close

Enter

Log in using OpenID

06.11.2014 Tarihli Yerinde Satış Muhtelif tank hurdaları ve Muhtelif

embedDownload
HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
YERİNDE SATIŞA SUNULAN MALZEMELER
İşletme Müdürlüğümüze ait aşağıda müfredatı kayıtlı mevcut teknik
özellikleri, durumu ve yeri belirtilen 17 kalem muhtelif hurda malzeme, kapalı
zarfla teklif alınmak suretiyle, yerinden satışa arz edilmiştir.
Teklifler en geç 06.11.2014 Perşembe günü saat 14:00 e
kadar İşletme Müdürlüğü, Pazarlama ve Satış Müdürlüğüne verilmiş olacaktır.
İhale, tekliflerin okunmasını müteakip; ihaleye ara verilmeden açık
artırma-şeklinde-yapılacaktır.
Açık artırmaya, en yüksek tekliften sonra gelen ilk 3 fiyat sahibi
firmalar katılabilecektir. Diğer teklif sahibi firmalar en yüksek fiyatı % 20
oranında-artırmak-suretiyle-açık-artırmaya-katılabilirler.
İçinde
akaryakıt,
fueloil,
asfalt,
zift
vb.
patlayıcı-parlayıcı
tehlikeli maddeler bulunan tankların ve ekli tesislerinin de montaj
çalışmaları esnasında her türlü emniyet tedbirlerinin alınmasından alıcı firma
sorumludur.Firma-bu-koşullara-itirazda-bulunamaz.
Hurda malzemelerin bulunduğu yerden çıkarılması, yükleme, nakliye vb.
masraflar alıcı firmaya aittir. Malzeme miktarları takribi olup; ± % 20
toleranslıdır. İşletmemiz fazla çıkan malzemeyi verip vermemekte serbesttir.
Belirtilen malzeme miktarından noksan ya da fazla malzeme çıkmasından
İşletmemiz sorumlu değildir.
Alıcı firmalar hurda malzemelerin teslimatı sırasında kesim-söküm
gerektiren işlerde, çalıştırdığı işçilerin veya çalıştıracağı işçilerin ağır
ve tehlikeli işlerde çalıştırılabileceğine dair ilgili sağlık kuruluşlarından
alacağı raporu vermek zorundadır.
Liste, Satış Şartnamesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Firmalar teklif
vermiş olmakla, yukarıda yazılı şartları ve satış şartnamesi hükümlerini kabul
ve-taahhüt-etmiş-sayılırlar.
İşletme Müdürlüğümüz 2886 sayılı kanuna tabi değildir.
MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
PAZARLAMA VE SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ
ADRES: HİPODROM CADDESİ NO:113 06330
YENİMAHALLE / ANKARA
TEL:0312 384 03 07/193–182 FAKS:0312 384 02 37
İNTERNET ADRESİMİZ DEĞİŞMİŞTİR.
YENİ İNTERNET ADRESİMİZ
www.mkek.gov.tr/HurdaIsletmesi
Malzeme satış rumuzu
Miktar
Geçici teminat
Çekim süresi
2014YERSAT1601
65.000 KG
12.000,00 TL
12 iş günü
HATAY, MERSİN, KİLİS, GAZİANTEP İL VE İLÇELERİ 4 AYRI DEPO (C BÖLGESİ)
MUHTELİF TANK HURDASI
Malzeme aşağıdaki 1 adet listede belirtilen Hatay, Mersin, Kilis ,Gaziantep İl ve
İlçeleri (C Bölgesi) 4 ayrı depo/sahada bulunan 65.000 kg
(± % 20 toleranslı)
muhtelif tank hurdasından oluşmaktadır. Malzemenin teslimatı listedeki sıra ile
depo/sahadan başlayıp devam edecek ve tamamlanacaktır. Saha temizliği esastır. Söz
konusu depolarda belirtilen tonajlar takribi olup; Malzemenin noksan çıkması
halinde alıcı firma itirazda bulunamaz. Malzemenin fazla çıkması halinde, verilip
verilmeyeceği hususunda Karar İşletme Müdürlüğümüze aittir.
Malzemenin yükleme,
nakliyesi ve diğer tüm masraflar alıcı firmaya aittir.
İhaleye yalnızca TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 17 04 09 atık kodlu lisans
veya geçici faaliyet belgesi olan firmalar katılacak olup, tankları alacak olan
firma tankların içerisindeki yakıt kalıntılarının bertarafını sağlayıp, bertaraf
formu düzenleyecek 05 01 08 atık koduna sahip firmalarla protokol yapacak ve bu
protokol metnini de ihale teklifine ekleyecektir. Lisansların (17 04 09 ve 05 01
08) geçerlilik süresi işin tamamlanma süresine kadar devam edecektir. Söz konusu
tankların taşıma/bertaraf/geri kazanım ve işlemlerde kullanılan Ulusal Atık Taşıma
Formlarının birer nüshası ile tehlikeli atıkları taşıyan firmaya ait bilgi/belgeler
ve bu atıkların bertaraf/geri kazanımına ilişkin yapılan iş/işlem/tesis hakkındaki
bilgiler ve atığı taşıyan araçların plakalarına ait lisans belgelerinin birer
nüshaları teslimatta Hurda Tedarik Müdürlüğü personeline teslim edilecektir.
Malzemenin teslim alınmasında TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuat hükümlerine
ve diğer mevzuatlara uygun hareket edilecek olup, gerekli emniyet tedbirleri
alınacaktır, doğabilecek her türlü zarardan ve çevre mevzuatına aykırı işlemlerden
dolayı gelecek cezalardan alıcı firma sorumludur.
HATAY, MERSİN, KİLİS, GAZİANTEP İL VE İLÇELERİ 4 AYRI DEPO (C BÖLGESİ)
S.
NO
1
2
3
4
DEPO/SAHA ADI
MERSİN ERDEMLİ ESKİ DEVLET HASTANESİ
TONAJI
(KG)
13.000
HATAY/İSKENDERUN TCDD 6.BÖLGE MÜD. VAGON BAK.
6.000
ONARIM MÜD.
KİLİS METEOROLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ
6.000
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAMAÇOVA ŞANTİYESİ 40.000
TOPLAM 65.000
MALZEMENİN NİTELİĞİ
YAKIT TANKI VE KALORİFER KAZANI HURDASI
YAKIT TANKI HURDASI
FUEL OİL TANKI VE KALORİFER KAZANI HURDASI
FUEL OİL TANKI ASFALT TANKI HURDASI
(± % 20 toleranslı)
Malzeme satış rumuzu
Miktar
Geçici teminat
Çekim süresi
2014YERSAT1602
29.000 KG
8.000,00 TL
8 iş günü
KARS İL VE İLÇELERİ 2 AYRI DEPO (E BÖLGESİ)
MUHTELİF TANK HURDASI
Malzeme ekli 1 adet listede belirtilen Kars İl ve İlçeleri (E Bölgesi) 2 ayrı
depo/sahada bulunan 29.000 kg
(± % 20 toleranslı) muhtelif tank hurdasından
oluşmaktadır. Malzemenin teslimatı listedeki sıra ile depo/sahadan başlayıp devam
edecek ve tamamlanacaktır. Saha temizliği esastır. Söz konusu depolarda belirtilen
tonajlar takribi olup; Malzemenin noksan çıkması halinde alıcı firma itirazda
bulunamaz. Malzemenin fazla çıkması halinde, verilip verilmeyeceği hususunda Karar
İşletme Müdürlüğümüze aittir.
Malzemenin yükleme , nakliyesi ve diğer tüm
masraflar alıcı firmaya aittir.
İhaleye yalnızca TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 17 04 09 atık kodlu lisans
veya geçici faaliyet belgesi olan firmalar katılacak olup, tankları alacak olan
firma tankların içerisindeki yakıt kalıntılarının bertarafını sağlayıp, bertaraf
formu düzenleyecek 05 01 08 atık koduna sahip firmalarla protokol yapacak ve bu
protokol metnini de ihale teklifine ekleyecektir. Lisansların (17 04 09 ve 05 01
08) geçerlilik süresi işin tamamlanma süresine kadar devam edecektir. Söz konusu
tankların taşıma/bertaraf/geri kazanım ve işlemlerde kullanılan Ulusal Atık Taşıma
Formlarının birer nüshası ile tehlikeli atıkları taşıyan firmaya ait bilgi/belgeler
ve bu atıkların bertaraf/geri kazanımına ilişkin yapılan iş/işlem/tesis hakkındaki
bilgiler ve atığı taşıyan araçların plakalarına ait lisans belgelerinin birer
nüshaları teslimatta Hurda Tedarik Müdürlüğü personeline teslim edilecektir.
Malzemenin teslim alınmasında TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuat hükümlerine
ve diğer mevzuatlara uygun hareket edilecek olup, gerekli emniyet tedbirleri
alınacaktır, doğabilecek her türlü zarardan ve çevre mevzuatına aykırı işlemlerden
dolayı gelecek cezalardan alıcı firma sorumludur.
KARS İL VE İLÇELERİ 2 AYRI DEPO (E BÖLGESİ)
S. NO
DEPO/SAHA ADI
1
KARS 14. MEKANİZE PİYADE TUGAY KOM.LIĞI
2
KARS SARIKAMIŞ 9. MOTORLU PİYADE TUGAY KOM.LIĞI
TONAJI
(KG)
11.000
18.000
TOPLAM 29.000
MALZEMENİN NİTELİĞİ
AKARYAKIT TANKI HURDASI
YAKIT TANKI HURDASI
(± % 20 toleranslı)
Malzeme satış rumuzu
Miktar
Geçici teminat
Çekim süresi
2014YERSAT1603
42.000 KG
10.000,00 TL
10 iş günü
TUNCELİ, MALATYA İL VE İLÇELERİ 3 AYRI DEPO ( F BÖLGESİ)
MUHTELİF TANK HURDASI
Malzeme aşağıdaki 1 adet listede belirtilen Tunceli, Malatya İl ve İlçeleri ( F
Bölgesi) 3 ayrı depo/sahada bulunan 42.000 kg
(± % 20 toleranslı) muhtelif tank
hurdasından oluşmaktadır. Malzemenin teslimatı listedeki sıra ile depo/sahadan
başlayıp devam edecek ve tamamlanacaktır. Saha temizliği esastır. Söz konusu
depolarda belirtilen tonajlar takribi olup; Malzemenin noksan çıkması halinde alıcı
firma itirazda bulunamaz. Malzemenin fazla çıkması halinde, verilip verilmeyeceği
hususunda Karar İşletme Müdürlüğümüze aittir.
Malzemenin yükleme, nakliyesi ve
diğer tüm masraflar alıcı firmaya aittir.
İhaleye yalnızca TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 17 04 09 atık kodlu lisans
veya geçici faaliyet belgesi olan firmalar katılacak olup, tankları alacak olan
firma tankların içerisindeki yakıt kalıntılarının bertarafını sağlayıp, bertaraf
formu düzenleyecek 05 01 08 atık koduna sahip firmalarla protokol yapacak ve bu
protokol metnini de ihale teklifine ekleyecektir. Lisansların (17 04 09 ve 05 01
08) geçerlilik süresi işin tamamlanma süresine kadar devam edecektir. Söz konusu
tankların taşıma/bertaraf/geri kazanım ve işlemlerde kullanılan Ulusal Atık Taşıma
Formlarının birer nüshası ile tehlikeli atıkları taşıyan firmaya ait bilgi/belgeler
ve bu atıkların bertaraf/geri kazanımına ilişkin yapılan iş/işlem/tesis hakkındaki
bilgiler ve atığı taşıyan araçların plakalarına ait lisans belgelerinin birer
nüshaları teslimatta Hurda Tedarik Müdürlüğü personeline teslim edilecektir.
Malzemenin teslim alınmasında TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuat hükümlerine
ve diğer mevzuatlara uygun hareket edilecek olup, gerekli emniyet tedbirleri
alınacaktır, doğabilecek her türlü zarardan ve çevre mevzuatına aykırı işlemlerden
dolayı gelecek cezalardan alıcı firma sorumludur.
TUNCELİ, MALATYA İL VE İLÇELERİ 3 AYRI DEPO ( F BÖLGESİ)
S. NO
DEPO/SAHA ADI
1
TUNCELİ PERTEK MAL MÜDÜRLÜĞÜ
2
MALATYA ŞEKER FABRİKASI
3
MALATYA DDY 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
TONAJI (KG)
MALZEMENİN NİTELİĞİ
5.000
FUEL OİL TANKI HURDASI
5.000
AKARYAKIT TANKI HURDASI
32.000
FUEL OİL TANKI HURDASI
TOPLAM 42.000
(± % 20 toleranslı)
Malzeme satış rumuzu
Miktar
Geçici teminat
Çekim süresi
2014YERSAT1604
136.000 KG
20.000,00 TL
20 iş günü
ANKARA, YOZGAT, AKSARAY, KIRŞEHİR, KIRIKKALE İL VE İLÇELERİ 8 AYRI DEPO (G BÖLGESİ)
MUHTELİF TANK HURDASI
Malzeme aşağıdaki 1 adet listede belirtilen Ankara, Yozgat, Aksaray, Kırşehir,
Kırıkkale İl ve İlçeleri (G Bölgesi) 8 ayrı depo/sahada bulunan 136.000 kg
(± %
20 toleranslı) muhtelif tank hurdasından oluşmaktadır. Malzemenin teslimatı
listedeki sıra ile depo/sahadan başlayıp devam edecek ve tamamlanacaktır. Saha
temizliği esastır. Söz konusu depolarda belirtilen tonajlar takribi olup;
Malzemenin noksan çıkması halinde alıcı firma itirazda bulunamaz. Malzemenin fazla
çıkması halinde, verilip verilmeyeceği hususunda Karar İşletme Müdürlüğümüze
aittir. Malzemenin yükleme, nakliyesi ve diğer tüm masraflar alıcı firmaya aittir.
İhaleye yalnızca TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 17 04 09 atık kodlu lisans
veya geçici faaliyet belgesi olan firmalar katılacak olup, tankları alacak olan
firma tankların içerisindeki yakıt kalıntılarının bertarafını sağlayıp, bertaraf
formu düzenleyecek 05 01 08 atık koduna sahip firmalarla protokol yapacak ve bu
protokol metnini de ihale teklifine ekleyecektir. Lisansların (17 04 09 ve 05 01
08) geçerlilik süresi işin tamamlanma süresine kadar devam edecektir. Söz konusu
tankların taşıma/bertaraf/geri kazanım ve işlemlerde kullanılan Ulusal Atık Taşıma
Formlarının birer nüshası ile tehlikeli atıkları taşıyan firmaya ait bilgi/belgeler
ve bu atıkların bertaraf/geri kazanımına ilişkin yapılan iş/işlem/tesis hakkındaki
bilgiler ve atığı taşıyan araçların plakalarına ait lisans belgelerinin birer
nüshaları teslimatta Hurda Tedarik Müdürlüğü personeline teslim edilecektir.
Malzemenin teslim alınmasında TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuat hükümlerine
ve diğer mevzuatlara uygun hareket edilecek olup, gerekli emniyet tedbirleri
alınacaktır, doğabilecek her türlü zarardan ve çevre mevzuatına aykırı işlemlerden
dolayı gelecek cezalardan alıcı firma sorumludur.
ANKARA, YOZGAT, AKSARAY, KIRŞEHİR, KIRIKKALE İL VE İLÇELERİ 8 AYRI DEPO (G BÖLGESİ)
S.
NO
TONAJI
(KG)
DEPO/SAHA ADI
1
YOZGAT YERKÖY MAL MÜDÜRLÜĞÜ
2
KIRŞEHİR TİGEM MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 10.000
YAKIT TANKI HURDASI
3
4
5
6
7
AKSARAY İL JANDARMA KOM. LIĞI
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR TMO AJANS AMİRLİĞİ
KIRIKKALE MKE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA/ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ANKARA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ (SUSUZ DEPOSU)
ANKARA TCK 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BEHİÇBEY/
GÜVERCİNLİK ASFALT ŞANTİYESİ)
5.000
8.000
35.000
6.000
15.000
YAKIT TANKI HURDASI
YAKIT TANKI HURDASI
FUEL OİL TANKI HURDASI
YAKIT TANKI HURDASI
YAKIT TANKI HURDASI
50.000
ASFALT TANKI HURDASI
8
7.000
MALZEMENİN NİTELİĞİ
FUEL OİL TANKI VE KALORİFER KAZANI HURDASI
TOPLAM 136.000 (± % 20 toleranslı)
Malzeme satış rumuzu
Miktar
Geçici teminat
Çekim süresi
2014YERSAT1605
51.000 KG
10.000,00 TL
10 iş günü
İZMİR, ÇANAKKALE, BALIKESİR İL VE İLÇELERİ 5 AYRI DEPO (I BÖLGESİ)
MUHTELİF TANK HURDASI
Malzeme aşağıdaki 1 adet listede belirtilen İzmir, Çanakkale, Balıkesir İl ve
İlçeleri (I Bölgesi) 5 ayrı depo/sahada bulunan 51.000 kg
(± % 20 toleranslı)
muhtelif tank hurdasından oluşmaktadır. Malzemenin teslimatı listedeki sıra ile
depo/sahadan başlayıp devam edecek ve tamamlanacaktır. Saha temizliği esastır. Söz
konusu depolarda belirtilen tonajlar takribi olup; Malzemenin noksan çıkması
halinde alıcı firma itirazda bulunamaz. Malzemenin fazla çıkması halinde, verilip
verilmeyeceği hususunda Karar İşletme Müdürlüğümüze aittir.
