close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 öğretim yılı bahar dönemi tarih bölümü ara sınav programı

embedDownload
ASGARİ ÜCRETİN NET TUTARI / İŞVERENE MALİYETİ
NET ÜCRET - İŞVERENE MALİYETİ
(Sigorta Primi Kesintisine Tabi)
2014
01-06/2014
ASGARİ ÜCRET
07-12/2014
1.071,00
1.134,00
30
30
35,70
37,80
1.071,00
1.134,00
149,94
158,76
10,71
11,34
910,35
963,90
136,55
144,59
8,13
8,61
305,33
323,30
765,67
810,70
80,33
80,33
ELE GEÇEN ÜCRET
846,00
891,03
BRÜT AYLIK ÜCRET
1.071,00
1.134,00
219,56
232,47
21,42
22,68
240,98
255,15
1.311,98
1.389,15
53,55
56,70
1.258,43
1.332,45
GÜN
GÜNLÜK ÜCRET
BRÜT AYLIK ÜCRET
Sigorta Primi İşçi Payı (9+5) % 14
M
GELİR VERGİSİ MATRAHI
O
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı % 1
Damga Vergisi % 07,59
SM
M
Gelir Vergisi % 15
Kesintiler Toplamı
NET ÜCRET
A
Asgari Geçim İndirimi
Sigorta Primi İşveren Payı (11+2+7,5) % 20,5
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı % 2
İşveren Payı Toplamı
İŞVERENE MALİYETİ
İşveren Payı % 5 İndirimi
İŞVERENE MALİYETİ (% 5 indirimli)
EMEKLİ ÇALIŞAN İÇİN NET ÜCRET - İŞVERENE MALİYETİ
(SGDP Kesintisine Tabi)
2014
01-06/2014
ASGARİ ÜCRET
07-12/2014
1.071,00
1.134,00
30
30
35,70
37,80
1.071,00
1.134,00
80,33
85,05
GELİR VERGİSİ MATRAHI
990,67
1.048,95
Gelir Vergisi % 15
148,60
157,34
8,13
8,61
237,06
251,00
833,94
883,00
80,33
80,33
914,27
963,33
1.071,00
1.134,00
262,40
277,83
262,40
277,83
1.333,40
1.411,83
GÜN
GÜNLÜK ÜCRET
BRÜT AYLIK ÜCRET
O
Sosyal Güvenlik Destek Primi İşçi Hissesi % 7,5
NET ÜCRET
SM
M
Kesintiler Toplamı
M
Damga Vergisi % 07,59
ELE GEÇEN ÜCRET
BRÜT AYLIK ÜCRET
A
Asgari Geçim İndirimi
S.G.D.P. İşveren Hissesi+KVSKPO (22,5+2) % 24,5
İşveren Payı Toplamı
İŞVERENE MALİYETİ
-Asgari geçim indirimi tutarının tespitinde işçinin, gelirin elde edildiği tarihteki medeni ve aile durumu esas alınır.
Yukarıdaki hesaplamalarda işçinin bekar ve çocuksuz olduğu dikkate alınarak sadece kendisi için asgari geçim indirimi
uygulanmıştır.
-5083 sayılı kanunun 2. maddesi doğrultusunda; hesaplamalar için yapılan işlem sonuçlarında yarım kuruşun
altındaki değerler dikkate alınmamış, yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanmıştır.
-İşverenler tarafından hizmet erbabının ücret gelirlerinden kesilen gelir vergisinden mahsup edilen asgari geçim
indirimi tutarı o ayki ücretiyle birlikte ücretliye ödenir.
(Ücret Hesaplamaları Bilgi İçindir)
ASGARİ ÜCRETLİ KAPICI İŞÇİ
NET ÜCRETİ - İŞVERENE MALİYETİ
KONUT KAPICISI İŞÇİ
(Sigorta Primi Kesintisine Tabi)
2014
01-06/2014
ASGARİ ÜCRET
GÜN
GÜNLÜK ÜCRET
SM
M
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hissesi % 1
M
Sigorta Primi İşçi Hissesi (9+5) % 14
O
BRÜT AYLIK ÜCRET
Kesintiler Toplamı
1.071,00
1.134,00
30
30
35,70
37,80
1.071,00
1.134,00
149,94
158,76
10,71
11,34
160,65
170,10
910,35
963,90
1.071,00
1.134,00
219,56
232,47
21,42
22,68
240,98
255,15
1.311,98
1.389,15
53,55
56,70
1.258,43
1.332,45
A
NET ELE GEÇEN ÜCRET
07-12/2014
BRÜT AYLIK ÜCRET
Sigorta Primi İşveren Hissesi (11+2+7,5) % 20,5
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Hissesi % 2
İşveren Payı Toplamı
İŞVERENE MALİYETİ
İşveren Payı % 5 İndirimi
İŞVERENE MALİYETİ (% 5 İndirimli)
KONUT KAPICISI - EMEKLİ İŞÇİ
(SGDP Kesintisine Tabi)
2014
01-06/2014
ASGARİ ÜCRET
GÜN
GÜNLÜK ÜCRET
BRÜT AYLIK ÜCRET
Sosyal Güvenlik Destek Primi İşçi Hissesi % 7,5
O
Kesintiler Toplamı
1.071,00
1.134,00
30
30
35,70
37,80
1.071,00
1.134,00
80,33
85,05
80,33
85,05
990,67
1.048,95
1.071,00
1.134,00
262,40
277,83
262,40
277,83
1.333,40
1.411,83
BRÜT AYLIK ÜCRET
SM
M
M
NET ELE GEÇEN ÜCRET
7-12/2014
S.G. Destek Primi İşveren Hissesi+KVSKP (22,5+2) % 24,5
İŞVERENE MALİYETİ
A
İşveren Payı Toplamı
Kapıcı işçilere yapılan ücret ödemeleri; 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 23. maddesi gereğince Gelir
Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince
Damga Vergisinden istisnadır.
-5083 sayılı kanunun 2. maddesi doğrultusunda; hesaplamalar için yapılan işlem sonuçlarında yarım kuruşun
altındaki değerler dikkate alınmamış, yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanmıştır.
(Ücret Hesaplamaları Bilgi İçindir.)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
664 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content