close

Вход

Log in using OpenID

1151 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi

embedDownload
YÜZÜNC
T.C.
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Sayı : 14803817/934.04/1151
28.05.2014
Konu :Malzeme Alımı
Birim Adı: Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ab.D/Kalp ve Damar Cerrahisi/İç Hast. AD. Nefroloji
Hemodiyaliz Ünitesi/KBB. Ab.D
30.05.2014 tarihinde saat 14:00’da Doğrudan Temin usulü ile yapılacak ihale için aşağıda yazılı
malzemelere müesseseniz tarafından temini mümkün ise satın alınmasına esas olmak üzere 30.05.2014
Cuma günü saat 13:45 ’e kadar bir teklif göndermeniz gerekmektedir.
Kemal KUŞMAN
Döner Sermaye İşletme Müdürü
Dikkat Edilecek Hususlar:
1-Teklifler işletmemize elden teslim edileceği gibi posta ile de gönderilebilir.
2-Komisyon Kararı onaylandıktan sonra siparişi takiben malzemeleri hemen teslim etmeyen firmalar teklif
vermeyeceklerdir.
3-Yazımızın sayı numarası teklif üzerine yazılacaktır.
4-Verilen fiyatlara KDV hariç tutulacaktır.
5-Marka belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
6-Gerektiğinde numune istenecektir.
7- 7 gün içinde malzemeyi teslim Etmeyen firmalar Teklif vermeyeceklerdir.
8- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 10/f maddesinde yer alan “İhale tarihinden önceki beş yıl içinde,
ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare
tarafından ispat edilen firmalar ihaleye katılamazlar.
9-İlaç ve tıbbi malzeme tekliflerinde UBB kodları yazılacaktır.
10- UBB, firma tanımlaması ve SUT fiyatlarından kaynaklanan maddi zararlar yüklenici firmaya aittir.
FİRMALARIN DİKKATİNE :
TIBBİ SARF İLAÇ VE TIBBİ MALZEMELERDEKİ ALIMLARIN KİK UZANTILI XML
DOSYASIYLA CD ORTAMINDA İDAREMİZE SUNMALARI ZORUNLUDUR
SATIN ALMA TEKLİFİ
MALZEMENİN CİNSİ
S.NO:
MİKTARI
1-
BASI KORUYUCU POZİSYON PED SETİ
2-
4-
ARTER/VEN TROMBOLİZ KATATERLERİ
KATATER, TROMBOASPİRASYON, PERİFERİK, TEL ÜZERİNDEN
İLERLETİLEN, MOTORU İLE BİRLİKTE
Düşük akımlı (low-flux) diyalizör (hollow fiber) 1.5 – 1.6 m2 (sentetik)
500 Adet
5-
Düşük akımlı (low-flux) diyalizör (hollow fiber) 1,7 – 1.8 m2 (sentetik)
500 Adet
6-
Disposable ASSR Elektrodu
3-
27 ADET
1 ADET
1 ADET
2.000 ADET
NOT: ŞARTNAME EKTEDİR.
Adres: 65080 YYÜ.Mühendislik-Mimarlık Fakültesi B Blok Giriş Kat
Zeve Kampüs – VAN
E-Posta: webmaster yyu.edu.tr.
Web: http//yyu.edu.tr
Fax: 0-432-216 83 47
Tel: 0-432-225 10 24-29 Dahili (2922)
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 128 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа