close

Enter

Log in using OpenID

2011 ıv. çeyrek strateji raporu makroekonomik gelişmeler 03/03/2014

embedDownload
MAKROEKONOMİK GELİŞMELER
03/03/2014
2011 IV. ÇEYREK STRATEJİ RAPORU
TÜFE tırmanışına devam ederken, Yİ - ÜFE ise son 26 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti…
TÜFE:

ŞUBAT 2014
ENFLASYON

Aylık TÜFE, %0,40 olan piyasa beklentilerinin üzerinde ve
%0,43 artış gösterdi. Aylık enflasyona en fazla etkiyi 0,36
puan ile ulaştırma yaptı ve aylık %2,29 artışla en fazla
artış görülen ana harcama grubu oldu. Giyim ve ayakkabı
fiyatlarındaki aylık %5,06 azalış ise aylık TÜFE üzerinde en
fazla düşürücü etkiyi (-0,36 puan) yapmış oldu.
Yıllık TÜFE de %7,83 olan piyasa beklentilerinin üzerinde
ve %7,89 olarak gerçekleşti. Bu dönemde endeksteki
ağırlığı en yüksek ilk üç ana harcama grubu arasında gıda
ve alkolsüz içecekler ve ulaştırmada TÜFE oranının
üzerinde artış olurken, konutta gerçekleşen artış ise TÜFE
oranının altında kaldı. Gıda enflasyonunda yıllık artış
%10,37, alkolsüz içeceklerde ise %5,89 oldu. Ulaştırmada
en fazla yıllık artış araç satın alımında (%20,62), konutta
ise konutun bakım ve onarımında (%8,34) gerçekleşti.
Diğer yandan, 12 ana harcama grubu içerisinde en fazla
yıllık fiyat artışı ulaştırmada olurken, lokanta ve oteller ile
gıda ve alkolsüz içecekler de sırasıyla ikinci ve üçüncü
sırayı aldı.
Yİ - ÜFE:


Yİ - ÜFE bir önceki aya göre %1,38 artış gösterdi. Aylık
değişime bakıldığında Yİ - ÜFE’deki artışın madencilik, ve
imalat sanayideki artışlardan kaynaklandığı görülüyor.
İmalat sanayinin aylık Yİ - ÜFE’ye etkisinin 1,60 puan
olduğu dikkat çekiyor ve motorlu kara taşıtlarında aylık Yİ
- ÜFE artışı %2,93 ile oldukça yüksek gerçekleşmiş.
Yıllık Yİ - ÜFE’de ise %12,40’lık artış var. Bu dönemde
madencilik ve taşocaklığı ile imalat sanayinde yıllık Yİ ÜFE artışının üzerinde artış varken, su temini ve enerjide
altında artış olduğu görülüyor. İmalat sanayi içinde yıllık
bazda en önemli artış %20,69 ile motorlu taşıtlarda.
TÜFE-ÜFE makasındaki değişimler sektörden sektöre
değişiklik gösteriyor olsa da, yılın ilk ayında negatife
dönen TÜFE-ÜFE makasının yılın ikinci ayında daha da
negatife döndüğü görülüyor ki, bu durumun devamı
halinde şirket karlılıklarının bundan genel itibarıyla
olumsuz etkilenmesi beklenebilir.
Şubat 2014
TÜFE - Ana harcama grupları
TOPLAM
Gıda ve alkolsüz içecekler
Alkollü içecekler ve tütün
Giyim ve ayakkabı
Konut
Ev eşyası
Sağlık
Ulaştırma
Haberleşme
Eğlence ve kültür
Eğitim
Lokanta ve oteller
Çeşitli mal ve hizmetler
100,00 0,43%
24,45 0,13%
5,29 0,02%
7,17 -5,06%
16,41 0,46%
7,52 1,33%
2,44 0,76%
15,54 2,29%
4,70 0,19%
3,36 0,63%
2,26 0,21%
6,58 1,42%
4,28 1,14%
Şubat 2014
Ağırlık
Yİ ÜFE - Sektörler ve alt sektörler (%)
TOPLAM
Madencilik ve taşocakçılığı
İmalat sanayi
Gıda ürünleri
Ana metaller
Tekstil ürünleri
Elektrikli teçhizat
Makine ve ekipmanlar b.y.s.
Motorlu kara taşıtları, römork
Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı
Su temini; kanalizasyon, atık
yönetimi ve iyileştirme
Aylık
Değ.
(%)
Ağırlık
(%)
100,00
3,97
85,93
20,66
6,65
5,96
5,30
4,94
4,87
9,31
Aylık
Yıllık
Yıllık
TÜFE'ye
TÜFE'ye
Değ. (%)
etkisi
etkisi
0,43% 7,89%
0,03% 10,05%
0,00% 3,11%
-0,36% 5,59%
0,08% 4,84%
0,10% 6,77%
0,02% 6,62%
0,36% 12,68%
0,01% 0,63%
0,02% 7,60%
0,00% 9,87%
0,09% 11,72%
0,05% 4,32%
7,89%
2,46%
0,16%
0,40%
0,79%
0,51%
0,16%
1,97%
0,03%
0,26%
0,22%
0,77%
0,18%
Aylık
Aylık
Yıllık
Yıllık
Değ. ÜFE'ye
ÜFE'ye
Değ. (%)
(%)
etkisi
etkisi
1,38% 1,38% 12,40% 12,40%
1,29%
0,05% 14,53%
0,58%
1,86%
1,60% 13,01% 11,18%
2,58%
0,53% 12,63%
2,61%
0,29%
0,02% 15,01%
1,00%
2,10%
0,13% 14,86%
0,89%
1,17%
0,06% 10,80%
0,57%
1,10%
0,05% 9,64%
0,48%
2,93%
0,14% 20,69%
1,01%
-2,97% -0,28% 4,90%
0,46%
0,79
1,66%
0,01%
8,81%
0,07%
(A) - Mevsimlik ürünler hariç
(B) - İşlenmemiş gıda ürünleri hariç
(C) - Enerji hariç
(D) - İşlenmemiş gıda ürünleri ve enerji hariç
1,17%
0,69%
0,50%
0,82%
Yıllık
Değ.
(%)
8,95%
7,52%
8,43%
8,08%
(E) - Enerji, alkollü içkiler ve tütün hariç
(F) - Enerji, alkollü içkiler, tütün, fiyatları
yönetilen/yönlendirilen diğer ürünler ve dolaylı vergiler
hariç
(G) - İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler, tütün,
fiyatları yönetilen/yönlendirilen diğer ürünler ve dolaylı
vergiler hariç
(H) - İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, altın, alkollü içkiler ve
tütün hariç
0,53%
8,81%
0,51%
8,72%
0,91%
8,49%
0,87%
8,63%
0,70%
8,43%
Şubat 2014
Çekirdek TÜFE Enflasyon Göstergeleri
(I) - Gıda, alkolsüz ve alkollü içecekler ile tütün ürünleri,
enerji ve altın hariç
Aylık
Değ. (%)
Kaynak: TÜİK, BMD Araştırma
Eren Gül Karaca
[email protected]
+90(216)547 1350
1
MAKROEKONOMİK GELİŞMELER
03/03/2014
2011 IV. ÇEYREK STRATEJİ RAPORU
Enerji, gıda, içecek, tütün ve altın fiyatları hariç tutularak hesaplanan I-tanımlı çekirdek enflasyon Şubat ayında
önceki aya göre %0,70 ve geçen yılın aynı ayına göre %8,43 artış gösterdi. Dolar/TL’deki yıllık artışın önceki ayda
%29,34 iken bu yılın ikinci ayında %23,25’e gerilediği görülüyor. Buna rağmen I-tanımlı yıllık çekirdek enflasyonun
Ocak ayında %7,59 iken Şubat ayında %8,43’e yükseldiğini görüyoruz. Mevsimlik ürünleri dışarıda bırakarak
hesaplanan A tanımlı çekirdek enflasyondaki yıllık değişimin ise %8,95 ile %7,89 olan yıllık TÜFE’nin üzerinde arttığı
görülüyor. Özetle, TL’nin zayıf seyri dolayısıyla özel kapsamlı enflasyonların da yönünü kalıcı olarak yukarı
çevirdikleri görülüyor ki bu durum rahatsız edici. Küresel olarak enerji fiyatları aşırı değişkenlik göstermemiş
olmasına rağmen, yurtiçinde ise TL’deki değer kaybının henüz enerji fiyatlarına yansıtılmamış olduğunu
görmekteyiz. Bu durumun enflasyon artış oranlarını biraz sınırladığı söylenebilir. Diğer yandan yıllık gıda enflasyonu
Şubat ayında bir önceki aya göre hafif gerileme gösterse de, %10,37 ile hala yüksek seyretmekte. Sonuç olarak,
enerji fiyatları başta olmak üzere yapılması muhtemel kamu fiyat artışları ve gıda fiyatlarının yüksek seyrine devam
etmesi enflasyonu yukarı yönde baskılayacak risklerin başında geliyor.
20%
TÜFE ve Yİ - ÜFE (yılık % değişim)
15%
12 aylık ortalamalara göre % değişim
15%
10%
10%
5%
5%
0%
TÜFE
0%
Ocak 2007
Mayıs 2007
Eylül 2007
Ocak 2008
Mayıs 2008
Eylül 2008
Ocak 2009
Mayıs 2009
Eylül 2009
Ocak 2010
Mayıs 2010
Eylül 2010
Ocak 2011
Mayıs 2011
Eylül 2011
Ocak 2012
Mayıs 2012
Eylül 2012
Ocak 2013
Mayıs 2013
Eylül 2013
Ocak 2014
Yİ - ÜFE
TÜFE
Yİ - ÜFE
Enerji ve Gıda Enflasyonu (yıllık % değişim)
Çekirdek Enflasyon (I) ve Dolar/TL (yıllık % değişim)
25,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
-5,00%
-10,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
Ocak 2014
Eylül 2013
Kasım 2013
Temmuz 2013
Mart 2013
Mayıs 2013
Ocak 2013
Eylül 2012
Kasım 2012
Mart 2012
Mayıs 2012
Ocak 2012
Eylül 2011
Kasım 2011
Enerji Enflasyonu
Temmuz 2012
Dolar / TL
Temmuz 2011
Çekirdek Enflasyon (I Enflasyonu)
Mart 2011
Ocak 2011
0,00%
Mayıs 2011
-5%
Ocak 2007
Mayıs 2007
Eylül 2007
Ocak 2008
Mayıs 2008
Eylül 2008
Ocak 2009
Mayıs 2009
Eylül 2009
Ocak 2010
Mayıs 2010
Eylül 2010
Ocak 2011
Mayıs 2011
Eylül 2011
Ocak 2012
Mayıs 2012
Eylül 2012
Ocak 2013
Mayıs 2013
Eylül 2013
Ocak 2014
ŞUBAT 2014
ENFLASYON

