close

Вход

Log in using OpenID

Broşürü İndir

embedDownload
Organize Sanayi Bölgesi
Bilgi Sistemi
“Altyapı Bilgi Sistemleri”nde yeni açılım
-mekansal bilginin maksimum kullanımıMasaüstü Uygulaması
Günümüzde illerin ekonomik
yönden gelişmelerini sağlayan
en önemli faktörlerden biri Organize
Sanayi
Bölgeleri‘dir
(OSB). OSB’ler sahip oldukları
büyük alanlar ve içerdikleri çok
sayıda firmadan dolayı kendi
kendilerini yönetmek ve altyapı
sistemlerini, arazi envanterini ve
firma bilgilerini içeren bilgi sistemlerini kurmak zorundadırlar.
OSB’lere ait bu kadar büyük verilerin yönetilmesi, güncellenmesi, saha çalışması ile toplanması gereken verilerin ana sisteme aktarılması gibi işlemler bu
yönetimlerin en önemli sorunları arasında yer almaktadır.
CBS, bahsedilen bütün bu verilerin bilgisayar ortamına koordinatlı bir şekilde aktarılması, sorgulanması, yönetilmesi, raporlanması ve güncellenmesinde
etkin bir yardımcıdır.
Bu
amaçla
MapInfo
ve
MapXtreme kullanılarak hazırlanan masaüstü ve Web uygulamaları, ilgili kişilerin tüm sistemi
yönetebilmelerine yardımcı oldukları gibi, internet kullanıcılarına da ihtiyaç duydukları konular hakkında Web üzerinden
bilgi sağlamaktadır.
OSB yönetimleri,
sorumlu oldukları
alan içerisinde kalan firmalara ihtiyaç duydukları doğalgaz,
elektrik,
içme suyu, kanalizasyon,
yağmur
suyu ve fiber kablo
şebekeleri gibi altyapı hizmetlerini
ve ada/parsel, firma bilgileri gibi
üstyapı hizmetlerini sağlamak zorundadırlar.
Eski sistemde bu hizmetleri sağlamak için yapılan çalışmalar ayrı ayrı
birimlerde birbirinden bağımsız olarak sürdürülmekteydi. Mesela, bir hafta
öncesinde doğalgaz için bir bölgede yapılan kazı çalışmasının ardından, ertesi hafta aynı bölgede kanalizasyon için tekrar kazı çalışması yapılmaktaydı.
Gerçekleştirilen OSB Bilgi Sistemi ile artık ilgili birimdeki personel tarafından
yapılan değişiklikler sistemde anında güncellendiği için diğer birimlerdeki
personellerin ve yöneticilerin değişiklikleri online olarak takip edebilmeleri
ve dolayısıyla durumdan haberdar olmaları mümkündür.
Sistem sayesinde OSB bünyesindeki altyapı ve üstyapı hizmetleri ile ilgili tüm
bilgiler sorgulanabilmekte, değişen
bilgiler güncellenebilmekte,
arıza
anında veya çalışma sırasında etkilenen
aboneler
network analizi ile
bulunabilmekte ve
durum hakkında
bilgilendirilebilmektedir.
Yapılan tüm sorgu ve analizler harita üzerinde görülebildiği gibi istenilen şekilde etiketlendirilip, raporlanabilmektedir.
www.basarsoft.com.tr
www.yolbil.com.tr
Organize Sanayi
Bölgesi Bilgi
Sistemi
Sistem, sahaya çıkmaya gerek kalmadan tüm birimler hakkında
bilgi sağlayarak, karar verme aşamasında yönetime zaman kazandırıp,
yapılacak çalışma öncesinde maliyetin ve metodun belirlenmesinde büyük kolaylık sağlamaktadır.
Web Uygulaması
OSB Bilgi Sistemi Web uygulaması ile Web ortamının getirdiği esneklik ve kolay erişim imkanlarından
yararlanarak masaüstünde çalışan OSB Bilgi Sistemi’nin daha çok sayıda kullanıcıya hizmet sunması amaçlanmıştır.
Web uygulamasında da masaüstü uygulamasında olduğu gibi harita, sorgu ve rapor fonksiyonları bulunmaktadır.
Web uygulamasındaki standart harita fonksiyonları ile haritaya yaklaşıp, uzaklaşılabilir, kaydırarak OSB
haritası üzerinde dolaşılabilir, cadde/sokak ve firmalar görülebilir. Bilgi butonu kullanılarak da haritanın herhangi bir
noktasına tıklanıp, o nokta hakkındaki öznitelik bilgileri incelenilebilir. Ek olarak uydu fotoğrafı, mevcut ada/parsel
gösteren vektör haritanın üzerine açılıp, kaldırılabilir.
Sorgu fonksiyonları ile ada/parsel, cadde/sokak, firma aramaları yapılabilir, sonuçlar harita üzerinde
görülebilir ya da rapor olarak alınabilir.
Bu uygulama ile OSB
içinde
yer
alan
firmalar,
ürünlerine, faaliyet kollarına ve
ünvanlarına göre sorgulanabilir,
sorgu sonuçları raporlanabilir ve/
veya harita üzerinde gösterilebilir.
Tüm bu uygulamalar sonucunda,
firmalarla ilgili bu tür bilgilere
erişimdeki kolaylığın, bu firmaların
yaptıkları işleri pazarlamalarında
önemli bir rol oynayacağına
inanmaktayız.
Ankara Merkez Ofisi
ODTÜ Teknokent Ar-Ge Ofisi
İstanbul Ofisi
Ehlibeyt Mh. Ceyhun Atıf Kansu Cd. 6.
Sk. No:17 Bayraktar Plaza A Blok Kat: 12
Balgat-Çankaya ANKARA
Tel: (312) 473 70 80 (pbx)
Faks: (312) 473 91 80
ODTÜ Teknokent Gümüş Bloklar A Blok
Zemin Kat No: 4
ODTÜ-Çankaya ANKARA
Tel: (312) 210 00 02
www.basarsoft.com.tr
Sahrayıcedit Mh. Derya Sk.
No: 3/2 34734
Kozyatağı-Kadıköy İSTANBUL
Tel: (216) 355 79 42
Faks: (216) 355 79 43
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 386 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа