close

Enter

Log in using OpenID

Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş.

embedDownload
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Halka arz fiyat tespit raporuna ilişkin değerlendirme raporu
5 Kasım 2014
1.
Amaç
Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu’nun 12/02/2013 tarih ve 5/143 sayılı ilke kararına dayanılarak, TSKB A.Ş. tarafından
Alternatif Yatırım A.Ş.’nin hazırladığı Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. (Avivasa, Şirket) halka arz fiyat tespit raporunun
yöntem, içerik ve varsayımları itibarıyla analiz edilip, değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
2.
Şirket hakkında özet bilgi
Avivasa 2007 yılında Ak Emeklilik A.Ş. ile Aviva Hayat Emeklilik A.Ş. şirketlerinin Ak Emeklilik bünyesinde birleşmesi
sonucunda Aviva ve Sabancı Holding arasında ortak bir girişim olarak kurulmuştur.
Ortaklık yapısı
Halka arz öncesi
Tutar (TL)
Dağılım
Halka arz sonrası
Ek satış öncesi
Ek satış sonrası
Tutar (TL)
Dağılım
Tutar (TL)
Dağılım
Aviva Europe SE
Sabancı Holding
Diğer
Halka açık kısım
17,830,355
17,830,355
118,488
49.83%
49.83%
0.33%
14,770,637
14,770,637
118,488
6,119,436
41.28%
41.28%
0.33%
17.10%
14,311,681
14,311,681
118,488
7,037,348
40.00%
40.00%
0.33%
19.67%
Toplam
35,779,197
100.00%
35,779,197
100.00%
35,779,197
100.00%
Şirket bireysel emeklilik, hayat sigortası ve ferdi kaza sigortası branşlarında faaliyet göstermektedir. Cari verilerle şirket
bireysel emeklilik katılımcıların fon büyüklüğüne göre sektörde ikinci büyük firma konumundadır. Eylül 2014 prim
üretimi verilerine göre hayat sigortası branşında beşinci büyük firmadır. Ferdi kaza sigortası branşında ise genel
sıralamada sekizinci, emeklilik ve hayat sigortası şirketleri arasında ikinci büyük firma olarak faaliyet göstermektedir.
Şirket Bazında BES Temel Göstergeler (24/10/2014 itibarıyla)
Emeklilik Şirketi
Katılımcıların Fon Tutarı (TL)
Katılımcı Sayısı
Pazar payı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Anadolu Hayat Emeklilik
Avivasa Emeklilik ve Hayat
Garanti Emeklilik ve Hayat
Allianz Yaşam ve Emeklilik
Vakıf Emeklilik
ING Emeklilik
Allianz Hayat ve Emeklilik
BNP Paribas Cardif Emeklilik
Groupama Emeklilik
Halk Hayat ve Emeklilik
Ziraat Hayat ve Emeklilik
Metlife Emeklilik ve Hayat
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat
Asya Emeklilik ve Hayat
Ergo Emeklilik ve Hayat
Aegon Emeklilik ve Hayat
Axa Hayat ve Emeklilik
Katılım Emeklilik ve Hayat
Fiba Emeklilik ve Hayat
Sektör Toplamı
Pazar payı
6,275,335,162
6,091,088,549
5,205,788,581
4,974,786,831
2,128,664,082
1,559,620,488
1,112,081,516
989,933,000
805,535,015
673,964,951
640,060,181
510,335,642
400,705,004
356,159,428
147,990,568
140,617,919
60,541,980
29,398,504
19,671,802
19.5%
19.0%
16.2%
15.5%
6.6%
4.9%
3.5%
3.1%
2.5%
2.1%
2.0%
1.6%
1.2%
1.1%
0.5%
0.4%
0.2%
0.1%
0.1%
834,177
710,116
861,237
554,467
316,444
259,089
104,691
158,819
77,058
216,341
214,089
144,072
116,369
203,468
37,725
44,077
15,722
9,229
3,482
17.1%
14.5%
17.6%
11.4%
6.5%
5.3%
2.1%
3.3%
1.6%
4.4%
4.4%
3.0%
2.4%
4.2%
0.8%
0.9%
0.3%
0.2%
0.1%
32,122,279,203
100.0%
4,880,672
100.0%
1
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Halka arz fiyat tespit raporuna ilişkin değerlendirme raporu
5 Kasım 2014
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Şirket adı
Ziraat Hayat ve Emeklilik
Anadolu Hayat Emeklilik
Garanti Emeklilik
Allianz Yaşam ve Emeklilik
AvivaSA
Halk Hayat ve Emeklilik
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat
Metlife Emeklilik ve Hayat
Vakıf Emeklilik
Aegon Emeklilik ve Hayat
BNP Paribas Cardif Emeklilik
Allianz Hayat ve Emeklilik
Groupama Emeklilik
Ing Emeklilik
BNP Paribas Cardif Hayat
Axa Hayat ve Emeklilik
Mapfre Genel Yasam
Fiba Emeklilik ve Hayat
Ergo Emeklilik ve Hayat
Demir Hayat
Acıbadem Saglık ve Hayat
Katılım Emeklilik ve Hayat
New Life Yaşam
Asya Emeklilik
Civ Hayat
Ak
Rumeli Hayat
Generali
Cigna Hayat
SEKTÖR TOPLAMI
Sıra Şirket adı
1
2
3
4
5
6
7
8
Hayat Branşı Toplam Prim Üretimi
2013-9 Ay
2014-9 Ay
Toplam üretim
Toplam üretim
Pazar Payı %
Pazar Payı %
(TL)
(TL)
Değişim %
645,132,733
305,592,494
236,377,064
175,050,024
153,924,650
220,488,072
149,727,315
123,581,017
154,792,663
61,171,623
51,757,719
70,211,474
54,455,239
46,181,673
40,603,696
76,509,372
9,249,925
4,809,147
10,236,355
3,453,279
3,108,876
0
391,386
441,798
11,116,808
33,109
14,438
900
-771
% 24.73
% 11.72
% 9.06
% 6.71
% 5.90
% 8.45
% 5.74
% 4.74
% 5.93
% 2.35
% 1.98
% 2.69
% 2.09
% 1.77
% 1.56
% 2.93
% 0.35
% 0.18
% 0.39
% 0.13
% 0.12
% 0.00
% 0.02
% 0.02
% 0.43
% 0.00
% 0.00
% 0.00
% 0.00
451,444,907
257,463,937
247,729,097
242,473,378
162,058,157
149,092,223
141,863,936
136,898,638
109,593,265
92,375,465
88,232,134
75,849,745
57,175,489
51,643,004
47,081,774
28,211,967
9,959,093
6,645,480
6,596,522
3,770,054
2,613,015
1,205,836
267,108
79,326
76,201
68,051
13,119
0
0
% 19.04
% 10.86
% 10.45
% 10.23
% 6.84
% 6.29
% 5.98
% 5.78
% 4.62
% 3.90
% 3.72
% 3.20
% 2.41
% 2.18
% 1.99
% 1.19
% 0.42
% 0.28
% 0.28
% 0.16
% 0.11
% 0.05
% 0.01
% 0.00
% 0.00
% 0.00
% 0.00
% 0.00
% 0.00
-% 30.02
-% 15.75
% 4.80
% 38.52
% 5.28
-% 32.38
-% 5.25
% 10.78
-% 29.20
% 51.01
% 70.47
% 8.03
% 5.00
% 11.83
% 15.95
-% 63.13
% 7.67
% 38.18
-% 35.56
% 9.17
-% 15.95
% 0.00
-% 31.75
-% 82.04
-% 99.31
% 105.54
-% 9.14
% 0.00
% 0.00
2,608,412,081
% 100.00
2,370,480,920
% 100.00
-% 9.12
Kaza Branşı Toplam Prim Üretimi
2013-9 Ay
2014-9 Ay
Toplam üretim
Toplam üretim
Pazar Payı %
Pazar Payı %
(TL)
(TL)
Değişim %
Ege
Ziraat
Anadolu
Metlife Emeklilik ve Hayat
Zurich
Aig
Eureko
AvivaSA
Diğer şirketler toplamı
36,731,921
42,770,318
34,470,800
42,454,077
32,718,921
45,643,515
33,739,809
24,187,431
340,590,503
% 5.80
% 6.75
% 5.44
% 6.70
% 5.17
% 7.21
% 5.33
% 3.82
61,887,119
61,269,341
59,256,695
56,294,846
51,719,579
48,120,595
36,570,612
32,978,239
343,052,970
% 8.24
% 8.16
% 7.89
% 7.49
% 6.89
% 6.41
% 4.87
% 4.39
% 68.48
% 43.25
% 71.90
% 32.60
% 58.07
% 5.43
% 8.39
% 36.34
% 0.72
SEKTÖR TOPLAMI
633,307,296
% 100.00
751,149,995
% 100.00
% 18.61
2
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Halka arz fiyat tespit raporuna ilişkin değerlendirme raporu
5 Kasım 2014
Şirketin 2011 yılından beri ana branşlardaki gelişme performansına branş bazında farklı göstergelerle baktığımızda;
bireysel emeklilikte fon büyüklüğüne göre yıllık bileşik büyüme oranı (YBBO) %29’dur. Hayat branşında prim üretimi yıllık
%22, ferdi kaza branşında prim üretimi yıllık %17 büyümüştür.
31/12/2011
2,957
Bireysel emeklilik fon büyüklüğü
(milyon TL)
2011 yılı
Hayat prim üretimi (bin TL)
Ferdi kaza prim üretimi (bin TL)
24/10/2014
6,091
Yıl
10/2013-9/2014
dönemi
Yıl
2.8
YBBO
29.0%
YBBO
121,632
208,639
2.8
21.7%
26,784
41,173
2.8
16.9%
Şirketin özet finansal tabloları aşağıdadır. Bireysel emeklilik branşı Türkiye’de yeni gelişmekte olan bir pazardır ve henüz
doygunluğa ulaşmamıştır. Bu aşamada sisteme girişlerde yüksek oranlı artışlar görülmekte ve bu branşa ait yeni iş
edinim maliyetleri (katılımcının sisteme dahil edilmesi sırasında ödenen komisyon, personel, satış, pazarlama giderleri)
sistemdeki mevcut katılımcılardan elde edilen gelirlerden daha yüksek olarak gerçekleşmektedir. Buna bağlı olarak yasal
mevzuata göre hazırlanan finansal tablolarda ilişkili faaliyet giderleri düşüldüğünde emeklilik branşı teknik bölüm
dengesi zarar olarak görülmektedir.
Özet finansallar
(milyon TL)
Yıllık / YBB Değişim
31/12/2013 30/06/2014
31/12/2012
31/12/2013
30/06/2014
Cari varlıklar
Cari olmayan varlıklar
746
4,212
701
5,186
741
6,168
-6.0%
23.1%
5.6%
18.9%
Varlıklar toplamı
4,958
5,887
6,908
18.7%
17.3%
Kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Yükümlülükler toplamı
Özsermaye
Ödenmiş sermaye
Nominal sermaye
Sermaye düzeltmesi olumlu farkları
223
4,567
4,789
169
52
36
16
234
5,496
5,730
158
52
36
16
276
6,471
6,747
162
52
36
16
5.0%
20.3%
19.6%
-6.6%
0.0%
0.0%
0.0%
18.0%
17.7%
17.8%
2.5%
0.0%
0.0%
0.0%
Özsermaye ve yükümlülükler toplamı
4,958
5,887
6,908
18.7%
17.3%
(milyon TL)
2012 yılı
2013 yılı
2013 yılı ilk
yarı
2014 yılı ilk
yarı
Değişim
2013 yılı
2014 yılı ilk
yarı
Hayat dışı teknik bölüm dengesi
Hayat teknik bölüm dengesi
Emeklilik teknik bölüm dengesi
Genel teknik bölüm dengesi
Yatırım gelirleri
Yatırım giderleri
Diğer faal. Gelir ve karlar
Vergi ve diğer yasasl yük. Karş.
5.1
8.2
20.2
33.5
29.5
-7.9
-2.0
-14.2
-1.2
32.1
-29.8
1.1
41.6
-10.5
9.2
-10.5
2.3
15.7
-12.3
5.7
24.9
-8.3
2.2
-3.4
-1.1
25.2
-9.6
14.5
29.3
-11.5
2.8
-8.6
-123.5%
291.5%
-247.5%
-96.7%
41.0%
-32.9%
560.0%
26.1%
-147.8%
60.5%
22.0%
154.4%
17.7%
-38.6%
27.3%
-152.9%
Dönem net kar / zararı
38.8
30.7
21.1
26.6
-20.9%
26.1%
3
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Halka arz fiyat tespit raporuna ilişkin değerlendirme raporu
5 Kasım 2014
Faaliyet giderleri dağıtılmadan şirketin çalıştığı branşların teknik gelirlerinin gelişimine bakıldığında ise emeklilik
branşının toplam teknik gelirlere katkısı henüz %36 seviyesindedir. 2014 yılı ilk yarısında emeklilik branşında teknik
gelirlerde artış %26’dır. Teknik gelirler içinde %55 paya sahip olan hayat koruma branşında ise teknik gelirlerde artış %35
seviyesindedir.
Teknik gelirlerin gelişimi
(milyon TL)
2012 yılı
Ferdi kaza
Hayat koruma
Birikimli hayat
Emeklilik
Teknik gelir toplamı
3.
