close

Enter

Log in using OpenID

Arasınav çalışma soruları

embedDownload
Olasılık Çalışma Soruları(Matematik Müh. Bölümü-2014)
1.
Cevap
2.
Cevap
3.
Cevap
4.
Cevap
5.
1
Cevap
6.
Cevap
7.
Cevap
8.
Cevap:
9.
Cevap=
10.
2
Cevap:
11.
Cevap:
12.
Cevap:
13.
Cevap:
14.
Cevap:135
15.
3
Cevap:48
16.
Cevap:18
17.
Cevap:120
18.
Cevap:2.5!.5!
19.
Cevap:3!.4!.5!.2!
20.
4
Cevap:60
21.
Cevap:960
22.
Cevap:144
23.
Cevap:35
24.
Cevap:126
25.
Cevap:35
26.
5
Cevap:21
27.
Cevap:
28)
Cevap:40
29)
Cevap:
30)
6
Cevap:
31)
cevap
32) Bir fabrikada üretilen ürünlerden 20 tanesi kusurlu 130 tanesi kusursuzdur. Üretilen bu
ürünler bir depoya kaldırılıyor. Çekilen ürün tekrar yerine konmaksızın sırasıyla rasgele iki
parça seçiliyor
a) Her iki parçanın kusurlu olması olasılığı
b) Her iki parçanın kusursuz olması olasılığı
nedir?
33) Bir fabrikada üretilen ürünlerden 40 tanesi kusurlu 160 tanesi kusursuzdur. Üretilen bu
ürünler bir depoya kaldırılıyor. Çekilen ürün tekrar yerine konmaksızın sırasıyla rasgele iki
parça seçiliyor
a) ikinci seçilen parçanın kusurlu olması olasılığı
b) ikinci seçilen parçanın kusursuz olması olasılığı
nedir?
34) Bir 5 YKr. ile bir 10 YKr. birlikte atılıyor. Örneklem uzayındaki birinci harf 5 YKr. ile
ilgili sonucu, ikinci harf 10 YKr. ile ilgili sonucu göstersin.
A: En az bir T gelmesi,
B: İki T gelmesi,
C: İki Y gelmesi olarak tanımlanmışolsun.
a)A ve B ayrık olaylar mıdır?
b)A ve C ayrık olaylar mıdır?
7
c)A ya da B’nin gerçekleşmesi olasılığınedir?
d)B ya da C’nin gerçekleşmesi olasılığı
nedir?
35) A ve B olaylarına ilişkin
36)
37) A kutusunda 4 beyaz 7 siyah, B kutusunda 7 beyaz 4 siyah top vardır. Atılan iki zarın
toplamı 6’ dan büyük bir sayı gelirse A kutusundan, aksi halde B kutusundan bir top çekiliyor.
Çekilen top siyah ise A kutusundan çekilmiş olma olasılığı nedir?
38)
B1 kutusunda 2 beyaz, B2 kutusunda 2 kırmızı, B3 kutusunda 2 beyaz ve 2 kırmızı, B4
kutusunda ise 3 beyaz 1 kırmızı top bulunmaktadır.B1, B2, B3, ve B4 kutularını seçme
olasılıkları sırasıyla 1/2, 1/4, 1/8 ve 1/8’ dir. Kutulardan biri rastgele seçiliyor ve seçilen
kutudan bir top çekiliyor.
a-) Çekilen topun beyaz olma olasılığını bulunuz.
b-) Çekilen topun beyaz olma koşulu altında B1 kutusundan seçilmiş olma olasılığını bulunuz.
39) Büyük bir şehirdeki elektrik kesintilerinin nedenleri araştırıldığında elde edilen verilerden
aşağıdaki sonuçlara varılmıştır. Kesintilerin 0.05’i trafo arızasına 0.80’i hattın zarar
görmesine, 0.01’i her iki nedene bağlıdır. Aşağıdaki olasılıkları hesaplayınız.
a) Hattın arızalı olduğu verilmişken, trafonunda arızalı olması
b) Trafo arızası verilmişken, hattında arızalı olması
c) Trafonun arızalı, hattın arızasız olması
8
d) Hattın arızalı olmadığı verilmişken trafonun arızalı olması
e) Trafonun veya hattın arızalı olması
40) A ile B iki olay olmak üzere,
olduğunu gösteriniz.
9
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 526 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content