close

Enter

Log in using OpenID

80.Yıl Orhan Gazi İlkokulu Kantin İhalesi Yapılacaktır. 12.02.2015 11

embedDownload
BALÇOVA İLÇESİ 80. YIL ORHANGAZİ İLKOKULU KANTİNİ OKUL AİLE
BİRLİĞİNCE KİRAYA VERİLECEK OLAN KANTİN İHALE İLANIDIR
İHALE TARİHİ
İHALE SAATİ
İHALE YERİ
: 20 Şubat 2015 Cuma
: 15.00
: Balçova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
: Korutürk Mah. Yonca Sok No:19 Kaymakamlık Binası Kat:3
YILLIK MUHAMMEN BEDELİ: : 13.600,00.-TL. (Stopaj ve Arz Bedeli Hariç)
GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI
: 816,00.-TL
1.Yukarıda muhammen bedeli geçici teminatı, ihale tarihi ve saati belirtilen 80. Yıl Orhangazi İlkokulu
kantininin işletme hakkı 2886 sayılı devlet İhale Kanunun 35/d ve 51/g maddeleri gereğince pazarlık usulü ile
ihale edilecektir.
2.İhaleye tüzel kişiler katılamaz.
3.İhaleye katılacaklar bu ilanda belirlenen belgeleri tamamlayarak bir dosya halinde 20/02/2015 Cuma
günü saat:15:00’a kadar Balçova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji-2 Bölümüne teslim edecektir. Bu saatten
sonra ihaleye başvuru dosyaları kabul edilmeyip teslim alınmayacaktır.
4.Geçici teminat miktarı İşletme bedelinin % 6’sı kadar olup, Balçova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün
Ziraat Bankası Balçova Şubesi 7227547-5005 Nolu hesabına yatırılacaktır.
5.Uyuşmazlık durumunda İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
6.İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler:
a) Savcılık iyi hal kağıdı
b) İkametgah
c) Nüfus cüzdanı sureti
d) Sağlık raporu
e) Geçici teminat banka dekontu
f) Yer görme belgesi
g) 05/06/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında
alınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı aranır. Ancak, katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi
bulunmaması durumunda işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden (kantin alanında
ve gıda işletmeciliği, hijyen alanında) en az birine sahip olma şartı aranır.
h) İlgili esnaf odasından adına kayıtlı kantin işletmesi olmadığına ve ihalelerden yasaklama kararı
bulunmadığına dair aldığı belgeyi ibraz eder.
BALÇOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Veysel CONTARLI
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
129 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content