11.3
53.2
7.5
91.2
163.2
2013 yılı
2013 yılı
ilk yarı
13.8
85.1
2.4
55.1
156.4
6.4
38.7
2.9
27.3
75.3
2014 yılı
ilk yarı
6.4
52.3
1.5
34.4
94.7
Değişim
2013 yılı
2014 yılı
ilk yarı
22.2%
60.1%
-68.2%
-39.6%
-4.2%
-0.5%
35.3%
-47.2%
26.1%
25.7%
Dağılım
2013 yılı
2014 yılı
ilk yarı
8.8%
54.4%
1.5%
35.2%
100.0%
6.7%
55.3%
1.6%
36.4%
100.0%
Halka arz bilgileri
Halka arz fiyat aralığı:
41.0 – 49.0 TL
Halka arz tarihi:
5-6-7 Kasım 2014
Halka arz yöntemi:
Ortak satışı
Halka arz aracılığı:
En iyi gayret aracılığı
Halka arz oranı:
%17.10 (Ek satıs olması durumunda %19.67)
Şirketin toplam piyasa değeri:
1,467 – 1,753 milyon TL (656 – 784 milyon USD)
Halka arzın büyüklüğü (ek satış
dahil) :
289 – 345 milyon TL (129 - 154 milyon USD)
Şirkete brüt nakit girişi:
Ortak satışı:
289 – 345 milyon TL (129 - 154 milyon USD)
Fiyat İstikrarı:
BIST’te işlem görmeye başladıktan sonraki 30 gün boyunca yapılması
planlanmaktadır.
Satmama taahhüdü:
180 gün
Tahsisatlar
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar %10
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar %20
Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar %70
4
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Halka arz fiyat tespit raporuna ilişkin değerlendirme raporu
5 Kasım 2014
4.
Değerleme çalışması hakkında
Fiyat tespit raporunda yer alan değerleme çalışmasında F/K (fiyat / kazanç) çarpanı ile benzer şirket yöntemi, F/EV (fiyat
/ piyasa uyumlu içsel değer (market consistent embedded value, MCEV)) çarpanı ile benzer şirket yöntemi ve parçaların
toplamı yöntemi kullanılmıştır.
Üç yöntemden çıkan değere eşit ağırlık verilerek şirket için ortalama piyasa değeri hesaplanmıştır. Bulunan ortalama
değer ve şirketin cari nominal sermayesine göre birim hisse fiyatı 54.75 TL olarak hesaplanmaktadır. Halka arz fiyat
aralığının 41.0 – 49.0 TL olarak belirlenmesi ile şirket piyasa değerine göre %11-25 iskontolu halka arz fiyat aralığı
belirlenmiş olmaktadır.
Benzer şirket çarpanı ile karşılaştırmada uluslararası benzer şirketler ile yurtiçinden halka açık şirket Anadolu Hayat
çarpanları kullanılmıştır.
F/K çarpanı yönteminde uluslararası şirket çarpanı ile bulunan değere %90, Anadolu Hayat çarpanı ile bulunan değere
%10 ağırlık verilmiştir. Uluslararası şirketler çarpanı ile UFRS yöntemi ile hazırlanan finansal tablo net karı, Anadolu
Hayat çarpanı ile yasal mevzuata göre hazırlanan finansal tablo net karı kullanılmıştır.
F/EV çarpanı yönteminde kullanılan piyasa uyumlu içsel değer, sigorta şirketlerinin faaliyetlerinin daha doğru analizi için
geliştirilmiş bir değerdir. Bireysel emeklilikte cari finansallara yansıtılan yeni iş edinim maliyetleri ile birlikte
sözleşmelerin gelecekteki nakit akışını da dikkate almakta ve satılan sözleşmelerden uzun vadede elde edilecek beklenen
karı içermektedir. Bu değer şirket yönetimi tarafından hesaplanmış, Towers Watson Danışmanlık Limited şirketi
tarafından incelenip, onaylanmıştır. Bu değere göre hesaplanan F/EV çarpanı sadece yurtdışı şirketler için
bulunabildiğinden benzer şirket çalışması da sadece yurtdışı şirket çarpanı ile yapılmıştır.
Değerleme çalışmasında üçüncü yöntem olarak bireysel emeklilik ile hayat ve ferdi kaza branşlarının değerlemesini ayrı
ayrı ele alan parçaların toplamı yöntemi kullanılmaktadır. Bireysel emeklilik branşının değeri olarak bu branşa ait piyasa
uyumlu içsel değer, hayat ve ferdi kaza branşlarının değeri olarak ise bu branşlardan elde edilen vergi sonrası kar
kullanılmıştır. Benzer şirket çarpanı olarak ise daha önceki yöntemlerde kullanılan yurtiçi ve yurtdışı çarpanlar kullanılmış
ve çıkan değerlerin ağırlıklandırması da aynı şekilde yapılmıştır. Raporda bu çarpanların benzer şirketlerde branş bazında
ayrıştırılamadığından şirketlerin tüm faaliyetlerini kapsayan çarpanların kullanıldığı ve bunun sakıncası vurgulanmıştır.
(milyon TL)
1,550
1,724
2,603
1,959
F/K çarpanı yöntemi
F/EV çarpanı yöntemi
Parçaların toplamı yöntemi
Ortalama piyasa değeri
Nominal sermaye tutarı
35.8
Ortalama piyasa değerine
göre birim hisse fiyatı (TL)
54.75
Fiyat aralığı (TL)
Halka arz iskontosu
41.0
-25%
5
49.0
-11%
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Halka arz fiyat tespit raporuna ilişkin değerlendirme raporu
5 Kasım 2014
5.
Değerlendirme
Şirket hakkında Alternatif Yatırım tarafından hazırlanan fiyat tespit raporu, detaylı analizler içeren kapsamlı bir
çalışmadır. Yapılan fiyat tespit çalışmasında kullanılan yöntemler de bir sigorta şirketini değerleme çerçevesinde
anlamlıdır.
Yöntemler doğru ve anlamlı olmakla birlikte yurtiçi benzer şirket olan Anadolu Hayat verileri kullanılarak F/K ile benzer
şirket çarpanı yöntemi ile hesaplanan şirket değerine ve parçaların toplamı yönteminde hayat ve ferdi kaza branşlarının
değeri hesaplanırken Anadolu Hayat F/K’sı ile hesaplanan bölüm değerine %10 yerine daha yüksek ağırlık verilmesi
ortalama şirket değerlerinin daha düşük bulunmasını sağlayabileceği hesaplanmaktadır. Bu şekilde yapılan bir
değerlemenin daha muhafazakâr bir yaklaşım içerebileceği ve yurtiçi borsadaki benzer şirket fiyatlama seviyelerini daha
iyi temsil edebileceği düşünülmektedir. Ayrıca çalışmada kullanılan benzer şirket çarpanı yöntemlerine ilave olarak,
piyasa değeri / fon tutarı ve piyasa değeri / prim üretimi çarpanları ile hesaplanan değerler de kullanılabilinir ve bu
değerlerin ortalama piyasa değeri hesaplamasına dahil edilmesiyle ortalama değeri düşürecek şekilde etki edebilirdi.
PD/ fon tutarı çarpanına göre değerleme
(milyon TL)
Anadolu Hayat
24 Ekim 2014 tarihli emeklilik
6,275
şirketi katılımcı fon tutarı
PD/ prim üretimi çarpanına göre değerleme
(milyon TL)
Anadolu Hayat
10/2013-9/2014 dönemi hayat ve
347
ferdi kaza prim üretimi toplamı
Piyasa değeri (3/11/2014)
PD/ fon tutarı
Piyasa değeri (3/11/2014)
PD/ prim üretimi
24 Ekim 2014 tarihli emeklilik
şirketi katılımcı fon tutarı
Piyasa değeri (benzer şirket
çarpanına göre)
1,881
0.30
Avivasa
6,091
1,881
5.42
Avivasa
10/2013-9/2014 dönemi hayat ve
ferdi kaza prim üretimi toplamı
Piyasa değeri (benzer şirket
çarpanına göre)
1,826
250
1,353
Farklı yöntem ve ağırlıklarla ortalama değerin bir miktar düşürülebileceği hesaplanmakla birlikte sektörün ve şirketin
büyüme potansiyeli, şirketin sektördeki yeri ve geçmiş performansı göz önüne alındığında halka arza konu fiyat aralığının
makul olduğu düşünülmektedir.
6
TSKB
Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü
[email protected]
MECLISI MEBUSAN CAD. NO 81
FINDIKLI ISTANBUL 34427, TÜRKİYE
(90) 212 334 50 50 faks: (90) 212 334 52 34
2014 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur.
Bu doküman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve bilgi için
hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler sadece bizim güncel
görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat, uygunluk veya diğer başka
nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul kıymetlerle
ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya ilgili diğer bir yatırıma girebilir; bu menkul
kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim taahhüdünde bulunmuş olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil olmak üzere
önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir.
Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz kurlarındaki
herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Geçmişteki performans
her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir.
Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul kıymetlerin
alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına yönelik bir teklif için de
bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri bahsedilen şirketlerin menkul
kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de
verebilirler.
Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi
olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
883 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content