Gıda Enflasyonu
2
MAKROEKONOMİK GELİŞMELER
03/03/2014
ŞUBAT 2014
ENFLASYON
2011 IV. ÇEYREK STRATEJİ RAPORU
Bizim Menkul Değerler A.Ş
Araştırma Departmanı
Email : [email protected]
Telefon : 0216-444-1-263
0216-547-13-00
Önemli Uyarı
Burada yer alan bilgiler Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından okuyucuyu bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri
arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede
bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da belli bir getiri garantisi olarak yorumlanmamalıdır.
Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı
verilmesi beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir.
Burada yer alan bilgiler BMD’nin güvenilir olduğunu düşündüğü yayımlanmış bilgilerden ve veri kaynaklarından derlenmiştir. Kullanılan bilgilerin
hatasızlığı ve/veya eksiksizliği konusunda BMD hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. BMD Araştırma raporları şirket içi ve dışı dağıtım kanalları aracılığıyla
tüm BMD müşterilerine eşzamanlı olarak dağıtılmaktadır. Ayrıca, Burada yer alan tahmin, yorum ve tavsiyeler dökümanın yayınlandığı tarih itibariyle
geçerlidir. BMD Araştırma Bölümü daha önce hazırladığı ya da daha sonra hazırlayacağı raporlarda bu raporda sunulan görüş ve tavsiyelerden farklı ya da
bu raporda sunulan görüş ve tavsiyelerle çelişen başka raporlar yayınlayabilir. Çelişen fikir ve tavsiyeler bu raporu hazırlayan kişilerden farklı zaman
dilimlerine işaret ediyor, farklı analiz yöntemlerini içeriyor ya da farklı varsayımlarda bulunuyor olabilir. Böyle durumlarda, BMD’nin bu raporlardaki
tavsiye ve görüşlerle çelişen diğer BMD Araştırma Bölümü raporlarını okuyucunun dikkatine sunma zorunluluğu yoktur.
Bu çalışma kesinlikle tekrar çıkarılmak, çoğaltılmak, kopyalanmak ve/veya okuyucudan başkasına dağıtılmak üzere hazırlanmamıştır ve BMD Araştırma
Bölümü’nün izni olmadan kopyalanamaz ve çoğaltılıp dağıtılamaz. Okuyucuların bu raporun içeriğini oluşturan yatırım tavsiyeleri, tahmin ve hedef fiyat
değerlemeleri de dahil olmak üzere tüm yorum ve çıkarımların, BMD Araştırma ‘nün izni olmadan başkalarıyla paylaşmamaları gerekmektedir. BMD bu
araştırma raporunu yayınlamaya, müşterilerine ve gerekli yatırım profesyonellerine dağıtmaya yetkilidir. BMD Araştırma Bölümü gerekli olduğunu
düşündüğünde düzenli olarak yatırım tavsiyelerini güncellemekte ve temel analize dayalı araştırma raporları hazırlamaktadır. Bununla birlikte, bu çalışma
herhangi bir hisse senedinin veya finansal yatırım enstrümanlarının alımı ya da satımı için BMD ve/veya BMD tarafından direk veya dolaylı olarak kontrol
edilen herhangi bir şirket tarafından gönderilmiş bir teklif ya da öneri oluşturmamaktadır. Herhangi bir alım-satım ya da herhangi bir enstrümanın halka
arzına talepte bulunma kararı bu çalışmaya değil, arz edilen yatırım aracı ile ilgili kamuya duyurulmuş ve yayınlanmış izahname ve sirkülere dayanmalıdır.
BMD ya da herhangi bir BMD çalışanı bu raporun içeriğindeki görüş ve tavsiyelere uyulması sebebiyle doğabilecek doğrudan ya da dolaylı herhangi bir
zarar ya da kayıpla ilgili olarak sorumlu tutulamaz.
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 131 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content