close

Enter

Log in using OpenID

2014 – 2015 eğitim öğretim yılı ıı.dönem zümre toplantıları programı

embedDownload
T.C.
KÜTAHYA VALĠLĠĞĠ
ġehitler Ġlk/Ortaokulu Müdürlüğü
2014 – 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II.DÖNEM ZÜMRE TOPLANTILARI PROGRAMI
Sıra
Adı
Zümrenin
Başkanı
Toplantının
Tarihi
Saati
Yeri
Başkanı
Katılımcılar
1
Anasınıfı
SELDA ZENGĠN
09.02.2015
12:00
Anasınıfı
ABDÜLKADĠR BAġER
Okul Öncesi Öğretmenleri
2
1. Sınıflar
SERPĠL HALICI
11.02.2015
12:00
Müdür Yard Odası
ABDÜLKADĠR BAġER
1. Sınıf Öğretmenleri
3
2. Sınıflar
HÜSEYĠN TÜRKMEN
11.02.2015
12:00
Müdür Yard Odası
OSMAN DURSUN
2. Sınıf Öğretmenleri
4
3. Sınıflar
ġEHNAZ
YURTASLAN
12.02.2015
12:00
Müdür Yard Odası
OSMAN DURSUN
3. Sınıf Öğretmenleri
5
4. Sınıflar
BAKĠ ġAHĠN
13.02.2015
11:00
Müdür Yard Odası
OSMAN DURSUN
4. Sınıf Öğretmenleri
7
Türkçe
EMĠNE DUMAN
09.02.2015
13:20
Müdür Odası
Mahmut YETĠM
Türkçe Öğretmenleri
8
Matematik
GALĠP KARACA
11.02.2015
13:20
Müdür Odası
Mahmut YETĠM
Matematik Öğretmenleri
9
Fen ve Teknoloji
ÖZLEM COġKUN
11.02.2015
14:00
Müdür Odası
Mahmut YETĠM
Fen ve Teknoloji Öğretmenleri
10
Sosyal Bilgiler
ZEYNEP DEVELĠ
12.02.2015
13:20
Müdür Odası
Mahmut YETĠM
Sosyal Bilgiler Öğretmenleri
11
Ġngilizce
ĠBRAHĠM ÖZDEMĠR
12.02.2015
14:00
Müdür Odası
Mahmut YETĠM
Ġngilizce Öğretmenleri
12
Din Kültürü ve
Ahlâk Bilgisi
NĠGAR AġGIN
11.02.2015
13:20
Müdür Yard Odası
OSMAN DURSUN
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenleri
13
Görsel Sanatlar
ATĠLLA ARGUN
11.02.2015
13:20
Müdür Yard Odası
ABDÜLKADĠR BAġER
Görsel Sanatlar Öğretmeni
14
Müzik
HÜLYA ATASOY
12.02.2015
13:20
Müdür Yard Odası
ABDÜLKADĠR BAġER
Müzik Öğretmeni
15
Beden Eğitimi
MALKOÇ YILDIRIM
12.02.2015
13:20
Müdür Yard Odası
OSMAN DURSUN
Beden Eğitimi Öğretmenleri
16
S.AKIN ÖZKAN
12.02.2015
14:00
Müdür Yard Odası
ABDÜLKADĠR BAġER
Teknoloji ve Tasarım Öğretmenleri
FEYZA ġANAL
13.02.2015
13:30
Müdür Yard Odası
ABDÜLKADĠR BAġER
BiliĢim Tek.Öğretmenleri
15
Teknoloji ve
Tasarım
BiliĢm
Teknolojileri
Beden Eğitimi
MALKOÇ YILDIRIM
13.02.2015
13:30
Müdür Yard Odası
OSMAN DURSUN
Beden Eğitimi Öğretmenleri
16
Ġngilizce Ġlkokul
CUMHUR TEKġEN
13.02.2015
11:30
Müdür Yard Odası
OSMAN DURSUN
Ġngilizce Öğretmenleri
13
Mahmut YETĠM
Okul Müdürü
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
142 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content