close

Enter

Log in using OpenID

Değerli Üye İşyerimiz, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

embedDownload
Değerli Üye İşyerimiz,
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından, Banka ve Kredi Kartları
Hakkında Yönetmeliğin 26. Maddesi’nde yapılan ve 31 Aralık 2013 tarih ve 28868 Sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan değişiklikte; “Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı
borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kredi
kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme
süresi dokuz ayı geçemez. Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek telekomünikasyon ve
kuyumla ilgili harcamalar ile yemek, gıda ve akaryakıt alımlarında taksit uygulanamaz”
hükmü yer almaktadır.
Yeni Yönetmeliğin yürürlük tarihi olan 01 Şubat 2014 tarihi itibariyle Bankamız üye
işyerlerinde, genel taksitlendirme süresi 9 ay olarak belirlenmiştir. Ayrıca, ana faaliyet konusu
telekomünikasyon, kuyum ile yemek, gıda ve akaryakıt sektörleri olan üye işyerlerimizin taksit
tanımları kaldırılmıştır.
Aynı adreste ve aynı üye işyeri altında olmak ve ana faaliyet konusu yönetmelikte
belirtilen sektörler dışında kalmak üzere, birden fazla/farklı mal ve/veya hizmet satışı yapan
üye işyerlerinin taksit tanımları ise genel taksit adedi (9 ay) olarak tanımlanmıştır. Yönetmelik’te
belirtilen ve taksit yasağı kapsamına giren mal ve hizmetlerin taksitli olarak satışından ve bunun
doğuracağı yasal, hukuki, mali vb. her türlü sonuçtan belirtilen türde satış yapan üye işyerlerimiz
sorumlu olacaktır. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyan ve belgelerle ana faaliyet konusunun değiştiğini
belirterek, Yönetmelik’te belirtilen sektörde faaliyet göstermeye başladığını beyan eden, ancak
yasak kapsamındaki mal ve hizmetleri taksitli olarak satmaya devam eden işyerlerimiz, bu
sebepten oluşacak her türlü hukuki ve mali sonuçlardan sorumlu olacaktır.
Telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren ancak, cep telefonu haricinde tablet pc,
cep telefonu aksesuarı vb. ürün satışı yapan üye işyerlerimizle; kuyum sektöründe faaliyet
gösteren ancak, altın haricinde saat, optik vb. ürün satışı yapan üye işyerlerimizin taksit
tanımları, ilgili üye işyerlerimizin çalıştıkları Bankamız şubesine müracaat ederek “Taksit Açma
Talebi” formunu doldurması durumunda aktif hale getirilecektir.
Konu hakkında bilgilerinizi rica eder, bol kazançlı günler dileriz.
T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
ÖDEME SİSTEMLERİ BAŞKANLIĞI
ÖDEME SİSTEMLERİ OPERASYONLARI BAŞKANLIĞI
www.vakifbankpos.com.tr
Türkiye Vak›flar Bankas› T.A.O.
Genel Müdürlük / Head Office
Sicil Numarası: 776444
UyeIsyeriBilgilendirme.indd 1
Sanayi Mah. Eski Büyükdere Cad. Güler Sok.
No: 51 Kağıthane/İSTANBUL
T (0212) 398 15 15 • (0212) 398 10 00
F (0212) 398 11 55
www.vakifbank.com.tr
12.02.2014 17:42
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
132 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content