close

Enter

Log in using OpenID

Arnavutluk ve Makedonya ile Hizmet Ticareti Müzakereleri Hk.

embedDownload
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.ARGE.2015/116-763
Bursa, 04/02/2015
Arnavutluk ve Makedonya ile Hizmet Ticareti Müzakereleri Hk.
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER NO : 42
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) 03.02.2015 tarihinde alınan bir yazıda;
T.C. Ekonomi Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıya atfen; ülkemiz
ile Arnavutluk ve Makedonya arasında yürürlükte bulunan Serbest Ticaret Anlaşmaları
(STA)’na “hizmet ticareti” bölümünün eklenmesine ilişkin müzakerelere başlanacağı
belirtilmektedir.
Arnavutluk ve Makedonya’nın “hizmet ticareti” anlamında ülkemiz için hedef ve
potansiyel ülkeler olduğu düşünüldüğünde, müzakere sürecinin ülkemiz ve hizmet
sunucularımızın çıkarları çerçevesinde etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesin önem
taşıdığı, bu kapsamda, müzakerelere esas oluşturacak ve bir örneği ekte yer alan hususlara
ilişkin bilgilerin en kısa zamanda derlenmesi için gerekli hazırlık ve girişimler Bakanlık
tarafından başlatılmış olup, bu bilgiler çerçevesinde müzakerelerde Arnavutluk ve
Makedonya’nın muhtemel taleplerine karşı da görüşler oluşturacağı ifade edilmektedir.
Arnavutluk ve Makedonya ülkeleri ile hizmet ticareti alanında müzakerelerde
belirtilmesi/ele alınmasında önemli olduğu düşünülen konulara ilişkin görüş bildirmek isteyen
üyelerimizin en geç 13 Şubat 2015 tarihine kadar DEİK’e (bcanbulat@deik.org.tr e-posta
adresine iletilmesi gerektiği ifade edilmektedir.
Bilgilerini rica ederim.
Tansu SİNAĞ
Genel Sekreter V.
Ek: Analiz Amaçlı Veri Talebi ve Hizmet Sunumuna Yönelik Engeller Listesi ( 3 sayfa )
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/Ek_Analiz_Amacli_Engeller_listesi.pdf
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: uludag@uib.org.tr Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
158 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content