close

Enter

Log in using OpenID

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/14) Akreditasyon Kapsamı

embedDownload
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/14)
Akreditasyon Kapsamı
EGE CHELAB
Gıda Ve Endüstriyel Analiz Laboratuvarı A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0067-T
Revizyon No: 09 Tarih: 6 Şubat 2015
Deney Laboratuvarı
AB-0067-T
Adresi :
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
10028 Sok. No:11 Çiğli 35620
İZMİR / TÜRKİYE
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Gıdalar
Tel
: 0 232 328 28 44
Faks
: 0 232 328 28 74
E-Posta : [email protected]
Website : www.egechelab.com.tr
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve
Miktarlarının Belirlenmesi Analizi
GC-MS Kullanılarak
Aldrin; Alpha BHC; Alpha Endosulfan;
Azinphos-Ethyl; Azinphos-Methyl;
Benfluralin; Beta BHC;
Bifenthrin; Bromophos-Ethyl; Bromophos-Meth
yl; Bromopropylate;
Chlorbenside; Chlorfenapyr;
Chlorfenprop-Methyl; Chlorfenson;
Chlorfenvinphos; Chlorpropham;
Chlorpyrifos-Ethyl; Chlorpyrifos-Methyl;
Chlorthion; Cis Chlordane; Delta
HCH; Deltamethrin; Dichlofenthion;
Dicloran; Dieldrin; Disulfoton;
Endrin; Esfenvalarate; Esfenvalerate
+ Fenvalerate; Ethion; Etrimfos;
Fenchlorphos; Fenson; Fenthion;
Fenvalerate; Fluchloralin; Flucythrinate
I-II; Gamma Cyhalothrin; Gamma HCH;
TS EN ISO 12393:1-2-3
TS EN 15662
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/14)
Akreditasyon Kapsamı
EGE CHELAB
Gıda Ve Endüstriyel Analiz Laboratuvarı A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0067-T
AB-0067-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Gıdalar
Revizyon No: 09 Tarih: 6 Şubat 2015
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve
Miktarlarının Belirlenmesi Analizi
GC-MS Kullanılarak
Haloxyfop-2-Ethoxyethyl; HCB; Heptachlor;
Heptachlor Endo Epoxide; Heptachlor Exo
Epoxide; Heptachlorepoxid; Hexachlorobenzen
e; Iprobenfos; Isodrin;
Isofenphos; Isofenphos-Methyl;
Lambda Cyhalothrin; Leptophos;
Lindan; Methacrifos;
Methidathion; Methoxychlor; Methyl
Pentachlorophenyl Sulfide; Mirex; Nitralin;
Nitrofen; op-DDT; op-DDD;
op-DDE; Parathion-Ethyl;
Parathion-Methyl; Pentachloroaniline;
Pentachloroanisole; Permethrin; Phenothrin
I-II; Phosfolan; pp-DDD; pp-DDE;
pp-DDT; Procymidone; Profluralin; Pyridalyl;
Quinalphos; Quintozene; S421;
Sulfotep; Tau-Fluvalinate;
Tecnazene; Tetrachlorvinphos;
Tetradifon; Tetrahydrophthalimide;
Tetrasul; Thiometon; Tolclofos-Methyl; Trans
Chlordane; Transfluthrin; Trichloronat;
Trifluralin; Vinclozolin
TS EN ISO 12393:1-2-3
TS EN 15662
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/14)
Akreditasyon Kapsamı
EGE CHELAB
Gıda Ve Endüstriyel Analiz Laboratuvarı A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0067-T
AB-0067-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Gıdalar
Revizyon No: 09 Tarih: 6 Şubat 2015
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve
Miktarlarının Belirlenmesi Analizi
GC-MS/MS Kullanılarak
Aldrin; Alpha Endosulfan; Alpha HCH;
Benfluralin; Beta HCH; Bifenthrin;
Bromophos-Ethyl; Bromophos-Methyl;
Bromopropylate; Chlorbenside;
Chlorfenapyr; Chlorfenprop-Methyl;
Chlorfenson; Chlorfenvinphos;
Chlorpyrifos-Ethyl; Chlorpyrifos-Methyl;
Chlorthion; Cis Chlordane; Delta HCH;
Deltamethrin; Dichlofenthion; Dicloran;
Dieldrin; Disulfoton; Endrin; Esfenvalerate
+ Fenvalerate; Ethion; Etrimfos; Fenchlorphos;
Fenson; Fenthion; Fluchloralin; Flucythrinate
I-II; Gamma Cyhalothrin; Gamma
HCH; Haloxyfop-2-Ethoxyethyl; Heptachlor;
Heptachlor Endo epoxide; Heptachlor
Exo epoxide; Hexachlorobenzene; Iprobenfos;
Isodrin; Isofenphos; Isofenphos-Methyl;
Lambda Cyhalothrin; Leptophos;
Methacrifos; Methidathion;
Methoxychlor; Methyl
Pentachlorophenyl Sulfide; Mirex; Nitralin;
Nitrofen; op- DDD; op -DDE; opDDT; Parathion-Ethyl;
Parathion-Methyl; Pentachloroaniline;
Pentachloroanisole; Permethrin; Phenothrin
I-II; Phosfolan; pp-DDD; pp- DDE;
pp-DDT; Procymidone; Profluralin;
Pyridalyl; Quinalphos; Quintozene;
S421; Tau-Fluvalinate; Tecnazene; Tetradifon;
Tetrahydrophthalimide; Tetrasul; Thiometon;
Tolclofos-Methyl; Trans Chlordane;
Transfluthrin; Trichloronat; Trifluralin;
Vinclozolin
TS EN ISO 12393:1-2-3
TS EN 15662
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/14)
Akreditasyon Kapsamı
EGE CHELAB
Gıda Ve Endüstriyel Analiz Laboratuvarı A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0067-T
AB-0067-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Gıdalar
Revizyon No: 09 Tarih: 6 Şubat 2015
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve
Miktarlarının Belirlenmesi Analizi
LC-MS/MS Kullanılarak
2,3,5-Trimethacarb; 2,4-D; Acephate;
Acetamiprid; Alachlor; Aldicarb;
Aldicarb-Sulfone; Aldicarb-Sulfoxide; Ametryn;
Atrazine; Azoxystrobin; Benalaxyl; Bendiocarb;
Bifenox; Bifenthrin;
Bitertanol; Boscalid; Bromacil;
Bromuconazole; Bupirimate; Buprofezin;
Carbaryl; Carbendazim+Benomyl;
Carbofuran; Carbofuran-3-Hydroxy;
Carboxin; Chlorfluazuron; Chloridazon;
Chloroxuron; Chlorpyrifos;
Clofentezine; Clomazone;
Cloquintocet-Mexyl; Clothianidin; Coumaphos;
Cyanazine; Cyanofenphos; Cyanophos;
Cycloate; Cycloxydim; Cymoxanil;
Cyproconazole; Cyprodinil; Deltamethrin;
Demeton-S-Methyl; Desmedipham;
Desmethyl-Formamido-Pirimicarb; DesmethylPirimicarb; Desmetryn;
Diafenthiuron; Diazinon; Dichlofluanid;
Dichlorvos; Diclobutrazol; Dicrotophos;
Difenoconazole; Diflufenican; Dimethoate;
Dimethomorph; Dimoxystrobin; Diniconazole;
Dinocap; Dioxathion; Diphenamid; Dithianon;
TS EN ISO 12393:1-2-3
TS EN 15662
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/14)
Akreditasyon Kapsamı
EGE CHELAB
Gıda Ve Endüstriyel Analiz Laboratuvarı A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0067-T
AB-0067-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Gıdalar
Revizyon No: 09 Tarih: 6 Şubat 2015
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve
Miktarlarının Belirlenmesi Analizi
LC-MS/MS Kullanılarak
Epoxiconazole; Etaconazole;
Ethiofencarb; Ethiofencarb-Sulfoxide;
Ethofumesate; Etoxazole; Famoxadone;
Fenamidone; Fenamiphos; Fenarimol;
Fenazaquin; Fenbuconazole;
Fenhexamid; Fenitrothion; Fenoxycarb;
Fenpropathrin; Fenpropimorph;
Fenpyroxmate; Fenthion-Sulfoxide;
Fluazifop-P-Butyl; Fludioxonil; Flufenacet;
Flufenoxuron; Flumioxazin; Fluotrimazole;
Fluquinconazole; Flutriafol; Fonofos;
Foramsulfuron; Forchlorfenuron-Methyl; Fuberi
dazole; Furalaxyl; Furathiocarb;
Heptenophos; Hexaconazole;
Hexaflumuron; Hexazinone;
Hexythiazox; Imazalil; Indoxacarb;
Ioxynil, Isazofos; Isoprocarb; Isoproturon;
Isoxadifen-Ethyl; Isoxaflutole;
İmidacloprid; Kresoxim-Methyl; Lenacil;
Linuron; Lufenuron; Malaoxon; Malathion;
Mecarbam; Mefenpyr-Diethyl;
Mepanipyrim; Metalaxyl-M; Metamitron;
Metazachlor; Metconazole;
Methamidophos; Methiocarb;
Methiocarb-Sulfone; Methiocarb-Sulfoxide;
Methomyl; Methoprotryne;
Methoxyfenozide; Metobromuron;
Metolachlor; Metolcarb; Metrafenone;
Metribuzin; Monocrotophos; Monolinuron;
Myclobutanil; Neburon; Nitenpyram;
Norflurazon; Nuarimol;
TS EN ISO 12393:1-2-3
TS EN 15662
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 6/14)
Akreditasyon Kapsamı
EGE CHELAB
Gıda Ve Endüstriyel Analiz Laboratuvarı A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0067-T
Revizyon No: 09 Tarih: 6 Şubat 2015
AB-0067-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
Gıdalar
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve
Miktarlarının Belirlenmesi Analizi
LC-MS/MS Kullanılarak
TS EN ISO 12393:1-2-3
TS EN 15662
Ofurace; Omethoate; Oxadiazon; Oxadixyl;
Oxamyl; Oxyfluorfen; Paclobutrazol;
Penconazole; Pencycuron; Pendimethalin;
Permethrin; Phenmedipham; Phenthoate;
Phosalone; Phosmet; Phosphamidon;
Picolinafen; Picoxystrobin;Pirimicarb;
Pirimiphos-Methyl; Prochloraz; Profenofos;
Prometryn; Propachlor; Propamocarb; Propanil;
Propaquizafop; Propargite; Propazin;
Propetamphos; Propiconazole; Propoxur;
Propyzamide; Proquinazid; Prosulfocarb;
Prothiofos; Pymetrozine;
Pyraclostrobin; Pyrazophos;
Pyridaben; Pyridaphenthion;
Pyrimethanil; Pyriproxyfen;
Quinoxyfen; Rotenone; Sethoxydim;
Siduron; Simazine; Spinosad; Spirodiclofen;
Spiromesifen; Sulprofos;
Tau-Fluvalinate; Tebuconazole;
Tebufenpyrad; Teflubenzuron;
Tepraloxydim; Terbacil;
Terbumeton; Terbuthylazine;
Terbutryn; Tetraconazole;
Thiabendazole; Thiacloprid;
Thiamethoxam; Thiophanate-Methyl; Tolylflua
nide; Triadimefon; Triadimenol;
Tri-Allate; Triazophos;
Tribenuron-Methyl; Trichlorfon;
Tricyclazole; Tridemorph;
Trifloxystrobin; Triflumizole;
Triflumuron; Triforin;
Triticonazole; Tritosulfuron;
Uniconazole; Zoxamide
Gıdalar
Küf ve Maya Sayımı
FDA BAM Bölüm 18
Staphylococcus aureus Sayımı
FDA BAM Bölüm 12
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 7/14)
Akreditasyon Kapsamı
EGE CHELAB
Gıda Ve Endüstriyel Analiz Laboratuvarı A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0067-T
Revizyon No: 09 Tarih: 6 Şubat 2015
AB-0067-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
(Gıdalar Devam)
Aerobik Koloni Sayımı
FDA BAM Bölüm 3
Gıdalar
Yemler
Salmonella spp. Aranması
ISO 6579
Gıdalar
Listeria monocytogenes Aranması
TS EN ISO 11290-1
Koliform Bakteri Sayımı
EMS Tekniği
FDA BAM Bölüm 4
Escherichia coli Sayımı
EMS Tekniği
FDA BAM Bölüm 4
Koliform Bakteri Sayımı
Koloni Sayım Tekniği
FDA BAM Bölüm 4
Escherichia coli Sayımı
Koloni Sayım Tekniği
FDA BAM Bölüm 4
Bacillus cereus Sayımı
FDA BAM Bölüm 14
Clostridium perfringens Sayımı
FDA BAM Bölüm 16
Koagülaz pozitif Stafilokokların Sayımı(Staphylococcus aureus ve diğer türler)
ISO 6888-2
Escherichia coli Sayımı
ISO 16649-2
Koloni Sayım Tekniği
Gıdalar
Yemler
Fekal Koliform Sayımı
FDA BAM Bölüm 4
Enterobacteriaceae Aranması ve Sayımı
ISO 21528-2
Küf ve Maya Sayımı
ISO 21527-1
Küf ve Maya Sayımı
ISO 21527-2
Aerobik Koloni Sayımı
30°C de
ISO 4833-1
Aerobik Koloni Sayımı
30°C de
ISO 4833-2
Koliform Bakteri Sayımı
Koloni Sayım Tekniği
ISO 4832
Clostridium perfringens Sayımı
TS EN ISO 7937
Escherichia coli O157 Aranması
TS EN ISO 16654
Isıya Dirençli Campylobacter spp. Aranması
ISO 10272-1
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 8/14)
Akreditasyon Kapsamı
EGE CHELAB
Gıda Ve Endüstriyel Analiz Laboratuvarı A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0067-T
Revizyon No: 09 Tarih: 6 Şubat 2015
AB-0067-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Listeria monocytogenes Aranması
BioMeriux VİDAS Listeria
monocytogenes Protokolü
Listeria spp. Aranması
BioMeriux VİDAS Listeria spp.
Protokolü
Salmonella spp. Aranması
BioMeriux VİDAS Salmonella
spp. Protokolü
Isıya Dirençli Campylobacter spp. Aranması
BioMeriux VİDAS CAM
Campylobacter spp. Protokolü
Escherichia coli O157 Aranması
BioMeriux VİDAS UP Escherichia
coli O157 including H7 Protokolü
Gıdalar
Yemler
Bacillus cereus sayımı
ISO 7932
Gıdalar
Sülfit İndirgeyen Anaerobik Bakteri Sayımı
ISO 15213
Staph enterotoksin II Tespiti
BioMeriux VİDAS Staph
enterotoksin II Protokolü
Tüm Gıdalar
Yemler
Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd), Cıva (Hg), Arsenik
(As), Demir (Fe), Bakır (Cu), Çinko (Zn), Kalay
(Sn), Fosfor (P), Kalsiyum (Ca), Magnezyum
(Mg), Sodyum (Na), Mangan (Mn), Potasyum
(K), Krom (Cr), Nikel (Ni) Tayini
ICP-MS Kullanılarak
NMKL 186
Bitkisel ve Hayvansal
Yağlar, Taze ve Kuru
Meyve ve Sebzeler
Kurşun (Pb) Tayini
Ön işlem: (Mikrodalga Fırın)
ICP-MS Kullanılarak
TS 13805
AOAC 993.14
Bitkisel ve Hayvansal
Yağlar
Bakır (Cu), Demir (Fe) Tayini
Ön işlem: (Mikrodalga Fırın)
ICP-MS Kullanılarak
TS EN 13805
AOAC 993.14
Bitkisel Yağlar
Fosfor (P) Tayini
Ön işlem: (Mikrodalga Fırın)
ICP-MS Kullanılarak
TS EN 13805
Balık ve Balık Ürünleri
Kurşun (Pb) ,Civa (Hg), Kadmiyum (Cd) Tayini
ICP-MS Kullanılarak
TS EN 13805
Gıda Aromaları ve
Gıda Katkı Maddeleri
Arsenik (As), Kurşun (Pb), Civa (Hg), Kadmiyum
(Cd) Tayini
ICP-MS Kullanılarak
TS EN 13805
Gıdalar
Çevre Yüzey
Örnekleri
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 9/14)
Akreditasyon Kapsamı
EGE CHELAB
Gıda Ve Endüstriyel Analiz Laboratuvarı A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0067-T
Revizyon No: 09 Tarih: 6 Şubat 2015
AB-0067-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Protein Tayini
TS 1620
TS EN 12135
TS 1748 ISO 937
TS EN ISO 20483
TS EN ISO 8968-1
Yağ Tayini
Buchi Application
Toplam Şeker Tayini
TS 1466
Toplam Kükürtdioksit (SO₂) Tayini
AOAC 990.28
Tahıl ve Tahıl Ürünleri
Protein Tayini
TS 1620
Tahıl ve Öğütülmüş
Tahıl Ürünleri
Toplam Kül Tayini
TS EN ISO 2171
Kuru Meyveler
Toplam Kükürtdioksit (SO₂) Tayini
TS 8131
Meyve, Sebze ve
Ürünleri
Asitlik Tayini
TS 1125 ISO 750
pH Tayini
TS 1728 ISO 1842
Çözünür Katı Madde Miktarı Tayini
(Refraktometrik Metot)
TS 4890
HCl'de Çözünmeyen Kül Tayini
TS 1128 ISO 763
Rutubet Tayini
TS 1743 ISO 1442
pH Tayini
TS 3136 ISO 2917
Toplam Kül Tayini
TS 1746 ISO 936
Yağ Tayini
(Asit - Hidroliz Yöntemi)
TS 1744
Klorür Muhtevası Tayini - Bölüm 1
(Volhard Yöntemi)
TS 1747-1 ISO 1841-1
Hidroksiprolin Muhtevası Tayini
TS 6236 ISO 3496
Nişasta Tayini
TS 6812
Serbest Asit Muhtevası Tayini
TS 13360
Diastaz Aktivitesi Tayini
TS 13364
Su Muhtevası Tayini
(Refraktometrik Metot)
TS 13365
Tüm Gıdalar
Et ve Et Ürünleri
Bal
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 10/14)
Akreditasyon Kapsamı
EGE CHELAB
Gıda Ve Endüstriyel Analiz Laboratuvarı A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0067-T
Revizyon No: 09 Tarih: 6 Şubat 2015
AB-0067-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Şeker Bileşenleri (Fruktoz, Glukoz, Sakkaroz)
Analizi
HPLC-RID Kullanılarak
AOAC 977.20
Suda Çözünmeyen Madde Miktarı Tayini
TS 3036
Klorür Miktarı Tayini
(Potansiyometrik Metot)
TS EN ISO 5943
Toplam Kuru Madde Tayini
TS EN ISO 5534
pH Tayini
TS 591
Yağ Miktarı Tayini
(Van Gulik Metodu)
TS 3046
Asitlik Tayini
TS 591
Süt ve Süt Ürünleri
pH Tayini
TS 591
TS 2176
Tüm Gıdalar
Su Aktivitesi Tayini
AQUA LAB Series 4 TE
Aplikasyonu
Kuru Meyveler
Nem Tayini
DFA Kullanılarak
DFA Kullanım Kılavuzu
Tüm Gıdalar
Şeker Tayini
İşletme içi metot - ‘LAB-SOP-948’
(Modifiye edilen Decreto
Ministeriale 03/02/89 - Metodi
ufficiali di analisi per le conserve
vegetali.)
Çay ve Baharatlar
Ham Selüloz Tayini
(Genel Metot)
TS 6932
Baharat ve Çeşni
Veren Bitkiler
HCl'de (Asitte) Çözünmeyen Kül Tayini
TS 2133 ISO 930
Toplam Kül Tayini
TS 2131 ISO 928
Baharatlar
Rutubet Tayini
TS 2134
Bakliyatlar
Fiziksel Analizler
Kuru Börülce (Kalburaltı, Kırık Tane, Bozuk
Tane, Yabancı Madde, Diğer Çeşitlerden
Taneler)
TS 3268
(Bal Devam)
Peynir ve İşlem
Görmüş Peynir
Ürünleri
Peynirler
Aplikasyonu
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 11/14)
Akreditasyon Kapsamı
EGE CHELAB
Gıda Ve Endüstriyel Analiz Laboratuvarı A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0067-T
Revizyon No: 09 Tarih: 6 Şubat 2015
AB-0067-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Bakliyatlar Devam)
Yağlar
Hayvansal ve Bitkisel
Yağlar
Bitkisel Yağlar
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Fiziksel Analizler
Kuru Bakla (Kalburaltı, Kırık Tane, Bozuk
Tane, Yabancı Madde, Diğer Çeşitlerden
Taneler)
TS 486
Fiziksel Analizler
Nohut (Kalburaltı, Kırık Tane, Bozuk
Tane, Yabancı Madde, Diğer Çeşitlerden
Taneler, Piç ve Keçi Oranı)
TS 142
Fiziksel analizler
Kuru Fasulye (Kalburaltı, Kırık Tane, Bozuk
Tane, Yabancı Madde, Diğer Çeşitlerden
Taneler)
TS 141
Hesaplanan Sabunlaşma Sayısı Tayini
AOCS Cd 3a-94
Hesaplanan İyot Sayısı Tayini
AOCS Cd 1c-85
Serbest Yağlar Asitliği Tayini
TS EN ISO 660
Peroksit Sayısı Tayini
TS EN ISO 3960
Sterol Kompozisyonu ve Miktarı Tayini
GC-FID Kullanılarak
COI/T.20/Doc.No10
Stigmastadien Miktarı Tayini
GC-FID Kullanılarak
COI/T.20/Doc.No:11
Teorik ve Gerçek ECN42 Farkı Tayini
COI/T.20/Doc.No:20
Yağ Asitleri (Trans) Kompozisyonu Tayini
GC-FID Kullanılarak
COI/T.20/Doc.No:17
Wax Tayini
GC-FID Kullanılarak
COI/T.20/Doc.No:18
İyot İndisi (Wijs) Tayini
AOCS Official Method Cd1-25
Rutubet ve Uçucu Madde Tayini
TS 1607 EN ISO 662
Çözünmeyen Yabancı Madde Tayini
AOCS Official Method Ca 3a-46
UV'de Özgül Absorbans Tayini
Spektrofotometre Kullanılarak
COI/T.20/Doc.No.19
2-Gliseril Monopalmitat Tayini
GC-FID Kullanılarak
COI/T.20/Doc.No:23
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 12/14)
Akreditasyon Kapsamı
EGE CHELAB
Gıda Ve Endüstriyel Analiz Laboratuvarı A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0067-T
Revizyon No: 09 Tarih: 6 Şubat 2015
AB-0067-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Zeytinyağı
Mumsu Maddeler ve Yağ Asitlerinin Etil
Esterleri ile Metil Esterlerinin Tayini
GC-FID Kullanılarak
COI/T.20/Doc.No:28
Zeytinyağı ve Prina
Yağı
Tetrakloroetilen Miktarı Tayini
GC-ECD Kullanılarak
COI/T.20/Doc.No 8/Corr.1
Zeytinyağı
Halojen Solventlerin Miktarlarının Tayini
GC-ECD Kullanılarak
COI/T.20/Doc.No 8/Corr.1
Bitkisel Sıvı Yağlar,
Balık ve Balık Ürünleri
Benzo(a)piren Analizi
HPLC FLD Kullanılarak
İşletme içi metot - ‘LAB-SOP-825’
(Modifiye edilen ISO 15302)
Balık ve Balık Ürünleri
Histamin Tayini
HPLC UV Kullanılarak
İşletme içi metot - ‘LAB-SOP-938’
(Modifiye edilen Martelli A.,
Arlorio M., Tourn M.L. Rivista
Scienza Alimentazione (1993) 3,
261-270)
Süt Ürünleri ve Sütlü
Tatlılar
Natamisin Tayini
HPLC UV Kullanılarak
ISO 9233-2 IDF 140-2
Et ürünleri, Peynir,
Meyve ve Sebze
Nitrat ve Nitrit Analizi
HPLC UV Kullanılarak
İşletme içi metot - ‘LAB-SOP-833’
(Modifiye edilen UNI ENV 120144 del 1998; UNI EN 12014-2 del
1998)
Bal, Reçel ve Pekmez
HMF Tayini
HPLC UV Kullanılarak
İşletme içi metot - ‘LAB-SOP-910’
(Modifiye edilen Determination
Of Hydroxymethylfurfural By
Hplc, Harmonised Methods Of
The International Honey
Commision)
Çay, Kahve ve
Alkolsüz İçecekler
Kafein Tayini
HPLC UV Kullanılarak
İşletme içi metot - ‘LAB-SOP-832’
(Modifiye edilen
ESKIGUN,S.,BAYRAK,A.,2006 Bazı
Gıdalarda Kafein ve Teobromin
Duzeyleri .Gida 31 (1):49-57.)
Tüm Gıdalar
Potasyum Sorbat (Sorbik Asit) ve Sodyum
Benzoat (Benzoik Asit) Tayini
HPLC UV Kullanılarak
USA GR SERV CLG BSP 01
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 13/14)
Akreditasyon Kapsamı
EGE CHELAB
Gıda Ve Endüstriyel Analiz Laboratuvarı A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0067-T
Revizyon No: 09 Tarih: 6 Şubat 2015
AB-0067-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Şarap, Üzüm Suyu,
Kahve, Un,
Kurutulmuş Meyve ve
Baharat
Okratoksin A Tayini
HPLC FLD Kullanılarak
İşletme içi metot - ‘LAB-SOP-827’
(Modifiye edilen A.O.A.C.
973.37; A.O.A.C. 975.38; Martin
Weidenborner. “Encyclopedia of
food mycotoxins”. Ed. Springer:
2001.)
Kuru Üzüm
Okratoksin A Tayini
HPLC FLD Kullanılarak
AOAC Vol:83 No:6
Kuru İncir
Aflatoksin B₁ ve Toplam Aflatoksin
(B₁+B₂+G₁+G₂) Tayini
HPLC FLD Kullanılarak
AOAC Vol:83 No:2
Yağ, Un ve Unlu
Mamuller, Yağlı
Tohum, Baharat, Çay
ve Yemler
Aflatoksin B₁ ve Toplam Aflatoksin
(B₁+B₂+G₁+G₂) Tayini
HPLC FLD Kullanılarak
İşletme içi metot - ‘LAB-SOP-830’
(Modifiye edilen Manuale d’uso
delle colonne di immunoaffinità
per l’estrazione delle aflatossine
B₁, B₂, G₁, G₂ ed M₁ - Aflatoxin
EASI-EXTRACTTM Tests UNIPATH S.p.A; 10.2 A. L. Patey,
M. Sharman, J. Gilbert Food
Additives and Contaminants
(1990) 7, 4, 515-520; 10.3
Regolamento CEE/UE n° 466 del
08/03/2001; 10.4 Circolare n° 10
del 09/06/1999.)
Bitkisel Yağlar
Alfa-Tokoferol Analizi
HPLC FLD Kullanılarak
IUPAC No 2.432
BHT ve BHA Tayini
HPLC UV Kullanılarak
HP-Food Analysis
Katı ve Sıvı Yağlar
Vitamin A Tayini
HPLC UV Kullanılarak
BASF Method A003
Elma Suyu, Elma
Konsantresi ve Elma
Püresi
Patulin Tayini
HPLC UV Kullanılarak
TS EN 14177
Süt ve Süt Ürünleri
Aflatoksin M₁ Tayini
LC-MS/MS Kullanılarak
İşletme içi metot - ‘LAB-SOP-831’
(CHELAB MP-0607)
Un ve Unlu Mamuller,
Yemler
Zearalenone (ZON) Tayini
LC-MS/MS Kullanılarak
İşletme içi metot - ‘LAB-SOP-829’
(CHELAB MP-0082)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 14/14)
Akreditasyon Kapsamı
EGE CHELAB
Gıda Ve Endüstriyel Analiz Laboratuvarı A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0067-T
Revizyon No: 09 Tarih: 6 Şubat 2015
AB-0067-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
(Un ve Unlu
Mamuller, Yemler
Devam)
Deoksinivalenol, T-2 toksin, HT-2 toksin Analizi
LC-MS/MS Kullanılarak
İşletme içi metot - ‘LAB-SOP-828’
(CHELAB MP-0081)
Yaş Meyve ve
Sebzeler
Ethephon Tayini
LC-MS/MS Kullanılarak
İşletme içi metot - ‘LAB-SOP-823’
(Modifiye edilen Quick Method
for the LC-MS/MS Analysis of
Highly Polar Pesticides in Foods
of Plant Origin involving a
Common Extraction Step with
Methanol” Community
Reference Laboratory for Single
Residue Methods, Version 5,
p.34.)
Kuru Meyveler, Tahıl
ve Tahıl Ürünleri,
Mısır ve Mısır Bazlı
Ürünler ve Yemler
Fumonisin B₁ ve Fumonisin B₂ Analizi
LC-MS/MS Kullanılarak
İşletme içi metot - ‘LAB-SOP-951’
(CHELAB MP-1358)
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
13
File Size
150 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content