close

Enter

Log in using OpenID

2010_yeni_müfredat - Hitit Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi

embedDownload
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARTVİN HOPA 9 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ
08/05/2014
YIL : 2014, Ay : 4
AİLE HEKİMLİĞİ BORDROSU
Sıra No
: 145
Özel Sig.
:
Çlş/SSK Gün : 10/0
: 108,44
İzn/Rpr Gün : 0/0
Adı Soyadı : HAMDİ KARABOĞA
A.G.İ.
Mernis No
: 10946856784
KümVrg.Mat.: 18.518,33
Maliye B.No.:
Ünvanı
: TABİP
Ay.Vrg.Mat.: 2.296,58
SGK Matrahı : 2.320,20
Branş
:
Szl. Drm.
Birimin
Tipi
: Sözleşmeli-EmSan
Dr/Kd/EkGs-KYıl-ÖHTP : 6/1/1150-0-135
Ödemeye Esas Nüfus
0-59 Ay
Grubu
1.grup
B
Puan
2.grup
1.grup
65 Yaş Üstü
2.grup
1.grup
Ttkl/Kkml
2.grup
1.grup
Diğer
2.grup
1.grup
TOPLAM
2.grup
1.grup
240
0
26
0
299
0
0
0
2.373
0
2.938
384,00
0,00
78,00
0,00
478,40
0,00
0,00
0,00
1874,67
0,00
2815,07
Kişi Say.
NORMAL
Gebe
2.grup
1.gr+2.gr
0
2.938
2.815,07
Kayıtlı Kişi Puanları İçin Yapılacak Ödeme
1000 Puana Kadar
1000 Puan Üzeri
2.942,68
Performans
Kriterleri
Toplam
3.553,70
Birim Tipine Göre Ücret
6.496,38
6.496,38
Aşılar
Bebek İzlem
BCG
Dabt
OPV
Hpt-A
Hpt-B
KKK
Su Ç.
KPA
Yap. Gerkn
3
12
5
9
4
5
5
12
Yapılan
3
12
5
9
4
5
5
12
TAM AYLIK
Brüt Ücret
6.496,38
Başarı
Oranı%
100,00
Sayı
46
46
Başarı
Oranı%
100,00
Gebe İzlem
Sayı
14
14
Başarı
Oranı%
100,00
Aşı Kesintisi
%
0,00
0,00
Perf. Ksnt. Toplamı
0,00
Gebe Kesintisi
%
0,00
0,00
Perf. Kes. İadesi
0,00
Çocuk-Bebek Kesintisi
%
0,00
0,00
Performans Kesintisi
0,00
Perf. Ksnt. Toplamı
%
0,00
0,00
Ksn. Sonrası Brüt Ücret
6.496,38
G E L İ R L E R
Perf. Ksn. Önc. Brüt
Önceki Aydan Perf. Ksn.
Hes. Esas Brüt
K E S İ N T İ L E R
2.165,46
Gelir Vergisi
350,88
0,00
Damga Vergisi
26,57
2.165,46
%9 Em. San.
0,00
%11 Em. San.
0,00
Sos. Ekn. Gel. Tzmn.
0,00
%5 SSP
0,00
%11 Em. San.
0,00
%7,5 SSP
0,00
%7,5 SSP
0,00
%1 İşsiz. Sig.
0,00
Terfi Brüt(5510)
0,00
%2 İşsiz. Sig.
0,00
%2 İşsiz. Sig.
0,00
Ceza
0,00
Sendika Ödeneği
0,00
Sendika
0,00
İcra
0,00
Nafaka
0,00
Sözleşme Pulu
0,00
Lojman Kirası
283,98
Maaş Alacağı
131,12
0,00
TOPLAM GELİR
2.296,58
İşg. Öd. Kesintisi
0,00
Kişi Verg. Borcu
0,00
Maaş Borcu
0,00
Diğer Kesintiler
0,00
İzin/Rapor Kesintisi
0,00
KESİNTİ TOPLAMI
ÖDEME TOPLAMI
661,43
1.635,15
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
71 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content