close

Enter

Log in using OpenID

aydın üniversitesi sözleşme - türkiye havayolu pilotları vakfı

embedDownload
PROTOKOL
1-TARAFLAR:
Bir tarafta Beşyol Mah. İnönü Cad. No:38 Sefaköy/Küçükçekme/İstanbul adresinde bulunan
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ kısaca “ ÜNİVERSİTE” Şevketiye Mah. Serbesti
Cad. No:1 Şekerpalas Apt. D:14 Yeşilköy/İstanbul adresinde bulunan Türkiye Havayolu
Pilotları Vakfı (kısaca “VAKIF”) aşağıdaki şartlarda mutabakata varmışlardır.
2-PROTOKOL KONUSU:
İş bu protokol; VAKIF üyelerine, Üniversite tarafından verilecek indirimli Yüksek Lisans ve
Doktora eğitiminin kapsam ve koşullarının belirlenmesi ile bu protokolün VAKFIN İnternet
sitelerinde duyurulmasına ilişkindir.
3-HİZMET KAPSAMI:
Üniversite; ekte fiyatlandırması yer alan Uzaktan Eğitim İşletme Tezsiz Yüksek Lisans
programı hariç, tüm Tezli veya Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora programlarında VAKIF
üyelerine ve birinci derece yakınlarına eğitim bedelleri üzerinden; %30 indirim uygulamayı
kabul ve taahhüt etmektedir.
Ortak bir programa kayıt yaptıracak VAKIF üyelerine ve birinci derece yakınlarına kişi sayısı
25’i bulması durumunda, kapalı grup eğitimleri düzenlenerek in house programlar
oluşturulabilmektedir.
Anlaşma sağlanan firmadan ortak bir programa kayıt yaptıracak VAKIF üyeleri ve birinci
derece yakınlarının kişi sayısının 30’u bulması durumunda %30’luk indirim oranına %5
indirim daha eklenecektir.
2014-2015 Öğretim yılı Yüksek Lisans ve Doktora programları ve bu programların ücretlerini
gösterir “Çizelge” bu protokolün eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. Protokolün devam etmesi
durumunda gelecek yıllarda, eğitim bedellerinde meydana gelecek olası değişikliklerde aynı
oranlarda indirim uygulanıp, eğitim ücretlerindeki değişiklikler VAKIF’a ivedilikle
bildirilecektir.
Yüksek Lisans ve Doktora eğitimleri; Üniversitenin uyguladığı program çerçevesinde,
Üniversite’nin uygun gördüğü kampüslerden birinde, mevzuata uygun olarak
gerçekleştirilecektir.
VAKIF üyesi verilecek olan eğitim hizmetinden indirimli olarak yararlanmak için VAKIF
kartını veya mevcut durumlarını açıklayan bir belgeyi, Üniversiteye ibraz etmek
zorundadırlar.
İş bu protokol süresince VAKIF, üyelerinin anlaşmayı görebileceği internet ana portalında,
kurumsal bülteninde ve mail aracılığıyla; Üniversite ise www.aydin.edu.tr adresinde;
VAKIF’a sağlanan indirimler hakkında bilgilendirme yapacaktır.
1
Yasal değişiklikler halinde her iki taraf da değişikliğe uygun hareket etmeyi peşinen kabul ve
taahhüt ederler.
4-ÖDEME:
İş bu protokol konusu hizmet bedelleri, hizmeti alan VAKIF üyesi tarafından ödenecek olup,
VAKIF'ın hizmet bedellerinin ödenmesi hususunda hiçbir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
ÜNİVERSİTE; kayıt süresi sona erip VAKIF üyeleri belirlendikten sonra VAKIF’ın
bünyesindeki APRON havacılığa kişi başı 250TL tanıtım bedeli ödemeyi kabul ve taahhüt
eder.
Eğer öğrenci kaydını dersler başlamadan alırsa (sildirirse )VAKIF’a ödenen ücret öğrencinin
ödediği ücretten kesilir.
VAKIF üyesi ÜNİVERSİTE ye kaydını yaptırıp ödeme yaptıktan sonra herhangi bir sebeple
vazgeçip kaydını sildirirse VAKIF için ödenen 250TL tanıtım ücretinin geri ödenmeyeceğini
kabul ve taahhüt eder.
5-PROTOKOL SÜRESİ:
İş bu protokol, imzalandığı ………. tarihinden başlamak üzere 1 yıl için geçerli olacaktır.
Taraflar, gerekli gördüğü hallerde 1(bir) ay önceden haber vermek koşulu ile protokolü her
zaman fesih hakkına sahiptir.
6-GİZLİLİK:
Protokol ile ilgili tüm konular, bilgiler, dokümanlar ve kayıtlar ile tarafların birbirleri ile ilgili
öğrendikleri her türlü bilgiler üçüncü bir tarafla paylaşılamaz. Taraflar; bu konudaki
yükümlülüklerine sözleşmenin sonra ermesinden sonra dahi süresiz olarak riayet edeceklerini
beyan, kabul ve taahhüt ederler.
7-TEBLİGAT ADRESİ:
Yukarıda belirtilen adresler, tarafların yasal tebligat adresleri olup, adres değişikliği yazılı
olarak diğer tarafa bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak her türlü tebligat, kanuni bir
tebligatın tüm sonuçlarına haiz olacaktır.
2
8-YETKİLİ MAHKEME:
İş bu protokol ’ün uygulanmasından doğabilecek her türlü ihtilaf halinde Bakırköy
Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
İş bu protokol ………… tarihinde 8 madde halinde iki suret olarak imzalanmış; imzalandığı
tarihte yürürlüğe girmiştir.
Ek: 2014-2015 ÖĞRETİM YILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÜCRET ÇİZELGESİ
İstanbul Aydın Üniversitesi
Türkiye Havayolu Pilotları Vakfı
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
100 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content