close

Enter

Log in using OpenID

buradan - Çukurova Üniversitesi | Uzaktan Eğitim Sistemi e-MBA

embedDownload
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014-2015 GÜZ YARIYILI BAŞVURU KOŞULLARI
BAŞVURU TARİHLERİ
 2014-2015 Güz Yarıyılı Başvuruları 04 – 29 Ağustos 2014 tarihleri
arasında Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne yapılacaktır.
 Başvurular dört adımda yapılacak ve değerlendirilecektir.
1) İnternet üzerinden Online Başvuru Formu doldurulacaktır. Başvuru
Formuna
http://otomasyon.cu.edu.tr/sosyal/ogrenci/basvuru
bağlantısından ulaşılabilir.
2) “Başvuru İçin Gerekli Belgeler” kısmında belirtilen belgeler Sosyal
Bilimler Enstitüsü'ne şahsen ulaştırılacaktır (Adres: Çukurova
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balcalı Yerleşkesi, 01330
Sarıçam/ADANA)
3) Başvuran adaylar aşağıda “Sınav Tarihleri” kısmında belirtilen
tarihlerde mülakat sınavına alınacaktır.
4) Kazanan adaylar Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasından
duyurulacak ve belirtilen tarihlerde kesin kayıtlarını yaptıracaklardır.
 Başvurularla ilgili bilgiler için:
1) Enstitü Web Sayfası: http://sosyalbilimler.cu.edu.tr
2) Telefon (Enstitü): (322) 338 65 74
Telefon (Santral): (322) 338 60 84-88’den 2386-2387-2388
 Uzaktan Eğitim programları ile ilgili detaylara http://emba.cu.edu.tr/ web
sayfası üzerinden ulaşmak mümkündür.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
 Lisans Diploması, (Yurt dışından alınan diplomaların Yükseköğretim
Kurulunca denkliğinin yapılmış olduğuna ilişkin belge)
 Lisans Transkripti (Transkriptte adayın yazılı genel not ortalaması 4’lük
sistemde ise YÖK 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki
Karşılıkları Tablosuna göre 100’lük sistemdeki karşılığı alınacaktır.)
 1 adet fotoğraf
 YDS / ÜDS / KPDS’den veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen
yabancı dil sınavlarından veya Ç.Ü. Rektörlüğü YADYO tarafından
yapılan yüksek lisans yabancı dil sınavından en az 50 puan almış
olduğunu gösteren belge
 ALES Belgesi (Eşit Ağırlık en az 55 puan, Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz
Dili Eğitimi, Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve
Sanatları Anabilim Dalları için en az Sözel 55 puan, Alman Dili Eğitimi
Anabilim Dalı, Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı için Sözel veya Eşit Ağırlık
puan türünden en az 55 puan)
 Konservatuvar ve Güzel Sanatlar için ALES şartı aranmayacaktır.
2) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
 Lisans Diploması, (Yurt dışından alınan diplomaların Yükseköğretim
Kurulunca denkliğinin yapılmış olduğuna ilişkin belge)
 Lisans Transkripti (Transkriptte adayın yazılı genel not ortalaması 4’lük
sistemde ise YÖK 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki
Karşılıkları Tablosuna göre 100’lük sistemdeki karşılığı alınacaktır.)
 1 adet fotoğraf
 Tezsiz Yüksek Lisans ve Uzaktan Eğitim programlarında yabancı dil
şartı aranmayacaktır.
 Tezsiz Yüksek Lisans ve Uzaktan Eğitim programlarında ALES şartı
aranmayacaktır.
3) DOKTORA ve SANATTA YETERLİK PROGRAMLARI
 Lisans ve Yüksek Lisans Diploması, (Yurt dışından alınan diplomaların
Yükseköğretim Kurulunca denkliğinin yapılmış olduğuna ilişkin belge)
 Lisans ve Yüksek Lisans Transkripti (Transkriptte adayın yazılı genel not
ortalaması 4’lük sistemde ise YÖK 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük
Sistemdeki Karşılıkları Tablosuna göre 100’lük sistemdeki karşılığı
alınacaktır.)
 1 adet fotoğraf
 YDS / ÜDS / KPDS’den veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen
yabancı dil sınavlarından en az 55 puan almış olduğunu gösteren belge
 ALES Belgesi (Eşit Ağırlık en az 55 puan, Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz
Dili Eğitimi, Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve
Sanatları Anabilim Dalları için en az Sözel 55 puan, Alman Dili Eğitimi
Anabilim Dalı için Sözel veya Eşit Ağırlık puan türünden en az 55
puan)
 Konservatuvar ve Güzel Sanatlar için ALES şartı aranmayacaktır.
 Lisansa dayalı doktora için; lisans mezuniyet not ortalaması (4.00
üzerinden en az 3.00 ortalama), ALES belgesi (en az 80 puan olduğunu
gösteren belge) ve yabancı dil belgesi (en az 80 puan olduğunu gösteren
belge) gerekmektedir.
SINAV TARİHLERİ
Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Mülakat Sınav Tarihleri
Tezli Yüksek Lisans
08 Eylül 2014 Saat: 10.00
Doktora
08 Eylül 2014 Saat: 13.30
Tezsiz Yüksek Lisans Mülakat Sınav Tarihleri
Maliye
08 Eylül 2014 Saat: 13.30
Özel Hukuk
08 Eylül 2014 Saat: 13.30
Ekonomi
08 Eylül 2014 Saat: 13.30
Dış Ticaret ve Kambiyo
09 Eylül 2014 Saat: 10.00
Eğitim Programları ve Öğretim
09 Eylül 2014 Saat: 10.00
Sınıf Öğretmenliği
09 Eylül 2014 Saat: 10.00
İşletme
09 Eylül 2014 Saat: 10.00
Yönetim ve Organizasyon
09 Eylül 2014 Saat: 10.00
Bankacılık ve Borsa
09 Eylül 2014 Saat: 13.30
Pazarlama
09 Eylül 2014 Saat: 13.30
Muhasebe
09 Eylül 2014 Saat: 13.30
İşletme ve Teknoloji Yönetimi
09 Eylül 2014 Saat: 13.30
Uzaktan Eğitim Mülakat Sınav Tarihleri
UE İşletme
10 Eylül 2014 Saat: 10.00
UE Yönetim ve Organizasyon
10 Eylül 2014 Saat: 10.00
UE Pazarlama
10 Eylül 2014 Saat: 13.30
UE Muhasebe
10 Eylül 2014 Saat: 14.00
UE Bankacılık ve Finans
10 Eylül 2014 Saat: 14.30
UE İşletme ve Teknoloji Yönetimi
10 Eylül 2014 Saat: 14.30
YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI
Yatay geçiş başvuruları 25 Ağustos – 05 Eylül 2014 tarihleri arasında
yapılacaktır.
İstenen Belgeler:
 Başvuru dilekçesi, Lisans ve/veya Yüksek Lisans diploması ve transkripti,
Disiplin cezası olmadığına ilişkin belge, ALES belgesi, Yabancı dil
belgesi,
ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURULARI
Özel öğrenci başvuruları 29 Ağustos - 09 Eylül 2014 tarihleri arasında
yapılacaktır.
İstenen Belgeler:
 Başvuru dilekçesi, Lisans ve/veya Yüksek Lisans diploması ve
transkripti, Özgeçmiş,
ÖNEMLİ NOT
Adaylara ilişkin tüm duyuru ve bilgilendirme
(sınav sonuçları, ek kontenjanlar, kayıt tarihleri, başvurular vs.)
Enstitümüzün
http://sosyalbilimler.cu.edu.tr
web sayfasından yapılacaktır.
Adaylar sayfa/sayfalardaki duyuruları takip etmekle yükümlüdürler. Her ne
sebeple olursa olsun web sayfasını takip etmemekten kaynaklanabilecek
geçmişe yönelik itirazlar dikkate alınmaz.
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI
Yüksek
Lisans
(YL)
Doktora
(DR)
Yatay
Geçiş
YL - DR
Yabancı
Uyruklu
YL - DR *
30
-
-
5 YL
FİNANS
-
4
-
1 DR
İşletme (Üretim Yönetimi)
-
2
-
-
PAZARLAMA
-
3
-
-
YÖNETİM ve ORGANİZASYON
5
-
-
-
İşletme Tezsiz II.Öğretim
30
-
-
-
Yönetim ve Organizasyon Tezsiz II.Öğretim
30
-
-
-
Tezsiz Bankacılık ve Borsa
30
-
-
5 YL
Tezsiz Pazarlama
30
-
-
5 YL
Tezsiz Muhasebe
35
-
-
-
İşletme ve Teknoloji Yönetimi Tezsiz II. Öğretim
25
-
-
-
Uzaktan Eğitim Bankacılık ve Finans Tezsiz
20
-
-
5 YL
Uzaktan Eğitim İşletme Tezsiz
50
-
-
-
Uzaktan Eğitim Yönetim ve Organizasyon Tezsiz
25
-
-
-
Uzaktan Eğitim Pazarlama Tezsiz
20
-
-
-
Uzaktan Eğitim İşletme ve Teknoloji Yönetimi Tezsiz
20
-
-
-
Uzaktan Eğitim Muhasebe Tezsiz
20
-
-
-
İKTİSAT
20
5
Ekonomi Tezsiz II.Öğretim
20
-
3 YL
2 YL
Dış Ticaret ve Kambiyo Tezsiz II.Öğretim
20
-
3 YL
2 YL
ANA BİLİM DALI
İŞLETME
EKONOMETRİ
10
3
3 YL, 2 DR 5 YL, 3 DR
-
AÇIKLAMALAR
* Tezli Yüksek Lisans programı için; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi veya eşdeğer
fakülte/yüksekokul mezunu olmak ve yabancı dil koşulunu yerine getirmek.
* Yönetim ve Organizasyon Tezli Yüksek Lisans programı için; İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi veya eşdeğer fakülte/yüksekokul mezunu olmak ve yabancı dil koşulunu yerine
getirmek.
* Tezsiz Yüksek Lisans programları için; 4 yıllık Fakülte veya Yüksekokul mezunu
olmak.
* Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programları için, 4 yıllık Fakülte veya Yüksekokul
mezunu olmak.
Kredi/Saat Ücretleri:
* İşletme Tezsiz, Pazarlama, Bankacılık ve Borsa programları için kredi/saat ücreti
250.00 TL’dir.
* Yönetim ve Organizasyon Tezsiz Yüksek Lisans programı için kredi/saat ücreti 275.00
TL’dir.
* İşletme ve Teknoloji Yönetimi ve Muhasebe Tezsiz Yüksek Lisans Programları
kredi/saat ücreti 200.00 TL’dir.
* Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programları için kredi/saat ücreti 200.00 TL’dir.
* Programlar toplam 30 krediden oluşmaktadır.
* Tezli yüksek lisans için; Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak.İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi veya eşdeğer fakültelerin iligili anabilim dalı dışından mezun olanlar ilk
yarıyıl içinde bilimsel hazırlık dersleri alacaktır.
* Doktora ve yatay geçiş için; İktisat lisans veya İktisat yüksek lisans programlarından
mezun olmak.
* Tezsiz yüksek lisans programları için; Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak.
* Tezsiz yüksek lisans programları kredi/saat ücreti 180.00 TL’dir.
* Program toplam 30 krediden oluşmaktadır.
* Dış Ticaret ve Kambiyo programında burslu öğrenciler Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB)
tarafından desteklenmektedir.
* Tezli yüksek lisans için; Ekonometri, İktisat Bölümü veya Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik,
2 YL, 2 DR İstatistik Bölümlerinden birinden mezun olmak.
* Doktora programı için; İktisat, Ekonometri, İstatistik veya Yöneylem Araştırması
Anabilim Dalından birinde yüksek lisans yapmış olmak.
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI
Yüksek
Lisans
(YL)
Doktora
(DR)
Yatay
Geçiş
YL - DR
Yabancı
Uyruklu
YL - DR *
MALİYE
20
-
-
-
Maliye Tezsiz II.Öğretim
40
-
-
-
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
10
-
-
-
FELSEFE GRUBU EĞİTİMİ
10
-
-
5 YL
-
-
-
-
10
4
-
-
ANA BİLİM DALI
EĞİTİM BİLİMLERİ
Eğitim Programları ve Öğretim (EPÖ)
Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR)
15
5
-
-
Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz II.Öğretim
90
-
-
-
İLKÖĞRETİM
28
-
-
-
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
20
-
-
-
Sınıf Öğretmenliği Tezsiz II. Öğretim
90
-
-
-
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
10
-
-
-
AÇIKLAMALAR
* Tezli yüksek lisans için; İktisadi ve İdari Bilimler veya Siyasal Bilgiler veya İktisat veya
İşletme Fakülterinden birinden mezun olmak.
* Tezsiz yüksek lisans için; 4 yıllık Fakülte veya Yüksekokul mezunu olmak.
* Tezli Yüksek Lisans programı için; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi veya eşdeğer
(Kredi/saat ücreti 150.00 TL’dir.)
fakülte/yüksekokul mezunu olmak ve yabancı dil koşulunu yerine getirmek.
* Yönetim ve Organizasyon Tezli Yüksek Lisans programı için; İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
veya eşdeğer
fakülte/yüksekokul
olmak
ve yabancı
koşulunu
yerine
* Yüksek lisans
için; İktisadi
ve İdari Bilimlermezunu
Fakültesi,
Siyasal
Bilgiler dil
Fakültesi,
Hukuk
getirmek.
Fakültesi, İletişim Fakültesi, Eğitim Fakültesi veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin Sosyoloji,
*Felsefe,
Tezsiz Antropoloji,
Yüksek Lisans
4 yıllık
Fakülte
veya
Yüksekokul
mezunu
Tarih,programları
Türk Dili ve için;
Edebiyatı,
İngiliz
Dili ve
Edebiyatı
bölümlerinden
olmak.
birinden mezun olmak.
* Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programları için, 4 yıllık Fakülte veya Yüksekokul
*mezunu
Yüksekolmak.
lisans için; Felsefe Grubu, Psikoloji, Felsefe, Sosyoloji alanlarından birinden
veya bu alanlarda yandal ya da çiftdal yapmış olanlar ile bunların dışında dört yıllık
fakülte
mezunu
olmak. (İlgili alan dışından mezun olanlara Bilimsel Hazırlık programı
Kredi/Saat
Ücretleri:
uygulanacaktır.)
* İşletme Tezsiz, Pazarlama, Bankacılık ve Borsa programları için kredi/saat ücreti
250.00 TL’dir.
* EPÖ yüksek lisans için; Eğitim Programları ve Öğretimi, Sınıf Öğretmenliği, Bilgisayar
* Yönetim ve Organizasyon Tezsiz Yüksek Lisans programı için kredi/saat ücreti 275.00
ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Okulöncesi Öğretmenliği,
TL’dir.
Türkçe Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği
* İşletme ve Teknoloji Yönetimi ve Muhasebe Tezsiz Yüksek Lisans Programları
anabilim dallarından birinden mezun olmak.
kredi/saat ücreti 200.00 TL’dir.
* EPÖ doktora için; Eğitim Programları ve Öğretimi, Sınıf Öğretmenliği, Bilgisayar ve
* Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programları için kredi/saat ücreti 200.00 TL’dir.
Öğretim Teknolojileri Eğitimi anabilim dallarından birinden yüksek lisans programından
*mezun
Programlar
krediden
oluşmaktadır.
olmaktoplam
(Lisans30
eğitimini
Eğitim
Fakültesi dışında tamamlayanlar başvuramaz.).
* EPÖ tezsiz yüksek lisans için; 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olup MEB’e bağlı
resmi ve özel eğitim kurumlarında öğretmen, yönetici veya müfettiş olarak çalışanlar
başvurabilirler.(EPÖ Tezsiz Yüksek Lisans programı kredi/saat ücreti 150.00 TL’dir.
Program 30 kredidir. Programa başvuranlar MEB’e bağlı olarak çalıştıklarını
belgeleyeceklerdir).
* PDR yüksek lisans için; PDR veya Psikoloji mezunu olmak.
* PDR doktora için; PDR yüksek lisans mezunu olmak.
* İlköğretim Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans için; Eğitim Fakültesi veya Fen Edebiyat
Fakültesi mezunu olmak. (Eğitim Fakültesi İlköğretim Anabilim Dalı dışından mezunlar
Bilimsel Hazırlık Programı dersleri alacaklardır.)
* Sınıf Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans için; Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği veya
Eğitim Fakültesi’nin diğer lisans programlarından birinden mezun olmak.
(Sınıf Öğretmenliği lisans programı dışında başka bir programdan mezun olanlar Bilimsel
Hazırlık Programı dersleri alacaklardır.)
* Sınıf Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans için; Sınıf Öğretmenliği lisans mezunu olmak
veya MEB’e bağlı okullarda Sınıf Öğretmeni olarak çalışıyor olmak (Sınıf Öğretmenliği
Tezsiz Yüksek Lisans programı kredi/saat ücreti 130.00 TL’dir. Program 30 krediden
oluşmaktadır.).
* Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek lisans için; Çocuk Gelişimi ve Eğitimi veya Okulöncesi
Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI
ANA BİLİM DALI
ALMAN DİLİ EĞİTİMİ
Yüksek
Lisans
(YL)
10
Doktora
(DR)
3
Yatay
Geçiş
YL - DR
Yabancı
Uyruklu
YL - DR *
1 YL, 1 DR 1 YL, 1 DR
AÇIKLAMALAR
* Yüksek Lisans ve Doktora için, ALES sınavının Sözel veya Eşit Ağırlık bölümlerinin
birinden en az 55 puan almış olmak.
* İlave olarak Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalında 3 adet Lisansa Dayalı
Kontenjanı
bulunmaktadır.
*Doktora
Tezli Yüksek
Lisans programı
için; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi veya eşdeğer
ve yabancı
dil koşulunu
yerine getirmek.
*fakülte/yüksekokul
Yüksek Lisans vemezunu
Doktora olmak
için, ALES
sınavının
Sözel bölümünden
en az 55 puan almış
* Yönetim ve Organizasyon Tezli Yüksek Lisans programı için; İktisadi ve İdari Bilimler
olmak.
3 YL, 3 DR TOEFL
Fakültesi
veya eşdeğer
fakülte/yüksekokul
mezunu
olmak
ve yabancı
Bilgisayar
Sınavından
en az 230 veya
TOEFL
IBT’den
88 veyadil koşulunu yerine
getirmek.
ÜDS/KPDS/YDS’den
90 puan almış olmak.
programları
için;Eğitimi,
4 yıllık İngilizce
Fakülte Mütercim
veya Yüksekokul
mezunu
* Tezsiz Yüksek Lisans için,
İngiliz Dili
Tercümanlık,
olmak.
İngiliz/Amerikan
Dili ve Edebiyatı veya Dilbilimi bölümlerinden birinden mezun
*olmak.
Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programları için, 4 yıllık Fakülte veya Yüksekokul
*mezunu
Yabancıolmak.
Dil Sınavından 70 puan almış olmak. (İngiliz Dili Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans
programı kredi/saat ücreti 200.00 TL’dir. Program 30 kredidir).
Kredi/Saat Ücretleri:
* Yüksek lisans için; Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş
* İşletme Tezsiz, Pazarlama, Bankacılık ve Borsa programları için kredi/saat ücreti
Öğretmenliği Anabilim Dalından ya da Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi mezunu
250.00 TL’dir.
olmak.
* Yönetim ve Organizasyon Tezsiz Yüksek Lisans programı için kredi/saat ücreti 275.00
TL’dir.
* İşletme ve Teknoloji Yönetimi ve Muhasebe Tezsiz Yüksek Lisans Programları
kredi/saat ücreti 200.00 TL’dir.
** Yüksek
Türk
Dili veLisans
Edebiyatı,
Çağdaş için
Türkkredi/saat
Lehçeleri,ücreti
Türk 200.00
Halkbilimi
veya
UzaktanLisans
Eğitimiçin;
Tezsiz
Yüksek
programları
TL’dir.
Türk
Dili
ve
Edebiyatı
Öğretmenliği
bölümlerinden
birinden
mezun
olmak.
* Programlar toplam 30 krediden oluşmaktadır.
* Doktora için; Yeni Türk Edebiyatı veya Eski Türk Edebiyatı alanında tezli yüksek lisans
yapmış olmak.
-
İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
20
10
-
İngiliz Dili Eğitimi Tezsiz II.Öğretim
60
-
-
Resim-İş Eğitimi
6
-
1 YL
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
-
-
-
(Türk Halk Edebiyatı)
1
-
-
(Yeni Türk Edebiyatı)
-
1
-
(Eski Türk Edebiyatı)
3
2
-
(Yeni Türk Dili)
2
-
-
(Eski Türk Dili)
2
-
-
-
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
-
-
-
-
(Dinler Tarihi)
4
2
-
-
(Din Psikolojisi)
5
3
-
-
(Felsefe Tarihi)
4
2
-
-
(İslam Felsefesi)
4
2
-
-
(Din Sosyolojisi)
3
2
-
-
(Mantık)
2
-
-
-
(Din Felsefesi)
2
-
-
-
(Din Eğitimi)
3
1
-
-
* Yüksek Lisans için, İlahiyat Fakültesi veya Eğitim Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Eğitimi Bölümünden mezun olmak.
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI
ANA BİLİM DALI
Yüksek
Lisans
(YL)
Doktora
(DR)
Yatay
Geçiş
YL - DR
Yabancı
Uyruklu
YL - DR *
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
-
-
-
-
(Hadis)
6
6
-
3 YL, 3 DR
(Kelâm)
6
4
-
3 YL, 2 DR
(İslam Hukuku)
2
2
1 DR
(Tefsir)
3
2
-
(Tasavvuf Tarihi)
2
2
-
(Arap Dili ve Belâğatı)
2
2
-
( İslam Mezhepleri Tarihi)
2
2
-
SAHNE SANATLARI
-
-
-
(Opera-Şan)
2
-
-
(Tiyatro-Oyunculuk)
2
-
-
MÜZİK
-
-
-
(Yaylı Çalgılar)
14
-
-
(Piyano)
4
-
-
-
-
İSLAM TARİHİ VE SANATLARI
* Yüksek Lisans için; İlahiyat Fakültesi veya Eğitim Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi
veya
İlköğretim
Kültürü
ve Ahlak
Bilgisi
Öğretmenliği
mezunu
* Tezli Öğretmenliği
Yüksek Lisans
programı
için;Din
İktisadi
ve İdari
Bilimler
Fakültesi
veya eşdeğer
2 YL, 2 DR olmak.
(Belirlenen
bölümler
dışındaki
fakülte
mezunlarına
Bilimsel
Hazırlık
programı
fakülte/yüksekokul mezunu olmak ve yabancı dil koşulunu yerine getirmek.
uygulanacaktır.)
* Yönetim ve Organizasyon Tezli Yüksek Lisans programı için; İktisadi ve İdari Bilimler
* YÖK Yürütme Kurulu kararı gereğince, bu Anabilim dalı için Arap Dili ve Belağatı
2 YL, 2 DR Fakültesi veya eşdeğer fakülte/yüksekokul mezunu olmak ve yabancı dil koşulunu yerine
Anabilim
getirmek.Dalı hariç Arapça yabancı dil belgesi geçerlidir.
2 YL, 2 DR
* Tezsiz Yüksek Lisans programları için; 4 yıllık Fakülte veya Yüksekokul mezunu
1 YL
olmak.
* Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programları için, 4 yıllık Fakülte veya Yüksekokul
mezunu olmak.
* Konservatuvarların Opera-Şan Anasanat Dalı veya Oyunculuk Anasanat Dalı lisans
mezunu
olmak.
Kredi/Saat
Ücretleri:
* İşletme Tezsiz, Pazarlama, Bankacılık ve Borsa programları için kredi/saat ücreti
250.00 TL’dir.
* Yönetim ve Organizasyon Tezsiz Yüksek Lisans programı için kredi/saat ücreti 275.00
TL’dir.
* Yüksek Lisans için, Konservatuvarların Müzik Bölümü lisans mezunu olmak.
* İşletme ve Teknoloji Yönetimi ve Muhasebe Tezsiz Yüksek Lisans Programları
kredi/saat ücreti 200.00 TL’dir.
* Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programları için kredi/saat ücreti 200.00 TL’dir.
* İlahiyat
Fakülteleri
Fakültesi
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Programlar
toplam ile
30Eğitim
krediden
oluşmaktadır.
Öğretmenliği/İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü, Fen-Edebiyat
ve Edebiyat Fakülteleri Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ve Sanat Tarihi Bölümleri ile Eğitim
Fakülteleri Tarih ve Türkçe bölümleri dışındaki lisans programlarından mezun olan ve
İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimi almak isteyen
öğrenciler başvuru yaptıkları programa uyum sağlamak amacıyla Bilimsel Hazırlık
Programına tabi olurlar.
(İslam Tarihi)
4
-
-
(Türk İslam Edebiyatı)
6
-
-
ÖZEL HUKUK
5
-
-
-
Özel Hukuk Tezsiz II.Öğretim
25
-
-
-
SANAT VE TASARIM ANASANAT
8
7
(Sanatta
Yeterlik)
AÇIKLAMALAR
* Tezli ve Tezsiz yüksek lisans programları için; Hukuk Fakültesi mezunu olmak.
* (Tezsiz yüksek lisans programı için kredi/saat ücreti 200.00 TL'dir)
* Yüksek lisans için; Resim-İş Öğretmenliği, Resim, Heykel, Grafik, Seramik, Seramik ve
Cam, Tekstil Tasarımı, Tekstil ve Moda Tasarımı, İç Mimarlık lisans programlarından
birinden mezun olmak.
1 YL, 1 DR
* Sanatta Yeterlik için; Resim-İş Öğretmenliği, Resim, Heykel, Grafik, Seramik, Seramik
ve Cam, Tekstil Tasarımı, Tekstil ve Moda Tasarımı, Geleneksel Türk El Sanatları, İç
Mimarlık yüksek lisans programlarından birinden mezun olmak.
* Yabancı uyruklu öğrenciler http://iso.cu.edu.tr/program_yukseklisans.html adresinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirler.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 312 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content