close

Enter

Log in using OpenID

2014 Yaz Okulu duyuru metnine ulaşmak için tıklayınız.

embedDownload
Değerli Öğrenciler, Yaz Okuluna dair aşağıdaki bilgilendirmeleri lütfen dikkatle okuyunuz.
Yaz okuluna sadece 17.05.2014 tarihinde yapılan Bilim Olimpiyatları Birinci Aşama sınavının
(22. Ulusal Bilim Olimpiyatı / 19. Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı) değerlendirilmesi
sonucunda 2. Aşamaya geçmeye hak kazanan öğrenciler katılabilmektedir.
1. Yaz Okulunun Yapılacağı Tarih ve Konaklama Tesisi
Uluslararası Bilim Olimpiyatları 2014 Yaz Okulu 30 Ağustos – 13 Eylül 2014 tarihleri arasında
Bilgisayar, Kimya ve Biyoloji branşları için Afyon İkbal Termal Otel’de; Fizik, Matematik ve
Ortaokul Matematik branşları için ise Konya Rixos Otel’de düzenlenecektir.
Söz konusu Yaz Okulu’na katılmak üzere 30 Ağustos 2014 günü en geç saat 19.00’a kadar
belirtilen otelde bulunmanız beklenmektedir. Etkinlik boyunca konaklama ve yemek
giderleriniz kurumumuzca karşılanacaktır. Konaklamalar 2 kişilik odalarda yapılacak olup,
odalarda tek kişi veya 3 kişi kalınmasına izin verilmemektir.
2. Yol Giderleri
Bulunduğunuz şehirden Yaz Okulu’nun yapılacağı kente gidiş-dönüş otobüs bileti ücretiniz
kurumumuz tarafından karşılanacaktır. Ancak yeni düzenlemede yol ödemeleri TÜBİTAK Bilgi
Sistemi üzerinden ödendiği için, en geç 10 Ağustos 2014 tarihine kadar https://ebideb.tubitak.gov.tr adresinden, başvuruya açık programlar kısmındaki yaz okulu linkinden
başvuru yaparak kendinize ait bir banka hesap bilgisini bildirmeniz gerekmektedir. Anne ve
babalarınıza ait banka hesaplarına ödeme yapılamamaktadır! Banka bilgilerini belirtilen tarihe
kadar sisteme girmeyen öğrencilere yol ödemesi yapılamayacaktır.
3. Otele Ulaşım
Tesise ulaşımınızı kolaylaştırmak amacıyla kurumumuz tarafından aşağıdaki saatlerde belirtilen
yerlerden Otellere Servis hizmeti sunulacaktır.
Konya Otogar – Trengarı – Havalimanı Ring Saatleri (30 Ağustos 2014)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Servis: 07.00 Otogar - 07.30 Havalimanı
Servis: 08.00 Otogar - 08.30 Havalimanı
Servis: 09.00 Otogar - 09.30 Tren Garı - 10.00 Havalimanı
Servis: 10.00 Otogar - 10.30 Tren Garı - 10.30 Havalimanı
Servis: 12.00 Otogar - 10.30 Tren Garı - 12.30 Havalimanı
Servis: 13.00 Otogar - 13.30 Tren Garı - 14.00 Havalimanı
Servis: 15.30 Otogar - 16.00 Tren Garı
Servis: 17.00 Otogar - 17.30 Tren Garı
Afyon Otogar Ring Saatleri (30 Ağustos 2014)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Servis: 07.00 Afyon Otogar
Servis: 08.00 Afyon Otogar
Servis: 09.00 Afyon Otogar
Servis: 10.00 Afyon Otogar
Servis: 12.00 Afyon Otogar
Servis: 13.30 Afyon Otogar
Servis: 15.00 Afyon Otogar
Servis: 17.00 Afyon Otogar
Tesisten ayrılış, 13 Eylül 2013 saat 16.00’dan sonra olacaktır. Dönüş biletlerinizi buna göre
ayarlayabilirsiniz.
4. Yaz Okulu Programı
30 Ağustos 2014
06 Eylül 2014
13 Eylül 2014
CUMARTESİ
CUMARTESİ
CUMARTESİ
OTELE YERLEŞME(GELİŞ)
GEZİ / SERBEST GÜN
OTELDEN AYRILIŞ
5. Günlük Ders Programı
07.30 - 08.45
09.00 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 12.30
12.30 - 13.30
14.00 - 15.30
15.30 - 16.00
16.00 - 17.30
17.30 - 19.00
19.00 - 19.45
20.00 - 21.30
KAHVALTI
DERS
ARA
DERS
ÖĞLE YEMEĞİ
DERS
ARA
DERS
SERBEST ZAMAN
AKŞAM YEMEĞİ
ETÜT / DERS
6. Diğer Harcamalar
Etkinlik boyunca konaklama, yemek ve ulaşım giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.
Bunların dışındaki kişisel harcamalarınız ve sağlık giderleriniz için yeteri kadar parayı yanınızda
bulundurmanız tavsiye olunur. Derslerde not tutmanız için de defter ve ilgili diğer materyalleri
yanınızda bulundurmanız yararlı olacaktır.
7. Yaz Okulu Süresince Uyulması Gereken Kurallar
Katılımcı öğrencilerden etkinlik süresince disiplinli ve saygılı davranışlar sergilemeleri ve
aşağıda belirtilen kurallara kesin olarak uymaları beklenmektedir.







