close

Enter

Log in using OpenID

30.01.2015 ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE 1. Öğrenciler otomasyon

embedDownload
30.01.2015
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE
1. Öğrenciler otomasyon ders alma ekranlarına gelen her dersi almak durumunda
değildir. Öğrenciler ders seçimi yaparken sadece müfredata ve yönetmelik
hususlarına göre işlem yapmalıdır. Yani ders alma ekranına gelen derslerden
müfredatına göre uygun dersleri seçmek durumundadır. Bu nedenle gerek
müfredat ve gerekse aşağıdaki maddelerde sunulan yönetmelik hususları iyi
incelenmelidir.
(Müfredat için tıklayınız: http://muh.karabuk.edu.tr/endustri/doc/muf.pdf)
(Karabük Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
incelenmek istenirse: http://oidb.karabuk.edu.tr/yonetmenlik/2012eos.htm)
2. Öğrenciler almış oldukları derslerde özellikle ders kodu, ders adı ve AKTS
(ECTS) değerinin müfredata göre doğru olmasına dikkat etmelidirler. Aksi
durumlarda danışman öğretim elemanları bilgilendirilmelidir.
3. Öğretim elemanları ile otomasyon sistemi üzerinden ziyade mail ya da dahili
telefon yoluyla irtibata geçilmesi sorunların daha hızlı çözümü noktasında
önemlidir. Öğretim elemanları ders alma onayı esnasında öğrencilere otomasyon
sistemi üzerinden mesaj atabilir. Otomasyon gelen mesaj kutusu sık sık kontrol
edilmelidir.
Sınıf
1
(Hazırlıktan
bu dönem
gelen)
1
(Geçen
dönem 1’e
başlayan)
2
Danışman Öğretim Elemanı
e-mail
Dâhili
Arş. Gör. Tuğrul BAYRAKTAR [email protected]
1133
Arş. Gör. Yasemin ALTUN
TÜRKER
[email protected]
1521
Arş. Gör. Selçuk ÖZCAN
[email protected]
1117
3
Arş. Gör. Turgay TÜRKER
[email protected]
1117
4
Arş. Gör. Muharrem ÜNVER
[email protected]
1133
Arş. Gör. Ahmet Z. BULUM
[email protected]
1133
ÇAP
4. Öğrenciler, yarıyıl başında ders alma işleminde, öncelikle başarısız ve
tekrarlamak durumunda oldukları dersler ile kredi yetersizliğinden dolayı daha
önce hiç almadıkları alt yarıyıl derslerini yüklenmek zorundadırlar. Daha sonra
AKTS sınırı dâhilinde (max 40 AKTS) bulunduğu yarıyıldan ders alabilirler.
Anlaşılmayan noktalarda danışman öğretim elemanı ile irtibata geçilmelidir.
5. Öğrencilerin bir yarıyılda kaydolacağı derslerin kredi toplamı 30 AKTS’dir.
Öğrenci birbirini izleyen iki yarıyıl sonunda mezun olabilecek durumda ise, ilgili
yönetim kurulunun kararı ile yukarıda tanımlanan yarıyıl toplam AKTS kredisi
üst sınırı 40 AKTS aşılarak öğrencinin bu yarıyılların her birinde en çok 45 AKTS
kredisi ders almasına izin verilebilir. Anlaşılmayan noktalarda danışman öğretim
elemanı ile irtibata geçilmelidir.
6. Birinci sınıfta öğrenime başlayan öğrenci, kayıtlı olduğu ilk iki yarıyıla ait tüm
dersleri almakla yükümlüdür. Bu öğrencilerden, ders muafiyeti talebinde
bulunanların durumlarının uygun olması halinde muaf tutuldukları ders kredisi
kadar dersi üst yarıyıldan alabilirler. Anlaşılmayan noktalarda danışman öğretim
elemanı ile irtibata geçilmelidir.
7. Muafiyet dilekçesi veren öğrencilerin muafiyet durumları netleşmişse yani hangi
derslerden muaf oldukları sisteme işlenmişse ders alma döneminde üst
yarıyıldan ders alabilirler. Henüz netleşmemişse ders alma döneminde tüm
dersleri alacaklar, muaf oldukları dersler sisteme işlendikçe o dersler
üzerlerinden düşürülecek ve ekle-sil döneminde (16-20 Şubat 2015) üst
yarıyıldan derslerini danışmanları kontrolünde kendileri seçeceklerdir.
8. Ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 olan ve alt yarıyıllardan başarısız
dersi bulunmayan öğrenciler, kredi sınırı dâhilinde 40 AKTS kredisini
aşmamak şartıyla üçüncü yarıyılın başından itibaren üst yarıyıldan ders
alabilirler. Ayrıca öğrenciler muaf oldukları dersler yerine 30 AKTS kredi
toplamını geçmemek üzere üst yarıyıldan ders alabilirler. Anlaşılmayan
noktalarda danışman öğretim elemanı ile irtibata geçilmelidir.
9. Üniversitemiz Eğitim-Öğretim yönetmeliğinde "Birinci yılın iki yarıyılında
sorumlu olduğu derslerden (Tarih, Türk Dili ve Yabancı Dil hariç) üç veya daha
fazla dersten başarısız durumda bulunan öğrenciler beşinci yarıyıl ve daha üst
yarıyıllardan ders alamazlar." ifadesi yer almaktadır. Bu durumdaki öğrencilerin
otomasyonda karşılarına çıksa dahi üçüncü sınıf ve daha üstü dersleri
seçmemeleri
gerekmektedir. Dersler
seçilse dahi
danışmanı
tarafından
reddedilecektir.
10. Öğrencilerin ders alma haftası içerisinde danışman hocalarını onay verilmesi
konusunda sıkıştırmalarına gerek yoktur. Öğrenciler için sistem 6 Şubat 2015
Cuma saat 24:00’de kapatılacaktır. Ancak danışmanlar için akademik takvimde
de belirtildiği üzere son onay tarihi 7 Şubat 2015 Cumartesi saat 24:00’dır.
Danışmanlar kendilerine tanınan süre içerisinde derslere muhakkak onay
vereceklerdir. Aksi durumlar için zaten ekle-sil döneminde sistem tekrar
açılacağından öğrencilerin bu konuda panik yapmamaları gerekmektedir.
11. Örgün eğitim öğrencileri, kendisi ve danışmanı tarafından imzalanan 2 (iki)
nüsha olarak düzenlenen ders alma formunu, ders alma–bırakma süresi (eklesil dönemi) sonuna kadar (20 Şubat 2015) danışmanına teslim ederler. Daha
önce getirmeleri problemlere müdahale edebilmesi açısından önem arz
etmektedir. Uzaktan eğitim öğrencileri bu uygulamanın dışında tutulmaktadır.
12. Seçmeli dersler için kontenjan (üst limit) uygulaması yapılacaktır.
13. Birinci sınıf öğrencileri geçen dönemden farklı olarak ders seçim işlemlerini
kendileri yapacaklardır.
14. ENM400-Bitirme Tezi dersi otomasyonda birkaç tane açılacaktır. Bu dersi
alacak öğrencilerin ders alma ekranında karşılarına çıkacak olan derslerden
hangi hoca ile çalışacaklarsa o hocaya ait dersi seçmeleri gerekmektedir.
ŞUBE
A
B
C
D
E
F
ÖĞRETİM ÜYESİ
Doç.Dr. Filiz ERSÖZ
Yrd.Doç.Dr. Fuat ŞİMŞİR
Yrd.Doç.Dr. Tuğba TUNACAN
Yrd.Doç.Dr. Muharrem DÜĞENCİ
Yrd.Doç.Dr. Ercüment Neşet DİZDAR
Yrd.Doç.Dr. Taner ERSÖZ
15. Birinci sınıf öğrencileri ders seçim işlemlerini yaparken aşağıdaki tabloda
belirtilen uygun şubeli dersi seçmeleri gerekmektedir.
ŞUBE
GÜZ DÖNEMİNDE
HAZIRLIKTAN
1.SINIF LİSANS
SONRA BAHAR
DERSLERİNİ
DÖNEMİNDE 1.
ALARAK DEVAM SINIFA BAŞLAYAN
EDEN ÖĞRENCİLER
ÖĞRENCİLER
DERS
KODU
DERS ADI
FIZ186
MAT188
MAT186
ENM108
BLM162
ENM114
ENM116
AIT182
TUR182
YDL182
Genel Fizik II
Lineer Cebir
Matematik II
Bilgisayar Destekli Teknik Resim
Algoritmalar ve Programlama II
Ekonomi II
Araştırma ve Rapor Yazma Teknikleri
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Türk Dili II
Yabancı Dil II
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
BU DERSLER SENKRON
(İNTERNET ÜZERİNDEN) İŞLENECEĞİ
İÇİN ŞUBE SEÇİMİ YOKTUR.
YALNIZCA 2009 VE 2010 GİRİŞLİ, ALTTAN
DERSİ OLAN ÖĞRENCİLER ALACAKTIR.
GSR182 Güzel Sanatlar II (Resim)
16. ENM220-Mühendislik Ekonomisi ve Maliyet Analizi dersini alacak öğrenciler
aşağıdaki tabloyu dikkate alarak ders seçimi yapmalılardır.
DERS
KODU
ENM220
DERS ADI
Mühendislik Ekonomisi ve Maliyet Analizi
ŞUBE
DERSİ ALTTAN DERSİ İLK KEZ
ALAN
ALACAK
ÖĞRENCİLER
ÖĞRENCİLER
A
B
Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
525 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content