close

Enter

Log in using OpenID

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

embedDownload
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5)
Akreditasyon Kapsamı
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Çanakkale Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
Akreditasyon No: AB-0283-T
Revizyon No: 05 Tarih: 10 Kasım 2014
Deney Laboratuvarı
AB-0283-T
Adresi :
Atatürk Cad. No:33
17100
ÇANAKKALE / TÜRKİYE
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Tel
: 0286 2175818
Faks
: 0286 2172031
E-Posta : [email protected]
Website : www.canakkaleilkontrol.gov.tr
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Benzoik Asit, Sorbik Asit Tayini
NMKL Method No: 124
Protein Tayini (Yakma Metodu)
İşletme İçi Metot
(KAL/AÇT-170)
HPLC ile Nitrit ve Nitrat Analizi
NMKL 165, 2000.
Yem ve Yemlik
Maddeler
Protein Tayini (Yakma Metodu)
AOAC 990.03
Yem ve Yem
Hammaddeleri ve
Yüksek Lifli Ürünler
Aflatoksin B1, B2, G1, G2 ve Toplam
Aflatoksin Analizi
AOAC 2003.02
Mısır
Aflatoksin B1 ve Toplam Aflatoksin(B1, B2,
G1, G2)Tayini
İşletme İçi Metot
(MTL/AÇT03) (AOAC
991.31'in Modifikasyonu)
Antepfıstığı
Aflatoksin B1 ve Toplam Aflatoksin(B1, B2,
G1, G2)Tayini
AOAC 999.07
Tahin Helvası
Aflatoksin B1 ve Toplam Aflatoksin(B1, B2,
G1, G2)Tayini
İşletme İçi Metot
(MTL/AÇT-04)
Ayçiçeği
Aflatoksin B1 ve Toplam Aflatoksin(B1, B2,
G1, G2)Tayini
İşletme içi Metot
(MTL/AÇT-02)
Tüm Gıda
Maddeleri
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/5)
Akreditasyon Kapsamı
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Çanakkale Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
Akreditasyon No: AB-0283-T
AB-0283-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Yaş Meyve ve
Sebzeler
Revizyon No: 05 Tarih: 10 Kasım 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Seçilmiş Pestisitlerin Tayini LC-MS/MS ile
(Acetamiprid, Acetochlor, Alachlor,
Aldicarb, Atrazine, Azinphos-methyl,
Azoxystrobin, Beflubutamid,
Bensulfuron-methyl, Bitertanol,
Bromuconazole, Bupirimate, Buprofezin,
Carbaryl, Carbendazim/Benomyl,
Carbofuran, Carboxin,
Carfentrazone-ethyl, Chlorantraniliprole,
Chlorpropham, Chlorpyrifos,
Chlorsulfuron, Clethodim,
Clodinafop-propargyl ester, Clofentezine,
Clothianidin, Cycloate, Cymoxanil,
Cyproconazole, Cyprodinil)
Quechers, JAOAC
International Vol 90, No.2,
2007
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/5)
Akreditasyon Kapsamı
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Çanakkale Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
Akreditasyon No: AB-0283-T
Revizyon No: 05 Tarih: 10 Kasım 2014
AB-0283-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Yaş Meyve ve
Sebzeler
Seçilmiş Pestisitlerin Tayini LC-MS/MS ile
(Demeton-S-methyl, Diazinon,
Dichlofluanid, Diclofop-methyl,
Diethofencarb, Difenoconazole,
Dimethenamid, Dimethoate,
Dimethomorph, Diniconazole,
Diphenamid, Diuron, Dodine, Emamectin
benzoate, Epoxiconazole, Ethiofencarb,
Ethion, Ethofumesate, Famoxadone,
Fenamidone, Fenamiphos, Fenarimol,
Fenazaquin, Fenbuconazole, Fenhexamid,
Fenaxoprop-P-ethyl, Fenoxycarb,
Fenpropathrin, Fenproximate, Fenthion,
Fluazifop-P-butyl, Fluazinam, Fludioxonil,
Flurochloridone, Flutriafol, Formetanate
hydrochloride, Fosthiazate,
Haloxyfop-2-ethoxyethyl,
Haloxyfop-R-methyl, Hexaconazole,
Hexaflumuron, Hexythiazox, Imazalil,
Imidacloprid, Indoxacarb,
Iodosulfuron-methyl sodium, Lenacil,
Lufenuron, Malaoxon,
Metalaxyl/Metalaxyl-M, Monocrotophos,
Oxamyl, Phosalone, Phosmet, Pirimicarb,
Propargite, Simazine, Spinosad,
Thiodicarb, Triadimenol ve Trichlorfon)
Quechers, JAOAC
International Vol
90, No.2, 2007
Su Ürünleri
Histamin Tayini
İşletme İçi Metot
(KML/AÇT-20)
Civa Analizi
İşletme İçi Metot
(KML/AÇT-07)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/5)
Akreditasyon Kapsamı
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Çanakkale Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
Akreditasyon No: AB-0283-T
Revizyon No: 05 Tarih: 10 Kasım 2014
AB-0283-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Yağ ve yüksek
miktarda yağ
içeren yağlı gıdalar
ile bebek devam
formülleri hariç
tüm gıda maddeleri
Kurşun Tayini
İşletme İçi Metot
(KML/AÇT-07)
Yağ ve yüksek
miktarda yağ
içeren ürünler hariç
tüm gıda maddeleri
Kadminyum, Kalay Tayini
İşletme İçi Metot
(KML/AÇT-07)
Balık ve Balıkçılık
Ürünleri
Total Volatil Baz Azotu (TVB-N) Tayini
Commission Regulation (EC)
No: 2074/2005
Yemler
Kurumadde ve Rutubet Miktarı Tayini
TS 6318
Ham Kül Miktarı Tayini
TS ISO 5984
Kurşun, Kadmiyum, Arsenik Tayini
(ICP-OES ile)
İşletme İçi Metot
(KML/AÇT-09)
Civa Analizi
İşletme İçi Metot
(KML/AÇT-09)
Aerobik Mezofilik Bakteri Sayımı
ISO 4833-1
Toplam Maya ve Küf Sayımı
FDA/BAM Chapter 18
Enterobacteriaceae sayımı
ISO 21528-2
Listeria spp. ve Listeria monocytogenes
Aranması
ISO 11290-1
Hızlı Yöntem ile Listeria monocytogenes
Aranması
VIDAS LMO2, ISO 11290-1
Salmonella spp. Aranması
TS EN ISO 6579
Hızlı Yöntem ile Salmonella spp. Aranması
VIDAS SLM, ISO 6579
pH Tayini
Elektrometrik Metot
TS EN ISO 10523
Elektriksel İletkenlik (ɣ) Tayini
Elektrometrik Metot
TS 9748 EN 27888
Yem ve Yem Katkı
Maddeleri
Gıdalar
Su ve Atık Su
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/5)
Akreditasyon Kapsamı
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Çanakkale Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
Akreditasyon No: AB-0283-T
Revizyon No: 05 Tarih: 10 Kasım 2014
AB-0283-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540 D
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
SM 5220 B
Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ₅) Tayini
SM 5210 B
Deniz Suyu, Su
Ürünleri ve Gıdalar
En Muhtemel Sayı Yöntemine göre
Escherichia coli Analizi
İşletme İçi Metot MBL/AÇT-25
(ISO /TS 16649:3 Modifiye)
Gıda, Yem ve
Tohumlar
GDO Tarama Analizi
Real Time PCR GDO Tarama
Kiti, ISO 21569, ISO 24276
(Su ve Atık Su
Devam)
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
124 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content