494-T
Revizyon No: 03 Tarih: 02-Temmuz-2014
Deney Laboratuvarı
AB-0494-T
Adresi : Gaziakdemir Mah. Merinos Cad. No:11
Osmangazi 16190
BURSA / TÜRKİYE
Tel
: 0 224 233 94 40
Faks
: 0 224 233 94 45
E-Posta : [email protected]
Website : http://www.butal.tubitak.gov.tr
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
TEKSTİL
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Kumaşların Gerilme Özellikleri - Bölüm-1: En
Büyük Kuvvetin ve En Büyük Kuvvet Altında
Boyca Uzamanın Tayini - Şerit Metodu
TS EN ISO 13934-1
BS EN ISO 13934-1
DIN EN ISO 13934-1
EN ISO 13934-1
ISO 13934-1
Kumaşların Gerilme Özellikleri - Bölüm-2: En
Büyük Kuvvetin Tayini - Kavrama Metodu
TS EN ISO 13934-2
BS EN ISO 13934-2
DIN EN ISO 13934-2
EN ISO 13934-2
ISO 13934-2
Kumaşların Yırtılma Özellikleri - Bölüm-1:
Balistik Sarkaç Metodu İle Yırtılma Kuvvetinin
Tayini
TS EN ISO 13937-1
ISO 13937-1
BS EN ISO 13937-1
DIN EN ISO 13937-1
EN ISO 13937-1
Kumaşların Yırtılma Özellikleri - Bölüm-2:
Pantolon Biçimindeki Deney Numunelerinin
Yırtılma Kuvvetinin Tayini (Elektronik
Hesaplama)
ISO 13937-2
BS EN ISO 13937-2
TS EN ISO 13937-2
DIN EN ISO 13937-2
EN ISO 13937-2
Kumaşların Yırtılma Özellikleri - Bölüm-3: Kanat
Biçimindeki Deney Numunelerinin Yırtılma
Kuvvetinin Tayini (Tek Yırtma Metodu) (Elektronik Hesaplama)
ISO 13937-3
TS EN ISO 13937-3
BS EN ISO 13937-3
DIN EN ISO 13937-3
EN ISO 13937-3
Kumaşların Yırtılma Özellikleri - Bölüm-4: Dil
Biçimindeki Deney Numunelerinin Yırtılma
Kuvvetinin Tayini (Elektronik Hesaplama)
ISO 13937-4
TS EN ISO 13937-4
BS EN ISO 13937-4
DIN EN ISO 13937-4
EN ISO 13937-4
Kumaşların Patlama Özellikleri - Bölüm-1:
Patlama Mukavemetinin ve Patlama
Gerilmesinin Tayini İçin Hidrolik Metot
TS 393 EN ISO 13938-1
BS EN ISO 13938-1
DIN EN ISO 13938-1
EN ISO 13938-1
ISO 13938-1
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/10)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBİTAK BUTAL
Tübitak Bursa Test Ve Analiz Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0494-T
AB-0494-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(TEKSTİL Devam)
Revizyon No: 03 Tarih: 02-Temmuz-2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Kumaşlarda Yüzey Tüylenmesi ve Boncuklanma
Yatkınlığının Tayini - Bölüm-1: Boncuklanma
Kutusu Metodu
TS EN ISO 12945-1
BS EN ISO 12945-1
DIN EN ISO 12945-1
EN ISO 12945-1
ISO 12945-1
Kumaşlarda Yüzey Tüylenmesi ve Boncuklanma
Yatkınlığının Tayini - Bölüm-2: Geliştirilmiş
Martindale Metodu
TS EN ISO 12945-2
BS EN ISO 12945-2
DIN EN ISO 12945-2
EN ISO 12945-2
ISO 12945-2
Kumaşlarda Yüzey Tüylenmesi ve Yatkınlığının
Tayini - Bölüm-3: Taklalı Serbest Düşme Metodu
ASTM D3512
TS 10258
Kumaşların Martindale Metoduna Göre Aşınma
Dayanımı Tayini Bölüm-2: İplik Kopması Metodu
(Elastik Kumaşlar Hariç)
TS EN ISO 12947-2
BS EN ISO 12947-2
DIN EN ISO 12947-2
EN ISO 12947-2
ISO 12947-2
Kumaşlarda Hava Geçirgenliği Tayini
TS 391 EN ISO 9237
EN ISO 9237
ISO 9237
BS EN ISO 9237
DIN EN ISO 9237
Tekstil - Paketlerden alınan iplikler-Tek ipliğin
kopma mukavemetinin ve kopma uzamasının
tayini
TS EN ISO 2062
EN ISO 2062
BS EN ISO 2062
ISO 2062
DIN EN ISO 2062
Dokunmuş Kumaşlar - Yapı Analiz Metotları Kısım 2 - Birim Uzunluktaki İplik Sayısının Tayini
TS 250 EN 1049-2 (Metod A)
EN 1049-2 (Metod A)
ISO 7211-2 (Metod A)
BS EN 1049-2 (Metod A)
Dokunmuş Kumaşlar - Birim Uzunluk ve Birim
Alan Kütlesinin Tayini
TS 251 madde 6
TS EN 12127
ISO 3801 metot 5
BS EN 12127
EN 12127
DIN EN 12127
Tekstil - Yağ Geçirgenliği - Hidrokarbon
Dayanımı
TS EN ISO 14419
EN ISO 14419
ISO 14419
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/10)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBİTAK BUTAL
Tübitak Bursa Test Ve Analiz Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0494-T
AB-0494-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(TEKSTİL Devam)
Revizyon No: 03 Tarih: 02-Temmuz-2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Tekstil - Kumaşlar - Yüzey Islanmasına Karşı
Direncin Tayini (Püskürtme Tayini)
TS EN ISO 4920
EN ISO 4920
Tekstil Kumaşları - Su Geçirmezlik Tayini
Hidrostatik Basınç Tayini
TS 257 EN 20811
EN 20811
ISO 811
Tekstil - Tekstil Deneyleri İçin - Ev Tipi Çamaşır
Makinası İle Yıkama ve Kurutma İşlemleri
TS EN ISO 6330
ISO 6330
EN ISO 6330
BS EN ISO 6330
Boyut Değişmesinin Tayini İçin Deneylerde
Kullanılan Kumaş Parçaları İle Giysilerin
Hazırlanması, İşaretlenmesi ve Ölçülmesi
TS EN ISO 3759
EN ISO 3759
ISO 3759
Yıkama Kurutmadan Sonra Boyut Değişmesinin
Tayini
TS EN ISO 5077
EN ISO 5077
ISO 5077
Kasarlı PamukluTekstil Mamullerinin Su Emme
Özelliğinin Tayini
TS 866
Tekstil - Renk Haslık Deneyleri - Bölüm-B02:
Yapay Işığa Karşı Renk Haslığının Tayini - Ksenon
TS 1008 EN ISO 105 B02
EN ISO 105 B02
BS EN ISO 105 B02
ISO 105 B02
Ark Soldurma Lambası Deneyi
Tekstil - Renk Haslığı Deneyleri - Bölüm-C06:
Evsel Yıkamaya ve Ticari Müesseselerde
Yıkamaya Karşı Renk Haslığı
TS EN ISO 105-C06
ISO 105-C06
EN ISO 105-C06
Tekstil - Renk Haslığı Deneyleri - Bölüm-D01:
Kuru Temizlemeye Karşı Renk Haslığı Tayini
TS EN ISO 105 - D01
EN ISO 105 - D01
ISO 105 - D01
Tekstil - Renk Haslığı Deneyleri - Bölüm-X12:
Sürtünmeye Karşı Renk Haslığı Tayini
TS EN ISO 105 - X12
ISO 105 - X12
EN ISO 105 - X12
Tekstil - Renk Haslığı Deneyleri - Bölüm-E04:
Tere Karşı Renk Haslığı Tayini
TS EN ISO 105 - E04
EN ISO 105 - E04
ISO 105 - E04
Tekstil - Renk Haslığı Deneyleri - Bölüm-X11:
Sıcak Pres İle Ütülemeye Karşı Renk Haslığı
Tayini
TS 472 EN ISO 105 - X11
ISO 105 - X11
EN ISO 105 - X11
Tekstil Renk Haslığı Deneyleri - Bölüm-P01: Kuru
Isıya Karşı Renk Haslığı (Pres Ütüleme Hariç)
TS 3515 EN ISO 105 - P01
ISO 105 - P01
EN ISO 105 - P01
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/10)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBİTAK BUTAL
Tübitak Bursa Test Ve Analiz Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0494-T
AB-0494-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(TEKSTİL Devam)
SU VE ATIKSU
Revizyon No: 03 Tarih: 02-Temmuz-2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Tekstil - Renk Haslığı Deneyleri - Bölüm-E01:
Suya Karşı Renk Haslığı
TS EN ISO 105 - E01
ISO 105 - E01
EN ISO 105 - E01
Tekstil Kumaşlar - Yanma Özellikleri - Düşey
Konumdaki Numunelerin Alev Yayılma
Özelliklerinin Ölçülmesi
TS EN ISO 6941
EN ISO 6941
ISO 6941
BS EN ISO 6941
Dahili Malzemelerin Yanma Davranışının
Belirlenmesi - Ulaşım Araçları, Traktörler İle
Tarım ve Orman Araçları
ISO 3795
TS ISO 3795
FMVSS 302
Motorlu Araçların Belirli Sınıflarının İç
Yapılarında Kullanılan Malzemelerin Yanma
Davranışı İle İlgili Direktif
95/28/EC: 1995 Annex IV
95/28/AT: 1995 Ek IV
Yatay Konumdaki Kenardan Tutuşturulan
Numunelerde Alev Yayılma Özelliklerinin Tayini
95/28/EC: 1995 Annex VI
95/28/AT: 1995 Ek VI
Malzemelerin Düşey Alev Hızının Tespiti
Metodu
95/28/EC: 1995
95/28/AT: 1995
Koltuk Döşemeliklerinin Alev ve Sigara İle
Tutuşabilirlik Özelliğinin Değerlendirilmesi
BS 5852 (Clause 11)
Mobilya - Döşenmiş Yatak Tabanları ve
Döşeklerin Yanabilirliğinin Tespiti Bölüm-1: İçin
İçin Yanan Sigara
TS EN 597-1 (Madde 8.1)
EN 597-1 (Clause 8.1)
Mobilya - Döşenmiş Yatak Tabanları ve
Döşeklerin Yanabilirliğinin Tespiti Bölüm-2:
Kibrit Ateşi Eşdeğeri
TS EN 597-2 (Madde 8.1)
EN 597-2 (Clause 8.1)
Mobilya Döşeme İle Kaplanmış Mobilyanın
Yanabilirliğinin Tespiti - Bölüm-1: Yanma
Kaynağı İçin Yanan Sigara
TS EN 1021-1
EN 1021-1
Mobilya - Döşeme İle Kaplanmış Mobilyanın
Yanabilirliğinin Tespiti - Bölüm-2: Yanma
Kaynağı Kibrit Ateşi Eşdeğeri
TS EN 1021-2
EN 1021-2
Toplam Katı Madde Tayini
SM 2540 B
Sıcaklık Ölçümü Laboratuvar ve Saha Metodu
SM 2550 B
Toplam Askıda Katı Madde tayini
SM 2540 D
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/10)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBİTAK BUTAL
Tübitak Bursa Test Ve Analiz Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0494-T
Revizyon No: 03 Tarih: 02-Temmuz-2014
AB-0494-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(SU VE ATIKSU
Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Toplam Çözünmüş Katı Madde Tayini
SM 2540 C
Çökebilen Katı Madde Tayini
SM 2540 F
İletkenlik Tayini (Elektrometrik Metod)
SM 2510 B
pH Tayini (Elektrometrik Metot)
SM 4500-H+ B
Toplam Sertlik Tayini (EDTA Titrimetrik Metot)
SM 2340 C
Alkalinite Tayini (Titrasyon Metot)
SM 2320 B
Serbest Klor Tayini (DPD Kolorimetrik Metot)
SM 4500-Cl G
Yağ ve Gres Tayini (Kısmi-Gravimetrik Metot)
SM 5520 B
Hidrokarbon Tayini
SM 5520 F
Sülfat Tayini (Türbidimetrik Metot)
SM 4500-SO4-2 E
Klorür Tayini (Civa (II) Nitrat İle Titrasyon
Metodu)
SM 4500-Cl- C
Florür Tayini (SPADNS Metodu)
SM 4500-F- D
Fenol Tayini (Direkt Fotometrik Metot)
SM 5530 B
SM 5530 D
(Ön İşlem Prosedürü)
Toplam/Çözünmüş Organik Karbon (TOK/ÇOK)
(Yüksek Sıcaklıkta Yanma Metodu)
SM 5310 B
Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini
(Respirometrik Metot)
SM 5210 D
Toplam Fosfor Tayini (Persülfat Yakma Metodu)
(Kalay-2-Klorür Metodu)
SM 4500-P B
SM 4500-P D
Serbest Siyanür Tayini (Kolorimetrik Metot)
SM 4500-CN- E
Krom VI (Cr+6) Tayini (Kolorimetrik Metot)
SM 3500-Cr B
Yüzey Aktif Madde Tayini (MMAM) (ABS)
SM 5540 C
ICP-MS İle Metal Tayini (Cr, Cd, Pb, Mn, Ni, Cu,
B, Mo, Ba, Se, Sb, Ag, Al, As, V, Li, Be, Co)
TS EN ISO 17294-1
TS EN ISO 17294-2
ICP MS ile Metal Tayini (Hg, Zn ve Fe)
EPA METOD 6020A
Ağır Metal Analizi - AAS / Doğrudan
Hava-Asetilen Alev Metodu (Fe, Zn, Mg, Ca, K,
Na)
SM 3111 B
Ağır Metal Analizi (Hg) AAS Metodu (AAS-Soğuk
Buhar)
SM 3112 B
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 6/10)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBİTAK BUTAL
Tübitak Bursa Test Ve Analiz Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0494-T
AB-0494-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(SU VE ATIKSU
Devam)
ATIK ANALİZLERİ
(ELUAT)
Revizyon No: 03 Tarih: 02-Temmuz-2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
AAS Metodu İle Sodyum Adsorbsiyon Oranı
(SAR) Tayini (Na, Ca, Mg Tayininden Sonra
Hesaplama İle)
SM 3111 B
ICP OES İle Ağır Metal Tayini (Cd, Ba, Al, Cr, Cu,
Mo, Ni, Pb, Fe, Zn, K, Ca, Mg, Sn, B, Na)
TS EN ISO 11885
Toplam Metaller İçin Ön İşlemler
SM 3030
Amonyak-Amonyum Azotu (NH4-N) Tayini
(Fenat Metodu)
SM 4500-NH3 F
Nitrit Tayini (Kolorimetrik Metot)
SM 4500-NO2- B
Nitrat Tayini (Spektrofotometrik Metot)
TS 6231
Toplam Siyanür Tayini (Titrimetrik Metot)
SM 4500-CN- D
Sülfit Tayini (İyodimetrik Metot)
SM 4500-SO3-2 B
Sülfür Tayini (İyodimetrik Metot)
SM 4500-S2-F
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini (Açık
Reflux Metot)
SM 5220 B
Renk
(Gözle Mukayese Metodu
Tristimulus Spektrofotometrik Metot)
SM 2120 B
SM 2120 E
Çözünmüş Florür, Nitrit, Klorür, Ortofosfat,
Bromür, Nitrat ve Sülfat İyonlarının Sıvı İyon
Kromotografisi Cihazı İle Tayini Bölüm-1: Az
Kirlenmiş Sular İçin
EN ISO 10304-1
Su ve Atık Suda Toplam Kjeldahl Azotu Tayini
ISO 5663
Su ve Atık Suda Toplam Azot Tayini
DIN 38409-28
Önişlemler - Numune Hazırlama (Atıkların
Nitelendirilmesi - Katıdan Özütleme Analizi)
TS EN 12457-4
Kuru Kalıntı ve Su Muhtevası
(Çamurların Karakterizasyonu - Kuru Kalıntı ve
Su Muhtevası Tayini)
TS 9546 EN 12880
Sülfat Tayini (Türbidimetrik Metot)
SM 4500 SO4-2 E
Klorür Tayini (Civa (II) Nitrat İle Titrasyon
Metodu)
SM 4500-Cl- C
Florür Tayini (Spadns Metot)
SM 4500-F- D
Fenol Tayini + (Ön İşlem Prosedürü)
(Direkt Fotometrik Metot)
SM 5530 D
SM 5530 B
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 7/10)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBİTAK BUTAL
Tübitak Bursa Test Ve Analiz Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0494-T
Revizyon No: 03 Tarih: 02-Temmuz-2014
AB-0494-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(ATIK ANALİZLERİ
(ELUAT) Devam)
ATIK ANALİZLERİ
(ORJİNAL ATIKTA)
KATI YAKITLAR
(KÖMÜR, KOK)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Toplam/Çözünmüş Organik Karbon (TOK/ÇOK)
Tayini (Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu
SM 5310 B
ICP-MS İle Metal Tayini (Cr, Cd, Pb, Ni, Cu, Mo,
Ba, Se, Sb, As)
TS EN ISO 17294-1
TS EN ISO 17294-2
ICP MS ile Metal Tayini (Hg ve Zn)
EPA METOD 6020A
Ağır Metal Analizi - AAS Metot (Doğrudan
Hava-Asetilen Alev Metodu) (Zn)
SM 3111 B
BTEX (Benzen, Toluen, Etilbenzen, Ksilen)
Tayini
EPA 8260B
EPA 5021
Mineral Yağ Tayini
EN 14039
Ağır Metal Analizi (Hg) AAS Metodu (AAS-Soğuk
Buhar)
SM 3112 B
ICP-OES İle Ağır Metal Tayini (Cd, Ba, Cr, Cu, Mo,
Ni, Pb, Zn)
TS EN ISO 11885
LOI Kızdırma Kaybı (Çamurların
Karakterizasyonu: Kuru Kütlenin Kızdırma
Kaybının Belirlenmesi)
EN ISO 12879
Gaz Kromatografi Yöntem ile PCB Tayini (28, 52,
101, 118,138, 153, 180)
TS EN 15308
Atık, Çamur ve Sedimentlerde Toplam Organik
Karbon (TOK) Tayini
TS 12089 EN 13137
Katı Mineral Yakıtlarda Kükürt-Karbon Cihazı İle
Kükürt Miktarının Tayini
ASTM D 4239
Kömür ve Kok Kömüründe Makro
Termogravimetrik Analiz Yöntemi İle Proximate
Analiz
ASTM D 7582
Taş Kömürü Toplam Rutubet Tayini
ISO 589
Katı Mineral Yakıtların Brüt (Üst) Isıl Değerinin
Bombalı Kalorimetre İle Tayini ve Net (Alt)
Değerinin Hesaplanması
ISO 1928
Taş ve Kok Kömürü - Mekanik Numune
Hazırlama Metodu - Test Numunelerinin
Hazırlanması
ISO 13909-4
Katı Mineral Yakıtlar Toplam Karbon Tayini
(Enstrumental Metot)
TS ISO / TS 12902
Kömür Kok Analizleri Analiz Sonuçlarının Farklı
Bazlara Göre Hesaplanması
ISO 1170
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 8/10)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBİTAK BUTAL
Tübitak Bursa Test Ve Analiz Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0494-T
AB-0494-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
PETROL ÜRÜNLERİ
(SIVI HİDROKARBON
YAKITLAR,
YAĞLAYICILAR, FUEL
OİL)
Revizyon No: 03 Tarih: 02-Temmuz-2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Yanma Isısının Tayini-Kalorimetri Bombası
TS 1740
ASTM D 240
Parlama Noktası Tayini - Pensky Martens Kapalı
Kap
ASTM D 93
Enerji Dağılımlı X-Işını Flüoresans
Spektrometresi İle Petrol Ürünlerinde Kükürt
Tayini
ASTM D 4294
Petrol Ürünleri - Saydam ve Opak Sıvılar Kinematik Viskozite Tayini ve Dinamik
Viskozitenin Hesaplanması
TS 1451 EN ISO 3104
TS 1451 EN ISO 3104/T1
EN ISO 3104
EN ISO 3104/AC
ISO 3104
ISO 3104 CORR 1
ASTM D445
Ham Petrol ve Petrol Ürünleri - Yoğunluk Tayini
- Salınım Yapan U-Tüpü Yöntemi
TS EN ISO 12185
EN ISO 12185
ISO 12185
ASTM D4052
ATIK YAĞLAR VE
İZOLASYON SIVILARI
Petrol Ürünlerinin Akma Noktası İçin Standart
Test Metodu
ASTM D97
ASTM D5950
Parlama Noktası Tayini - Hızlı Dengelenen Kapalı
Kap
ISO 3679
Toplam Halojenler
(Civa (II) Nitrat İle Titrasyon Metodu)
EPA 5050
SM 4500-Cl- C
Petrol Ürünleri ve Kullanılmış Yağlarda GCMS ile
PCB Tayini
İşletme içi Metot (In-house
Method)
(TS EN 12766-1,TS EN 12766-2
ECD yerine MS Dedektör
kullanarak Modifiye Edilmiştir)
Petrol Ürünleri ve Kullanılmış Yağlarda GC-ECD
İle PCB Tayini
TS EN 12766-1
TS EN 12766-2
Enerji Dağılımlı X-Işını Flüoresans
Spektrometresi İle Tehlikeli Sıvı Atığın
Hazırlanması ve Element Analizi
ASTM D 6052
Parlama Noktası Tayini - Pensky Martens Kapalı
Kap Metodu
ASTM D 93
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 9/10)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBİTAK BUTAL
Tübitak Bursa Test Ve Analiz Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0494-T
Revizyon No: 03 Tarih: 02-Temmuz-2014
AB-0494-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Enerji Dağılımlı X - Işını Flüoresans
Spektrometresi ile Yağlama Yağlarında Element
Analizi Metodu (Ca, V, Cr, Mn, Ni, Cu, Zn,
Mo,Ag, Sn, Ba, Pb)
İşletme içi Metot (In-house
Method)
Klorür Tayini
EPA 5050
EN ISO 10304-1
Yalıtım Sıvılarında GCMS ile PCB Tayini
İşletme içi Metot (In-house
Method)
(EN 61619 ECD yerine MS
Dedektör kullanarak Modifiye
Edilmiştir)
Yalıtım Sıvılarında PCB Tayini
EN 61619
Enerji Dağılımlı X-Işını Flüoresans
Spektrometresi İle Toprak Örneklerinde
Element Analizi (Al, Si, K, Ca, Fe, Ti, P, V, Cr, Mn,
Ni, Cu, Zn, Ga, As, Rb, Sr, Zr, Cd, Sn, Sb, Ba, Hg,
Pb)
T-3.02.KÇM-010 (İşletme İçi
Metot)
(Toprak Kütlesi - Kütle Esasına Göre Kuru Madde
ve Su Muhtevası Tayini - Gravimetrik Metot)
TS ISO 11465
BOYA VE DİĞER
BENZER YÜZEY
KAPLAMALARI
Kurşun (Pb) Tayini
CPSC-CH-E1003-09.1
HAYVAN YEMLERİ
Azot Tayini ve Ham Protein Hesaplanması (Kjeldahl Yöntemi)
EN ISO 5983-2
SEBZE VE SEBZE
ÜRÜNLERİ
Nitrat ve/veya Nitrit Muhtevası Tayini (IC
Metodu)
TS EN 12014-2
TAHIL VE TAHIL
ÜRÜNLERİ
Rutubet Tayini
EN ISO 712
TAHILLAR,
BAKLAGİLLER VE YAN
ÜRÜNLERİ
Kül Tayini
EN ISO 2171
YAĞLI TOHUM
KÜSPELERİ
Dietileter İle Ekstrakte Edilebilen Yağın Tayini
TS 765
HUBUBAT VE
BAKLAGİLLER
Azot Tayini ve Ham Protein Hesaplanması (Kjeldahl Yöntemi)
EN ISO 20483
TOPRAK ÖRNEKLERİ
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 10/10)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBİTAK BUTAL
Tübitak Bursa Test Ve Analiz Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0494-T
AB-0494-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
HAYVANSAL VE
BİTKİSEL KATI VE SIVI
YAĞLAR
NUMUNE ALMA
Revizyon No: 03 Tarih: 02-Temmuz-2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Peroksit Değeri Tayini (Potansiyometrik Metot)
EN ISO 27107
Asit Sayısı ve Asitlik Tayini
EN ISO 660
Atık Sulardan Numune Alma
TS ISO 5667-10
TS ISO 5667-3
Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma
TS ISO 5667-6
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
133 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content