Geçerli mazeretleri olmaksızın, belirtilen tarihte kursun yer alacağı tesiste bulunmak
zorunludur.
TÜBİTAK program sorumlusunun/sorumlularının izni olmaksızın konaklanan tesisi terk
etmek yasaktır.
Konaklanan tesise ait ortak kullanım alanlarında ve odalarındaki eşyaları verilen
zararlar, neden olan kişi tarafından karşılanacaktır.
Yaka kimlik kartlarını tüm okul süresince ve dışarıdan rahatlıkla görülebilecek biçimde
takmak zorunludur.
Tesiste konaklamakta olan diğer misafirleri rahatsız edecek davranışlarda
bulunulmamalıdır.
Programda belirtilen ders ve etüt saatlerine ve programda yer alan diğer aktivitelere
titizlikle uyulması gereklidir. Ciddi sağlık sorunları dışında, ders ve etütlere katılmak
zorunludur.
Derslerde diğer öğrencileri rahatsız edecek davranışlarda bulunulmamalıdır.
Yukarıdaki kurallara uymadığı belirlenen ve yapılan sözlü uyarılara rağmen olumsuz davranışını
sürdüren öğrencilerin Olimpiyat Programları ile ilişiği kesilecektir.
8. Gerekli Evraklar
Yaz Okulu'na katılabilmeniz için anne ve babanızın noterde düzenlenen muvafakatnamesini,
nüfus cüzdanı aslı ve öğrenci kimliğinizi beraberinizde getirip TÜBİTAK yetkilisine teslim
etmeniz gerekmektedir. Aşağıda yer alan örnek muvafakatnameyi inceleyebilirsiniz.
Anne ve babası ayrı olan öğrencilerin velayet sahibi ebeveynleri tarafından muvafakatname
verilmesi yeterlidir.
Daha önceki yıllarda Yaz ve/veya Kış Okullarına katılıp muvafakatname veren öğrenciler için
yeni bir muvafakatname hazırlamalarına gerek bulunmamaktadır.
MUVAFAKATNAME / TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİDİR
RESMİ BİR BELGE NİTELİĞİ TAŞIMAZ
Henüz reşit olmayan ve velayetimiz altında bulunan, ........ doğumlu, ………………….. T.C. Kimlik
numaralı, oğlumuz/kızımız ................................................’in TÜBİTAK’ın (Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma Kurumu) düzenlemiş olduğu/düzenleyeceği farklı zamanlarda ve
mekanlarda yapılan Yaz/Kış Okulları'na, bunu takip eden kurslara katılmasına, yapılacak
seyahatlerle ve organizasyonlarla ilgili yalnız başına ve/veya grup olarak yurt dışına
çıkmasına, yurda geri dönmesine, yurt dışında ve yurt içinde eğitim ve öğrenim görmesine,
ikamet etmesine, seyahat etmesine, kendi adına pasaport almasına temdit ettirmesine, Yurt
İçi ve Yurt Dışında yapılan tüm Olimpiyat Faaliyetlerine katılmasına anne ve babası sıfatı ile
rıza ve muvafakatımızın bulunduğunu beyan kabul ve ikrar ederiz.
Öğrencinin katılmış olduğu/olacağı tüm etkinlik tarihlerinde TÜBİTAK görevlilerinin vereceği
talimatlara uyacağını ve karşılaşabileceği kaza, hastalık, vb. riskler ile bu nedenlerden dolayı
kendisine yapılabilecek tıbbi müdahalelerin sonuçlarını kabul edeceğimi/edeceğimizi
şimdiden taahhüt ederim/ederiz.
ÖNEMLİ NOTLAR:
Yukarıdaki örneği verilen, anne ve babanızın birlikte muvafakat ettiğini gösterir noterden
tasdikli bir belgenin ve nüfus cüzdanınızın arkalı önlü fotokopisinin getirilip yetkili kişiye
teslim edilmesi gerekmektedir.
Anne veya babanın hayatta olmaması durumunda bağlı bulunduğu İl Nüfus Müdürlüğünden
vukuatlı nüfus kaydı örneği gerekmektedir.
NOT : 19 YAŞINDAN GÜN ALAN VEYA DAHA ÖNCE YAZ VE KIŞ OKULLARINA KATILIP
MUVAFAKATNAME VEREN ÖĞRENCİLERİN BU BELGEYİ HAZIRLAMALARINA GEREK
BULUNMAMAKTADIR.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
863 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content