close

Вход

Log in using OpenID

2.Bolum

embedDownload
• Bir matriste satır sayısı ile sütun sayısı eşit ise bu matrise kare
matris denir.
• Örnek?
18.03.2014
Lineer Cebir - Arzu Erdem - Jeoloji Muh.
Kare Matris Nedir?
1
Lineer Cebir - Arzu Erdem - Jeoloji Muh.
18.03.2014
Kare Matrisin Köşegen
Elamanları Nedir?
•
2
Lineer Cebir - Arzu Erdem - Jeoloji Muh.
18.03.2014
Sıfır Matris Nedir?
•
3
Lineer Cebir - Arzu Erdem - Jeoloji Muh.
18.03.2014
Köşegen Matris Nedir?
•
4
Lineer Cebir - Arzu Erdem - Jeoloji Muh.
18.03.2014
Skaler Matris Nedir?
•
5
Lineer Cebir - Arzu Erdem - Jeoloji Muh.
18.03.2014
Birim Matris Nedir?
•
6
Lineer Cebir - Arzu Erdem - Jeoloji Muh.
18.03.2014
Simetrik Matris Nedir?
•
7
Lineer Cebir - Arzu Erdem - Jeoloji Muh.
18.03.2014
Ters Simetrik Matris Nedir?
•
8
18.03.2014
Alt-Üçgensel/Üst Üçgensel
Matris Nedir?
Alt üçgensel
Üst Üçgensel
Lineer Cebir - Arzu Erdem - Jeoloji Muh.
•
9
Lineer Cebir - Arzu Erdem - Jeoloji Muh.
18.03.2014
Matrisin Transpozu Nedir?
•
10
Lineer Cebir - Arzu Erdem - Jeoloji Muh.
18.03.2014
Matrislerin Toplamı Nedir?
11
18.03.2014
Matrislerin Toplama İşlemi
Özellikleri
A+(B+C)=(A+B)+C
• Değişme özelliği vardır:
A+B=B+A
Lineer Cebir - Arzu Erdem - Jeoloji Muh.
• Birleşme Özelliği vardır :
• Sıfır matrisi O olmak üzere:
A+O=O+A=A
12
Lineer Cebir - Arzu Erdem - Jeoloji Muh.
18.03.2014
Bir Matrisin Gerçel Sayı ile
Çarpımı Nedir?
13
18.03.2014
Bir Matrisin Gerçel Sayı ile
Çarpımı Özellikleri
r(A+B)=rA+rB
(r+s)A=rA+sA
• Birleşme özelliği vardır:
r(sA)=(rs)A
Lineer Cebir - Arzu Erdem - Jeoloji Muh.
• Dağılma Özelliği vardır : r, s gerçel sayılar olmak üzere
• Sıfır matrisi O, olmak üzere:
0A=O,
14
Lineer Cebir - Arzu Erdem - Jeoloji Muh.
18.03.2014
Matrislerin Çarpımı Nedir?
15
Lineer Cebir - Arzu Erdem - Jeoloji Muh.
18.03.2014
Matrislerin Çarpımı Örneği
16
• Kredili sistemde okuyan beş öğrencinin dönem sonu
ortalamaları hesaplanmak istenmektedir. Öğrencilerin bu
dönemdeki toplam dört dersten aldıkları harf notları, derslerin
kredileri ve harf notlarının katsayıları aşağıdaki tablolarla
verilmiş olsun. Buna göre III nolu öğrencinin dönem sonu
ortalaması nedir?
18.03.2014
Lineer Cebir - Arzu Erdem - Jeoloji Muh.
Matrislerin Çarpımı Örneği
17
Lineer Cebir - Arzu Erdem - Jeoloji Muh.
18.03.2014
Matrislerin Çarpımı Örneği
18
Lineer Cebir - Arzu Erdem - Jeoloji Muh.
18.03.2014
Matrislerin Çarpımı Örneği
19
18.03.2014
Matrislerin Çarpım Özellikleri
A(BC)=(AB)C
• Dağılma özelliği vardır: A, mxp; B, C, pxq matrisleri için
A(B+C)=AB+AC
• Birim matrisi I, olmak üzere:
Lineer Cebir - Arzu Erdem - Jeoloji Muh.
• Birleşme Özelliği vardır : A, mxp; B, pxq; C, qxn matrisleri için
IA=AI=A,
20
18.03.2014
Matrislerin Çarpım Örneği
• Cevap:
Lineer Cebir - Arzu Erdem - Jeoloji Muh.
• Soru: Aşağıdaki matrisler için AB+AC ifadesini hesaplayınız.
21
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 062 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа