close

Вход

Log in using OpenID

5.GRUP

embedDownload
42) orta kuyucuklu
1.
Kap havalandırma
2.
Kabın materyali
kültür kabı (center well)
özelliğine sahip olmalıdır.
polistiren
olmalıdır.
3.
Dış ölçüleri SSx16 mm olmalıdır.
4.
5.
3 ml orta rezervuara sahip olmalıdır.
Düz yüzey mikroskopta kolay bakılabilmelidir.
6.
7.
8.
Kapların optik kalitesi yüksek olmalıdır.
Kaplar non pirojenik ve non toksik olmalıdır.
Kapların non-toksik olduğu LAL testi ile ve non-pirojenik
9.
sertifikalıolmalıdır.
Gama radyasyon steril edilmiş olmalıdır ve Sterilite Güvence seviyesi (SAL) 10-6 olmalıdır.
olduğu resinde USP class Vi testi ile
10. Kaplar tekli steril paketlerde ve kapaklı olmalıdır.
11. Kaplar 120 adetlik kutularda satışa sunulmalıdır.
12. Ürünlerin non-pirojenik olduğu LAL (Limolous Amebosyte Lysate) testi ile belirlenmiş olmalı
ve testin geçerlilik üst sınırı gereç başına 20 endotoksin birimi ve altı olmalıdır.
13. Ürünün non-embriyotoksik
olduğu tek hücreli MEA (Mouse Embryo Assay- Fare Embriyo
Testi) ile belirlenmiş
olmalı ve testin geçerlilik alt sınırı %80 ve daha yüksek blastosist
oluşumu olmalıdır.
14. Ürün CE (MDD 93/42/EEC) kriterlerine uygun olarak üretilmiş olmalıdır. Bu yeterlilik
doğrultusunda steril, non-pirojenik ve non-embriyotoksik
olduğu kanıtlanmış olmalıdır.
43) IVF PETRi KABı
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Kap havalandırma
özelliğine sahip olmalıdır.
Kabın materyali polistiren olmalıdır.
Dış ölçüleri 3Sx iO mm olmalıdır.
Kap 8,8 cm? alana sahip olmalıdır.
Düz yüzey hücre kültürüne uygun UV işlemi görmüş olmalıdır.
Düz yüzey mikroskopta
kolay bakılabilmelidir.
Kapların optik kalitesi yüksek olmalıdır.
Kaplar non pirojenik ve non toksik olmalıdır.
Kapların non-toksik olduğu LAL testi ile ve non-pirojerıik
olduğu resinde USP class
VI testi ile sertifikalı olmalıdır.
ıo. Kapların plastik yüzeyi ankor-dependent
hücrelerin
tutunmasını
proliferasyonunu
kolaylaştırmak
için gamma radyasyonla
işleme tabi tutulmuş ve hidrofilik hale
getirilmiş olmalıdır.
Il. Kaplar 1O'Tuk sreril paketlerde ve kapaklı olmalıdır.
12. Kaplar 400 aderlik kutularda satışa sunulmalıdır.
44) PETRi KABı
1.
Kap havalandırma
özelliğine sahip olmalıdır.
2.
Kabın materyali
3.
4.
Dış ölçüleri Slx9 mm olmalıdır.
Düz yüzey mikroskopta kolay bakıiabilmelidir.
5.
6.
7.
Kapların optik kalitesi yüksek olmalıdır.
Kaplar non pirojenik ve non toksik olmalıdır.
Kapların non-toksik olduğu LAL testi ile ve non-pirojenik
8.
sertifikalıolmalıdır.
Gama radyasyon steril edilmiş olmalıdır ve Sterilite Güvence seviyesi (SAL) 10-6 olmalıdır.
9.
Kaplar tekli steril paketlerde
polistiren
olmalıdır.
olduğu resinde USP class Vi testi ile
ve kapaklı olmalıdır.
10. Kaplar 120 adetlik kutularda satışa sunulmalıdır
11. Ürünlerin non-pirojenik olduğu LAL (Limolous Amebosyte Lysate) testi ile belirlenmiş olmalı ve
testin geçerlilik üst sınırı gereç başına 20 endotoksin birimi ve altı olmalıdır.
12. Ürünün non-embriyotoksik
olduğu tek hücreli MEA (Mouse Embryo Assay- Fare Embriyo Testi)
ile belirlenmiş olmalı ve testin geçerlilik alt sınırı %80 ve daha yüksek blastosist oluşumu
olmalıdır.
13. Ürün CE (MDD 93/42/EEC) kriterlerine uygun olarak üretilmiş olmalıdır. Bu yeterlilik
doğrultusunda steril, non-pirojenik ve non-embriyotoksik
olduğu kanıtlanmış olmalıdır.
1J
45) PETRi KABı
ı.
Kap havalandırma
özelliğine sahip olmalıdır.
Kabın materyali polistiren olmalıdır.
Dış ölçüleri 60;..;ı5 mm olmalıdır.
Kap 2 ı,5 cm? alana sahip olmalıdır.
Düz yüzey hücre kültürüne uygun UV işlemi görmüş olmalıdır.
Düz yüzey mikroskopra kolay bakılabilmelidir.
Kapların optik kalitesi yüksek olmalıdır.
Kaplar non pirojenik ve non toksik olmalıdır.
Kapların non-toksik olduğu LAL testi ile ve non-pirojerıik olduğu resinde USP class
vı testi ile seni tıkalı olmalıdır.
i O. Kapların
plastik yüzeyi ankor-deperıdent
hücrelerin
tutunmasını
proliferasyonunu
kolaylaştırmak
için gamma radyasyorıla
işleme tabi tutulmuş ve hidrofilik hale
getirilmiş olmalıdır.
ı ı. Kaplar ı OIuk steril paketlerde ve kapaklı olmalıdır.
ı2. Kaplar 400 adetl ik kutularda satışa sunuimal ıdır.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
46) PETRİ KABı
1. Ürünün mikroskop altında optik inceleme yapabilmek amacıyla saydam ve düzgün bir
yüzeyi olmalıdır.
2. Ürün polistiren malzemeden yapılmış olmalıdır.
3. Ürün kapaklı olmalıdır.
4. Ürün sterilize edilmiş olmalıdır.
5. Ürünün 56,7 cm2'lik hücre kültür alanı bulunmalıdır.
6. Ürünün hava geçirgenliğ.i bulunmalıdır
7. Ürünün dış boyutları 92 x ı7 mm olmalıdır.
8. Ürün kullanılarak ı2.5 ml hacminde çalışılabilmelidir.
9. Tek Hücre Fare Embryo Testi'nden (MEA) %80 üzeri başarı ile geçmiş olmalıdır.
ıO. Sterilite güvence seviyesi ıO·() olmalıdır.
ı ı. Non-pirojen testi US!> sınıf Vi test ile belirtilmiş olmalıdır.
47) CAM PASTÖR
PiPET ŞARTNAMESi
1. 15 cm uzunluğunda
olmalıdır.
2. IVF laboratuarı kullanuru için üretilmiş olmalıdır.
3. Pamuk ukaca sahip olmalıdır.
4. Endotoksinlerin
uzaklaştırılması
amacıyla iSi ve geniş çaplı temizlik
tutulmuş olmalıdır.
5. Kuru ısıyla sıerilize edilmiş olmalıdır.
6. Fare Embryoxu ve L.A L testlerinden geçmiş olmalıdır.
7. 1 kutuda yın pesetler halinde 90 adet sıcıil pipet bulunmalıdır.
Prof.Dr. Taytu
,
Kadın Hastaıiklan v .~ ~ZÇI~ :,,;
. Dip. NO:'~5~ıum'- ':nı;:ı;
TesCil No' 4$
,
.
615-64063
işlemlerine
tabi
48) CAM PASTÖR PiPET TEI<Nil< ŞARTNAMESi
1.
2.
3.
4.
23 cm uzunluğunda
olmalıdır.
IVF laboratuarı kullanımı için üretilmiş olmalıdır.
Pamuk ııkaca sahip olmalıdır.
Endotoksinlerin
uzaklaştırılması
amacıyla ısı ve geniş çaplı temizlik
tutulmuş olmalıdır.
5. Kuru ısıyla sterilize edilmiş olmalıdır.
6. Fare Embryosu ve LAL testlerinden geçmiş olmalıdır.
7. 1 kutuda 3'lü peserler halinde 90 adet stcril pipet bulunmalıdır.
işlemlerine
/
Prof.Dr T ,~
"
I(adm Hast~lfY*:k'l':Y~n OZÇAKIR
, arı ve 009"
i
N(/ 6595 um Uzmanı
TeSCIl/No: 45615-64063
/Oip.
j/
r
tabi
49)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ı ml
DISPOSABLE
PIPET ŞARTNAMESi
Pipeıler steril ve tıpalı olmalıdır.
Pipeıin malzemesi polystrerıe olmalıdır.
Pipet 1 ml taşıma hacmine sahip olmalıdır.
Pipetler üzerinde rahatlıkla okunabilir skala olmalıdır.
Sarı renkli tekli paketlerde olmalıdır.
Norı-projenik
ve non-toksik sertifikalı olmalıdır.
Pipeıler i 000 adetlik kutularda satışa sunulmalıdır.
50) 5 ml DISPOSABLE
PIPET ŞARTNAMESi
1. Pipetler steril ve tıpalı olmalıdır.
Pipetin malzemesi polystrerıe olmalıdır.
Pipet 5 ml taşıma hacmine sahip olmalıdır.
Pipetler üzerinde rahatlıkla okunabilir skala olmalıdır.
Mavi renkli tekli paketlerde olmalidır.
Non-projenik
ve non-toksik sertifikalı olmalıdır.
Pipetler 200 adetlik kutularda sarışa sunulmalıdır.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
51) 10 ml DISPOSABlE
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
PIPET ŞARTNAMESi
Pipetler steril ve tıpalı olmalıdır.
Pipetin malzemesi polystrerıe olmalıdır.
Pipet iO ml taşıma hacmine sahip olmalıdır.
Pipetler üzerinde rahatlıkla okunabilir skala olmalıdır.
Turuncu renkli tekli paketlerde olmalıdır.
Non-projerıik ve non-toksik sertifıkalı olmalıdır.
Pipeıler 200 adetlik kutularda satışa sunulmalıdır.
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
3 854 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа