close

Вход

Log in using OpenID

Asgari ücrete, maaşların korunmasına evet

embedDownload
TU
Açık ve
dayanışmacı
bir Isviçre
Sosyal
yardım
Önemli bilgiler
2
Ücret Yapısı
Anketi sonuçları
Anja Peter
ile röpörtaj
Brüksel’de
büyük gösteri
3
Yeni bir Avrupa
talep edildi
4
Nr. 3 | mayıs 2014 | türkçe
«Work» Gazetesinin eki olarak yayınlanır | Redaksiyon T +41 31 350 21 11, F +41 31 350 22 11 | [email protected] | www.unia.ch
Asgari ücret insiyatifi
Asgari ücrete, maaşların
korunmasına evet
Baş makale
Avrupa’da yabancı
düşmanlığı
ortadan
kaldırılmalı!
4000 Frank asgari ücret talebi devam ediyor
Gazetemiz yayına hazırlanırken, asgari ücret insiyatifinin
kabul olup olmayacağı henüz belirli değildi. Bu insiyatif
toplumda maaş konusunun tartışılmasını sağladı. Bu yazımızda son bir ayda yürütülen faaliyetlerin bir bilançosunu
çıkartarak, İsviçre’de neden asgari ücrete gerek duyulduğunu ele alacağız.
Asgari ücret talebi için yürütülen
mücadele sürecinde, bu talebe karşı
çıkanlar hertürlü karalama kampanyasını yürütüyorlar. İnsiyatifin işyerlerini tehlikeye attığını, işyerlerinin
kapanmasına neden olacağını, herkese 4000 Frank asgari ücret verilirse gençlerin meslek yapmayacağını,
nasıl olsa 4000 Frank kazanacağım,
mesleğe ne gerek var diye düşüneceklerini vb. belirterek toplumda korku
yaratmak istiyolar. Fakat şu gerçeği unutuyorlar, 22 Frank saat ücreti
abartılı bir talep değil ve her işverenin
ödeyebileceği bir miktar.
Asgari ücret ekonomiye
zarar vermez
Asgari ücretin yüksek olup olmadığı
medyan ücretine bakarak hesaplanır. Medyan ücret bir ülkede ödenen
maaşların ortalaması demek. Çalı-
şanların yarısı az kazanıyor, diğer
yarısı fazla kazanıyor, ikisinin ortası
medyan ücreti oluşturuyor. 22 Frank
asgari ücret medyan ücretin % 61 ni
oluşturuyor. Skandinavya, Fransa ve
Türkiye de medyan ücret, İsviçre’deki
medyan ücretden daha fazla. Ayrıca
asgari ücret talebi çalışanların % 9 nu
kapsıyor, bunedenle İsviçre ekonomisine zarar vermez.
Savaş uçakları için
para bulunuyor
18 mayısda savaş uçaklarının satın
alınmasıda halk oylamasına sunulacak. Gripen diye adlandırılan bu
uçakların satın alınması için en az 3
milyar ödenecek. Ayrıca bunların bakımı vb. için yapılacak olan giderlerde
hesaba katılırsa, savaş uçakları toplam
10 milyar Franka mal olacak. Oysa
asgari ücret için 1,6 milyar gereki-
yor. Asgari ücret talebi kabul edilirse
579 milyon tassarruf edilecek: Sosyal sigortalara yapılan ödemelerde
300 Milyon, vergi ödemelerinde 173
milyon artış olacak ve sosyal yardım
ödemelerinde yaklaşık 100 milyon
azalma olacak.
Yoksulluğa ve ücret
dampingine karşı
Asgari ücret talebine karşı çıkanlar,
Toplu İş Sözleşmesi ve Sosyal Ortaklık anlaşması çerçevesinde ücret
daminginin ve kötü iş koşullarının
engellendiğini belirtmekteler. Fakat,
az ücret ödenen perakendecilik ve
kuaför branşlarında Toplu İş Sözleşmesi uygulanmamakta. Ayrıca, asgari
ücret her Toplu İş Sözleşmesinde yer
almamakta. Bu nedenle bir çok çalışan asgari geçim düzeyinin altında
yaşamak zorunda kalmakta. Caritas
gibi, ekonomik sıkıntı çeken insanların yaşam koşulları hakkında tecrübesi olan kurumlarda asgari ücret
insiyatifini desteklemekte.
Dikkat düşük ücret bölgesi!
Unia halk oylaması sürecinde yürüttü-
ğü mücadele esnasında, bir dizi düşük
ücret ödemesini su yüzüne çıkardı . Elbise mağzaları zinciri Tally Weijl’nin
sahibi 300 milyonluk servete sahipken, çalışanlarına 4000 Frankın altında ücret ödüyor. Benedenle kendisine «en düşük ücret kaktüsü» verildi.
Düşük ücret ödeyenlerin arasında,
çalışanlarına «İtalyan maaşı» ödeyen
tranport firması sahibi SVP/UDCMilletvekili Ulrich Giezendanner’da
yer almakta. 3 milyar Amerikan Doları
servete sahip olan Casa Firmasının sahipleri Els und Albert Blokker meslek
eğitimi yapmış işçilerine 22 Frank’ın
altında saat ücreti ödemekte.
Başka bir yol var . . .
İyi bir ücret ödemekde mümkün.
Otelcilik sektörü maaşları kademeli
olarak arttırdığını belirtti. Lidl, H&M
ve Bata yaptıkları açıklamada çalışanlarının saat ücretini 22 Frank a
yükselteceklerini söyledi. 4000 Frank
maaşın asgari geçim için gerekli olduğu kabul görmekte. Bu gelişmelerde
gösteriyorki, asgari ücret talebi başarılı oldu.
/ Aurora García
100 yıl önce, 1914 yılında başlatılan Birinci Dünya Savaşı, «yüzyılın
katasrofu» yaşandı.
Birinci ve ikinci dünya savaşında
on binlerce insan öldü. Savaşın
tetiklenmesine, milliyetçilik ve yabancı düşmanlığı dalgası neden
oldu. Tarihden çıkartılan dersler
Avrupa Birliği’ nin (AB) barış projesi
olarak kurulmasını sağladı. Amaç
sosyal bir Avrupa kurmakdı. Ancak,
2008 yılında yaşanan ekonomik
kriz nedeniyle, AB artık bu amacı
gerçekleştirecek bir kurum özelliği
taşımıyor. Krizin yükünü bankalar
ve spekulatörler değil emekciler,
güneyli haklar taşıyor. Bu politika
sosyal katostrafa neden oldu: Rekor düzeyde işsizlik, 26.5 milyon
kişi işssiz kaldı, Güney Avrupa’da
genç işsizlerin sayısı % 30–57 arası, 120 milyon Avrupalı yoksulluk
sınırında veya yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Umutsuzluk ve halkın
öfkesi giderek artıyor. Bu durum,
nasyonalizim ve yabancı düşmanlığının neden kabul gördüğünü ve
Avrupa Birliği ülkelerinde yapılan
seçim sonuçlarını ve bizde 9 şubat halk oylamasının sonuçlarını
açıklıyor. Tarihden öğrendiklerimizi
hatırlayalım: Bu zehir bizi barbarlığa götürüyor. En önemli sosyal
bir güç olan sendikanın, insanların
düşünce ve kalbini dayanışmacı
bir Avrupa için kazanması gerekir.
Sendikalar bu sorumluluğu yerine
getirmekle yükümlü. Temel sosyal
haklar, özgür pazar ekonomisinin
çıkarlarından daha üstün tutulursa, eşit işe eşit ücret ilkesi kabul
edilip uygulanırsa, ücret dampingi
engellenebilir. Kitlesel işsizliği büyük ölçüde azaltmak için, Avrupa
Marschall-Planı (yatırım planı) uygulanmalı. Mevcut sapmalar ancak
böyle durdurulur ve sosyal bir Avrupa için yeni bir umut doğar.
Vasco Pedrina
horizonte
Kısa
haberler
Sosyal yardım
Milyarlarca kar
ve düşük maaş:
ENI benzin
istasyonuna
«en düşük maaş
kaktüsü» verildi.
Yaşam standardının altında
yaşayan her kişinin sosyal
yardım alma hakkı var. Ancak
sosyal yardım alabilmek için
bazı konulara dikkat etmeniz gerekiyor. Bu yazımızda
kimin sosyal yardım alma
hakkı var, ve nasıl başvurulması gerekir konularını ele
alacağız.
Bu haftaki «en düşük maaş kaktüsü» ENI petrol şirketine verildi.
Unia ve SGB tarafından düzenlenen sembolik bir aksiyonla Lozanda
bulunan iki ENI benzin istasyonuna
verilen «en düşük maaş kaktüsü»
düşük ücret ödeyen iş yerlerinin
teşhir edilmesini amaçlıyor. ENI,
İsviçre’de onlarca benzin istasyonunu işleterek milyarlar kazanıyor,
fakat kötü koşullarda çalışan işçilerine sadece 19 ve 20.50 Frank
saat ücreti ödüyor. Daha fazla
bilgi için www.lohnschutz.ch
veya www.tieflohnskandal.ch.
48 saat içerisinde
yarım milyon
etiket yapıştırıldı
Sosyal yardım:
Bilmeniz gerekenler
İlk adım: Bütceyi gözden
geçirmek
Sosyal yardım almaya hakkınızın
olup olmadığnı öğrenmek için önce
kendinize bir bütce yapmanız gerekir. Bütçe yaparken sadece gelir ve
giderlerinizi değil, düzenli giderlerin
haricindeki giderleri, örneğin diş tedavi masraflarını, vergi ödemelerini
ve ödemeniz gereken borçlarıda hesaplamanız gerekir. Bu konuda sizlere bütçe danışmanlık bürosuda yardımcı olabilir. İnternet sayfasından
indireceğiniz belgeleri (bu internet
sayfasında www.budgetberatung.ch)
doldurarak kendinizde bütçenizi
hesaplayabilirsiniz. Bölgenizde ki
bütçe danışmanlık bürosuna başvurarak randevu alabilirsiniz. Size en
yakın olan danışmanlık bürosunun
adresini yukarda belirttiğimiz internet sayfasında bulabilirsiniz. Danışmanlık hizmetleri genellikle ücretsiz
olarak verilmektedir.
Diğer hizmetler
Ulusal asgari ücret etkinlikleri çerçevesinde İsviçre’nin küçük, büyük
birçok şehrinde etkinlikler gerçekleştirildi. Unia aktivistleri asgari ücret insiyatifi karşıtlarının milyonlarca
Frank para harcayarak yürüttükleri
kampanyayı etkisiz hale getirmek,
halkı insiyatifin talepleri hakkında
bilgilendirmek için bilgilendirme
standları kurdu. Halkla yapılan konuşmalarda, seçmenlerin 18 mayıs
da neden evet oyu kullanması gerektiği anlatıldı. Ayrıca «adil bir ücret
için etiket» yapıştırma aksiyonunda
yaklaşık 600 000 etiket posta kutularına yapıştırıldı.
Yeni araştırma
sonuçları
Ücretler arasındaki uçurum daha da
büyüyor ve ücret eşitsizliği artarak
devam ediyor.
Yeni açıklanan 2012 yılı Ücret Yapısı Anketi sonuçları da gösteriyorki, 4000 Frank asgari ücret talebi çalışanlar için büyük bir önem
arz ediyor. En düşük ve en yüksek
maaş alanlar arasındaki uçurum
derinleşiyor. Aynı şekilde kadın ve
erkek ücreti arasındaki eşitsizlik
de, 2008 yılından buyana tekrar
arttı. Kadınların ayrımcılığa maruz
kalması, erkeklerden daha az ücret alması İsviçre Sendikalar Birliği
nin 1 Mayıs günü düzenlediği yıllık
basın toplantısınında gündemini
oluşturdu. Unia adına konuşan Vania Alleva, toplu iş sözleşmesinin
ve asgari ücretin ücret ayrımcılığına
karşı mücadelede önemli bir araç
olduğunu belirtti.
2
Nr. 3 | mayıs 2014 | türkçe
Bütçe hesabı yaptığınızda, paranızın
çok az olduğunu tebit ettiyseniz, ilk
yapmanız gereken iş, ek yardımdan
faydalanma olanaklarını araştırmanız olmalı. Bu ek yardımlar: Burs,
sağlık sigortası prim sübvansiyonları, çalışmayan ailelere yapılan ödenekler, çocuk ödeneklerini düzenli
alamıyorsanız avans talep edebilisiniz. Ek yardımlara rağmen paranız
yeterli değilse, sosyal yardım için
başvurabilirsiniz.
Asgari geçim standardı
Asgari geçim standardının altında
yaşıyorsanız, sosyal yardım alma
hakkına sahipsiniz. Asgari geçim
standardı, temel ihtiyaçlar (yiyecek, içecek, elbise vb), sağlık
ihtiyaçları ve ev kirasından
oluşmakta. Sosyal yar-
Yaşam standardının altında yaşayanların sayısı artıyor
dımın miktarını her kanton kendisi
belirlediği için, sosyal yardım miktarında farklılıklar bulunmakta. Bu
farklılık temel ihtiyaç için ödenen
para miktarında da görülmekte. Her
kanton pahalılığa göre sosyal yardımı arttırmamakta. Temel ihtiyaçlar
evde yaşayan kişilerin sayısına göre
belirlenmekte. Sosyal yardım yönetmeliği ile ilgili bilgileri internet
sayfasında bulabilirsiniz:
http://goo.gl/lvc0Xg (Almanca);
http://goo.gl/KslJ8h (Fransızca);
http://goo.gl/ofZJYt (İtalyanca).
lar ve ev eşyaları mal varlığına dahil
edilmemekte. Fakat, eğer arabayı iş
için kullanmak zorunda iseniz, sosyal yardım kurumu arabanızı satmanızı talep etmeyebilir.
Birikmiş paramın hepsini
harcamam mı gerekiyor?
Hayır, kesinlikle işden çıkmamanız
gerekir. Tam tersine, çalışmanız sizin için avantajlı bir durum yaratır. Zürich şehrinde oturan, yüzde
40 çalışan, 1000 Frank kazanan bir
kişinin kazandığı paradan 240 Frank
kesintiden muaf tutuluyor. Arta
kalan 760 Frank ise ödenen sosyal
yardım çerçevesinde kesiliyor. SKOS
(aşağıdaki kutuya bakınız) kesinlikle
işden çıkmamanızı öneriyor. Böylece hem çalışıp, hemde sosyal yardım
alma hakkına sahip olabilirsiniz.
Evet. Sosyal yardıma başvurmadan
önce, birikmiş olan paranızı harcamış olmanız gerekiyor. Sadece belli
bir miktar para bu uygulamadan
muaf tutulur: Tek kişinin 4000, evli çiftlerin 8000 ve her çocuk için
2000 Frank para biriktirilmesine
müsade ediliyor. Bir ailenin en fazla
10 000 Franka kadar para biriktirme
hakkı var. Geçiminizi sağlamak için
kullanabileceğiniz herşey
mal varlığı-servet olarak
tanımlanmakta. Para,
gayri menkul, hisse
senedi ve arba mal
varlığı olarak kabul edilmekte.
Sadece size ait
olan özel eşya-
Evimi satmak zorunda
mıyım?
Evinizi satmanız şart değil. Eviniz,
mal varlığı olarak kabul edilmekte,
fakat evinizde, kirada oturacağınız
bir evden daha ucuza oturuyorsanız,
evinizi satmak zorunda değilsiniz.
İşden çıkmam mı gerekir?
Akrabalarım benim için
ödeme yapmak zorunda mı?
Akrabaların yardım etme yükümlülüğü var. Birinci derecede akrabalar,
Anne-baba, büyük anne-baba, çocuklar, torunlar birbirlerine yardım
etmekle yükümlüler. Ancak, bu akrabaların maddi durumlarının iyi
olması gerekir. Bunun için her akrabanın durumu özel olarak incelenir.
Aynı zamanda herhangi bir maddi
destek için mahkeme kararı gereklidir. Amca, dayı, teyze, hala, yeğen
vb. ikinci derece akrabaların yardım
etme zorunluluğu yoktur.
Her şeyi bildirmek zorunda
mıyım?
Evet. Sosyal yardıma başvurduğunuz an, geliriniz, mal varlığınız ve
ailenizle ilgili bilgileri vermek zorundasınız. Ayrıca maaş bordosu,
kira sözleşmesi ve banka belgesi gibi
dökümanları vermeniz gerekir. Ekonomik durumunuz ve aile ilişkilerinizde herhangi bir değişiklik olduğu
taktirdede hemen sosyal yardım kurumuna bildirmeniz gerekir.
/ Sina Bühler,
work dan alındı, Nr. 5/ 21 mart 2014
SKOS-Yönetmeliği
İsviçre Sosyal Yardım Konferansı, İsviçre deki tek
Sosyal Yardım Derneği (SKOS / CSIAS) olarak
50 yılı aşkın bir süredir varlığını sürdürüyor.
SKOS sosyal yardımın hangi koşullarda
ve ne kadar verilmesi gerektiğini
belirlemek için yönetmelik hazırlıyor. Bu yönetmelikde yer
alanlar bağlayıcı olmamakla
birlikte, üyelerin çoğunluğu tarafından uygulanıyor. Yönetmelikle
ilgili bilgileri ve bu konuda sık sorulan
soruları ve cevaplarını internet sitesinde
www.skos.ch bulabilirsiniz.
İtiraz
Size resmi makamlardan gelen bir kararı kabul etmediğiniz taktirde, itiraz
edebilirsiniz. İtiraz süresine mutlaka dikkat edin. Resmi makamlar kararlarını
yazılı olarak gönderirler ve bu kararların bir parağrafında hukuki itiraz yolu ile
ilgili bilgilendirme bulunur. Parağrafda, itiraz süresi ve itiraz edilecek kurumun
adı yazılır. Genellikle itiraz için avukat gerekmez. Hukuk ve sosyal danışmanlık
bürolarıda itiraz yazma konusunda yardımcı olabilirler.
Çekinmeyin: Sosyal yardım kurumu ev kirası ve diş tedavisi ile ilgili yapılan
başvuruları genellikle reddeder. Karara karşı çıkarak, hakkınızı aramak için
itiraz edin!
horizonte
3
Nr. 3 | mayıs 2014 | türkçe
Endüstrü, Toplu çıkış
Röpörtaj
Bacab çalışanları:
Grev amacına ulaştı
Ste. Croix (VD) da, ısıtıcı kablo üreten Bacab fabrikasında
çalışan kırk işçi tam bir hafta süren grevden sonra tekrar işbaşı yapma kararı aldı. Üretim tesislerinin kapanması
ve üretimin Almanya’ya taşınma kararının açıklanmasının
ardından işçiler iyi bir sosyal plan için mücadele ettiler.
Bacab ve Bartec firmaları nisan ayının başında yaptıkları açıklamada,
Ste. Croix (Waadt/Vaud) da ısıtıcı
kablo üreten firmayı kapatarak, üretimi mayıs ayında Almanya’ya taşıyacaklarını belirttiler. Bu açıklamanın
ardından, ısıtıcı kablo üretimi alanında uzmanlaşan Bacab firmasında
çalışan yaklaşık kırk işçi biraraya gelerek süresiz grev yapma kararı aldı. Yıllardır Bacab’da çalışan işçiler, işverenin kendilerine yaptığı bu yaksızlığın
karşısında sesiz kalmak istemediler.
Alman Holding’i Bartec tarafından
sunulan sosyal planı yetersiz bulan
kırk işçi grevle sosyal planda öngörülen önerileri protesto ettiler.
Daha iyi bir sosyal plan
Hakları için mücadele ettiler
İlk sunulan sosyal planın işçiler tarafından kabul edilmemesi ve greve
giden işçilerin baskısı sonucu fabrika
yönetimi işçilere yeni bir sosyal plan
sundu. Yeni sunulan sosyal planda
yer alan kıdem tazminat ödemesi bir
önceki sosyal planda öngörülen miktarın iki katından daha fazla. Yeni
sosyal plan iki aylık maaş yerine beş
aylık maaş ödenmesini öngörüyor.
32 işçiye çıkış verildi
32 işçiye çıkış verilmesi protesto edildi
İşveren bu yıl mayıs ayının sonunda
üretimi Almanya’ya taşıyacağını, bu
nedenle 32 işçiye çıkış verileceğini
belirtti. Waadtländer’ de sadece 8 işçi
çalışmaya devam edecek. Bu sekiz işçi
hammadenin alımı ve ürünün pazarlanması alanında görev yapacak.
/ Aurora García
Evde hasta bakıcılar – Toplu İş Sözleşme
Anja Peter, Unia esitlik bölümü sekreteri
«Kadınlar hala
ayrımcılığa maruz
kalıyor»
28 Nisanda, özel sektörde çalışanların maaş yapısının
gelişimini ele alan, 2012 yılı ücret yapısı anketi sonuçları
açıklandı. Gelişmeler kaygı verici. 2010 yılına kadar azalmaya başlayan erkek ve kadın ücretleri arasındaki fark,
tekrar artmaya başladı. Aynı işi yapmasına rağmen kadınlar erkeklerden % 19 oranında daha az ücret alıyorlar.
Horizonte, Unia’da eşitlik alanından sorumlu Anja Peter
ile konuştu.
Kadın ve erkek ücreti arasındaki fark tekrar arttı.
Ne düşünüyorsun?
Utandırıcı bir durum! Anayasa ve yasa eşit işe eşit ücreti öngörüyor. Kadınlar toplumun her alanında erkekle aynı haklara sahip. Maalesef bu
durumu her iş veren kabul etmiyor. Kadınlar toplumun gelişmesine çok
büyük katkıda bulunuyor. Evişleri yapıyor, çocukları yetiştiriyor, evde bakıma muhtaç kişilere bakıyor ve ayrıca işyerinde çalışıyor. Buna rağmen,
kadınlar ayrımcılığa maruz kalıyor.
Yatalak hastalara bakanlar
için yeni toplu iş sözleşmesi
Hangi kadınlar ayrımcılığa maruz kalıyor?
«Evde Yaşam» derneği ve
Unia sendikası 1,5 yıldır sürdürülen görüşmelerin ardından, yatalak hastalara evde
hizmet verenlerin çalıştığı
branşı kapsayan, İsviçre’nin
almanca konuşulan bölgesine uygulanacak olan toplu iş sözleşmesini imzaladı.
Amaç çalışanların Haklarını
korumak ve bakım kalitesini
arttırmak.
Ücret ayrımcılığına en çok maruz kalan hangi branş?
Yeni imzalanan toplu iş sözleşmesi
sadece, yatalak hastaların bakımını
evde yapan, tıbbi bakım hizmeti vermeyen özel firmalarda çalışan kişileri
kapsıyor. Toplu iş sözleşmesi sadece
Almanca konuşulan bölgede uygulanacak. Bu alanda hizmet veren kamu sektörü kuruluşları ve kar amacı
gütmeyen kamu sektörü sözleşmesi
çerçevesinde hizmet sunan kurumlar
bu toplu iş sözleşmesi kapsamında
yer almıyor.
Büyük Başarı
Yeni toplu iş sözleşmesi, sürekli genişleyen özel hizmet sektöründe çalışan emekcilerin haklarının korunması için atılan önemli bir adım. Bu
nedenle, toplu iş sözleşmesine imza
atan taraflar, işçi sendikası ve işveren kurumu alınan kararları resmi
kurumların onaylaması için Devlet
Ekonomik İlişkiler Sekreterliğine başvurma kararı aldılar.
Bütün kadınlar. Her branşda, meslekde ve hiyerarşik seviyede ayrımcılığa
rastlanıyor. Bir bankanın müdiriyesi, müdüründen daha az maaş alıyor.
Kadınlara sadece kadın olduğu için daha az ücret ödeniyor. Kadınlar erkeklerden 1800 Frank daha az maaş alıyor. Genel olarak hesaplayacak olursak,
işverenler kadınlara her yıl yaklaşık 8 milyar borçlanıyor.
Toplu İş Sözleşmesinde (TİS) asgari ücretin belirlendiği branşlarda ücret
ayrımı daha düşük, Otelciliği bu konuda örnek verebiliriz. Bu alanda ücret
farkı perakende satıcılık alanına göre daha düşük. Bu nedenle TİS ve asgari
ücret kadınlar için önemli. Asgari ücret inisiyatifinin talebi olan, en az
22 Frank saat ücreti, kadınların maaşının 230'000 Frank artmasını sağlıyor.
Fakat iş verenler sürekl olarak ücret eşitliğine karşı çıkıyorlar
İş verenlerle yapılan anket sonucuna göre, iş verenler ücret eşitliği ilkesine
uymuyorlar. İş verenler eşitlik yasasını sürekli ihlal ediyorlar. Unia yeni bir
yasanın çıkartılmasını talep ediyor. Böylece, işverenlerin ödediği maaşları
kontrol etme ve yasaya uymayan işverenleri cezalandırma imkanı elde
edilebilir.
Ücret Yapısı Anketinde kadınlar açısından olumlu olan rakamlarda
var mı?
Yaşlılara, hastalara bakanların çoğu göçmen
Asgari ücret
Toplu iş sözleşmesi kapsamında asgari ücretde belirlendi. Meslek diploması olmayan işçilerin saat ücretinin
kademeli olarak 2008 yılına kadar
22 Franka yükseltilmesi kararlaştırıldı. Diğer maaş kategorilerinin belirlenmesinde, çalışanların mesleki
tecrübesi, eğitim ve meslek içi eğitim
seviyesi dikkate alındı. Ayrıca 13. aylık ödenmeside kararlaştırıldı.
İş saatleri ve kontrol
mercileri
Bu branşda çalışanlar için çok büyük
bir önem arz eden, iş ve dinlenme sa-
ati, yol parası ve işe çağrıldığı zaman
hazır olma konularıda toplu iş sözleşmesi çerçevesinde kurala bağlandı.
Ayrıca çalışan her kişinin hastalık
para sigortası yaptırma zorunluluğu
getirildi. Diğer bütün Toplu İş Sözleşmelerinde de olduğu gibi bu toplu iş sözleşmesi çerçevesinde alınan
kararların uygulanması için kontrol
mercilerinin oluşturulması karara
bağlandı. Ayrıca meslek içi eğitimin
teşvik edilmesi kararlaştırıldı. Böylece, hem çalışanların mesleki alanda
ilerlemesi, hemde bakım kalitesinin
arttırılması sağlanmış olacak.
/ Aurora García
Daha çok kadın meslek sahibi, çalışan kadınların sayısı yüksek ve çalışan
annelerin sayısında artış var. Bazı sorunları belirtmek istiyorum: Kadınlar
yarı zamanlı işlerde (part-time) çalışıyor. Böylece aile, ev işi ve iş yerinde
çalışmayı birarada yürütebiliyor. Yarı zamanlı işlerde çalışmak, az maaş,
meslekde yükselme şansının düşük olması, ve daha az sorumluluk isteyen
işlerde çalışmayı beraberinde getiriyor. Kadınlar genellikle, hasta bakıcılık,
kuaför ve satış elemanı gibi az ücret ödenen mesleklerde çalışıyorlar. Bu
nedenle kadınlar emekli oluncada daha az emekli aylığı alıyorlar. Unia
kadınlara daha yüksek ücret ödenmesi için mücadele ediyor.
Ücret ayrımcılığına karşı etkili bir mücadele yöntemi var mı?
Evet. Ödedikleri ücreti düzenli olarak analiz eden işverenler ya hiç, yada
çok az ücret ayrımcılığı yapıyorlar. Şefaf ücret sistemide eşit dağılımı teşfik ediyor. Tecrübelerimize dayanarak söyleyebilirim ki, işverneler, ücret
analizini gönüllü olarak yapmıyorlar. Bunu yapmaya mecbur kılınmaları
gerekir.
horizonte
4
Nr. 3 | mayıs 2014 | türkçe
Avrupa Sendikalar Birliği gösterisi
Siz Sorun
Unia Cevaplasın
Sendikalar Avrupa için
yeni bir yol talep ediyor
Avrupa Sendikalar Birliğinin gösterisinde onbinler yürüdü
Avrupa Sendikalar Birliği tarafından 4 nisan günü
Brüksel’de, düzenlenen büyük gösteriye 22 değişik ülkeden gelen emekci katıldı.
Gösteride sosyal, demokrat
ve dayanışmacı bir Avrupa talep edildi. Bu gösteriye İsviçre Sendikalar Birliği adına bir
delegasyon, unia ve syndicom sendikası temsilcileri
ile üyeleri katıldı.
Ekonomik krizin üzerinden beş yıl
geçmesine rağmen hala binlerce
Avrupalı emekci bu krizin yükünü
taşıyor. Avrupanın emekcilere sunduğu bir yaşam: 24 milyon işsiz, kötü
iş koşulları, eşitsizlik ve yoksulluk.
Ekonomik ve sosyal sorunlarla karşı
karşıya kalan emeciler, başka bir Avrupa istiyor. Avrupa Sendikalar Birliği
(ASB) emekcilerin yaşamını felce uğratan Avrupa politikasına son verilmesini talep ediyor. ASB nin «Avrupa
için yeni bir yol» çağrısına uyarak,
gösteriye katılan 50.000 sendikacı,
emekci Brüksel’de ortak taleplerini
dile getirdiler.
Tassarruf yerine yatırım
Bu sorunlara rağmen Avrupa Birliği
(AB) nin krizi yok etme potansiyeli
var. Bunun için çok büyük bir yatırım
yapılması gerekiyor. Avrupa Sendikalar Birliği 10 milyon iş alanı yaratacak
bir yatırım planı geliştirdi. AB bu
planı dikkate almalı, sosyal, adil ve
demokratik bir Avrupa için var olan
olumlu potansiyeli kullanmalı.
Avrupa seçimleri:
Sosyal bir Avrupa için
ASB yayınladığı manifestoda, Avrupa
Parlamentosuna, adil olmayan tasarruf politikasına, işsizliğe, yoksulluğa,
eşitsizliğe ve ücret-vergi dampingine karşı mücadele edecek milletvekillerinin seçilmesi için çağrı yaptı.
Çağrıda karın, paranın değil insan
değerlerinin önplanda olduğu bir
Avrupa için mücadele etmek gerektiğide vurgulandı. Avrupa Parlamentosu seçimleri, ekonomik ve sosyal
krizin yükünü emekcilerin taşımak
zorunda kaldığı bir ortamda yapılıyor. Seçilen milletvekilleri yasa çıkartarak, bütce ile ilgili kararlar vererek,
Avrupa Komisyonu’nun başkanını
seçerek Avrupa politikasının belirlenmesinde önemli bir rol oynayacaklar.
İsviçre delegasyonu
İsviçre sendikaları yukarda belirtilen
ASB nin taleplerini destekliyor. Büyük gösteriye delegasyon ve 50 nin
üzerinde Unia ve syndicom sendikasına üye aktivist katıldı. Sosyal, demokratik ve dayanışmacı bir Avrupa
İsviçre içinde önemli. Ancak böyle
bir Avrupa, bütün emekcilerin iyi iş
koşullarında çalışmasını, insan onuruna yaraşır bir biçimde yaşamasını
garanti edebilir.
/ Aurora García
İkinci direk (mesleki emeklilik
sigortası):
Ben işsizdim. Bu süre zarfında
pansiyon kasadaki hesabım devam
eder mi?
Ben uzun bir süre sanayide memur olarak çalıştım. İşverenime verilen
siparişlerde azalma olması nedeniyle, işlerimiz azaldı ve bana çıkış
verildi. Dört ay işsiz kaldım. Şimdi başka bir iş buldum ve çalışıyorum.
Merak ettiğim ve size sormak istediğim konu pansiyon kasa ile ilgili.
İşsiz olduğum süre içinde pansiyon kasadaki hesabım devam etti mi?
Yaşlılık için para biriktirebildim mi?
Hayır. İşsiz olanlar , ikinci sütun olarak adlandırılan sakatlık ve ölüm rizikosuna karşı yaptırılan zorunlu mesleki emeklilik sigorta kapsamında yer alıyor.
Fakat pansiyon kasa zorunlu sigorta kapsamına girmiyor. Pansyion kasaya
kayıt yaptırabilmek için, günde 80.90 Frank (yılda 21 060 Frank) kazanmak
gerekiyor. İşsiz olup, günde 80.90 Frankın üzerinde, günlük işsizlik parası
alanlar pansiyon kasaya bağlıdır. Primin yarısını sigortalı kişi, yarısını işsizlik
sigortası öder. İş anlaşmanızın bittiği ilk ayda, işsizlik sigortasına başvurmamış
olsanız bile, hala sakatlık ve ölüme karşı sigorta kapsamında yer alırsınız ve
sizin kayıdınız pansiyon kasada devam eder. Daha sonra birikiminiz sigorta
BVG (LPP) vakfında toplanır, fakat emeklilik tassarufu buna dahil değildir.
Pansiyon kasaya çıkış verildiğinde, çıkış verilene kadar ki süreçde biriken para,
çıkış ödeneği olarak emeklilik mevduat hesabına yatırılır. Şu an çalıştığınız için,
biriken paranız, yeni işvereninizin kayıtlı olduğu emekli müessesesine havale
edilmiştir. Thomas Baumgartner, work, 3.4.2014
İkinci direk:
Gönüllü sigorta yaptırabilirmiyim?
1 mayıs 2014 tarihinden itibaren işsizlik parası alıyorum ve pansiyon
kasamı gönüllü olarak kendim finanse etmek istiyorum, bu mümkün
mü?
Unia sendikası aktivistleri
Kadınlar omuz omuza yürüdü
Evet bu mümkün, işsiz olduğunuz süre zarfında, emeklilik tasarrufu için kendiniz ödeme yapabilirsiniz. Bunu ya emeklilik mevduat hesabında, veya eski
pansiyon kasanıza ödeme yaparakda gerçekleştirebilirsiniz. Eski işvereninizin
pansiyon kasasında kalabilmeniz için, iş yerinizin pansiyon kasasının buna izin
vermesi gerekir.
Yaşlılık için yapacağınız tassarrufu tamamen kendiniz finanse etmeniz gerekir.
İşsiz olduğunuz süreç zarfında emeklilik mevduat hesabı vakfı BVG (LPP) ye
başvurarak kendinizi sigortalayabilirsiniz. İşsizlik parası alan bir kişi olarak, ölüm
ve sakatlık rizikosuna karşı sigortalısınız. Emeklilik Plan Kurumu WO da emeklilik birikimi için para biriktirmeye devam edebilirsiniz. Ayrıca primden feragat
ederek de emeklilik tasarrufuna devam ettirebilirsiniz. Bu konuda detaylı bilgi
edinmek için internet sitesine bakınız: http://www.chaeis.net/bvg-berufliche
vorsorge/einzelpersonen/anmeldung.html. Emeklilik tasarrufunu BVG (LPP)
ye göre gönüllü devam ettirmek istiyorsanız, dikkat etmeniz gereken önemli
bir nokta var: İş yerinizin kayıtlı olduğu, yada daha önce kayıtlı olduğunuz herhangi bir pansiyon kasadan çıktıktan sonra, en geç 90 gün içerisinde başvuru
belgelerinin kayıt olmak istediğiniz BVG emeklilik mevduat hesabına ulaşmış
olması gerekir
Impressum: Beilage zu den Gewerkschaftszeitungen work, area, Événe­
ment syndical | Heraus­geber Verlagsesellschaft work AG, Zürich, Chefredak­
tion: Marie-José Kuhn; Événement syndical SA, Lausanne, Chefredaktion:
Sylviane Herranz; Edizioni Sociali SA, Lugano, Chef­redak­tion: Claudio
Carrer | Redaktionskommission A. García, D. Filipovic, E. Sariaslan, M. Martín,
M. Mendes, O. Osmani | Sprachverant­wortlich Emine Sariaslan | Layout
C. Lonati, Unia | Druck Ringier Print, Adligenswil | Adresse Unia Redaktion
«Horizonte», Welt­poststrasse 20, 3000 Bern 15, [email protected]
Bern’den Unia üyeleride gösteriye katıldı
www.unia.ch
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 098 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа