close

Вход

Log in using OpenID

Bülteni indirmek için lütfen tıklayınız.

embedDownload
HAZIRLAYANLAR
KADRİYE ÖRER
KADRİYE MUTLU
ULVİYE TÜZÜ EROĞLU
EDİTÖR
ÜLKÜ UZUN
IŞIKLI GÜNLER
KASIM, 2014
İÇİNDEKİLER
1.
2.
3.
4.
KASIM
KASIM
KASIM
BRANŞ
•
•
•
•
•
•
•
•
AYI ÖZEL GÜN VE KUTLAMALARI
AYI KAZANIM ve GÖSTERGELERİ
AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
ETKİNLİKLERİ
İngilizce
Müzik
Görsel Sanatlar
Drama
Fiziki Etkinlik
Yüzme
Kulüp Etkinlikleri
Montessori Uygulamaları
5. DUYURULAR
6. REHBERLİK BİRİMİ
7. KASIM AYI DOĞUM GÜNLERİMİZ
FMV KASIM 2014
FMV KASIM 2014
FMV KASIM 2014
KASIM AYI KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Belli bir yüksekliğe tırmanır.
Tırmanılan yükseklikten iner.
Engelin üzerinden atlar.
Koşarak bir engel üzerinden atlar.
Belirlenen noktadan çift ayakla ileriye doğru atlar.
Kazanım 2. Denge hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Çizgi üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür.
Denge tahtası üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür.
Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Küçük top ile omuz üzerinden atış yapar.
Atılan topu elleri ile tutar.
Nesneleri kaldırır.
Nesneleri taşır.
Nesneleri iter.
Nesneleri çeker.
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Nesneleri toplar.
Nesneleri iç içe dizer.
Nesneleri yeni şekiller oluşturacak şekilde bir araya getirir.
Malzemeleri yapıştırır.
Malzemeleri keser.
Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.
Kalemi doğru tutar.
Kalem kontrolünü sağlar.
Çizgileri istenilen nitelikte çizer.
Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
Göstergeleri:
Vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar.
Basit dans adımları yapar.
DİL GELİŞİM
Kazanım1. Sesleri ayırt eder.
Göstergeleri:
Sesin kaynağının ne olduğunu söyler.
Sesin özelliğini söyler.
Kazanım 2.Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri:
Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar.
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.
Göstergeleri:
Konuşma sırasında göz teması kurar.
Konuşmayı başlatır.
Konuşmayı sürdürür.
Konuşmayı sonlandırır.
Sohbete katılır.
Konuşmak için sırasını bekler.
Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.
Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır.
Kazanım6.Sözcük dağarcığını geliştirir.
Göstergeleri:
Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar.
Kazanım 7. Dinlediklerini/izlediklerinin anlamını kavrar.
Göstergeleri:
Sözel yönergeleri yerine getirir.
Kazanım 8. Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar.
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.
Dinledikleri/izlediklerini başkalarına anlatır.
Kazanım 10. Görsel materyalleri okur.
Göstergeleri:
Görsel materyalleri inceler.
Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.
Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
Kazanım 12. Yazı farkındalığı gösterir.
Göstergeleri:
Çevresindeki yazıları gösterir.
FMV KASIM 2014
Duygu ve düşüncelerini bir yetişkine yazdırır.
KASIM AYI KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 2. Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır.
Göstergeleri:
Anne/ babasının adını, soyadını, mesleğini vb. söyler.
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.
Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.
Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını
açıklar.
Göstergeleri:
Başkalarının duygularını söyler.
Kazanım 5. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını
açıklar.
Göstergeleri:
Olumlu/olumsuz duygularını sözel ifadeler kullanarak açıklar.
Kazanım 10.Sorumluluklarını yerine getirir.
Göstergeleri:
Sorumluluk almaya istekli olur.
Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.
Kazanım 11. Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır.
Göstergeleri:
Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır.
Atatürk ile ilgili duygu ve düşüncelerini farklı etkinliklerle ifade eder.
Kazanım 12. Değişik ortamlardaki kurallara uyar.
Göstergeleri:
Kuralların gerekli olduğunu söyler.
İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kuralara uygun davranır.
Kazanım 13. Estetik değerleri korur.
Göstergeleri:
Çevresini farklı biçimlerde düzenler.
Kazanım 14. Sanat eserlerinin değerini fark eder.
Göstergeleri:
Sanat eserlerinde gördüklerin ve işittiklerini söyler.
Kazanım 15. Kendine güvenir.
Göstergeleri:
Grup önünde kendini ifade eder.
Gerektiğinde liderliği üstlenir.
Kazanım 16. Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu
açıklar.
Göstergeleri:
Aynı kişinin farklı rol ve görevleri olduğunu söyler.
Kazanım 17. Başkaları ile sorunlarını çözer.
Göstergeleri:
Başkaları ile sorunlarını onlarla konuşarak çözer.
Arkadaşları ile sorunlarını çözemediğinde yetişkinden yardım ister.
Gerekli zamanlarda uzlaşmacı davranır.
FMV KASIM 2014
KASIM AYI KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
Kazanım 2. Nesne/ durum/ olayla ilgili tahminde bulunur.
Göstergeleri:
Nesne/ durum/ olayla ilgili tahminini söyler.
Gerçek durumu inceler.
Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.
Göstergeleri:
Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler.
Kazanım 4. Nesneleri sayar.
Göstergeleri:
10’a kadar olan sayılar içerisinden bir önce gelen sayıyı söyler.
10’a kadar olan sayılar içerisinden bir sonra gelen sayıyı söyler.
Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.
Göstergeleri:
Nesne/varlığın şeklini söyler.
Nesne/varlığın büyüklüğünü söyler.
Nesne/varlığın dokusunu söyler.
Kazanım 6. Nesne ya da varlıkların özelliklerine göre eşleştirir.
Göstergeleri:
Nesne/varlıkları şekline göre ayırt eder, eşleştirir.
Nesne/varlıkları büyüklüğüne göre ayırt eder, eşleştirir.
Nesne/varlıkları sesine göre ayırt eder, eşleştirir.
Kazanım 7. Nesne/varlıkları özelliklerine göre gruplar.
Göstergeleri:
Nesne/varlıkları şekline göre gruplar.
Nesne/varlıkları büyüklüğüne göre gruplar.
Nesne/varlıkları dokusuna göre gruplar.
Kazanım 9. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar.
Göstergeleri:
Nesne/varlıkları büyüklüklerine göre sıralar.
Kazanım 10. Mekanda konum ile ilgili yönergeleri uygular.
Göstergeleri:
Nesnenin mekandaki konumunu söyler.
Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir.
Mekanda konum alır.
Kazanım 11. Nesneleri ölçer.
Göstergeleri:
Ölçme sonucunu tahmin eder.
Standart olmayan birimlerle ölçer.
Ölçme sonucunu söyler.
Ölçme sonuçlarını tahmin ettiği sonuçla karşılaştırır.
Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır.
Göstergeleri:
Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler.
Geometrik şeklin özelliklerini söyler.
Geometrik şekillere benzeyen nesneler gösterir.
Kazanım 14. Nesnelerle örüntü oluşturur.
Göstergeleri:
Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur.
En çok üç öğeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler.
Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi söyler.
Kazanım 15. Parça bütün ilişkisini kavrar
Göstergeleri:
Bütün ve yarımı gösterir.
Parçaları birleştirerek bütün elde eder.
Kazanım 17.Neden-sonuç ilişkisi kurar.
Göstergeleri:
Bir olayın olası nedenlerini söyler.
Bir olayın olası sonuçlarını söyler.
Bir kısmı verilen öyküyü tamamlar.
Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları açıklar.
Göstergeleri:
Zaman bildiren araçların işlevlerini açıklar.
Kazanım 19. Problem durumlarına çözüm üretir.
Göstergeleri:
Problemi söyler.
FMV KASIM 2014
KASIM AYI KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
Çeşitli çözüm yolları önerir.
Çözüm yollarından birini seçer.
Kazanım 20. Nesne grafiği hazırlar.
Göstergeleri:
Nesneleri kullanarak grafik oluşturur.
Grafiği inceleyerek sonuçları açıklar.
Kazanım 21. Atatürk’ü tanır ve Türk toplumu için önemini açıklar.
Göstergeleri:
Atatürk’ün hayatı ile ilgili belli başlı olguları söyler.
Atatürk’ün kişisel özelliklerini söyler.
Atatürk’ün değerli bir insan olduğunu söyler.
Atatürk’ün getirdiği yenilikleri söyler.
Atatürk’ün getirdiği yeniliklerin önemini söyler.
ÖZ BAKIM BECERİLERİ
Kazanım 1. Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.
Göstergeleri:
Elini/yüzünü yıkar.
Tuvalet gereksinimlerine yönelik işleri yapar.
Kazanım 2: Giyinme ile ilgili işleri yapar.
Göstergeleri:
Düğme açar.
Düğme kapar.
Kazanım 3: Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar.
Göstergeleri:
Ev/okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır.
Ev/okuldaki eşyaları toplar.
Kazanım 6. Günlük yaşam becerileri için gerekli araç- gereçleri kullanır.
Göstergeleri:
Beslenme sırasında uygun araç- gereçleri kullanır.
Beden temizliği il ilgili malzemeler kullanır.
FMV KASIM 2014
KASIM AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
KAVRAMLAR
Renk: Ara Renkler, Siyah, Beyaz
Geometrik şekil: Daire, Üçgen, Kare, Dikdörtgen,
Kenar, Köşe
Boyut: Büyük-Küçük, Uzun-Kısa
Miktar: Az-Çok, Ağır-Hafif
Yön/Mekanda Konum: Yukarı-Aşağı, İleri-Geri, ÖnArka, Sağ- Sol, Önünde- Arkasında, Yukarıda Aşağıda,
Sağında- Solunda
Sayı/Sayma:1-30 arası sayılar/ 0 rakamı
Duyu: Sıcak- soğuk- ılık- sert- yumuşak- kayganpütürlü
Duygu: Mutlu-Üzgün-Kızgın-Korkmuş-Şaşkın
Zıt kavramlar: Canlı- cansız/ Hareketli- hareketsiz
Zaman: Dün- bugün- yarın
EĞİTİM PLANIMIZDAKİ RUTİNLERİMİZ
• Takvim çalışması
• Duygularım panosu
• Oyuncak, göster anlat ve kitap
günleri
• Okuldaki 100. günüm
• Geometrik şekilller
YAŞAYAN DEĞERLER
BARIŞ
• Barış hikayesi
• Barış sözcükleri
FMV KASIM 2014
KASIM AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
OKUMA- YAZMAYA HAZIRLIK
ÇALIŞMALARI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1-30 arası sayıları kavrama
Kalem tutuş çalışmaları
Görsel algı etkinlikleri
Hafıza ve dikkat çalışmaları
Ses çalışmaları
Sayılar
Çizgi çalışmaları
Ölçüm çalışmaları
İsim çalışmaları
FEN VE MATEMATİK
• Nesneler ve olaylar arası ilişki kurabilme
çalışmaları
• Uzamsal beceriler kurabilme çalışmaları
• 1-30 arası sayıları tanıma ve sayma
• Toplama ve eksiltme çalışmaları
• ‘+’ ve ‘=‘ işaretleri
• Yağmur nasıl oluşur?
• Pürüzlü ve pürüzsüz
• «Soğuk ılık sıcak» deneyi
• Nesneleri özelliklerine göre eşleştirme,
gruplama ve sıralama çalışmaları
• Sağ sol kavramı
• Tahmin ve sayma çalışmaları
FMV KASIM 2014
AYIN MÜZİSYENİ
Wolfgang Amadeus
MOZART
AYIN RESSAMI
Salvador DALI
FMV KASIM 2014
AYIN GEZİSİ
İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZESİ
(13 Kasım 2014 Perşembe)
FMV KASIM 2014
BRANŞ ETKİNLİKLERİMİZ
FMV KASIM 2014
During the month of November the children will
concentrate on:
• My 5 Senses (Sight, hearing, touch, taste and smell).
Face Parts (Eye brows, eye lashes, eye/s, nose, mouth, cheeks,
chin, neck, ears, hair)
• Body (face, head, neck, shoulders, belly, bottom, leg/s, toes, feet,
foot, bones, skull, muscles, organs, brain, heart, lung/s, stomach,
kidney/s, intestines ).
FMV KASIM 2014
This month the children will learn the following songs:
FMV KASIM 2014
POEM
My Five Senses
I have eyes that can see
And a nose that can smell
I have fingers that can touch
And they do it very well
I have ears that can hear
And a tongue that can taste
These five things I should not waste
FMV KASIM 2014
The children will enjoy reading the following stories during this
month:
FMV KASIM 2014
This month the children will recap the letter ‘s’, letter ‘a’ and
letter ‘t’ songs
Letter songs
Letter s
Letter t
http://www.youtube.com/watch?v=1orYZAoGgoQ
http://www.youtube.com/watch?v=M5gUg06rock
Letter a
http://www.youtube.com/watch?v=hBAuIzZttP4
FMV KASIM 2014
We will learn lots of new vocabulary:
My 5 Senses
Sight
Eyes
Hearing
Ears
Touch
Skin
Taste
Tongue
Smell
Nose
Face Parts
Eye brows
Eye lashes
Eye/s
Nose
Mouth
Cheeks
Chin
Neck
Ears
Hair
Body Parts
Hands Heart
Arms
Lungs
Legs
Brain
Feet
Kidney/s
Foot
Muscles
Fingers Bones
Toes
Skull
Head
Neck
Organs
FMV KASIM 2014
The games we have been playing in the classroom are:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mystery Box
Hopscotch using flashacards
Run to the corners
Hot Potato
TPR Games using a ball
Bean bag games
Interative Games on the smartbaord
Online games
Musical Chairs
Sleeping Tiger
Dance and freeze
FMV KASIM 2014
MÜZİK
GÖRSEL SANATLAR
•
•
•
•
Renkli Çalışmalar- 10 Kasım
Salvador Dali Kimdir? Eserlerini
İnceleme ve Sergi Gezisi
Renkli Çalışmalar- İnsan Figürü
•
«Atatürk» ile ilgili şarkı
öğrenimi
«24 Kasım Öğretmenler
Günü» ile ilgili şarkı öğrenimi
YÜZME
•
•
•
•
•
•
Havuz güvertesinde yüzüstü,
sırtüstü ayak vuruşu
çalışması.
Suya nefes verme ve su
altında göz açma çalışması.
Havuz kenarında uzatılmış kol
ile nefesli ve nefessiz ayak
vuruşu çalışması.
Suyun üstünde yüzüstü ve
sırtüstü pozisyonda durma
çalışması.
Nefessiz kısa mesafeli
yüzüstü ve sırtüstü, ayak
vuruşu ile ilerleme çalışması.
Ayak tahtası ile yüzüstü ve
sırtüstü ayak vuruşu
çalışması.
FİZİKİ ETKİNLİK
•
•
•
Yoga Duruşları
(Asanalar),
Nefes çalışması
Denge tahtası üzerinde
koordineli ve ritmik
hareketlerle yürüme,
planör duruşu, engel
üzerinden atlama, ters
takla
Topları ileri ve yukarı
atıp tutma.
FMV KASIM 2014
KULÜP ETKİNLİKLERİ
DANS
SATRANÇ
•
•
•
•
•
Streching
Cimnastik temel hareketlerinden
köprü ve parende öğretimi
Hayvan taklitleri ile kuvvet
çalışması
•
Cimnastik temel hareketleri,
amuda kalkma ve spagat bacak
açma çalışması
Kalenin hareketi ve özellikleri nelerdir?
Kalenin hareketini örneklerle pekiştirme.
Filin hareketi ve özellikleri nelerdir?
Filin hareketini örneklerle pekiştirme.
DRAMA

Ritim çalışması

Masal canlandırma/Müzikle konuşma

İletişimde sesin önemi

İletişimde beden ve mimikle desteklenen müziğin
etkisi
FMV KASIM 2014
MONTESSORİ UYGULAMALARI
MATEMATİK
-10’dan Büyük sayılar
-Desimal sistem (Kuş bakışı)
COĞRAFYA
GEZEGEN-DÜNYA
1.Kara, hava ve su
2. kara ve Su küre
3. Kıtanın küre
Pusulanın yönlerine giriş
DÜNYA HARİTASI
Asya Kıtası
Yap-boz harita
5 tane ülkelerin isimleri
Bayraklar, kıtanın resim albümleri (5
ülkeler ve bayraklar )
DİL OKUMA YAZMA
E-L-A-T sesleri
Baştaki harfler
Çizgi Çalışma
Görsel okuma
TARİH
Zaman Kavramına Giriş
Zaman Terimleri
Haftanın günleri
Yılın ayları
Bir Yılın tarih şeridi
Atatürk Tarih Şeridi
FEN BİLGİSİ
Zooloji kartları (Dünya hayvanları)
Botanik kartları
FMV KASIM 2014
EKO- OKUL DUYURUSU
Sayın Velilerimiz,
Eko- okullar projesi kapsamında bu ayki hedef
planımız; yeşil renkli, küçük boy soda şişeleri toplamak
olacak. Aralık ayında topladığımız soda şişelerini
değerlendirerek bir yılbaşı ağacı yapacağız. Sizler de
evde biriktirdiğiniz soda şişelerini Kasım ayı boyunca
gönderebilirsiniz. Destekleriniz için çok teşekkürler.
ANAOKULU ÖĞRETMENLERİ
DUYURULAR
•
7 Kasım Cuma günü «Rüzgar’ın Kumbarası» isimli tiyatro oyunu
izlenecektir.
•
8 Kasım Cumartesi günü 2. Bireysel Veli Toplantısı yapılacaktır.
•
10 Kasım 2014 Pazartesi günü «Atatürk’ü Anma» Töreni yapılacaktır.
•
13 Kasım Perşembe günü Ayazağa Işık İlköğretim Okulu Görsel
Sanatlar Bölümü Zümre Başkanı Fehim Güler okulumuza gelerek
öğrencilerimize «EMPRESYONİZM» ( İzlenimcilik) Sanat Akımı
hakkında bilgi verecek, ardından sınıflara geçilerek , atölye çalışmaları
gerçekleştirilecektir.
•
14 Kasım Cuma günü 4. sınıf öğrencilerimizin hazırlamış olduğu «Çocuk
Hakları» ile ilgili sunumu izlenecektir.
•
22 Kasım Cuma günü itibariyle 1 haftalık ara tatilimiz başlayacaktır.
•
1 Aralık 2014 Pazartesi günü eğitim-öğretime devam edilecektir.
FMV KASIM 2014
TELEVİZYONUN ÇOCUKLAR
ÜZERİNDEKİ YERİ
•
Sevgili velilerimiz hepinizin bildiği gibi günümüzde
hemen tüm çocukların ve ailelerin zamanlarının
önemli
bir
bölümü
televizyon
karşısında
geçmektedir. Evlerde mutfak ta dahil olmak üzere
her odada bir televizyon bulunmakta ve herkes
başka bir odada istediği programı izlemektedir.
Başka şeylerle meşgul olunsa dahi televizyon
sürekli açık tutulmaktadır.
•
Kumandanın kimin elinde duracağı, seyredilecek programa
kimin karar vereceği evlerde önemli bir tartışma konusu
haline gelmiştir. Siz anne babalarla konuştuğumuzda en
fazla yakındığınız konulardan birinin de çocuklarınızın çok
fazla televizyon izliyor olmalarıdır.
FMV KASIM 2014
•
Özellikle masa başında oturup yapılan çalışmaya
odaklanmakta, başladığı işi bitirip, zamanını verimli
kullanmada ya da sofrada oturup yemek bitene
kadar sandalyede kalmakta sıkıntı yaşayan hareketli
ve dikkati kısa süreli olan çocukların çok uzun süre
televizyon
izleyebiliyor
olmaları
sizleri
şaşırtmaktadır.
•
En sık sorulan soru "Saatlerce kıpırdamadan
televizyon izleyebiliyor, gerçekten hareketli ya da
dikkati dağınık olmayabilir mi?" sorusudur. Bu
sorunun yanıtı televizyonun kendine özgü yapısında
yer almaktadır.
FMV KASIM 2014
•
•
Televizyonda en monoton programlarda bile, bir
görüntünün ekranda kalma süresi 3 saniyedir.
Reklam, magazin ya da çocuk programlarında bu
süre daha da kısadır. Bebeklerin televizyon
karşısında özellikle reklamları durup dikkatle
izlediklerini hepimiz gözlemlemişizdir.
Bu nedenle televizyon izlerken gereken dikkat
süresi zaten en fazla 3 saniyedir. İzlenen şey her 3
saniyede bir değiştiği için televizyon izlemek uzun
süre zihinsel çaba ve dikkat gerektiren bir etkinlik
değildir. Oysa, okumak, çalışmak ve sınıfta ders
dinlemek uzun süreli konsantrasyon gerektirir.
FMV KASIM 2014
Uzun süre televizyon izlemenin zararları:
•
•
Dikkat problemleri okul çağındaki çocuklar arasında gittikçe daha yaygın olarak
görülmektedir. Yapılan araştırmalarda fazla televizyon izlemenin çocukların dikkat
sürelerini
kısalttığı
gösterilmiştir.
Çocukların
televizyon
izleme
süreleri
sınırlandırıldığında dikkat sürelerinin arttığı bulunmuştur.
•
Televizyon başında geçirilen uzun süre; aile içi sosyal izolasyona, çocuğun anne babadan
görmesi gereken ilgi ve sevginin azalmasına, anne baba ile ilişkilerin bozulmasına,
sorumlulukların yerine getirilmesinde aksaklıklara, dikkat süresinde kısalmaya, dil
gelişimi ve kullanımında sorunlara, düşünme becerisinde gerilemeye, şiddet eğilimine,
korkuların artmasına, tüketimin körüklenmesine ve sosyalleşmenin engellenmesine
bireyselliğin pekişmesine neden olmaktadır.
Her 3-5 saniyede bir değişen, sürekli hareket ve canlılık içeren televizyon programlarını
çok fazla izleyen çocuklar gerçek dünyalarının da aynı şekilde olmasını beklemektedirler.
Zamanlarının çoğunu televizyon başında geçiren çocuklar için, ev ve sınıf ortamı fazla
durağan ve sıkıcı gelmeye başlamaktadır. Televizyon dışında kendi kendini oyalamakta,
oyun kurup oynamakta ya da kaliteli ve keyifli zaman geçirmekte zorlanan çocukların
sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Çocuklarımızın televizyonda seyrettikleri bir dizinin
tekrarını yeniden izledikleri, aynı çizgi film cdlerini defalarca seyrettikleri
bilinmektedir. Seyredilen bir programın belgeseller gibi öğretici bir niteliği olmadığı
sürece tekrar tekrar seyredilmesinin çocuğa kazandıracağı hiçbir şey yoktur.
FMV KASIM 2014
Anne baba olarak bu konuda yapabileceklerimiz:
•
Çocuklarımızın televizyonda seyrettiklerinden haberdar olmamız, zaman zaman
onlarla birlikte oturup aynı programları seyretmemiz ve izledikleri üzerine
konuşmamız,
•
Seyredecekleri konusunda seçici olmalarını sağlamamız, ardarda devam eden çizgi
filmlerin hepsini seyretmek yerine gerçekten sevdiklerini, ilgi duyduklarını
belirmesi için yönlendirmemiz,
•
Seyretmek istediği program bittiğinde televizyonu kapatıp farklı bir faaliyete
ondan sonra başlamasını sağlamamız. Yemek yemek, oyun oynamak, masa başında
çalışmak gibi bir etkinlik yaparken televizyonu kapalı tutmamız,
•
Böylece yaptığında alınacak verim artacaktır. Ayrıca hep vurgulandığı gibi,
günümüz şartlarında tüm ailenin bir araya gelebildiği ender zamanlardan biri olan
yemek sofrası aile fertlerinin neşe içinde sohbet edecekleri, iletişim kuracakları
mekanlar olmalıdır, Televizyon karşısında yenen yemek bunu engellemektedir.
FMV KASIM 2014
•
Televizyon seyredilecek süreyi kısıtlı tutmamız, televizyona
alternatif yapabileceği keyifli faaliyetlerin listesini beraber
hazırlamamız, onunla hoşlanacağı etkinliklerde birlikte kaliteli zaman
geçirmemiz,
•
Oyun oynamak aile içi ilişkilerin niteliği açısından da yararlı olacak,
ilişkileri, karşılıklı duygu ve düşünce paylaşımlarını zenginleştirip,
geliştirecektir. Günümüzde televizyonda seyredeceklerini
kaçırmamak için ev dışı yapılan programlara katılmak istemeyen veya
programını dizi saatlerine göre yapan, arkadaşları ile buluşmayı
reddeden, gezmeye götürülmeye tepki veren, erken yatmaya direnç
gösteren, sabah okula giderken hazırlanmakta zorlanan çocuk sayısı
az değildir.
•
Televizyonu odanın en çekici yerine koymamamız,
•
Televizyonu kafamızı dinleyeceğimiz bir fırsat olarak görüp, çocuk
bakıcısı ve susturucusu olarak kullanmamamız gerekmektedir.
Kaynakça: İvet Albukrek, Uzm. Psk. Danışman
FMV KASIM 2014
KASIM AYINDA DOĞANLAR
E SINIFI: TAN YILDIZ
DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN 
FMV KASIM 2014
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
2 455 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа