close

Enter

Log in using OpenID

cm π cm π 16 cm π π π cm π ( ) 30 m α =  cm π E D E D C E

embedDownload
73
KÜRELER
Test 01 37
1
4
O
O
2
3

A

B
H
A
B
H

C

C
Yarıçapı
6 cm olan küre merkezden 2 cm uzaktan bir
düzlemle kesiliyor. ACB küre parçasının tüm alanı kaç
 cm2 dir?
A) 24
B) 30
C) 36
D) 48
E) 80
Yarıçapı
6 cm olan küre merkezden 3cm uzaktan bir
düzlemle kesiliyor. ACB küre parçasının hacmi kaç
 cm 3 tür?
A) 24
B) 30
C) 36
D) 45
E) 48
2
5
Ahmet YAZICI
A
6
O
O
4


H
A

B

C
6 cm olan küre merkezden 4 cm uzaktan bir
düzlemle kesiliyor. OACB küre kesmesinin hacmi
3
kaç  cm tür?
A) 24
B) 30
C) 36
D) 48
E) 68
Yarıçapı
3
Bir küre düzlemle kesiliyor.Küçük küre kapağının
6
Yarıçapı
Yarıçapı
yüksekliği
2 cm ve kesit yüzeyinin alam 16  cm
olduğuna göre kürenin alanı kaç
A)
100
3
B)
125
3
C) 50
2
cm 2 dir?
D) 75
E) 100
B
6 cm olan kürenin m( )  30 tik küre
diliminin hacmi kaç 
A)
12
B) 18
cm3 tür?
C) 24
D) 36
E) 48
6 cm olan bir kürenin merkezinden 10 cm
uzaklıkta alınan bir A noktasından küreye bir teğet
çiziliyor. Teğetin değme noktası B ise AB kaç cm
dir?
A) 4
B) 6
C)
E
6, 4
D
D) 7
E

D C
E) 8
E
74
ELEMENTLER
7
16.CİLT
10
A
6
O

Yarıçapı
B
Yarıçapı

6 cm olan kürenin m( )  30 tik küre
büyük hacimli küpün hacmi hacmi kaç
2
diliminin tüm alanı kaç cm dir?
A) 12
B) 18
C) 24
D) 36
8
2 3 cm olan küre içine, yerleştirilebilen en
A) 27
E) 48
B) 64
C)
18 3
cm3 tür?
D) 96
E) 98
11
Ahmet YAZICI

7
3

O
Şekildeki taban yarıçapı 3cm ve yüksekliği 7 cm olan
silindirden yarım küre ve koni çıkarılırsa geriye kalan
cismin hacmi kaç 
A)
9
12
B) 18
cm3 tür?
C) 24
D) 33
E) 36
Bir küpün içine en büyük hacimli küre yerleştirilmiştir.
Kürenin hacminin küpün hacmine oranı kaçtır?
A)  6
B)  4
C)  2
D) 4 3
E) 5 4
12
T


C

6
D

A
O
5cm olan bir yarım kürenin içine köşeleri
küre yüzeyine gelecek şekilde TCD ikizkenar dik
üçgeni yerleştiriliyor, CD  6 cm ve TC  TD ise
Kürenin merkezinin üçgenin ağırlık merkezine uzaklığı
kaç cm dır?
4
B)
17
C)
19
D)
2 5
E)
22
A

B
5
Yarıçapı
A)
B
O
Şekildeki O merkezli yarım küre, birbirine paralel iki
düzlemle kesiliyor. Oluşan kesitlerin merkezleri A ve
B olmak üzere alanları oranı 1 9 ve AB  2 OA ise
kürenin yarıçapının B merkezli dairenin yarıçapına
oranı kaçtır?
A)
2
B)
3
C)
E
2
D
5
D)
B

E)
B
A
10
F
75
KÜRELER
Test 01 38
1
4
T
3
3
A

A
6
C
6
Bir ayrıtı
3 te 6 cm uzunluğundaki  AB  'dan 3cm uzaklıktaki
B
6 cm olan düzgün dörtyüzlünün tüm
noktaların geometrik yerinin hacmi kaç 
A) 56
cm 2 dir?
D) 12
E) 24
yüzlerine teğet olan kürenin alanı kaç
A)
B

9 2
B) 6
C) 9
B) 72
cm3 tür?
D) 96
E) 98
C) 90
5
2
E1
C
E
S2
D
S1
B
Şekilde, O merkezli küre birbirine paralel iki düzlemle
kesildiğinde
S1 ve S2 alanları elde ediliyor.
S1  S 2  48 cm 2 ve OE  2 OF ise düzlemler
arasındaki uzaklık kaç cm dir?
A) 9
B) 10
C) 11
D) 12
E) 13
3
Ahmet YAZICI
F
A
d
O
O
E2
E1 ve E2 düzlemlerinin ölçek açısı 90 ve arakesit
doğrusu d dir. E1 ve E2 düzlemlerine teğet olan O
merkezli kürenin yarıçapı 4 cm ise küre yüzeyinin
d doğrusuna en kısa uzaklığı kaç cm dir?
A) 3 2  3
B) 4 2  4
C) 2
D) 3
E) 3
6
A

B
d
B

A


C

O
E
Şekildeki E düzleminin iç bölgesindeki bir B noktasına
4 cm uzunluğunda bir demir çubuk çakılmıştır.
Şekildeki d doğrusu ile O merkezli küre
noktalarında kesişiyor.
Çubuğa 3cm uzunluğundaki iple bir arı bağlanmıştır.
İp çubuk üzerinde hareket edebildiğine göre arinin
Kürenin yarıçapı 6cm ve
cm3 tür?
C) 72 D) 96
uçabileceği bölgenin hacmi kaç
A) 54
B) 56
E) 120
A ve B
AB  6 3 cm dır.Kürenin
yüzeyinde hareket eden bir karıncanın A noktasından
B noktasına gitmek için aldığı yol en az kaç cm dir?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 2 3
E) 5
B
D
A

C
B
C
76
ELEMENTLER
7
16.CİLT
10
O
O

6 cm yarıçaplı yarımküre şeklindeki bir
kap içerisinde 2 cm yüksekliğinde su vardır. Kap
O merkezli
Yarıçapı 8 birim olan küre biçimindeki bir gezegen
yüzeyine 8 birim uzaklıktaki bir noktasal ışık kaynağı,
gezegenin kaç birim karelik yüzeyini aydınlatır?
A) 32
B) 48
C) 60 D) 64 E) 72
8
içerisindeki su tam dökülme konumuna gelinceye
kadar çevrilince kabın zemine en uzak noktasının
zemine uzaklı kaç cm dır?
A) 8
B) 9
C) 10
D) 11
E) 12
11

D
2 
O

6
6

B
6
C
Şekildeki O merkezli yarim çemberde AB  BC ve
AO  OB  BC  6 cm ise düzlemsel bölgenin
AB etrafında 90 döndürülmesi ile oluşan cismin
3
hacmi kaç  cm tür?
A) 72
B) 80
C) 92
D) 96
E) 108
9
A
3
O

C
Ahmet YAZICI
A
8
6
B
A
10
Ayrıtları 6 m,8 m ve 10 m olan dikdörtgenler prizması
biçimindeki bir apartmanın üst köşelerinden birine
2 m uzunluğunda bir iple bir kuş bağlanıyor. Kuşun
uçabileceği bölgenin hacmi kaç
A) 6
B) 8
C)
28 3
12
 m3 tür?
D) 9
E)
32 3
y
x2  y 2  R2
B
yr
2
C
D
x
0
3cm olan dik silindir içinde
yeterli miktarda su vardır. Yarıçapı 1 cm olan küre
6
6
Şekildeki taban yarıçapı
şeklindeki demir bilyeler suyun içine atılıyor.
Suyun silindirden taşmaması şartıyla en fazla kaç
bilye suya atılabilir?
A) 11
B) 12
C) 13
D) 14
E) 15
Yarıçapı R cm olan bir küreden, yüksekliği 12 cm olan
silindirik bir oyuk açılacak biçimde bir cisim
3
çıkarılmaktadır. Geriye kalan cismin hacmi kaç cm
tür?
A) 72 B) 117 C) 180 D) 288 E) 300
D
E
C

C
C
D
Yazarla iletişim: 0532 257 0140
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
860 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content