close

Enter

Log in using OpenID

d.ü tıp fakültesi 2014 - 2015 ders yılı dönem ııı ürogenital sistem

embedDownload
D.Ü TIP FAKÜLTESİ
2014 - 2015 DERS YILI
DÖNEM III
ÜROGENİTAL SİSTEM HASTALIKLARI
02.12.2014-05.01.2015
Dersler
Patoloji
Kadın Doğum
İç Hastalıkları
Çocuk Hastalıkları
Üroloji
Farmakoloji
Nükleer Tıp
Tıbbi Genetik
Enfeksiyon Hastalıkarı
Radyoloji
Genel Cerrahi
PDÖ
TOPLAM
Teorik
23
16
14
13
11
4
2
2
2
2
1
12
102
Pratik
4 (2 grup)
----------------------4
Toplam
27
16
14
13
11
4
2
2
2
2
1
12
106
Ders Kurulu Başkanı:Doç. Dr. Onur DEDE
Ders Kurulu Üyeleri
Prof.Dr.H.KAYA (Nükleer Tıp)
Prof.Dr.M.E.YILMAZ (İç Hastalıkları.)
Prof.Dr.A.K.KADİROĞLU (İç Hastalıkları.)
Prof.Dr.A.ECE (Çocuk Hast.)
Prof.Dr.T.GÜL(Kadın Hst ve Doğ.)
Prof.Dr. A. YALINKAYA (Kadın Hst.ve Doğ)
Prof.Dr. H. BÜYÜKBAYRAM (Patoloji)
Doç.Dr U.FIRAT (Patoloji)
Doç.Dr. A GEDİK (Üroloji)
Doç.Dr.N.PENBEGÜL (Üroloji)
Doç.Dr.A. SANCAKTUTAR (Üroloji)
Yrd.Doç.Dr. N.K.HATİPOĞLU (Üroloji)
Yrd.Doç.Dr.M DAĞGÜLLİ (Üroloji)
Yrd.Doç.Dr.O.DEDE (Üroloji)
Yrd.Doç.Dr.M.N.BODAKÇI (Üroloji)
Yrd.Doç.Dr.F.BOZKURT (İntaniye)
Yrd.Doç.Dr.A.DUSAK (Radyoloji)
YrdDoç.Dr.Ö.USLUKAYA (Genel Cerrahi)
Yrd.Doç.Dr.G.TÜRKÇÜ (Patoloji)
Yrd.Doç.Dr.U.ALABALIK ( Patoloji)
Yrd.Doç.Dr.S.Y.TUNÇ (Kadın Hst.ve Doğ)
Yrd.Doç.M.E.SAK
(Kadın Hst.ve Doğ)
Yrd.Doç.Dr.M.S.İÇEN (Kadın Hst ve Doğ.)
Yrd.Doç.Dr.A.ÇİM (Tıbbi Genetik)
Ders Saati
2
7
7
13
2
3
3
7
1
1
2
3
1
2
1
2
2
1
8
5
3
4
4
2
Dönem III
4.Ders Kurulu- Ürogenital Sistem Hastalıkları
DÖNEM III 4. DERS KURULU “ÜROGENİTAL SİSTEM HASTALIKLARI”
AMAÇ VE PROGRAM ÇIKTILARI
Ders Kurulunun Adı
ÜROGENİTAL SİSTEM HASTALIKLARI
Ders Kurulunun Türü
Zorunlu
Ders Kurulunun
Kredisi
7
Eğitim Dili
Türkçe
Ders Kurulunun
Sorumlusu
Yrd. Doç. Dr. Onur DEDE
Dersi veren öğrt.
elemanları
Ders Kurulunun Ön
Koşulları
Yok
Ders Kurulunun Süresi
5 Hafta
Teorik ders saati
102
Uygulamalı ders saati
4
Ders Kurulunun
İçeriği
Ders Kurulunun Amacı Ürogenital Sistem Hastalıklarının etyopatogenezi, bu hastalıkların
belirtileri, temel klinik, laboratuvar ve histopatolojik bulguları, tanı
ve tedavilerinin genel prensipleri hakkında bilgi kazanmaktır.
Öğrenim Çıktıları
1- Ürogenitalsistem hastalıklarının temel fizyopatolojisi ve klinik
bulgularını sayabilmeli,
2- Ürogenital sistem hastalıklarının tanısında kullanılan temel
laboratuvar yöntemleri sayabilmeli ve doğru yorumu yapabilmeli,
3- Cinsel yolla bulaşan hastalıkların epidemiyolojisi hakkında bilgi
sahibi olmalı,
4- Toplumda sık görülen ürogenital sistem kanserlerinin erken tanı
yöntemlerini sayabilmeli,
5- Ürogenital sistem hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçların
etkilerini, etki mekanizmalarını, farmakokinetiğini, yan tesirlerini
ve ilaç etkileşmelerini açıklayabilmeli,
6- Gelişim, yaşlanma ve cinsiyetin genetik yapı ile olan ilişkisini
tanımlayabilmeli,
7- Gebelik ve normal doğum hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
Öğretme
Yöntemi(leri)
Amfi dersi, demonstrasyon, uygulama, deney, ödev,
Değerlendirme
Yöntemi
ÇSS, OYPS, Pratik Değerlendirme, Ödev, Performans
Değerlendirmesi
Önerilen Kaynaklar
Dönem III
Hastalıkları
4.Ders Kurulu- Ürogenital Sistem
DÖNEM 3
ÜROGENİTAL SİSTEM HASTALIKLARI
TARİH
GÜN
SAAT
02.12.2014 Salı
1
Salı
2
Salı
3
Salı
4
Salı
Salı
Salı
Salı
5
6
7
8
DERS
ÖĞRETİM ÜYESİ
Ders Kurulu Başkanı
Yrd.Doç.Dr.Onur DEDE
KONU
Ders Kurulu Amaç ve Öğrenim Hedefleri
03.12.2014 Çarşamba
1
Çarşamba
2
Çarşamba
3
Çarşamba
4
Çarşamba
5
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
04.12.2014 Perşembe
Perşembe
Perşembe
6
7
8
1
2
3
Kadın Hastalıkları
ve Doğum
Kadın Hastalıkları
ve Doğum
Kadın Hastalıkları
ve Doğum
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
Kadın Hastalıkları
ve Doğum
Kadın Hastalıkları
ve Doğum
Kadın Hastalıkları
ve Doğum
Kadın Hastalıkları
ve Doğum
Kadın Hastalıkları
ve Doğum
Patoloji
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
Perşembe
4
Tıp Eğitimi
PDÖ
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
5
6
7
8
Patoloji
Patoloji
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Kadın Hastalıkları
ve Doğum
Tıbbi Genetik
Kadın Hastalıkları
ve Doğum
Kadın Hastalıkları
ve Doğum
Uterus hastalıkları patolojisi
Uterus hastalıkları patolojisi
Doç.Dr.U.FIRAT
Doç.Dr.U.FIRAT
Kadın genital sistem enfeksiyonları
Doç.Dr.A.YALINKAYA
Habitualabortusların genetik nedenleri
Yrd.Doç.Dr.A.ÇİM
Jinekolojik kanserlere giriş: Epidemiyoloji
Yrd.Doç.Dr.M.S.İÇEN
Alt genitaltraktusneoplazileri: Etyoloji ve
patogenez
Androjenler, anaboliksteroidler ve
antiandrojenik ilaçlar
Kadın cinsiyet hormonları, kontraseptif
ilaçlar
Yrd.Doç.Dr.M.S. İÇEN
Antenatal bakım
Doç.Dr.A.YALINKAYA
Gebelik komplikasyonları: Genel bakış
Yrd.Doç.Dr.S.Y.TUNÇ
Reprodüktifendokrinopatiler
Prof.Dr.T.GÜL
Uterus ve overneoplazileri: Etyoloji ve
Prof.Dr.T.GÜL
05.12.2014 Cuma
1
Cuma
2
Cuma
3
Cuma
4
Cuma
5
Farmakoloji
Cuma
6
Farmakoloji
Cuma
Cuma
7
8
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Kadın Hastalıkları
ve Doğum
Kadın Hastalıkları
ve Doğum
Kadın Hastalıkları
ve Doğum
Kadın Hastalıkları
08.12.2014 Pazartesi
1
Pazartesi
2
Pazartesi
3
Pazartesi
4
Obstetriğe giriş, gebeliğin tanımı ve
Gebelik fizyolojisi
Doç.Dr.A. YALINKAYA
Menstrüelsiklus
Yrd.Doç.Dr.M.S.İÇEN
Gebelik endokrinolojisi
YrdDoç.Dr.E.SAK
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
Normal doğum
8
Yrd.Doç.Dr.S.Y.TUNÇ
Normal doğum
Yrd.Doç.Dr.S.Y.TUNÇ
Kontrasepsiyon
YrdDoç.Dr.E.SAK
Kontrasepsiyon
YrdDoç.Dr.E.SAK
Jinekolojide öykü, muayene ve tanısal
yöntemler
Vulva ve vajen hastalıkları
PDÖ
PDÖ
PDÖ
Yrd.Doç.Dr.M.S. İÇEN
Yrd.Doç.Dr.G.TÜRKÇÜ
Doç. Dr. Müzeyyen YILDIRIM
BAYLAN
Yrd.Doç.Dr.Memik TEKE
Doç.Dr. Cihan A. ÖZMEN
Yrd. Doç.Dr.Z.Meltem AKKURT
Yrd.Doç.Dr.Fatma TEKE
Prof.Dr. Günay SAKA
Yrd.Doç.Dr. Hasan AKKOÇ
Yrd.Doç.Dr. Bilal SULA
Yrd.Doç.Dr.Tahsin ÇELEPKOLU
Doç.Dr. Haktan KARAMAN
Yrd. Doç.Dr H. AKKOÇ
Yrd. Doç.Dr H. AKKOÇ
ve Doğum
patogenez
Dönem III
4.Ders Kurulu- Ürogenital Sistem Hastalıkları
5
6
7
8
1
2
3
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
Böbrek fizyolojisinin temel prensipleri
Böbrek fizyolojisinin temel prensipleri
Prof.Dr.A.K. KADİROĞLU
Prof.Dr.A.K. KADİROĞLU
PDÖ
PDÖ
PDÖ
4
Tıp Eğitimi
PDÖ
Doç. Dr. Müzeyyen YILDIRIM
BAYLAN
Yrd.Doç.Dr.Memik TEKE
Doç.Dr. Cihan A. ÖZMEN
Yrd. Doç.Dr.Z.Meltem AKKURT
Yrd.Doç.Dr.Fatma TEKE
Prof.Dr. Günay SAKA
Yrd.Doç.Dr. Hasan AKKOÇ
Yrd.Doç.Dr. Bilal SULA
Yrd.Doç.Dr.Tahsin ÇELEPKOLU
Doç.Dr. Haktan KARAMAN
Salı
Salı
Salı
Salı
10.12.2014 Çarşamba
Çarşamba
5
6
7
8
1
2
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
Patoloji
Patoloji
Çarşamba
3
Patoloji
Çarşamba
4
Çarşamba
5
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
11.12.2014 Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
6
7
8
1
2
3
4
Perşembe
5
Perşembe
6
Perşembe
Perşembe
7
8
Patoloji
Kadın Hastalıkları
ve Doğum
Genel Cerrahi
serbest çalışma
Serbest Çalışma
Patoloji
Patoloji
Patoloji
Patoloji
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
Serbest Çalışma
Serbest çalışma
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
Overneoplazileri patolojisi
Overneoplazileri patolojisi
Üriner sistemin
konjenitalmalformasyonları
Dişi üriner sistem hastalıkları
Fertilizasyon ve yardımcı üreme
tekniklerine giriş
Meme hastalıkları
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
09.12.2014 Salı
Salı
Salı
Salı
9
Doç.Dr.U.FIRAT
Doç.Dr.U.FIRAT
Yrd.Doç.Dr.G.TÜRKÇÜ
Yrd.Doç.Dr.G.TÜRKÇÜ
Doç. Dr. M.ERDAL SAK
Yrd. Doç. Ö USLUKAYA
Meme hastalıkları patolojisi
Meme hastalıkları patolojisi
Pelvikenfeksiyon hastalıkları patolojisi
Trofoblastikhastalıkarın patolojisi
Prof.Dr.H.BÜYÜKBAYRAM
Prof.Dr.H.BÜYÜKBAYRAM
Doç.Dr.U.FIRAT
Doç.Dr.U.FIRAT
Glomerülonefritpatogenezi
Prof.Dr.A. ECE
Glomerülonefritpatogenezi
Prof.Dr.A. ECE
Renaltübüler hastalıklar
Prof.Dr.A. ECE
12.12.2014 Cuma
1
Cuma
2
Patoloji
Cuma
3
Patoloji
Cuma
4
Patoloji
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
15.12.2014 Pazartesi
Pazartesi
5
6
7
8
1
2
Patoloji
Patoloji
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Pazartesi
3
Üroloji
Üriner sistemin konjenitalanomalileri
Pazartesi
4
Ürolojik semptomlar
Pazartesi
5
Kronik böbrek yetmezliği fizyopatolojisi
Prof.Dr.A. ECE
Pazartesi
6
Proteinüri
Prof.Dr.A. ECE
Pazartesi
7
Üroloji
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
Serbest Çalışma
Prof..Dr.A.K. KADİROĞLU
Prof.Dr.A.K. KADİROĞLU
Doç.Dr.A. A.
SANCAKTUTAR
Yrd.Doç.Dr.M.DAĞGULİ
Uterus, hastalıkları, over tümörleri
Trofoblastik hastalıklar
Uterus, hastalıkları, over tümörleri
Trofoblastik hastalıklar
Uterus, hastalıkları, over tümörleri
Trofoblastik hastalıklar
Meme hastalıkları
Meme hastalıkları
Asit baz dengesi ve bozuklukları
Asit baz dengesi ve bozuklukları
LAB
Doç.Dr.U. FIRAT
LAB
Doç.Dr.U. FIRAT
LAB
Doç.Dr.U. FIRAT
LAB
LAB
Prof.Dr.H.BÜYÜKBAYRAM
Prof.Dr.H.BÜYÜKBAYRAM
Pazartesi
8
Serbest Çalışma
Dönem III
4.Ders Kurulu- Ürogenital Sistem Hastalıkları
16.12.2014 Salı
1
Salı
Salı
Salı
Salı
Salı
Salı
Salı
17.12.2014 Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
Çarşamba
4
Tıp Eğitimi
PDÖ
Çarşamba
5
Kronik böbrek yetmezliği fizyopatolojisi
Prof.Dr.A. ECE
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
6
7
8
Servikal sitoloji
Doç.Dr.U. FIRAT
18.12.2014 Perşembe
1
Akut böbrek yetmezliği
Prof.Dr.A. ECE
Perşembe
2
Akut böbrek yetmezliği
Prof.Dr.A. ECE
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
3
4
5
6
7
8
Sistemik hastalıklarda böbrek tutulumu
Sistemik hastalıklarda böbrek tutulumu
Diüretikler
Diüretikler
Prof.Dr.M.E. YILMAZ
Prof.Dr.M.E. YILMAZ
Yrd. Doç.Dr H. AKKOÇ
Yrd. Doç.Dr H. AKKOÇ
İnterstisiyel nefritler
Prof.Dr.A. ECE
Sıvı-Elektrolit dengesi ve bozuklukları
Prof.Dr.A. ECE
Glomerüler hastalıkların patolojisi
Glomerüler hastalıkların patolojisi
Diabetiknefropati
Gebelik ve böbrek
Yrd.Doç.Dr.U.ALABALIK
Yrd.Doç.Dr.U.ALABALIK
Prof.Dr.A.K. KADİROĞLU
Prof.Dr.A.K. KADİROĞLU
Sıvı-Elektrolit dengesi ve bozuklukları
Prof.Dr.A. ECE
Böbreğin kalıtsal hastalıkları
Prof.Dr.A. ECE
Hipertansiyon - patogenez
Hipertansiyon - klinik görünüm
Üriner sistem tümörleri patolojisi
Üriner sistem tümörleri patolojisi
Prof.Dr.M.E. YILMAZ
Prof.Dr.M.E. YILMAZ
Yrd.Dr. G.TÜRKÇÜ
YrdDoç.Dr.G.TÜRKÇÜ
Meme hastalıkları
Taş hastalığı etyopatogenezi
