close

Enter

Log in using OpenID

4. Hafta Uygulama Dersi Dokümanı - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

embedDownload
BM101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I
UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Koşul İfadeleri
1. Klavyeden girilen harfin sesli harf olup olmadığını kontrol eden programı yazınız (Türkçe
karakterleri bu işleme tabi tutmayınız).
2. Aşağıdaki bilgiler ışığında klavyeden girilen bir yıl değerinin artık yıl olup olmadığını
kontrol eden program kodunu yazınız.

4'e tam bölünen yıllar artık yıldır.

100'e tam bölünen yıllar artık yıl değildir.

400'e tam bölünen yıllar artık yıldır.

4000'e tam bölünen yıllar artık yıl değildir.
3. Klavyeden girilen üç değerden bir üçgen oluşturulup oluşturulamayacağını, eğer üçgen
oluşturuluyorsa bu üçgenin türünü (“dik üçgen”, “ikizkenar üçgen”, “eşkenar üçgen” veya
“özel bir üçgen değil” şeklinde) ekrana yazdıran program kodunu yazınız.
4. Aşağıdaki ( ) fonksiyonunu klavyeden girilen bir
değişkeni için çözen program kodunu
yazınız.
; <0
; =0
; >0
( ) =
5. Vücut Kitle Endeksi (VKE) kilo ile boy arasındaki ilişkiye dayalı olarak bir değer elde
etmeye yarar. Bu değer kişinin kilosunun, metre cinsinden boyunun karesine bölümü ile
hesaplanır. Bu değere göre kişiler, aşağıdaki tabloda olduğu gibi zayıf, normal, fazla kilolu
ve şişman şeklinde bir gruba atanırlar. Kişinin kilosunu ve boy bilgisini (metre cinsinden)
klavyeden okuyan ve buna göre VKE hesabı yaparak kişinin dâhil olduğu sınıfa karar veren
program kodunu yazınız.
=
ş
ş
( )
( )
6. Klavyeden girilen 1-12 arasındaki tamsayıların hangi aya denk geldiğini bulup ekrana
yazan program kodunu yazınız.
7. Tersten okunuşu aynı olan sözcük, cümle ve sayılar palindromdur. Beş basamaklı bir
sayının palindrom olup olmadığını bulan program kodunu yazınız.
8. Beş basamaklı bir sayının son üç hanesini yuvarlayan program kodunu yazınız.
9. Klavyeden 10 tane tamsayı girilmesini isteyen ve bu girilen tamsayılardan kaç tanesinin
negatif olduğunu bulan programı yazınız.
10. Klavyeden girilen 5 adet tamsayıdan en büyüğünü ve en küçüğünü bulup bu değerleri
ekrana yazdıran program kodunu yazınız.
11. Bir otopark için aşağıdaki tabloda yer alan ücret tablosu geçerlidir. Saat bilgisi girildiğinde
ödenmesi gereken ücreti hesaplayan programın C kodunu yazınız.
Saat
Ücret
1-2
5TL
2-5
10TL
5 ve üstü
20TL
12. Bir işçinin ücreti katsayı aşağıdaki tablodan alınmak üzere yapmış olduğu iş başına şu
şekilde hesaplanmaktadır: Ü
= İş
.
. Klavyeden iş adedi girdisini
alarak ücreti hesaplayan program kodunu yazınız.
İş adet
Katsayı
1-20
10
20-30
20
30-35
30
35 sonrası
40
13. Sezonluk tatil turları hazırlayan bir şirket mevsimlere göre düzenlenecek olan turların
fiyatlarını aşağıdaki gibi belirlemiştir. Klavyeden girilecek ay ve katılacak kişi sayısına göre
toplam maliyeti hesaplayarak ekrana yazan C programını kodlayınız.
Mevsim
Tutar (TL)
Kış
75
İlkbahar
35
Sonbahar
45
Yaz
80
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
857 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content