close

Вход

Log in using OpenID

"Toprak Koruma Teknolojileri" konulu Eğitime katılım

embedDownload
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
2013 Yılı Yurt Dışı Eğitimi Sunumu
24.09.2014
Çalışma Ziyareti Bilgileri
Çalışma Ziyareti Bilgileri
KONU
SÜRE-TARİH
:
:
GİDİLEN ÜLKE
:
KATILAN KİŞİ
Adı ve Soyadı
Görevi
:
GİDİLEN KURULUŞ
:
Toprak Korunumu
4 Ay
30 Aralık 2013 / 30 Nisan 2014
ABD
Dr. Alev KIR
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü (ETAE)
P.K.: 9 35661 Menemen-İzmir
Tel: +90 232 8461331
Faks: +90 232 8461107
[email protected]
[email protected], www.etae.gov.tr
Kaliforniya Üniversitesi-Davis Kampüsü
Toprak, Hava ve Su Bölümü
Plant and Environmental Sciences Building
One Shields Avenue Davis, CA 95616
Çalışma Ziyareti Bilgileri
Kısa özgeçmiş bilgileri
Uzmanlık alanı
•Toprak Bilimi-Bitki Besleme
•Organik Bitkisel Üretim
Daha önce katılmış olunan uluslararası kurslar
•Organik Sebze, Meyve ve Süs Bitkileri Girdi Üretim Teknolojileri (1 ay, ORC-İngiltere, 2012)
•Bitki Genetik Kaynaklarının Toplanması, Muhafazası, Karakterizasyonu, Değerlendirilmesi ve
Uluslararası Gen Bankasının Çalışma Sistemi ve Dokümantasyonu (7 gün, ICARDA-Suriye, 2011)
•Sebze Üretimi ve Organik Tarım (3 Ay , IAC-Wageningen, Hollanda, 1998)
Doktora
•Organik tarım sisteminde uygulanan değişik organik gübrelerin Yalova Yağlık 28 biberinin (Capsicum
annuum L.) verim ve bazı kalite kriterleri ile topraktaki azot birikimine etkileri
•(Doktora Tez Projesi) (TÜBİTAK-TOGTAG 3075)
Konu ile ilgili bazı faaliyetler
• OECD Ülkeleri Tarım ve Çevre Ortak Çalışma Grubu 36. Toplantısı’nda Türkiye Temsilciliği ve
“Türkiye’de Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları” sözlü sunumu
•Uluslararası Kongre, Konferans ve Toplantılarda sözlü sunum
•ISOFAR, IFOAM ve NASSA’nın 2005’de Adaleide-Avustralya’da düzenlediği Uluslararası Organik
Tarım Kongresi
•European Mediterranian Conferances Conventions, International Conference on Organic
Agriculture in Scope of Environmental Problems, 3-7 February 2010, Famagusta, Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti.
•NJF Organik Tarım Konferansı 2013 Danimarka
•Tarım Bakanlığı Personeline “Organik Sebze Tarımı” kurs eğitmenliği .
•Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü TAYEK Bahçe Bitkileri Koordinatörlüğü Görevi (2007-2010 yılları
arası)
Çalışma Ziyareti Bilgileri
Çalışma ziyareti gerçekleşen kuruluş hakkında kısa tanıtım
UC Davis önceki yıllarda olduğu gibi Tarım ve Ormancılık Alanında Dünya
Birincisi (Şubat-2014)
THES And QS Dünya Üniversiteler Sıralaması, "En iyi 200 Dünya Üniversitesi" için
sıralama yapan The Times Higher Education Supplement (THES) ve Quacquarelli
Symonds'un (QS) ortak çalışmalarının ürünüdür. Tam listeler QS ve THES'in websitelerinde
bulunmaktadır. İki kurum 2004'ten beri bu işte ortak çalışmaktadır.
Değerlendirme kıstasları:
Danışman değerlendirmesi (%40)
Personel alımı değerlendirmesi (%10)
Uluslararası öğretim üyesi değerlendirmesi (%5)
Uluslararası öğrenci değerlendirmesi (%5)
Öğretim üyesi/öğrenci değerlendirmesi (%20)
Alıntılar/Öğretim Üyesi değerlendirmesi (20%)
Çalışma Ziyareti Bilgileri
Çalışma ziyareti gerçekleşen kuruluş hakkında kısa tanıtım
•UCD,
•aktif olarak farklı tarım
sistemlerinin sürdürülebilirliği
konusunda,
•özellikle Su yönetimi ve Toprak
Koruma alanlarında
•Uzun vadeli araştırmalara dahil
olarak, çalışmalarını
sürdürmektedir.
•Çalışmalar, 20 yıldır farklı
yönetim teknolojileri ve
azaltılmış girdilerin toprak
korunumuna etkilerini
incelemek yönünde olup, bu
konuda
•lider olma konumundadır.
Çalışma Ziyareti Bilgileri
Russel Runch Sürdürülebilir Tarım Enstitüsü
Rotasyon Denemesi
Çalışma Ziyareti Bilgileri
Prof.Dr. Kate Scow
-UC Davis Toprak, Hava ve Su Kaynakları Bölümü’nde Toprak Bilimi
ve Ekoloji (http://scowlab.lawr.ucdavis.edu/ ) öğretim üyesi
-Russel Runch Sürdürülebilir Tarım Enstitüsü’nde
(http://asi.ucdavis.edu/) yönetici
-Uluslararası Tarımsal Kalkınma Grubu başkanı
Dünya Organik Ürün Pazarı
İspanya
Japonya (2010)
İsviçre
İtalya
İngiltere
Kanada (2010)
Fransa
Almanya
ABD
0
5000
10000
15000
20000
25000
Milyon Euro
ETO Eğitim B 02.09.2013 aksoy
9
Faaliyetler Özeti
Faaliyetler
Çalışma ziyaretinden sorumlu öğretim üyesi Prof. Dr. Kate Scow ( Toprak,
Hava ve Su Bölümü Öğretim üyesi ve Russel Runch Sürdürülebilir Tarım
Enstitüsü Müdürü) tarafından hazırlanan programa göre;
-Toprak Korunumu konusunda proje gerçekleştirilmiş, sonuçları Sc. İndeks de
yer alan dergiye gönderilmiştir.
-Proje, 1990 yılından itibaren süregelen Russel Runch Sürdürülebilir Tarım
Enstitüsü’ndeki Organik rotasyon denemesi parsellerinde yürütülmüştür.
-Toprak korunumuna ilişkin Kaliforniya üniversitesi – Davis Kampüsü- Toprak,
Hava ve Su Bölümü’nde literatüre bildirilmiş güncel metotlar (uygulamalı
araştırma ve laboratuvar analizleri), söz konusu metotları yayımlayan öğretim
üyeleri tarafından düzenlenen kurslarla tanıtılmış ve projede uygulanmıştır.
Faaliyetler
Çalışma ziyaretinden sorumlu öğretim üyesi Prof. Dr. Kate Scow ( Toprak,
Hava ve Su Bölümü Öğretim üyesi ve Russel Runch Sürdürülebilir Tarım
Enstitüsü Müdürü) tarafından hazırlanan programa göre;
-Toprak Bilimi içerisinde yer alan ve ağırlıklı olarak Toprak fiziği ve korunumu ile
organik yetiştiricilikte toprak korunumuna ilişkin lisans, yüksek lisans, doktora
dersleri ile kurs,seminer, sempozyum ve toplantılara katılım sağlanmıştır.
-Kaliforniya Üniversitesi-Davis Kampüsü-Öğrenci Sürdürülebilir Üretim
Çiftliğinde çalışılarak toprak korunumu uygulamaları incelenmiştir.
-Kaliforniya’daki 17 Kamu ve özel sektör (toprak koruma alanları,USDA, organik
çiftlik, kompost tesisi) ziyaret edilerek incelenmiştir.
Çalışma Ziyareti Bilgileri
Faaliyetler
1990 da başlayan Uzun Süreli
Sürdürülebilir Tarım Yönetimi Denemesi
-Tesadüf Bloklarında Bölünmüş Parseller
Deneme Deseni
-Faktöriyel
-70m*70m lik 72 parsel
-Organik Tarım
-İyi Tarım
-Konvansiyonel Tarım
-Sulu-Susuz
-Anıza ekim
-Mikro parseller
Faaliyetler
Faaliyetler
Faaliyetler
Faaliyetler
Çalışma Ziyareti Bilgileri
0-25 cm
Faaliyetler
*Bitki örtüsü
*Toprak Yönetimi
*Fiziksel Özellikler
*Kuraklık
Proje Konusu
Russel Runch Sürdürülebilir Tarım Enstitüsü
Uzun süreli Rotasyon Denemesinde
Tarımsal Yönetiminin Erozyon ile Bağlantılı Olarak Toprak
Fiziksel, Fiziko-Kimyasal ve Kimyasal Özelliklerine etkisi
Uygulamalar
Mineral Fertilized
Konvansiyonel
Mineral Fertilized
Konvansiyonel
Winter
Legume+Compost
Organik
Winter
Legume+Compost
Organik
Irrigated CCT
Irrigated CCT
Irrigated OCT
Irrigated OCT
1-3
4-5
8-9
1-4
5-5
7-8
2-3
6-4
6-8
1-2
6-5
8-8
Faaliyetler
Strüktür oluşumu, agregatlaşma
Agregatların suya dayanıklılığı
Özgül ağırlık
Gözenek hacmi, gözenek çapları ve gözeneklerin devamlılığı
Kil minerallerinin miktarı ve tipi
Organik madde miktarı
Değişebilir katyonların cinsi ve miktarı
Mikroorganizma faaliyetinin düzeyi
Yağışlardan önceki toprağın nem içeriği
pH (doygunluk çamurunda)
Bünye
Suda çözünebilir toplam tuz (doygunluk çamurunda)
Kireç
Organik madde
Toplam-N Kjeldahl
Amonyum
Nitrat
Alınabilir P Olsen
Alınabilir K1 N NH4OAC pH:7
Alınabilir Ca1 N NH4OAC pH:7
Alınabilir Mg1 N NH4OAC pH:7
Alınabilir Na1 N NH4OAC pH:7
Alınabilir Fe
Alınabilir Cu
Alınabilir Zn
Alınabilir Mn
Çalışma Ziyareti Bilgileri
USLE
Su Erozyonu Tahmin Modeli, yeni bir erozyon modeli olarak Amerikan
Tarım Bakanlığı (USDA) tarafından geliştirilmiştir.
Model; iklim, su geçirgenliği, hidroloji, toprak fiziği, bitki örtüsü, hidrolik koşullar
ve erozyon mekaniğine dayanır.
Özellikle topografik şartlar ve bitki amenajmanı yönünden diğer modellere
nazaran oldukça iyi tahmin yapar.
Ayrıca geçici erozyon (bir yerden bir yere taşınım) ve konumsal erozyon tahmini
konusunda da yeterlidir.
Günlük, aylık ve yıllık erozyon tahmini için seçenekler sunmaktadır.
A = R.K.L.S.C.P
Formülde;
A = Yıllık toprak kaybı (t ha-1 y-1).
R = Yağış erozyon indisi (MJ mm ha-1 h-1y-1).
K = Toprağın erozyona duyarlılığı (t ha h ha-1 MJ-1 mm-1).
L = Eğim uzunluğu faktörü
S = Eğim dikliği faktörü
C = Ürün ve arazi yönetim faktörü
P = Toprak koruma önlemleri
a) Silt + İnce kum yüzdesi (0,002 – 0,100 mm)
b) Kum yüzdesi (0,100 – 2,000 mm)
c) Organik madde yüzdesi –a
d) Strüktür kodu – b (Strüktür sınıfına göre belirlenir)
e) Geçirgenlik kodu –c (Geçirgenlik sınıfıdır) olarak sıralanır.
Faaliyetler
Faaliyetler
Faaliyetler
Faaliyetler
Aggregate Stability (%)
Small Macro Aggregates (53-250µm)
More macro aggr.=
Better soil structure=
More resistant soil for soil
erosion
0,63
0,58
Prof. Johan Fix
Organic
Conventional
Tomato and Corn
plots significantly
different at P <
0.01 and P < 0.05
respectively by ttests
0,53
0,48
0,43
0,38
0,33
0,28
0,23
tomato
corn
Tomato and Corn plots significantly
different at P < 0.05 and P < 0.01
respectively by t-tests
pH
8
7,9
7,8
7,7
Organic
Conventional
7,6
7,5
7,4
7,3
7,2
tomato
corn
Soil Moisture
g water/ g dry soil
Tomato and Corn plots
significantly
different at P < 0.05 by t-tests
0,18
0,16
0,14
0,12
0,1
Organic
Conventional
0,08
0,06
0,04
0,02
0
tomato
corn
Soil Moisture
1/3 bar
g water/ g dry soil
Tomato plots
significantly
different at
P < 0.01
by t-test,
corn plots not
significant
0,24
0,23
0,22
0,21
0,2
0,19
Organic
0,18
Conventional
0,17
tomato
corn
Soil Moisture
15 bar
g water/ g dry soil
Tomato plots
significantly
different at
P < 0.05
by t-test,
corn plots not
significant
0,17
0,16
0,15
0,14
Organic
Conventional
0,13
0,12
0,11
0,1
tomato
corn
Çalışma Ziyareti Bilgileri
Sıra Konu
No
Toprak Yönetimi ve Toprak Korunumu
1
Toprak Biojeokimyası
Çevre Bilimi ve Yönetimi
Ekoloji Yönetimi ve İyileştirme
Toprak Mikrofaunası
2
Toprak Genetiği ve Morfolojisi
3
Toprak Fiziği
4
Toprak Kimyası
5
Biyoçeşitlilik ve Bitki Genetik Kaynakları
6
Bitki Besleme
7
Uzman
Görevi
Prof. Dr. Kate Scow
Prof. Dr. William Horwath
Prof. Dr. Sanjai Parikh
Dr. Anthony O’Geen
Prof. Dr. Kate Scow
UC Davis LAWR Öğretim Üyesi
UC Davis PES Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Randal J.
Sauthard
Prof. Dr. Johan Fix
UC Davis LAWR Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Sanjai Parikh
Dr. Fungai Makome
Prof. Dr. Paul Gepts
UC Davis LAWR Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Patrick Brown
UC Davis PES Öğretim Üyesi
Bitki Islahı
Prof. Dr. Paul Gepts
UC Davis PES Öğretim Üyesi
Organik Tarımın Prensipleri
Dr. Mark Von Horn
UC Davis LAWR Öğretim Üyesi
UC Davis LAWR Öğretim Üyesi
UC Davis PES Öğretim Üyesi
UC Davis PES Öğretim Üyesi
8
9
10
Organik Bahçe Bitkileri (Sebze, Meyve ve Süs Prof. Dr. Louise Jackson
Bitkileri) Yetiştiriciliği
UC Davis LAWR Öğretim Üyesi
Çalışma Ziyareti Bilgileri
Çalışma ziyaretinde aşağıda listelenmiş olan Kaliforniya’daki 17
Kamu ve özel sektör ziyaret edilerek incelenmiştir. Ayrıca,
aşağıda belirtilen organik çiftliklerde “Toprak Korunumu”
çalışmalarına bazı hafta sonları 4’er saatlik gönüllü çalışma
yaparak katılım sağlanmıştır.
Çalışma Ziyareti Bilgileri
Sıra
No
Kuruluş
1
Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı (USDA), Toprak Verimliliği, Bitki Besleme, Toprak Korunumu ve Toprak
Mikrobiyolojisi Faaliyetleri Birimi Davis , Kaliforniya.
2
Kaliforniya Üniversitesi, Davis Kampüsü Organik Tarım Pratikleri Öğrenci Çiftliği Toprak ve Verimliliği ve Korunumu
Programı, Davis, Kaliforniya.
3
Kaliforniya Üniversitesi, Davis Kampüsü Russel Runch Sürdürülebilir Tarım Çiftliği Sürdürülebilir Sistemler
Denemeleri, Davis, Kaliforniya.
4
5
6
Kaliforniya Üniversitesi, Davis Kampüsü Bitki Bilimi Bölümü
Kaliforniya Üniversitesi, Davis Kampüsü Bitki Hastalıkları Bölümü ve
Rudolf Steiner Kolleji, Sürdürülebilir Sistemler ve Biyodinamik Tarım Toprak Korunumu ve Kompost Yapımı Arazi
Çalışmaları Sacramento, Kaliforniya
7
8
9
10
Davis – Kaliforniya Belediyesi Geri Dönüşüm ve Kompost Tesisleri, Kaliforniya.
Davis – Kaliforniya Sürdürülebilir Tarım Sistemleri İstatistik Enstitüsü, Kaliforniya.
Kaliforniya Üniversitesi Davis Kampüsü Tarım ve Doğal Kaynaklar Kolleji Yayım Servisi
Kaliforniya Üniversitesi Tarım ve Doğal Kaynaklar Birimi Tarım ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi Bölümü, Kaliforniya.
11
12
13
14
15
16
17
San Francisco Ferry Building Organik Market, San Fransisko, Kaliforniya.
Davis Sürdürülebilir Ürünler Üretici Pazarı, Kaliforniya.
Coop Organik Ürünler ve Tohum Marketi, Davis, Kaliforniya.
Full Belly Organik Tarım Çiftliği, Kaliforniya.
Capay Organik Tarım Çiftliği, Kaliforniya.
Table Mountain Sürdürülebilir Meracılık Projesi Deneme Mera Alanı, Kaliforniya.
Emma Torbert Organik Meyve Bahçesi, Kaliforniya.
Çalışma Ziyareti Bilgileri
Ayrıca, ziyaretlerin planlanması ve gerçekleşmesinde Çalışma
ziyaretinden sorumlu Prof. Dr. Kate Scow ve Scow Laboratuvarı
araştırıcılarının yanısıra, Kaliforniya Üniversitesi, Davis
Kampüsü, Sürdürülebilir Tarımsal Araştırma ve Eğitim Programı
(SAREP) yönetimi (Prof. Dr. Tom Tomich) ve Tarım, Doğal
Kaynaklar ve Çevre Akademik Koordinatörü Uzm. Sonja
Brodt’un yardımı alınmıştır.
Çalışma Ziyareti Bilgileri
Çalışma Ziyareti Bilgileri
Faaliyetler
Faaliyetler
Çalışma Ziyareti Bilgileri
Çalışma Ziyareti Bilgileri
Çalışma Ziyareti Bilgileri
Çalışma Ziyareti Bilgileri
Çalışma Ziyareti Bilgileri
Çalışma Ziyareti Bilgileri
Çalışma Ziyareti Bilgileri
Çalışma Ziyareti Bilgileri
Çalışma Ziyareti Bilgileri
Çalışma Ziyareti Bilgileri
Çalışma Ziyareti Bilgileri
Çalışma Ziyareti Bilgileri
Çalışma Ziyareti Bilgileri
Çalışma Ziyareti Bilgileri
Çalışma Ziyareti Bilgileri
Çalışma Ziyareti Bilgileri
Çalışma Ziyareti Bilgileri
Çalışma Ziyareti Bilgileri
Çalışma Ziyareti Bilgileri
Çalışma Ziyareti Bilgileri
Çalışma Ziyareti Bilgileri
Çalışma Ziyareti Bilgileri
Çalışma Ziyareti Bilgileri
Çalışma Ziyareti Bilgileri
Çalışma Ziyareti Bilgileri
Çalışma Ziyareti Bilgileri
Çalışma Ziyareti Bilgileri
Faaliyetler
Çalışma Ziyareti Bilgileri
Çalışma Ziyareti Bilgileri
Çalışma Ziyareti Bilgileri
Faaliyetler
Çalışma Ziyareti Bilgileri
Sonuç olarak, görevlendirme süresi içerisinde
-Amerika Birleşik Devletleri’ndeki “Toprak Korunumu,
Sürdürülebilir Tarım Sistemlerinin Toprak korunumu
üzerine etkileri ve Organik Tarım” sistemi çok yönlü
incelenmiş olup, uzman öğretim üyelerinin eğitimleri
ile teknik donanım artırılmış ve araştırma projelerinde
işbirlikleri için yeni adımlar atılmıştır.
-Çalışma ziyareti ile gerek bilimsel araştırma projesi,
gerek laboratuvar çalışmaları ve gerekse arazi
faaliyetleri ile konu üzerine bilgi ve tecrübe artırılarak
güncellenmiştir.
TEŞEKKÜRLER
Arz ederim..
www.gsb.gov.tr
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
16 300 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа