close

Enter

Log in using OpenID

2014/2015 ogretım yılı bahar donemı lısansustu arasınav programı

embedDownload
BİYOLOJİ A.B.D. 2014/2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ ARASINAV PROGRAMI
Tarih
Saat
DERSLER
06.04.2015
12:30–13:30
Bitki Tayin Esasları
Bitki Toplama ve
Herbaryum Teknikleri
Mikrobiyal Remediasyon
Fouling-Boring
Organizmalar
Mikrobiyal Metabolitler
07.04.2015
12:30–13:30
İleri Mikrobiyal Fizyoloji
Fungal Enzimler
Zoolojide Arazi
Uygulamaları
Vejetasyon Haritalama
Yöntemleri
Botanikte Terminoloji
Amfibi
Biyolojisi
08.04.2015
12:30–13:30
Hava Mikrobiyolojisi
Endüstriyel Biyoteknoloji
Hücre İçi İskelet Sistemi
Biyolojide Bilgisayar
Kullanımı
Bitkilerde Karyolojik
Çalışmalar
Akuatik Biyoteknoloji
09.04.2015
12:30–13:30
Sucul Canlılarda Kirliliğin
Kan Parametreleri
Üzerine Etkileri
Koruma Biyolojisi
Biyolojide Uygulama
Teknikleri
İleri Palinoloji
10.04.2015
12:30–13:30
Park ve Bahçe Bitkileri
Kanser Genetiği
Biyolojik Radikaller ve
Detoksifikasyon
Mekanizmaları
Denizel Zooplankton
13.04.2015
12:30–13:30
Aspergillus ve Penicillium
Taksonomisi
Türkiye Zoocoğrafyası
Hücresel Haberleşme
Preparasyon ve
Mikrofotoğrafi Teknikleri
Deniz Balıkları
14.04.2015
12:30–13:30
Adli Entomoloji
Denizel Kaynaklar ve
Yararlanılması
İklim Değişimi ve
Ekosistemlerin Yönetimi
Popülâsyon Ekolojisi
Deniz Kirliliği
Türkiye’de Sulak Alanlar ve
Önemi
15.04.2015
12:30–13:30
Entomolojik Müzeoloji
İleri Mikrobiyal Teknoloji
Bitkilerde Uyum
Mekanizmaları
İleri Toprak Bilimi
Tohumlu Bitkilerde Evrim
Radyobiyoloji II
16.04.2015
12:30–13:30
İleri Toprak Mikrobiyolojisi
Türkiye Amfibileri
Hücre Ölüm
Mekanizmaları
Bitkilerde Üreme Biyolojisi
17.04.2015
12:30–13:30
Bakteriyal Virulans
Faktörleri
Toprak Algleri
Akuatik Canlılarda
Uygulanan Akut Toksisite
Testleri
Sucul Bitkilerin Korunması
ve Kontrolü
Uygulamalı Akuatik Biyoloji
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
136 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content