Böbreğin interstisiyel hastalıkları
patolojisi
Prof.Dr.H.BÜYÜKBAYRAM
Doç.Dr.N. PENBEGÜL
22.12.2014 Pazartesi
1
Pazartesi
2
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
23.12.2014 Salı
Salı
3
4
5
6
7
8
1
2
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
Patoloji
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Farmakoloji
Farmakoloji
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
Patoloji
Patoloji
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Patoloji
Patoloji
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Patoloji
Üroloji
3
Patoloji
19.12.2014 Cuma
1
Cuma
2
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
3
4
5
6
7
8
Salı
Nefrotiksendrom
Prof.Dr.A. ECE
Sodyum metabolizması ve ödem
Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi
Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
10
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
PDÖ
PDÖ
PDÖ
Prof.Dr.M.E. YILMAZ
Prof.Dr.M.E. YILMAZ
Prof.Dr.M.E. YILMAZ
Doç. Dr. Müzeyyen YILDIRIM
BAYLAN
Yrd.Doç.Dr.Memik TEKE
Doç.Dr. Cihan A. ÖZMEN
Yrd. Doç.Dr.Z.Meltem AKKURT
Yrd.Doç.Dr.Fatma TEKE
Prof.Dr. Günay SAKA
Yrd.Doç.Dr. Hasan AKKOÇ
Yrd.Doç.Dr. Bilal SULA
Yrd.Doç.Dr.Tahsin ÇELEPKOLU
Doç.Dr. Haktan KARAMAN
Yrd.Doç.Dr.U.ALABALIK
Salı
4
Patoloji
Dönem III
Böbreğin tübüler hastalıkları patolojisi
4.Ders Kurulu- Ürogenital Sistem Hastalıkları
Salı
Salı
5
6
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
Salı
7
Tıp Eğitimi
İyi Hekimlik Uygulamaları
Salı
24.12.2014 Çarşamba
Çarşamba
8
1
2
Tıp Eğitimi
Üroloji
İç Hastalıkları
Çarşamba
3
Üroloji
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
25.12.2014 Perşembe
Perşembe
4
5
6
7
8
1
2
Patoloji
Üroloji
Üroloji
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Patoloji
Patoloji
İyi Hekimlik Uygulamaları
Alt üriner sistem disfonksiyonu
Poliüri
Akut ve kronik renal yetmezliğinde
üroloğun rolü
Glomerüler hastalıkların patolojisi
Benign prostat hiperplazisi
Obstrüksiyon fizyopatolojisi
Perşembe
3
Patoloji
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Cuma
Cuma
5
6
7
8
1
2
Cuma
3
Cuma
4
26.12.014
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
29.12.2014 Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
30.12.2014 Salı
1
Salı
2
Salı
3
Salı
4
Salı
5
Salı
6
Salı
7
Salı
8
31.12.2014 Çarşamba
Çarşamba
Yrd.Doç.Dr.U.ALABALIK
1
2
Üroloji
Üroloji
Tıbbi Genetik
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Üroloji
Üroloji
Enfeksiyon
Hastalıkları
Enfeksiyon
Hastalıkları
Radyoloji
Radyoloji
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Nükleer Tıp
Nükleer Tıp
Patoloji
Patoloji
Patoloji
Patoloji
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
İyi Hekimlik Uyg.
Sınavı
İyi Hekimlik Uyg.
Sınavı
İyi Hekimlik Uyg.
Sınavı
İyi Hekimlik Uyg.
Sınavı
İyi Hekimlik Uyg.
Sınavı
İyi Hekimlik Uyg.
Sınavı
İyi Hekimlik Uyg.
Sınavı
İyi Hekimlik Uyg.
Sınavı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
T
Doç.Dr.ABDULLAH GEDİK
Prof..Dr.A.K. KADİROĞLU
Doç.Dr.A.SANCAKTUTAR
Yrd.Doç.Dr.G.TÜRKÇÜ
Yrd.Doç.Dr.N.K.HATİPOĞLU
Yrd.Doç.Dr.M.N. BODAKÇI
Prostat hastalıkları patolojisi
Testis tümörleri patolojisi
Böbreğin vasküler hastalıklarının
patolojisi
Genitoüriner sistem tümörü
Genitoüriner sistem tümörü
İnfertilite ve genetiki
Yrd.Doç.G.TÜRKÇÜ
Doç.Dr.G.TÜRKÇÜ
Erkek infertilitesi
Erkek seksüel disfonksiyon
Yrd. Doç.Dr Onur DEDE
Yrd. Doç.Dr Onur DEDE
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
Yrd.Doç.Dr. F.Y.BOZKURT
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
Yrd.Doç.Dr. F.Y.BOZKURT
Ürogenital sistem radyolojisi
Ürogenital sistem radyolojisi
Yrd.Doç.Dr.A.DUSAK
Yrd.Doç.Dr.A.DUSAK
Nükleer üronefroloji
Nükleer üronefroloji
Glomerüler hastalıklar
Renaltübüler hastalıklar
Renalinterstisiyel ve vasküler hastalıklar
Üriner sistem ve testis tümörleri
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Prof.Dr.H. KAYA
Prof.Dr.H. KAYA
Yrd.Doç.Dr.U.ALABALIK
Yrd.Doç.Dr.U.ALABALIK
Yrd.Doç.Dr.U.ALABALIK
YrdDoç.Dr.G.TÜRKÇÜ
Yrd.Doç.Dr.U.ALABALIK
Yrd.Doç.Dr.N.K.HATİPOĞLU
Yrd.Doç.Dr.N.K.HATİPOĞLU
Yrd. Doç. Abdullah ÇİM
LAB
LAB
LAB
LAB
Çarşamba
3
Serbest Çalışma
Dönem III
4.Ders Kurulu- Ürogenital Sistem Hastalıkları
Çarşamba
4
Serbest Çalışma
Çarşamba
5
Serbest Çalışma
Çarşamba
6
Serbest Çalışma
Çarşamba
7
Serbest Çalışma
Çarşamba
8
Serbest Çalışma
01.01.2015 PERŞEMBE YENİ YIL TATİLİ
02.01.2015 Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
05.01.2015 Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
08.01.2015 Perşembe
20.01.2015 Salı
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
DERS KURULU
Teorik Sınavı
DERS KURULU
Teorik Sınavı
DERS KURULU
Teorik Sınavı
DERS KURULU
Teorik Sınavı
1.Yarıyıl Mazaret
Sınavları
1. YARILYIL
SONU SINAVI
21.01.2015-01.02.2015 YARIYIL TATİLİ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
472 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content