close

Enter

Log in using OpenID

Ar Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destekleri Bilgilendirme

embedDownload
Evrak Tarih ve Sayısı: 08/12/2014-38921
*BENUAYZJ*
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Sayı :43371883/774.01.03/
Konu :Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel
Uygulama Destekleri Bilgilendirme
ve Tecrübe Paylaşımı
FİZİK BÖLÜM BAŞKANLIĞINA
KOSGEB ve Üniversitemiz Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER)
işbirliğiyle 10.12.2014 tarihinde saat 10:30'da Prof.Dr. Arif Amirov Konferans Salonunda
"Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destekleri Bilgilendirme ve Tecrübe Paylaşımı"
konulu toplantı düzenlenecektir.
Bilgilerinizi ve söz konusu toplantı duyuruların yapılarak, öğrencilerimizin ve öğretim
elemanlarımızın katılımlarının teşvik edilmesi hususunda gereğini rica ederim.
e-imzalıdır
Prof.Dr. Kemal BÜYÜKGÜZEL
Dekan
DAĞITIM
Arkeoloji Bölüm Başkanlığına
Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölüm
Başkanlığına
Biyoloji Bölüm Başkanlığına
Fizik Bölüm Başkanlığına
Kimya Bölüm Başkanlığına
Matematik Bölüm Başkanlığına
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm
Başkanlığına
Sosyoloji Bölüm Başkanlığına
Tarih Bölüm Başkanlığına
Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığına
BEÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, 67100, Zonguldak
Ayrıntılı bilgi için irtibat: C.Kartal
Tel: : (0372) 257 20 70
Faks: (0372) 257 41 81
E-Posta: :
Elektronik ağ:http://fenedebiyat.beun.edu.tr/
[email protected]
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
*BEL5AJ54*
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Genel Sekreterlik
Sayı :39633678/774.01.03/
Konu :Duyuru
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
KOSGEB ve Üniversitemiz Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) işbirliğiyle
10.12.2014 tarihinde saat 10:30'da Prof.Dr. Arif Amirov Konferans Salonunda "Ar-Ge,
İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destekleri Bilgilendirme ve Tecrübe Paylaşımı" konulu
toplantı düzenlenecektir.
Bilgilerinizi ve söz konusu toplantı ile ilgili gerekli duyuruların yapılarak,
öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarımızın katılımlarının teşvik edilmesi hususunda gereğini
rica ederim.
e-imzalıdır
Prof.Dr. Ahmet ALTIN
Rektör a.
Rektör Yardımcısı
Dağıtım
Fakülte Dekanlıklarına
Enstitü Müdürlüklerine
YO Müdürlüklerine
MYO Müdürlüklerine
EK :
Afiş
Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü, 67100 Zonguldak
Ayrıntılı bilgi için irtibat: R.Gürses
Tel: : (0372) 257 41 30
Faks: (0372) 257 21 40
E-Posta: : [email protected]
Elektronik ağ:http://w3.beun.edu.tr/
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
587 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content