Malzemenin yükleme,
nakliyesi ve diğer tüm masraflar alıcı firmaya aittir.
İhaleye yalnızca TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 17 04 09 atık kodlu lisans
veya geçici faaliyet belgesi olan firmalar katılacak olup, tankları alacak olan
firma tankların içerisindeki yakıt kalıntılarının bertarafını sağlayıp, bertaraf
formu düzenleyecek 05 01 08 atık koduna sahip firmalarla protokol yapacak ve bu
protokol metnini de ihale teklifine ekleyecektir. Lisansların (17 04 09 ve 05 01
08) geçerlilik süresi işin tamamlanma süresine kadar devam edecektir. Söz konusu
tankların taşıma/bertaraf/geri kazanım ve işlemlerde kullanılan Ulusal Atık Taşıma
Formlarının birer nüshası ile tehlikeli atıkları taşıyan firmaya ait bilgi/belgeler
ve bu atıkların bertaraf/geri kazanımına ilişkin yapılan iş/işlem/tesis hakkındaki
bilgiler ve atığı taşıyan araçların plakalarına ait lisans belgelerinin birer
nüshaları teslimatta Hurda Tedarik Müdürlüğü personeline teslim edilecektir.
Malzemenin teslim alınmasında TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuat hükümlerine
ve diğer mevzuatlara uygun hareket edilecek olup, gerekli emniyet tedbirleri
alınacaktır, doğabilecek her türlü zarardan ve çevre mevzuatına aykırı işlemlerden
dolayı gelecek cezalardan alıcı firma sorumludur.
İZMİR, ÇANAKKALE, BALIKESİR İL VE İLÇELERİ 5 AYRI DEPO (I BÖLGESİ)
S.
NO
1
2
3
4
5
DEPO/SAHA ADI
İZMİR TCDD 3. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
İZMİR DOKUZEYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİK
HİZMET BİNASI İNŞAAT ALANI
ÇANAKKALE/GELİBOLU 18. MEK. PİYADE TUGAY KOM.LIĞI
BALIKESİR/BANDIRMA 6. ANA JET ÜS KOM.LIĞI
BALIKESİR BANDIRMA TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 365.
KISIM YOL BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ
TONAJI
(KG)
MALZEMENİN NİTELİĞİ
2.000
FUEL OİL TANKI HURDASI
12.000
FUEL OİL TANKI VE YAKIT TANKI HURDASI
10.000
12.000
FUEL OİL TANKI HURDASI
MAZOT TANKI HURDASI
15.000
YAKIT TANKI HURDASI
TOPLAM 51.000
(± % 20 toleranslı)
Malzeme satış rumuzu
Miktar
Geçici teminat
Çekim süresi
2014YERSAT1607
36.100 KG
8.000,00 TL
8 iş günü
DENİZLİ, UŞAK İL VE İLÇELERİ 2 AYRI DEPO (M BÖLGESİ)
MUHTELİF TANK HURDASI
Malzeme aşağıdaki 1 adet listede belirtilen Denizli, Uşak İl Ve İlçeleri (M
Bölgesi) 2 ayrı depo/sahada bulunan 36.100 kg (± % 20 toleranslı) muhtelif tank
hurdasından oluşmaktadır. Malzemenin teslimatı listedeki sıra ile depo/sahadan
başlayıp devam edecek ve tamamlanacaktır. Saha temizliği esastır. Söz konusu
depolarda belirtilen tonajlar takribi olup; Malzemenin noksan çıkması halinde alıcı
firma itirazda bulunamaz. Malzemenin fazla çıkması halinde, verilip verilmeyeceği
hususunda Karar İşletme Müdürlüğümüze aittir.
Malzemenin yükleme, nakliyesi ve
diğer tüm masraflar alıcı firmaya aittir.
İhaleye yalnızca TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 17 04 09 atık kodlu lisans
veya geçici faaliyet belgesi olan firmalar katılacak olup, tankları alacak olan
firma tankların içerisindeki yakıt kalıntılarının bertarafını sağlayıp, bertaraf
formu düzenleyecek 05 01 08 atık koduna sahip firmalarla protokol yapacak ve bu
protokol metnini de ihale teklifine ekleyecektir. Lisansların (17 04 09 ve 05 01
08) geçerlilik süresi işin tamamlanma süresine kadar devam edecektir. Söz konusu
tankların taşıma/bertaraf/geri kazanım ve işlemlerde kullanılan Ulusal Atık Taşıma
Formlarının birer nüshası ile tehlikeli atıkları taşıyan firmaya ait bilgi/belgeler
ve bu atıkların bertaraf/geri kazanımına ilişkin yapılan iş/işlem/tesis hakkındaki
bilgiler ve atığı taşıyan araçların plakalarına ait lisans belgelerinin birer
nüshaları teslimatta Hurda Tedarik Müdürlüğü personeline teslim edilecektir.
Malzemenin teslim alınmasında TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuat hükümlerine
ve diğer mevzuatlara uygun hareket edilecek olup, gerekli emniyet tedbirleri
alınacaktır, doğabilecek her türlü zarardan ve çevre mevzuatına aykırı işlemlerden
dolayı gelecek cezalardan alıcı firma sorumludur.
DENİZLİ, UŞAK İL VE İLÇELERİ 2 AYRI DEPO (M BÖLGESİ)
S.
NO
1
2
DEPO/SAHA ADI
UŞAK DHMİ HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ
DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ
TONAJI
(KG)
3.500
32.600
TOPLAM 36.100
MALZEMENİN NİTELİĞİ
YAKITT TANKI HURDASI
FUEL OİL TANKI VE KALORİFERK KAZANI HURDASI
(± % 20 toleranslı)
Malzeme satış rumuzu
Miktar
Geçici teminat
Çekim süresi
2014YERSAT1608
294.500 KG
40.000,00 TL
25 iş günü
KONYA İL VE İLÇELERİ 2 AYRI DEPO (N BÖLGESİ)
MUHTELİF TANK HURDASI
Malzeme aşağıdaki 1 adet listede belirtilen Konya İl ve İlçeleri(N Bölgesi) 2 ayrı
depo/sahada bulunan 294.500 kg
(± % 20 toleranslı) muhtelif tank hurdasından
oluşmaktadır. Malzemenin teslimatı listedeki sıra ile depo/sahadan başlayıp devam
edecek ve tamamlanacaktır. Saha temizliği esastır. Söz konusu depolarda belirtilen
tonajlar takribi olup; Malzemenin noksan çıkması halinde alıcı firma itirazda
bulunamaz. Malzemenin fazla çıkması halinde, verilip verilmeyeceği hususunda Karar
İşletme Müdürlüğümüze aittir. Malzemenin yükleme, nakliyesi ve diğer tüm masraflar
alıcı firmaya aittir.
İhaleye yalnızca TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 17 04 09 atık kodlu lisans
veya geçici faaliyet belgesi olan firmalar katılacak olup, tankları alacak olan
firma tankların içerisindeki yakıt kalıntılarının bertarafını sağlayıp, bertaraf
formu düzenleyecek 05 01 08 atık koduna sahip firmalarla protokol yapacak ve bu
protokol metnini de ihale teklifine ekleyecektir. Lisansların (17 04 09 ve 05 01
08) geçerlilik süresi işin tamamlanma süresine kadar devam edecektir. Söz konusu
tankların taşıma/bertaraf/geri kazanım ve işlemlerde kullanılan Ulusal Atık Taşıma
Formlarının birer nüshası ile tehlikeli atıkları taşıyan firmaya ait bilgi/belgeler
ve bu atıkların bertaraf/geri kazanımına ilişkin yapılan iş/işlem/tesis hakkındaki
bilgiler ve atığı taşıyan araçların plakalarına ait lisans belgelerinin birer
nüshaları teslimatta Hurda Tedarik Müdürlüğü personeline teslim edilecektir.
Malzemenin teslim alınmasında TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuat hükümlerine
ve diğer mevzuatlara uygun hareket edilecek olup, gerekli emniyet tedbirleri
alınacaktır, doğabilecek her türlü zarardan ve çevre mevzuatına aykırı işlemlerden
dolayı gelecek cezalardan alıcı firma sorumludur.
KONYA İL VE İLÇELERİ 2 AYRI DEPO (N BÖLGESİ)
S.
NO
1
2
DEPO/SAHA ADI
KONYA DHMİ HAVALİMANI
TONAJI
(KG)
5.000
KONYA KARAYOLLARI 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBE
289.500
ŞEFLİKLERİNİN MUHTELİF NOKTALARINDA (BAKIM EVLERİNDE)
TOPLAM
294.500
MALZEMENİN NİTELİĞİ
FUEL OİL TANKI HURDASI
BİTÜM VE ASFALT TANKI HURDASI
(± % 20 toleranslı)
Malzeme satış rumuzu
Miktar
Geçici teminat
Çekim süresi
2014YERSAT1609
105.600 KG
18.000,00 TL
20 iş günü
VAN, MARDİN İL VE İLÇELERİ 3 AYRI DEPO (O BÖLGESİ)
MUHTELİF TANK HURDASI
Malzeme aşağıdaki 1 adet listede belirtilen Van, Mardin İl ve İlçeleri (O Bölgesi)
3 ayrı depo/sahada bulunan 105.600 kg
(± % 20 toleranslı) muhtelif tank
hurdasından oluşmaktadır. Malzemenin teslimatı listedeki sıra ile depo/sahadan
başlayıp devam edecek ve tamamlanacaktır. Saha temizliği esastır. Söz konusu
depolarda belirtilen tonajlar takribi olup; Malzemenin noksan çıkması halinde alıcı
firma itirazda bulunamaz. Malzemenin fazla çıkması halinde, verilip verilmeyeceği
hususunda Karar İşletme Müdürlüğümüze aittir.
Malzemenin yükleme, nakliyesi ve
diğer tüm masraflar alıcı firmaya aittir.
İhaleye yalnızca TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 17 04 09 atık kodlu lisans
veya geçici faaliyet belgesi olan firmalar katılacak olup, tankları alacak olan
firma tankların içerisindeki yakıt kalıntılarının bertarafını sağlayıp, bertaraf
formu düzenleyecek 05 01 08 atık koduna sahip firmalarla protokol yapacak ve bu
protokol metnini de ihale teklifine ekleyecektir. Lisansların (17 04 09 ve 05 01
08) geçerlilik süresi işin tamamlanma süresine kadar devam edecektir. Söz konusu
tankların taşıma/bertaraf/geri kazanım ve işlemlerde kullanılan Ulusal Atık Taşıma
Formlarının birer nüshası ile tehlikeli atıkları taşıyan firmaya ait bilgi/belgeler
ve bu atıkların bertaraf/geri kazanımına ilişkin yapılan iş/işlem/tesis hakkındaki
bilgiler ve atığı taşıyan araçların plakalarına ait lisans belgelerinin birer
nüshaları teslimatta Hurda Tedarik Müdürlüğü personeline teslim edilecektir.
Malzemenin teslim alınmasında TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuat hükümlerine
ve diğer mevzuatlara uygun hareket edilecek olup, gerekli emniyet tedbirleri
alınacaktır, doğabilecek her türlü zarardan ve çevre mevzuatına aykırı işlemlerden
dolayı gelecek cezalardan alıcı firma sorumludur.
VAN, MARDİN İL VE İLÇELERİ 3 AYRI DEPO (O BÖLGESİ)
TONAJI
(KG)
MALZEMENİN NİTELİĞİ
15.000 FUEL OİL TANKI HURDASI
50.600 AKARYAKIT TANKI HURDASI
S. NO
DEPO/SAHA ADI
1
VAN DSİ 17. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
2
VAN KARAYOOLARI 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
MARDİN KIZILTEPE ŞENYURT DDY 6. BÖLGE MÜD. 66.
3
40.000
YOL BAKIM ONARIM MÜD. 664. KISIM ŞEFLİĞİ
AKARYAKIT TANKI VE KALORİFER KAZANI HURDASI
TOPLAM 105.600 (± % 20 toleranslı)
Malzeme satış rumuzu
Miktar
Geçici teminat
Çekim süresi
2014YERSAT1592
24.000 KG
6.000,00 TL
10 iş günü
İSTANBUL İL VE İLÇELERİ 8 AYRI DEPO (A BÖLGESİ)
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASI
Malzeme aşağıdaki 1 adet listede belirtilen İstanbul İl Merkezi ve İlçelerinde (A
bölgesi) 8 ayrı depo/sahada bulunan 24.000 kg
(± % 20 toleranslı) muhtelif
elektrik elektronik hurdasından oluşmaktadır. Malzemenin teslimatı listedeki sıra
ile depo/sahadan başlayıp devam edecek ve tamamlanacaktır. Saha temizliği esastır.
Söz konusu depolarda belirtilen tonajlar takribi olup; Malzemenin noksan çıkması
halinde alıcı firma itirazda bulunamaz. Malzemenin fazla çıkması halinde, verilip
verilmeyeceği hususunda Karar İşletme Müdürlüğümüze aittir.
Malzemenin yükleme,
nakliyesi ve diğer tüm masraflar alıcı firmaya aittir.
İhaleye yalnızca TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 20 01 35 atık kodlu lisans
veya geçici faaliyet belgesi olan ya da elektik-elektronik atıkların işlenmesi için
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görüş verilen firmalar katılacak olup, firma
ilgili belgesini ihale teklifine ekleyecektir. Belgelerin geçerlilik süresi işin
tamamlanma
süresine
kadar
devam
edecektir.
Söz
konusu
malzemelerin
taşıma/bertaraf/geri
kazanım
ve
işlemlerde
kullanılan
Ulusal
Atık
Taşıma
Formlarının birer nüshası ile tehlikeli atıkları taşıyan firmaya ait bilgi/belgeler
ve bu atıkların bertaraf/geri kazanımına ilişkin yapılan iş/işlem/tesis hakkındaki
bilgiler ve atığı taşıyan araçların plakalarına ait lisans belgelerinin birer
nüshaları teslimatta Hurda Tedarik Müdürlüğü personeline teslim edilecektir.
Malzemenin teslim alınmasında TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuat hükümlerine
ve diğer mevzuatlara uygun hareket edilecek olup, gerekli emniyet tedbirleri
alınacaktır, doğabilecek her türlü zarardan ve çevre mevzuatına aykırı işlemlerden
dolayı gelecek cezalardan alıcı firma sorumludur.
İSTANBUL İL VE İLÇELERİ 8 AYRI DEPO (A BÖLGESİ)
S.
NO
TONAJI
(KG)
DEPO/SAHA ADI
İSTANBUL CEVİZLİ KARTAL TTA
GAYRİMENKUL A.Ş. GENEL MÜD.
İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS
HASTALIKLARI HASTANESİ
1.000
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
1.000
BİLGİSAYAR, YAZICI, KLİMA,TV, VB. ELEKTRONİK CİHAZ HURDASI
3
İSTANBUL YAKACIK KADIN DOĞUM
VE ÇOCUK HAST. HASTANESİ
1.000
BİLGİSAYAR DONANIMI, MONİTÖR,KASA,YAZICI,BUZDOLABI,
FOTOKOPİ MAK. VB. ELEKTRONİK CİHAZ HURDASI
4
İSTANBUL YURTKUR BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
3.000
SANAYİ TİPİ ÇAM. MAK.,KURUTMA MAK.ÜTÜ MAK. VB. ELEKTRONİK
CİHAZ HURDASI
5
İSTANBUL ÜMRENİYE KAYMAKAMLIĞI
60. YIL CUMHURİYET İLKOKULU MÜD.
3.000
BİLGİSAYAR KASASI,MONİTÖR,KLİMA,YAZICI,TV,GÜÇ KAYNAĞI VB.
ELEKTRONİK CİHAZ HURDASI
6
İSTANBUL KKK 1. ORDU KOM.LIĞI
4.000
BİLGİSAYAR KASASI,MONİTÖR,YAZICI,TV,KLAVYE VB. ELEKTRONİK
CİHAZ HURDASI
7
İSTANBUL ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE
ARAŞTIRMA HASTANESİ
5.000
BİLGİSAYAR KASASI,TIBBİ CİHAZLAR VB. ELEKTRONİK CİHAZ HURDASI
8
İSTANBUL SULTANBEYLİ DEVLET
HASTANESİ
6.000
BİLGİSAYAR, YAZICILAR,KALVYELER,MOUSE,GÜÇ KAYNAKLARI,
KLİMA,BUZDOLABI VB. ELEKTRONİK CİHAZ HURDASI
1
2
TOPLAM 24.000
MALZEMENİN NİTELİĞİ
(± % 20 toleranslı)
Malzeme satış rumuzu
Miktar
Geçici teminat
Çekim süresi
2014YERSAT1593
40.000 KG
8.000,00 TL
12 iş günü
SAKARYA, KOCAELİ İL VE İLÇELERİ 3 AYRI DEPO (B BÖLGESİ)
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASI
Malzeme aşağıdaki 1 adet listede belirtilen Sakarya, Kocaeli İl ve İlçeleri (B
BÖLGESİ) 3 ayrı depo/sahada bulunan 40.000 kg
(± % 20 toleranslı) muhtelif
elektrik elektronik hurdasından oluşmaktadır. Malzemenin teslimatı listedeki sıra
ile depo/sahadan başlayıp devam edecek ve tamamlanacaktır. Saha temizliği esastır.
Söz konusu depolarda belirtilen tonajlar takribi olup; Malzemenin noksan çıkması
halinde alıcı firma itirazda bulunamaz. Malzemenin fazla çıkması halinde, verilip
verilmeyeceği hususunda Karar İşletme Müdürlüğümüze aittir.
Malzemenin yükleme,
nakliyesi ve diğer tüm masraflar alıcı firmaya aittir.
İhaleye yalnızca TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 20 01 35 atık kodlu lisans
veya geçici faaliyet belgesi olan ya da elektik-elektronik atıkların işlenmesi için
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görüş verilen firmalar katılacak olup, firma
ilgili belgesini ihale teklifine ekleyecektir. Belgelerin geçerlilik süresi işin
tamamlanma
süresine
kadar
devam
edecektir.
Söz
konusu
malzemelerin
taşıma/bertaraf/geri
kazanım
ve
işlemlerde
kullanılan
Ulusal
Atık
Taşıma
Formlarının birer nüshası ile tehlikeli atıkları taşıyan firmaya ait bilgi/belgeler
ve bu atıkların bertaraf/geri kazanımına ilişkin yapılan iş/işlem/tesis hakkındaki
bilgiler ve atığı taşıyan araçların plakalarına ait lisans belgelerinin birer
nüshaları teslimatta Hurda Tedarik Müdürlüğü personeline teslim edilecektir.
Malzemenin teslim alınmasında TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuat hükümlerine
ve diğer mevzuatlara uygun hareket edilecek olup, gerekli emniyet tedbirleri
alınacaktır, doğabilecek her türlü zarardan ve çevre mevzuatına aykırı işlemlerden
dolayı gelecek cezalardan alıcı firma sorumludur.
SAKARYA, KOCAELİ İL VE İLÇELERİ 3 AYRI DEPO (B BÖLGESİ)
S. NO
1
2
3
DEPO/SAHA ADI
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA
HAST.
SAKARYA TÜVASAŞ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
KOCAELİ DKK MALZEME DEPO
KOM.LIĞI
TOPLAM
TONAJI
(KG)
MALZEMENİN NİTELİĞİ
6.000
TELEVİZYON,BİLGİSAYAR,BUZDOLABI VB. ELEKTRONİK MALZ.
9.000
BİLGİSAYAR PARÇALARI,BUZDOLABI VB. ELEKTRONİK MALZ.
25.000
BİLGİSAYAR,GEMİ RADARI,RADAR ANTENİ VB. ELEKTRONİK MALZ.
40.000
(± % 20 toleranslı)
Malzeme satış rumuzu
Miktar
Geçici teminat
Çekim süresi
2014YERSAT1594
156.500 KG
20.000,00 TL
20 iş günü
ADANA, MERSİN, HATAY, KAHRAMANMARAŞ İL VE İLÇELERİ 12 AYRI DEPO (C BÖLGESİ)
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASI
Malzeme aşağıdaki 1 adet listede belirtilen Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş İl
ve İlçeleri (C Bölgesi) 12 ayrı depo/sahada bulunan 156.500 kg
(± % 20
toleranslı) muhtelif elektrik elektronik hurdasından oluşmaktadır. Malzemenin
teslimatı listedeki sıra ile depo/sahadan başlayıp devam edecek ve tamamlanacaktır.
Saha temizliği esastır. Söz konusu depolarda belirtilen tonajlar takribi olup;
Malzemenin noksan çıkması halinde alıcı firma itirazda bulunamaz. Malzemenin fazla
çıkması halinde, verilip verilmeyeceği hususunda Karar İşletme Müdürlüğümüze
aittir. Malzemenin yükleme, nakliyesi ve diğer tüm masraflar alıcı firmaya aittir.
İhaleye yalnızca TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 20 01 35 atık kodlu lisans
veya geçici faaliyet belgesi olan ya da elektik-elektronik atıkların işlenmesi için
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görüş verilen firmalar katılacak olup, firma
ilgili belgesini ihale teklifine ekleyecektir. Belgelerin geçerlilik süresi işin
tamamlanma
süresine
kadar
devam
edecektir.
Söz
konusu
malzemelerin
taşıma/bertaraf/geri
kazanım
ve
işlemlerde
kullanılan
Ulusal
Atık
Taşıma
Formlarının birer nüshası ile tehlikeli atıkları taşıyan firmaya ait bilgi/belgeler
ve bu atıkların bertaraf/geri kazanımına ilişkin yapılan iş/işlem/tesis hakkındaki
bilgiler ve atığı taşıyan araçların plakalarına ait lisans belgelerinin birer
nüshaları teslimatta Hurda Tedarik Müdürlüğü personeline teslim edilecektir.
Malzemenin teslim alınmasında TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuat hükümlerine
ve diğer mevzuatlara uygun hareket edilecek olup, gerekli emniyet tedbirleri
alınacaktır, doğabilecek her türlü zarardan ve çevre mevzuatına aykırı işlemlerden
dolayı gelecek cezalardan alıcı firma sorumludur.
ADANA, MERSİN, HATAY, KAHRAMANMARAŞ İL VE İLÇELERİ 12 AYRI DEPO (C BÖLGESİ)
S.
NO
1
2
3
TONAJI
DEPO/SAHA ADI
(KG)
KAHRAMANMARAŞ TEİAŞ İŞLETME
7.000
BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ
HATAY SERİNYOL 121. JANDARMA ER
2.000
EĞİTİM ALAY KOM.LIĞI
HATAY DKK İSKENDERUN İKMAL DESTEK
5.000
KOM.LIĞI
MALZEMENİN NİTELİĞİ
KESİCİ VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
BİLGİSAYAR VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
4
HATAY İSKENDERUN 51. BAKIM MERKEZ
5.000
KOM.LIĞI
BİLGİSAYAR VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
5
MERSİN SİLİFKE DEVLET HAST. AİT
SİLİFKE DSİ DEPOSU
5.000
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
6
MERSİN İL JANDARMA KOM.LIĞI
7.000
BİLGİSAYAR, EKRAN, KLAVYE, YAZICI, TELEFON, ÇAMAŞIR
MAK.BULAŞIK MAK. VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
7
MERSİN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE AİT SAĞLIK
MÜD. VE HALK SAĞLIĞI MÜD, MEZİTLİ AİLE
SAĞLIĞI MERKEZİ
7.000
KLİMA, BİLGİSAYAR, MONİTÖR, YAZICI, KLAVYE, TIBBİ CİHAZ
VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
9
MERSİN ERDEMLİ ESKİ DEVLET
HASTANESİ
ADANA İL JANDARMA KOM.LIĞI
10
ADANA DRMO 10. TANKER ÜS KOM.LIĞI 10.000
11
12
ADANA DRMO 10. TANKER ÜS KOM.LIĞI 17.000
ADANA DRMO 10. TANKER ÜS KOM.LIĞI 80.000
8
10.000
1.500
TOPLAM 156.500
KLİMA, BİLGİSAYAR, RÖNTGEN VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK
MALZ.
MONİTÖR, YAZICI, KLAVYE VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ. (NOT: ALICI FİRMA
TARAFINDAN PARÇALANARAK TESLİM ALINACAKTIR.)
BEYAZ EŞYA VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
(± % 20 toleranslı)
Malzeme satış rumuzu
Miktar
Geçici teminat
Çekim süresi
2014YERSAT1595
27.500 KG
6.000,00 TL
10 iş günü
MALATYA, BİNGÖL, DİYARBAKIR, TUNCELİ, ELAZIĞ İL VE İLÇELERİ 9 AYRI DEPO(F BÖLGESİ)
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASI
Malzeme aşağıdaki 1 adet listede belirtilen Malatya, Bingöl, Diyarbakır, Tunceli,
Elazığ İl ve İlçeleri (F Bölgesi) 9 ayrı depo/sahada bulunan 27.500 kg
(± % 20
toleranslı) muhtelif elektrik elektronik hurdasından oluşmaktadır. Malzemenin
teslimatı listedeki sıra ile depo/sahadan başlayıp devam edecek ve tamamlanacaktır.
Saha temizliği esastır. Söz konusu depolarda belirtilen tonajlar takribi olup;
Malzemenin noksan çıkması halinde alıcı firma itirazda bulunamaz. Malzemenin fazla
çıkması halinde, verilip verilmeyeceği hususunda Karar İşletme Müdürlüğümüze
aittir. Malzemenin yükleme, nakliyesi ve diğer tüm masraflar alıcı firmaya aittir.
İhaleye yalnızca TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 20 01 35 atık kodlu lisans
veya geçici faaliyet belgesi olan ya da elektik-elektronik atıkların işlenmesi için
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görüş verilen firmalar katılacak olup, firma
ilgili belgesini ihale teklifine ekleyecektir. Belgelerin geçerlilik süresi işin
tamamlanma
süresine
kadar
devam
edecektir.
Söz
konusu
malzemelerin
taşıma/bertaraf/geri
kazanım
ve
işlemlerde
kullanılan
Ulusal
Atık
Taşıma
Formlarının birer nüshası ile tehlikeli atıkları taşıyan firmaya ait bilgi/belgeler
ve bu atıkların bertaraf/geri kazanımına ilişkin yapılan iş/işlem/tesis hakkındaki
bilgiler ve atığı taşıyan araçların plakalarına ait lisans belgelerinin birer
nüshaları teslimatta Hurda Tedarik Müdürlüğü personeline teslim edilecektir.
Malzemenin teslim alınmasında TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuat hükümlerine
ve diğer mevzuatlara uygun hareket edilecek olup, gerekli emniyet tedbirleri
alınacaktır, doğabilecek her türlü zarardan ve çevre mevzuatına aykırı işlemlerden
dolayı gelecek cezalardan alıcı firma sorumludur.
MALATYA, BİNGÖL, DİYARBAKIR, TUNCELİ, ELAZIĞ İL VE İLÇELERİ 9 AYRI DEPO (F BÖLGESİ)
S.
NO
TONAJI
(KG)
DEPO/SAHA ADI
MALZEMENİN NİTELİĞİ
1
BİNGÖL KADIN DOĞUM VE ÇOCUK
HASTALIKLARI HASTANESİ
1.000
2
TUNCELİ SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ
2.000
3
DİYARBAKIR TCK 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
2.000
4
ELAZIĞ FIRAT EDAŞ İL MÜDÜRLÜĞÜ
7.000
5
MALATYA TCDD 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
500
HASTANE TIBBİ CİHAZLARI, BİLGİSAYAR VB. ELEKTRİK
ELEKTRONİK MALZ.
BİLGİSAYAR, YAZICI,GÜÇ KAYNAĞI VB. ELEKTRİK
ELEKTRONİK MALZ.
KLİMA, BİLGİSAYAR , MONİTÖR, TELEFON BEYAZ EŞYA VB.
ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
MEKANİK VE ELEKTRONİK ELEKTRİK SAYACI VB. ELEKTRİK
ELEKTRONİK MALZ.
BİLGİSAYAR, YAZICI VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
6
MALATYA AKSA DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.
1.000
DOĞALGAZ SAYACI VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
7
MALATYA SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ
3.000
8
MALATYA KKK ÇAKMAK KIŞLASI
4.000
9
MALATYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ
7.000
TOPLAM 27.500
OKSİJEN KONSANTRATÖRÜ VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK
MALZ.
BİLGİSAYAR, MONİTÖR, YAZICI, FOTKOPİ MAKİNASI,
TELEVİZYON VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
BİLGİSAYAR, YAZICI,BUZDOLABI,FOTOKOPİ MAKİNASI,
HASTANE TIBBİ CİHAZLARI VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
(± % 20 toleranslı)
Malzeme satış rumuzu
Miktar
Geçici teminat
Çekim süresi
2014YERSAT1597
54.015 KG
8.000,00 TL
10 iş günü
İZMİR, BALIKESİR, MANİSA, MUĞLA İL VE İLÇELERİ 9 AYRI DEPO (I BÖLGESİ)
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASI
Malzeme aşağıdaki 1 adet listede belirtilen İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla İl ve
İlçeleri (I Bölgesi) 9 ayrı depo/sahada bulunan 54.015 kg
(± % 20 toleranslı)
muhtelif elektrik elektronik hurdasından oluşmaktadır. Malzemenin teslimatı
listedeki sıra ile depo/sahadan başlayıp devam edecek ve tamamlanacaktır. Saha
temizliği esastır. Söz konusu depolarda belirtilen tonajlar takribi olup;
Malzemenin noksan çıkması halinde alıcı firma itirazda bulunamaz. Malzemenin fazla
çıkması halinde, verilip verilmeyeceği hususunda Karar İşletme Müdürlüğümüze
aittir. Malzemenin yükleme, nakliyesi ve diğer tüm masraflar alıcı firmaya aittir.
İhaleye yalnızca TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 20 01 35 atık kodlu lisans
veya geçici faaliyet belgesi olan ya da elektik-elektronik atıkların işlenmesi için
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görüş verilen firmalar katılacak olup, firma
ilgili belgesini ihale teklifine ekleyecektir. Belgelerin geçerlilik süresi işin
tamamlanma
süresine
kadar
devam
edecektir.
Söz
konusu
malzemelerin
taşıma/bertaraf/geri
kazanım
ve
işlemlerde
kullanılan
Ulusal
Atık
Taşıma
Formlarının birer nüshası ile tehlikeli atıkları taşıyan firmaya ait bilgi/belgeler
ve bu atıkların bertaraf/geri kazanımına ilişkin yapılan iş/işlem/tesis hakkındaki
bilgiler ve atığı taşıyan araçların plakalarına ait lisans belgelerinin birer
nüshaları teslimatta Hurda Tedarik Müdürlüğü personeline teslim edilecektir.
Malzemenin teslim alınmasında TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuat hükümlerine
ve diğer mevzuatlara uygun hareket edilecek olup, gerekli emniyet tedbirleri
alınacaktır, doğabilecek her türlü zarardan ve çevre mevzuatına aykırı işlemlerden
dolayı gelecek cezalardan alıcı firma sorumludur.
İZMİR, BALIKESİR, MANİSA, MUĞLA İL VE İLÇELERİ 9 AYRI DEPO (I BÖLGESİ)
İZMİR BOZKAYA EĞİTİM HASTANESİ
İZMİR PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ
İZMİR DKK İKMAL DESTEK KOM. LIĞI
TONAJI
(KG)
MALZEMENİN NİTELİĞİ
2.000
BİLGİSAYAR, MONİTÖR VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
4.000
BİLGİSAYAR, YAZICI VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
BİLGİSAYAR, YAZICI, FOTOKOPİ MAKİNASI VB. ELEKTRİK
5.000
ELEKTRONİK MALZ.
BİLGİSAYAR, YAZICI, MONİTÖR, TELEFON, KLAVYE, TIBBİ
3.000
CİHAZ VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
5.000
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
5.000
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
10.000 BİLGİSAYAR VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
İZMİR HKK TEKNİK OKULLAR KOM. LIĞI
15.015
BİLGİSAYAR, MONİTÖR VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
MUĞLA MİLAS MAL MÜDÜRLÜĞÜ
5.000
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
S. NO
DEPO/SAHA ADI
BALIKESİR BANDIRMA 9. ANA JET ÜS KOM. LIĞI
1
BALIKESİR BANDIRMA 6. ANA JET ÜS KOM. LIĞI
2
BALIKESİR BAKIM OKULU VE EĞİTİM MERKEZ
KOM. LIĞI
3
4
5
6
7
8
9
MANİSA SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ
TOPLAM 54.015
(± % 20 toleranslı)
Malzeme satış rumuzu
Miktar
Geçici teminat
Çekim süresi
2014YERSAT1598
81.100 KG
10.000,00 TL
12 iş günü
BURSA, BİLECİK, ESKİŞEHİR İL VE İLÇELERİ 12 AYRI DEPO (L BÖLGESİ)
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASI
Malzeme aşağıdaki 1 adet listede belirtilen Bursa, Bilecik, Eskişehir İl ve
İlçeleri (L Bölgesi) 12 ayrı depo/sahada bulunan 81.100 kg
(± % 20 toleranslı)
muhtelif elektrik elektronik hurdasından oluşmaktadır. Malzemenin teslimatı
listedeki sıra ile depo/sahadan başlayıp devam edecek ve tamamlanacaktır. Saha
temizliği esastır. Söz konusu depolarda belirtilen tonajlar takribi olup;
Malzemenin noksan çıkması halinde alıcı firma itirazda bulunamaz. Malzemenin fazla
çıkması halinde, verilip verilmeyeceği hususunda Karar İşletme Müdürlüğümüze
aittir. Malzemenin yükleme, nakliyesi ve diğer tüm masraflar alıcı firmaya aittir.
İhaleye yalnızca TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 20 01 35 atık kodlu lisans
veya geçici faaliyet belgesi olan ya da elektik-elektronik atıkların işlenmesi için
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görüş verilen firmalar katılacak olup, firma
ilgili belgesini ihale teklifine ekleyecektir. Belgelerin geçerlilik süresi işin
tamamlanma
süresine
kadar
devam
edecektir.
Söz
konusu
malzemelerin
taşıma/bertaraf/geri
kazanım
ve
işlemlerde
kullanılan
Ulusal
Atık
Taşıma
Formlarının birer nüshası ile tehlikeli atıkları taşıyan firmaya ait bilgi/belgeler
ve bu atıkların bertaraf/geri kazanımına ilişkin yapılan iş/işlem/tesis hakkındaki
bilgiler ve atığı taşıyan araçların plakalarına ait lisans belgelerinin birer
nüshaları teslimatta Hurda Tedarik Müdürlüğü personeline teslim edilecektir.
Malzemenin teslim alınmasında TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuat hükümlerine
ve diğer mevzuatlara uygun hareket edilecek olup, gerekli emniyet tedbirleri
alınacaktır, doğabilecek her türlü zarardan ve çevre mevzuatına aykırı işlemlerden
dolayı gelecek cezalardan alıcı firma sorumludur.
BURSA, BİLECİK, ESKİŞEHİR İL VE İLÇELERİ 12 AYRI DEPO (L BÖLGESİ)
TONAJI
(KG) MALZEMENİN NİTELİĞİ
1.000
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
BİLGİSAYAR KASALARI, YAZICILAR, LABORATUAR CİHAZLARI,
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
3.000
ELEKTRONİK HASTANE CİHAZLARI VB. ELEK. ELEKTRONİK MLZ.
BURSA LOKMAN HEKİM MESLEKİ VE
BİLGİSAYAR KASALARI, MONİTÖRLER, TEPEGÖZLER, YAZICILAR,
500
TEKNİK ANADOLU LİSESİ
TV, BİLGİSAYAR MALZ. VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
BURSA İL JANDARMA KOM.LIĞI DOĞANCI
FOTOKOPİ MAKİNALARI, YAZICI, MONİTÖR VB. ELEKTRİK
1.000
KARAKOL KOM.LIĞI
ELEKTRONİK MALZ.
S. NO DEPO/SAHA ADI
1
BİLECİK GÖLPAZARI MAL MÜDÜRLÜĞÜ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
BURSA YILDIRIM BELEDİYESİ OTOSANSİT
FEN İŞLERİ MÜD.
BURSA MUDANYA BELEDİYESİ
BURSA ASKERİ VETERİNER OKULU VE
EĞİTİM KOM.LIĞI
1.500
BİLGİSAYAR KASALARI, MONİTÖRLER,FOTOKOPİ MAKİNALARI
VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
TV, YAZICI, MONİTÖR VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
1.500
BİLGİSAYAR, YAZICI VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
BURSA DHMİ YENİŞEHİR HAVALİMANI
2.000
BURSA ULUDAĞ ÜNİERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ
BURSA TEİAŞ 2. İLETİM TESİS VE İŞLETME
GRUP MÜDÜRLÜĞÜ
1.000
14.000
BİLGİSAYAR KASALARI, MONİTÖRLER, KLAVYELER, YAZICILAR,
ÖLÇÜ ALETLERİ, TV VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
MONİTÖR, BİLGİSAYAR KASASI, DAKTİLO VB. ELEKTRİK
ELEKTRONİK MALZ.
600
ALÜMİNYUM AYIRICI VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
11
BURSA TEİAŞ 2. İLETİM TESİS VE İŞLETME
GRUP MÜDÜRLÜĞÜ
5.000
TV, BUZDOLABI, ŞOHBEN, MONİTÖR, FOTKOPİ, BİLGİSAYAR
KASASI, GÜÇ KAYNAĞI, ÖLÇME CİHAZ VB. ELEKTRİK
ELEKTRONİK MLZ.
12
BURSA TEİAŞ 2. İLETİM TESİS VE İŞLETME
GRUP MÜDÜRLÜĞÜ
50.000
154 KV AYIRICI-KESİCİ KUTBU VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
TOPLAM 81.100
(± % 20 toleranslı)
Malzeme satış rumuzu
Miktar
Geçici teminat
Çekim süresi
2014YERSAT1599
45.750 KG
8.000,00 TL
10 iş günü
DENİZLİ, AFYON, UŞAK, KÜTAHYA İL VE İLÇELERİ 9 AYRI DEPO(M BÖLGESİ)
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASI
Malzeme aşağıdaki 1 adet listede belirtilen Denizli, Afyon, Uşak, Kütahya İl ve
İlçeleri (M Bölgesi) 9 ayrı depo/sahada bulunan 45.750 kg
(± % 20 toleranslı)
muhtelif elektrik elektronik hurdasından oluşmaktadır. Malzemenin teslimatı
listedeki sıra ile depo/sahadan başlayıp devam edecek ve tamamlanacaktır. Saha
temizliği esastır. Söz konusu depolarda belirtilen tonajlar takribi olup;
Malzemenin noksan çıkması halinde alıcı firma itirazda bulunamaz. Malzemenin fazla
çıkması halinde, verilip verilmeyeceği hususunda Karar İşletme Müdürlüğümüze
aittir. Malzemenin yükleme, nakliyesi ve diğer tüm masraflar alıcı firmaya aittir.
İhaleye yalnızca TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 20 01 35 atık kodlu lisans
veya geçici faaliyet belgesi olan ya da elektik-elektronik atıkların işlenmesi için
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görüş verilen firmalar katılacak olup, firma
ilgili belgesini ihale teklifine ekleyecektir. Belgelerin geçerlilik süresi işin
tamamlanma
süresine
kadar
devam
edecektir.
Söz
konusu
malzemelerin
taşıma/bertaraf/geri
kazanım
ve
işlemlerde
kullanılan
Ulusal
Atık
Taşıma
Formlarının birer nüshası ile tehlikeli atıkları taşıyan firmaya ait bilgi/belgeler
ve bu atıkların bertaraf/geri kazanımına ilişkin yapılan iş/işlem/tesis hakkındaki
bilgiler ve atığı taşıyan araçların plakalarına ait lisans belgelerinin birer
nüshaları teslimatta Hurda Tedarik Müdürlüğü personeline teslim edilecektir.
Malzemenin teslim alınmasında TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuat hükümlerine
ve diğer mevzuatlara uygun hareket edilecek olup, gerekli emniyet tedbirleri
alınacaktır, doğabilecek her türlü zarardan ve çevre mevzuatına aykırı işlemlerden
dolayı gelecek cezalardan alıcı firma sorumludur.
DENİZLİ, AFYON, UŞAK, KÜTAHYA İL VE İLÇELERİ 9 AYRI DEPO (M BÖLGESİ)
S. NO
1
2
TONAJI
(KG)
DEPO/SAHA ADI
UŞAK DEVLET HASTANESİ DOĞUM/ÇOCUK
3.000
HASTANESİ
KÜTAHYA HKK HAVA ER EĞİTİM TUGAY
4.000
KOM. LIĞI
3
AFYONKARAHİSAR PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ
2.000
4
DENİZLİ HONAZ MAL MÜDÜRLÜĞÜ
750
5
DENİZLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
1.000
6
DENİZLİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
5.000
7
DENİZLİ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
10.000
8
9
DENİZLİ TAVAS TEİAŞ 21. İLETİM TESİS VE
İŞL. GRUP MÜD.
KÜTAHYA TEİAŞ 6. İLETİM TESİS VE
İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ
MALZEMENİN NİTELİĞİ
BİLGİSAYAR MONİTÖRLERİ VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
BİLGİSAYAR VB.ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
BİLGİSAYAR, KLİMA, GÜÇ KAYNAĞI, DAKTİLO, YAZICI,
FOTOKOPİ MAK. VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
BİLGİSAYAR DONANIMI, TV,EKG CİHAZI VB.ELEKTRİK
ELEKTRONİK MALZ.
BİLGİSAYAR, YAZICI,TELEFON VB.ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
BİLGİSAYAR PARÇALARI, KLAVYE, MOUSE, YAZICI VB.
ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
BİLGİSAYAR DONANIMI,TV,KLİMA VB.ELEKTRİK ELEKTRONİK
MALZ.
10.000
AKIM TRAFOSU,GAZLI KESİCİ VB.ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
10.000
GAZLI KESİCİ KUTBU VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
TOPLAM 45.750
(± % 20 toleranslı)
Malzeme satış rumuzu
Miktar
Geçici teminat
Çekim süresi
2014YERSAT1600
22.000 KG
6.000,00 TL
10 iş günü
KONYA, ISPARTA İL VE İLÇELERİ 2 AYRI DEPO (N BÖLGESİ)
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASI
Malzeme aşağıdaki 1 adet listede belirtilen Konya, Isparta İl ve İlçeleri (N
Bölgesi) 2 ayrı depo/sahada bulunan 22.000 kg
(± % 20 toleranslı) muhtelif
elektrik elektronik hurdasından oluşmaktadır. Malzemenin teslimatı listedeki sıra
ile depo/sahadan başlayıp devam edecek ve tamamlanacaktır. Saha temizliği esastır.
Söz konusu depolarda belirtilen tonajlar takribi olup; Malzemenin noksan çıkması
halinde alıcı firma itirazda bulunamaz. Malzemenin fazla çıkması halinde, verilip
verilmeyeceği hususunda Karar İşletme Müdürlüğümüze aittir.
Malzemenin yükleme,
nakliyesi ve diğer tüm masraflar alıcı firmaya aittir.
İhaleye yalnızca TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 20 01 35 atık kodlu lisans
veya geçici faaliyet belgesi olan ya da elektik-elektronik atıkların işlenmesi için
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görüş verilen firmalar katılacak olup, firma
ilgili belgesini ihale teklifine ekleyecektir. Belgelerin geçerlilik süresi işin
tamamlanma
süresine
kadar
devam
edecektir.
Söz
konusu
malzemelerin
taşıma/bertaraf/geri
kazanım
ve
işlemlerde
kullanılan
Ulusal
Atık
Taşıma
Formlarının birer nüshası ile tehlikeli atıkları taşıyan firmaya ait bilgi/belgeler
ve bu atıkların bertaraf/geri kazanımına ilişkin yapılan iş/işlem/tesis hakkındaki
bilgiler ve atığı taşıyan araçların plakalarına ait lisans belgelerinin birer
nüshaları teslimatta Hurda Tedarik Müdürlüğü personeline teslim edilecektir.
Malzemenin teslim alınmasında TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuat hükümlerine
ve diğer mevzuatlara uygun hareket edilecek olup, gerekli emniyet tedbirleri
alınacaktır, doğabilecek her türlü zarardan ve çevre mevzuatına aykırı işlemlerden
dolayı gelecek cezalardan alıcı firma sorumludur.
KONYA, ISPARTA İL VE İLÇELERİ 2 AYRI DEPO (N BÖLGESİ)
S. NO
DEPO/SAHA ADI
TONAJI
(KG)
1
KONYA SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ
5.000
2
ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL HAVALİMANI 17.000
TOPLAM 22.000
MALZEMENİN NİTELİĞİ
BİLGİSAYAR DONANIMI, BİLGİSAYAR, MONİTÖR, YAZICI,
KLAVYE, MOUSE VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
ELEKTRİK PANOSU, KESİCİ VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
(± % 20 toleranslı)
Malzeme satış rumuzu
Miktar
2014YERSAT1596
301.500 KG
ANKARA İL VE İLÇELERİ 20 AYRI DEPO (G BÖLGESİ)
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASI
Geçici teminat
60.000,00 TL
Çekim süresi
35 iş günü
Malzeme aşağıdaki 1 adet listede belirtilen Ankara İl ve İlçeleri (G Bölgesi) 20 ayrı
depo/sahada bulunan 301.500 kg (± % 20 toleranslı) muhtelif elektrik elektronik hurdasından
oluşmaktadır. Malzemenin teslimatı listedeki sıra ile depo/sahadan başlayıp devam edecek ve
tamamlanacaktır. Saha temizliği esastır. Söz konusu depolarda belirtilen tonajlar takribi
olup; Malzemenin noksan çıkması halinde alıcı firma itirazda bulunamaz. Malzemenin fazla
çıkması halinde, verilip verilmeyeceği hususunda Karar İşletme Müdürlüğümüze aittir.
Malzemenin yükleme, nakliyesi ve diğer tüm masraflar alıcı firmaya aittir.
İhaleye yalnızca TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 20 01 35 atık kodlu lisans veya
geçici faaliyet belgesi olan ya da elektik-elektronik atıkların işlenmesi için Çevre ve
Şehircilik Bakanlığınca uygun görüş verilen firmalar katılacak olup, firma ilgili belgesini
ihale teklifine ekleyecektir. Belgelerin geçerlilik süresi işin tamamlanma süresine kadar
devam edecektir. Söz konusu malzemelerin taşıma/bertaraf/geri kazanım ve işlemlerde
kullanılan Ulusal Atık Taşıma Formlarının birer nüshası ile tehlikeli atıkları taşıyan
firmaya ait bilgi/belgeler ve bu atıkların bertaraf/geri kazanımına ilişkin yapılan
iş/işlem/tesis hakkındaki bilgiler ve atığı taşıyan araçların plakalarına ait lisans
belgelerinin birer nüshaları teslimatta Hurda Tedarik Müdürlüğü personeline teslim
edilecektir. Malzemenin teslim alınmasında TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuat
hükümlerine ve diğer mevzuatlara uygun hareket edilecek olup, gerekli emniyet tedbirleri
alınacaktır, doğabilecek her türlü zarardan ve çevre mevzuatına aykırı işlemlerden dolayı
gelecek cezalardan alıcı firma sorumludur.
2014YERSAT1596 - ANKARA İL VE İLÇELERİ 20 AYRI DEPO (G BÖLGESİ)
S.
NO
TONAJI
(KG)
DEPO/SAHA ADI
MALZEMENİN NİTELİĞİ
BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR, GÜÇ KAYNAĞI, KLAVYE, ELEKTRONİK CİHAZ KARTI,
SERVER KABİNLERİ, NETWORK SİVİÇLERİ, BAĞLANTI CİHAZ KABLOSU, 2 ADET ÇİM
MOTORU VB.ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
1
ANKARA ÖSYM BAŞKANLIĞI
6.000
2
ANKARA ODTÜ
30.000
3
4
ANKARA TÜRKİYE PATENT ENSTÜTİSİ
ANKARA TMO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL
MD.
ANKARA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA NUMUNE HASTANESİ
ANKARA MİT MÜSTEŞARLIĞI
ANKARA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (İDARİ VE
MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI)
500
1.500
BİLGİSAYAR ,YAZICI, FOTOKOPİ MAK.,GÜÇ KAYNAĞI, VB. ELEKTRİK
ELEKTRONİK MALZ.
FAKS, YAZICI,FOTOKOPİ MAK.,TELEFON VB.ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
BİLGİSAYAR, YAZICI, FOTOKOPİ MAK. VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
1.500
BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
2.000
4.000
4.000
5
6
7
8
16
ANKARA YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU
30.000
17
ANKARA KKK 45. BAKIM MERKEZ KOM.LIĞI
30.000
18
ANKARA JANDARMA BAKIM KOM.LIĞI
ANKARA HKK 3. HAVA İKMAL BAKIM
MERKEZ KOM.LIĞI
ANKARA HKK 3. HAVA İKMAL BAKIM
MERKEZ KOM.LIĞI
40.000
BİLGİSAYAR, VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
BİLGİSAYAR KASASI, TV, KLİMA, SU SEBİLİ VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
BİLGİSAYAR KASASI, TELEFON, MONİTÖR, FAKS, ELEKTRİK SÜPÜRGESİ,
YAZICI, DİŞÇİ KOLTUĞU VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
TÜPLÜ TV, TERMOSİFON, KOMBİ, YAZICI, FAKS, SÜPÜRGE MAKİNASI VB.
ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR, YAZICI KALVYE, TELEFON, ŞALTER PARÇ.,
KLİMA,FOTOKOPİ, MAKİNE PARÇALARI VB. ELEKTRONİK CİHAZ HURDASI
TOMOGRAFİ CİHAZI, BİLGİSAYAR KASASI, YAZICI, MONİTÖR, TELEFON,
HESAP MAKİNASI, FAKS, DAKTİLO, ASPİRATÖR VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ. (NOT:ALICI FİRMA TARAFINDAN
PARÇALANARAK TESLİM ALINACAKTIR.)
BİLGİSAYAR MONİTÖRLERİ, YAZICI, KLAVYE, FOTOKOPİ, ŞALTER, KESİCİ,
AYIRICI, SES VE GÖRÜNTÜ SİSTEM MAKİNASI VB.ELEKTRİK ELEKTRONİK M.
BİLGİSAYAR, FOTOKOPİ MAKİNASI, FAKS, YAZICI, TELEVİZYON VB. ELEKTRİK
ELEKTRONİK MALZ.
BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR, YAZICI KALVYE VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK
MALZ.
TV, YAZICI, FAKS, MONİTÖR, BİLGİSAYAR KASASI, TELEFON VB.ELEKTRİK
ELEKTRONİK MALZ.
YAZICI, MONİTÖR VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
5.000
XBAR TELEFON SANTRALLERİ VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
80.000
BİLGİSAYAR, YAZICI, MONİTÖR, KLAVYE, TARAYICI, FAKS, TV, ELEKTRİK
PANOSU, GÜÇ KAYNAKLARI VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
9
10
11
12
13
14
15
19
20
ANKARA TBMM GENEL SEKRETERLİĞİ
ANKARA KREDİ YURTLAR KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR
BAKANLIĞI (PETROL İŞLERİ GENEL MÜD.)
ANKARA TSK SIHHIYE İKMAL BAKIM
MERKEZ KOM.LIĞI
ANKARA TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(ÇAKIRLAR HURDA AMBARI)
ANKARA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
(SUSUZ DEPOSU)
5.000
5.000
6.000
6.000
12.000
13.000
20.000
TOPLAM 301.500 (± % 20 toleranslı)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
174 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content