close

Enter

Log in using OpenID

çocuklarda kardiyopulmoner resüsitasyon

embedDownload
Tanım
• Kardiyopulmoner arrest spontan dolaşım ve
solunumun durmasıdır.
• Kardiyopulmoner Resusitasyon (KPR) spontan
kalp atımı, spontan solunum ve beyin
fonksiyonlarının tekrar kazandırılma çabasıdır.
2
Tarihçe...
•
•
•
•
•
1740; Paris Akademisi ilk ağızdan ağıza soluma
1903; İlk kapalı göğüs kardiyak masajı...
1960; KPR tanımı
1962; DC monofazik defibrilatör.
1963; AHA ilk KPR klavuzu.
3
Zaman - Serebral Perfüzyon
• KPR’ na başlanmazsa
• 0 – 4 dk Beyin hasarı yok
• 4 – 10 dk Beyin hasarı başlar
• > 10 dk Geri dönüşümsüz hasar
4
‘‘Zaman çok önemli’’
Yaşama Oranı %
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Yaşama Oranı %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5
Yaşam Kurtarma Zinciri
••2.Durumu
ve 3. halkalar
KPR
ve Defibrilasyonun
entegrasyonunu
tanımlar.
kötüleşen
hastanın
tanınması,
yardım
çağrılması
ve
Erken
İleri
Yaşam
Desteği
ve
resüsitasyon
sonrası
bakım:
• Derhal
başlatılan
KPR
yaşama dönme
şansını
2-3
kat artırır.
tedavi
edilmesinin
sağlanması
için
özel
uyarı
sistemleri
kurulmalıdır.
•• KPR
Resüsitasyon
sonrası
dönemdeki
tedavi
hastanın
yaşam
ve kollapstan
sonraki
3-5 ölüm
dk içinde
uygulanan
erken
• kalitesini
Hastane
dışında
ani
kardiyak
riskini
gösteren
bazı uyarıcı
artırır.
defibrilasyon
hayattafarkındalık
kalma şansını
%49–%75’e
bulgular konusunda
yaratılması
içinkadar
çaba yükseltir.
sarfedilmelidir.
Kalp ve beyin fonksiyonlarını
korumaya
yönelik
• Defibrilasyondan
önce her bir dakikalık
zaman
kaybı olmalıdır.
6
yeniden yaşama dönme şansını % 10-12 azaltır.
•
Temel Yaşam Desteği
Uzm. Dr. A. Tuğrul ZEYTİN
8
Temel Yaşam Desteği
Tanım:
• TYD, basit havayolu araçları dışında hiçbir araç-gereç
kullanmaksızın, havayolu açıklığının devam ettirilmesi
ve solunum ile dolaşımın desteklenmesidir.
Amaç:
• Kalp durmasının altında yatan neden geri
döndürülünceye kadar, yeterli solunum ve dolaşımın
sürdürülmesidir.
9
10
İlk Müdahale Basamakları
• Kurtarıcı güvenliğini öncelikli
• Çevre güvenliği
• Bilinç kontrolü
– Kazazede yanıt veriyor ya da hareket
ediyorsa;
İyi misin?
• Güvenli (recovery) pozisyonu
• Gerekmedikçe hastayı hareket ettirme...
12
Pozisyon verme
• Kazazedeye genellikle
yüz yukarı (supin)
pozisyon verilir
• İstisna:
– Gebe hasta  Sol
lateral pozisyon
13
Güvenli Pozisyon (Recovery)
14
• Airculation
irway (Havayolu)
•C
(Dolaşım)
•B
(Solunum)
•Airway (Havayolu)
•C
(Dolaşım)
•Breathing (Solunum)
reathing
irculation
15
16
17
Göğüs Kompresyonu
•
•
•
•
Devamlı
Hız: 100 kompresyon/ dk
Derinlik: 5 cm
Göğüs rahatlaması
– Kompresyon ve rahatlama süresi eşit
18
Göğüs Kompresyonu
19
Göğüs Kompresyonu
20
Havayolu Yönetimi
SERVİKAL TRAVMA ŞÜPHESİ OLMAYAN
HASTALARDA
Baş geri – Çene yukarı
SERVİKAL TRAVMA ŞÜPHESİ OLAN
Çene kaldırma
21
Kompresyon – Ventilasyon
• 30 kompresyon 2 solunum
•2 kurtarıcı varsa 2 dk da bir yer
değiştirmelidir.
23
Nereye Kadar ?
• Resusitasyona;
– hastanın spontan solunumu, göz açması, vucut
hareketlenmesi olana kadar,
– kurtarıcı yorulana kadar,
– yardım ekibi gelene kadar,
– hastanın öldüğünü kabul edene kadar devam
24
En sık yapılan YANLIŞLAR
• Yanlış el pozisyonu: organ yaralanması
• Bası arasında gevşemeye izin verilmemesi
• Zıplayan kompresyonlar
• Göğsü yeterince çöktürememe
• Kurtarıcı solukta çok fazla hava verme (aspirasyon)
• Heimlich manevrasında yanlış el pozisyonu (organ
yaralanması)
25
26
İleri Yaşam Desteği
……...………………………..
28
29
İleri Yaşam Desteği
• Etkin temel yaşam deşteği
• Kesintisiz göğüs kompresyonu
• VT/ VF için defibrilasyon
– İlaçlar
– Havayolu teknikleri
30
İleri Yaşam Desteği
• KPR’ye başlanılmasından ve defibrilasyon
yapılmasından sonra
– Damar yolu
– İlaç tedavisi
– İleri havayolu
31
İleri Yaşam Desteği
• Havayolu açıklığı için en sık kullanılan ve en
güvenilir yöntem, endotrakeal entübasyon.
• Oksijen bağlantısı olan bir ambu
Uzm. Dr. E. KADIOĞLU
32
İleri Yaşam Desteği
• İlaç ve sıvı uygulaması için damar yolu
– Resusitasyonların çoğunda santral damar yolu
gerekmez.
– Periferik damar yolu açılırken resusitasyona ara
verilmez.
– Venöz damar yolu açılamıyorsa, intraosseöz yol
açılabilir
33
İntravenöz – İntraosseöz
Erişim
• En kolay açılabilecek damar
yolunu seçin.
• IV erişim zor veya imkansız
ise İO erişimi deneyin.
•Birçok ilacın optimal trakeal
dozu bilinmediği ve bu yolla
sağlanan plazma konsantr.
güvensiz olduğu için
TRAKEAL YOL ARTIK
ÖNERİLMEMEKTEDİR.
34
Şok uygulanmaz
Asistoli
Şok uygulanmaz
NEA
• Atropin’in asistoli ve nabızsız elektriksel
aktivitede (NEA) rutin kullanımı
ÖNERİLMEMEKTEDİR.....
35
Prekordiyal Darbe
• İlk birkaç saniye içinde
uygulandığında
• Acil Servis ve Yoğun Bakım
Ünitelerinde,
• O anda defibrilatör hazır
değilse,
• Şahit olunmuş ve monitörize
VF/VT’nin hızlı tedavisi için
• Defibrilatöre erişim zamanını
arttırmayacaksa
36
37
2010 için ileri kardiyovaskuler yaşam desteğinde (ACLS) onemli değişiklikler aşağıdakileri
icermektedir:
• ‘Quantitative waveform capnography’ endotrakeal tup yerleşiminin ve CPR kalitesinin
doğrulanması ve izlenmesi icin önerilmektedir.
•
Geleneksel kardiyak arest algoritması basitleştirildi ve yuksek kalite CPR’nin onemini
vurgulamak icin alternatif kavramsal dizayn yaratıldı.
• ‘Atropin’ nabızsız elektiriksel aktivite (PEA)/asistol yonetiminde rutin kullanımda artık
onerilmemektedir.
•
Semptomatik ve stabil olmayan bradikardi icin kronotropik ilac infuzyonu, pace
uygulanmasına alternatif olarak onerilmektedir.
• Ayırıcı tanısı yapılmamış reguler monomorfik geniş kompleks taşikardinin başlangıc
yonetiminde ‘adenozin’ guvenilir ve hem tedavi hem tanı acısından potansiyel etkin olarak
onerilmektedir.
Adrenalin
• İv – io
• 3-5 dk da bir
• 1mg
Uzm. Dr. A. Tuğrul ZEYTİN
39
Vazopressin
• İv – io
• İlk veya ikinci doz adrenalin yerine
• 40 ünite
Uzm. Dr. A. Tuğrul ZEYTİN
40
Amiodaron
•
•
•
•
İv-io
Başlangıç 300 mg bolus
Tekrar 150 mg bolus
İnfizyon 1 mg/dakika 6 saat
0.5 mg/dakika 18 saat
• Maksimum doz 24 saatte 2.2 gr
• (Geniş kompleksli taşikardiler, stabil AF ve atriyal
flatterde; 150 mg IV 10 dakikada verilir (15 mg/dakika).
Ardından 1 mg/dakika hızla 6 saat boyunca infüzyona
başlanır.
Bunun ardından 0.5 mg/dakikalık hızla 18 saat boyunca
devam edilen idame infüzyonuna geçilir.)
Uzm. Dr. A. Tuğrul ZEYTİN
41
Lidokain
•
•
•
•
Amiodaron olmadığı zaman
İv-io
Başlangıç 1-1.5 mg/kg
Ek doz 0.5-0.75 mg/kg
Uzm. Dr. A. Tuğrul ZEYTİN
42
Magnezyum Sülfat
• İv-io
• Torsades de pointes
• 1-2 gr 10ml %5 dekstroz içinde
Uzm. Dr. A. Tuğrul ZEYTİN
43
Teşekkürler.....
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
2 603 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content