close

Enter

Log in using OpenID

Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar - Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar

embedDownload
 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR ANASANAT DALI ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 1. Başvuru Koşulları Program’a başvuruda bulunabilmek için; yürürlükteki mevzuatın zorunlu kıldığı koşulların yanında; flüt, obua, klarinet, fagot, korno, trompet, trombon, tuba ya da vurmalı çalgılar alanında Devlet konservatuvarları veya eşdeğer eğitim kurumlarından en az 4 (dört) yıllık bir lisans diplomasına sahip olma koşulu aranır. 2. Giriş Sınavı Tüm başvuru koşullarını sağlayan ve Üniversite’nin belirlediği kurallara uygun olarak başvuru yapan adaylar Giriş Sınavı’na alınırlar. Giriş Sınavı, performans sınavı ve sözlü sınav olmak üzere iki bölümden oluşur ve toplam 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Performans sınavında, aşağıdaki kategorilerden eserler seslendirilir: Flüt: • 1 (bir) konçerto (J. Ibert, C. Reinecke, W. A. Mozart Re Majör ya da Sol Majör) • 1 (bir) sonat (C. Reinecke; H. Dutilleux, Sonatin; J. S. Bach, Solo Sonat; J. S. Bach Nr. 1, 5 ya da 6) • 1 (bir) etüt (J. Andersen, Op.60; E. Köhler, Op 75‐III; N. Paganini, Caprices) Obua: • 1 (bir) konçerto (J. W. Kalliwoda, V. Williams, W. A. Mozart; Do majör, F. Hidas, R. Strauss) • 1 (bir) sonat (O. Mertunsen; C. Saint‐Saens; A. Vivaldi; F. Poulenc; J. S. Bach, Sol Minör; P. Hindemith; R. Schumann, 3 Romans) • 1 (bir) etüt (Singer; Etüt Nr. 6; E. Bozza 18 etüt; F. W. Ferling; R. Lamorlette; A. Debondue; A. Pasculli, 15 Kapris Etüt) ya da; 1 (bir) piyano eşlikli parça (A. Ponchielli, Capriccio; E. Bozza, Fantasia Pastoral; R. Schumann, Adagio‐Allegro) Klarinet: • W. A. Mozart, Konçerto, La Majör Konçertosu • 1 (bir) sonat (D. Dondeyne, Sonatin; J. Brahms, Nr.1 ya da 2) • 1 (bir) etüt (A. Delia; L. Gabucci, 10 Konser fantezisi; J. Rueff, 15 Etüt; P. JeanJean, Modern Etütler) ya da; Piyano eşlikli veya solo bir parça (I. Stravinsky, 3 Parça; C. Debussy, Rapsodi; H. Frigyes, Fantezi) Fagot: • 1 (bir) konçerto (W. A. Mozart, Si bemol Majör; J. N. Hummel) • A. Tansman’a ait 1 (bir) sonat ya da sonatin • 1 (bir) etüt (E. Bozza, M. Bitsch) Korno: • 1 (bir) konçerto (C. M. v. Weber, J. Haydn, R. Strauss ) • 1 (bir) sonat (L. v. Beethoven, P. Hindemith) • 1 (bir) etüt (M. Alphonze, Nr. 3; J. F. Gallay; G. Kopprasch) Trompet: • 1 (bir) konçerto (J. Haydn, Mi bemol Majör; J. Pauer “Trompetina”; A. Jolivet, Konçertino) • 1 (bir) sonat (P.Hindemith; P. J. Vejvanovsky, Sonata a4; H. Purcell, Sonata Per La Tromba Piccola) • 1 (bir) piyanolu parça (G. Enescu, “Legend”; E. Bozza, “Roustigues”; A. Honneger “Intrada”) Trombon: • 1 (bir) konçerto (F. David, S. Alschusky, A. Lebedev) • 1 (bir) sonat (B. Hummel, S. Sulek, E. Bozza) • 1 (bir) etüt (Arban, D. Uber, M. Bitch) Tuba: • 1 (bir) konçerto (R. Strauss, Korno Konçertosu; A. Lebedev) • 1 (bir) solo ya da eşlikli parça (J. S. Bach, Cello Suites; G. Roparts) • M. Bordogni’ye ait 1 (bir) etüt Vurmalı Çalgılar: • Trampet C. S. Wilcoxon, Batin Em’Out ya da J. Delecluse, Trampet için 12 Etüt No:6 • Zilofon David Glynn, Toccata (Piyano Eşlikli) • Glockenspiel Paul Dukas, Sihirbazın Çırağı • Timpani Werner Tharischen, Timpani Konçertosu III.Bölüm (Piyano Eşlikli) • Vibrafon Mark Glenty, Blues for Gilbert • Marimba Manuel De Falla – F. Kreisler, İspanyol Dansı (Piyano Eşlikli) • Bateri Jean Courtioux; Le Rigaudon Giriş Sınavı Jürisi, gerekli gördüğü hallerde sınav programının tamamını dinlemeyebilir. Giriş Sınavı için piyano eşlikçilerinin temini adayların sorumluluğundadır. Giriş Sınavı sesli ve görüntülü olarak kaydedilir ve kayıtlar iki yıl süre ile saklanır. Adayların genel başarı notu, lisans not ortalamasının %40’ı ile Giriş Sınavı’ndan alınan puanın %60’ının toplamı olup 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Giriş Sınavı’ndan en az 50 (elli) puan alan ve genel başarı notu en az 60 (altmış) olan adaylar başarılı olarak kabul edilirler. Genel başarı notunun eşitliği halinde Giriş Sınavı puanı dikkate alınır. 3. Mezuniyet Koşulları 24 ulusal kredi ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla; zorunlu statüdeki dersleri ve seçtiği diğer dersleri başaran, hazırladığı sanat çalışması, Savunma Sınavı jürisi tarafından başarılı bulunan öğrenciler, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Program’dan mezun olma hakkını kazanırlar. Sanat çalışması, izleyicilere açık resital ve Tez/Sanat Çalışması Raporu’ndan oluşur. İzleyicilere açık resitalde, aşağıdaki kategorilerden eserler, piyano eşlikli sonat haricinde ezber olarak seslendirilir: 1 (bir) konçerto, konçertino ya da konçertant eser 1 (bir) piyano eşlikli sonat ya da sonatin 1 (bir) etüt ya da piyano eşlikli parça Resital, sesli ve görüntülü olarak kaydedilir ve Tez/Sanat Çalışması Raporu ile birlikte muhafaza edilir. 4. Dersler KOD AD ÜVÇ600 Z/S T P K AKTS ÖZEL KONULAR Z 4 0 0 30 ÜVÇ630 SEMİNER Z 2 2 3 10 ÜVÇ641 ENSTRÜMAN I Z 2 1 2 8 ÜVÇ642 ENSTRÜMAN II Z 2 1 2 8 ÜVÇ643 KORREPETİSYON I Z 1 1 1 2 ÜVÇ644 KORREPETİSYON II Z 1 1 1 2 KOD AD Z/S T P K AKTS ÜVÇ627 MÜZİKSEL ÇÖZÜMLEME I S 2 0 2 5 ÜVÇ628 MÜZİKSEL ÇÖZÜMLEME II S 2 0 2 5 ÜVÇ631 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ I S 2 0 2 5 ÜVÇ632 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ II S 2 0 2 5 ÜVÇ645 ODA MÜZİĞİ I S 2 1 2 5 ÜVÇ646 ODA MÜZİĞİ II S 2 1 2 5 ÜVÇ653 ORKESTRA REPERTUVARI I S 2 1 2 5 ÜVÇ654 ORKESTRA REPERTUVARI II S 2 1 2 5 
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
138 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content