close

Enter

Log in using OpenID

06 KASIM 2014, PERŞEM BE - 2. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi

embedDownload
SALON A
SALON B
SALON C
06 KASIM 2014, PERŞEMBE
08:15 - 08:30 AÇILIŞ
08:30 - 09:30
OTURUM – I
Oturum Başkanları
Serdar Tekgül, Bülent Alıcı
08:30 - 08:50
Yüksek Riskli Prostat Kanserinde
Tedavi Seçeneği Olarak Radikal
Prostatektomi
Hendrik Van Poppel
08:50 - 09:10
EAU Konferansı - Alt Üriner
Sistem İçin Doku Mühendisliği:
Genel Bir Bakış
Christopher Chapple
09:10 - 09:30
Prostat Kanserinde EAU
Güncellemesi
Levent Türkeri
09:30 - 10:30
PANEL – I
Oturum Başkanı : Serdar Tekgül
David Diamond
Anthony Caldamone
Guy Bogaert
10:30 - 10:50
Kahve Arası
SALON D
SALON E
SALON A
SALON B
SALON C
10:50 - 11:50
OTURUM - II
Oturum Başkanları: Feridun Şengör, Ceyhun Özyurt
10:50 - 11:10
Adölesan Varikoseli
David Diamond
06 KASIM 2014, PERŞEMBE
11:10 - 11:30
İnmemiş Testis: Hormonlar Tedavide Rol Alıyor mu?
Guy Bogaert
11:30 - 11:50
Perkütan Taş Cerrahisinde Güncelleme - Taş Boyutu
Önemli mi: Standart, Mini ve Mikro PNL
Yöntemlerinin Etkinlik ve Güvenlik Yönünden
Karşılaştırılmaları
İbrahim Atilla Arıdoğan
11:50 - 12:30
KARŞITLIK – I
Yüksek Riskli Prostat Kanserinde Tedavi Seçenekleri
Oturum Başkanları : Yaşar Bedük, Yavuz Akman
11:50 - 12:10
Açık Radikal Prostatektomi
Hendrik Van Poppel
12:10 - 12:30
Robotik Radikal Prostatektomi
Ali Rıza Kural
12:30 - 12:50
Multimodalite Tedavinin Birinci Basamağı Olarak
Radikal Prostatektomi
Sinan Sözen
12:50 - 13:30
UYDU SEMPOZYUMU – GSK
SEMPTOMATİK BPH HASTALARININ MEDİKAL
TEDAVİSİNE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
Oturum Başkanı : Levent Türkeri
Jack Barkin
13:30 - 14:30
Öğle Yemeği
SALON D
SALON E
SALON A
SALON B
SALON C
SALON D
SALON E
06 KASIM 2014, PERŞEMBE
14:30 - 15:15
UYDU SEMPOZYUMU – RECORDATI
KLİNİK ÇALIŞMALARDAN GERÇEK YAŞAMA AÜSS/BPH
TEDAVİSİ
Moderatör: Bülent Alıcı
Can Öbek, Tufan Tarcan
15:15 - 16:00
KUBİLAY İNCİ GENÇ AKADEMİSYEN ÖDÜL
SUNUMLARI
16:00 - 18:00
KURS – I
ÜROONKOLOJİ
MESANE KANSERİ: OLGULAR EŞLİĞİNDE İNTERKATİF
KURS
16:00 – 17:00
Kas İnvaziv Olmayan Mesane Kanserinin Tedavisi
Oturum Başkanı : Sümer Baltacı
Panelistler : Aydın Mungan, Güven Aslan
Patoloji Konsültanı : Kutsal Yörükoğlu
17:00 – 18:00
Kas İnvaziv Mesane Kanserinin Tedavisi
Oturum Başkanı : Haluk Özen
Panelistler : Hendrik Van Poppel, George Thalman
Patoloji Konsültanı : Kutsal Yörükoğlu
18:30 – 19:00
Akılcı İlaç Kullanımı
Oturum Başkanı : Hasan Serkan Doğan
Selçuk Keskin
16:00 – 17:00
SERBEST BİLDİRİLER - I
Oturum Başkanları : İbrahim
Cüreklibatır, Can Öbek
SS 001 – SS 010
16:00 – 17:00
SERBEST BİLDİRİLER – III
Oturum Başkanları : Ali Ergen,
Abdullah Gedik
SS 011 – SS 020
16:00 – 17:00
SERBEST BİLDİRİLER - V
Oturum Başkanları: Üstünol
Karaoğlan, İlhan Çelebi
SS 021 – SS 030
16:00 - 18:00
KURS – II
OLGULAR EŞLİĞİNDE
İNTERKATİF KURS
16:00 – 16:30
Prenatal Hidronefroz
Oturum Başkanı : Serdar
Tekgül
Panelistler: Cem Akbal, Ahmet
Rüknettin Aslan
17:00 – 18:00
SERBEST BİLDİRİLER - II
Oturum Başkanları : Zühtü
Tansuğ, Ali Memiş
SP 001 – SP 015
17:00–18:30
SERBEST BİLDİRİLER – IV
Oturum Başkanı : Faruk Özcan,
Talha Müezzinoğlu
SP 016 – SP 037
17:00 – 18:00
SERBEST BİLDİRİLER - VI
Oturum Başkanları: Güner
Kemal Özgür, Hamdi Özkara
SS 031 – SS 040
16:30 – 17:00
İşeme Disfonksiyonu
Oturum Başkanı : Guy Bogeart
Panelistler: Anthony
Caldamone, David Diamond
18:00 - 18:30
VİDEO OTURUM – I
Oturum Başkanları : Zafer Sınık,
Özbay Aydemir
VS 001 – VS 005
18:00 – 18:30
VİDEO OTURUM – II
Oturum Başkanları: Oktay
Demirkesen, Fuat Demirel
VS 006 – VS 010
17:00 – 17:30
Hipospadias
Oturum Başkanı : Şaban
Sarıkaya
Panelistler: Berk Burgu, Yüksel
Cem Aygün
17:30 – 18:00
İnmemiş Testis
Oturum Başkanı : Erim Erdem
Panelistler: Hasan Serkan
Doğan, Bülent Önal
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
799 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content