close

Enter

Log in using OpenID

2. GÜN

embedDownload
2.
GÜN
1
1. sınıf • 2. fasikül
HAYAT BİLGİSİ
DUYGU TOPLARI
Aşağıdaki duygusal toplar ile verilen duyguları eşleştirelim.
Üzgün
1. sınıf • 2. fasikül
Şaşkın
Sinirli
2
Mutlu
HAYAT BİLGİSİ
BEN BÜYÜYORUM
Aşağıdakilerden tek başımıza yapabildiklerimizi işaretleyelim.
3
1. sınıf • 2. fasikül
GÜZEL DİLİM
TÜRKÇEM
SESİM NEREDE ?
Aşağıda verilen nesnelerden ismi " a " harfi ile başlayanların
altındaki kutucuğu maviye, " t " harfi ile başlayanların altındaki
kutucuğu kırmızıya boyayalım.
1. sınıf • 2. fasikül
4
GÜZEL DİLİM
HAYAT BİLGİSİ
TÜRKÇEM
ADIMI BUL
Verilen görsellerin adlarını bularak örnekteki gibi eşleştirelim.
El
At
Lale
Alet
Et
Tel
5
1. sınıf • 2. fasikül
GÜZEL DİLİM
TÜRKÇEM
EKSİK HARF
Sözcüklerdeki eksik harfleri bulalım ve yazalım.
Kalem
Otel
Bilet
Limon
Eşek
Kaşık
Araba
Helikopter
1. sınıf • 2. fasikül
6
Uçak
GÜZEL DİLİM
TÜRKÇEM
HECEDEN SÖZCÜĞE
Aşağıdaki harfleri ve heceleri birleştirerek yeni sözcükler
oluşturalım ve yazalım.
a
le
la
e
te
et
ta
t
l
7
1. sınıf • 2. fasikül
SEVİMLİ
MATEMATİK
SAY, BOYA
Rakamların gösterdiği kadar varlığı boyayalım.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. sınıf • 2. fasikül
8
SEVİMLİ
MATEMATİK
20'DEN KÜÇÜK SAYILAR
20'den küçük sayıların bulunduğu kutucukları boyayalım.
9
1. sınıf • 2. fasikül
HEM DİNLİYORUM
HEM ANLIYORUM
OYUNCAKLARIM
( Aşağıdaki şiiri çocuğunuza okuyunuz. )
Çeflit çeflit oyunca€›m
Nar gibi k›rm›z›d›r at›m
Binerim üzerine
Giderim periler ülkesine
Ya kamyonuma ne demeli
Yok arka tekerle€i
Yüklerim misketlerimi üzerine
Sürerim kamyonumu her yere
Benim oyuncaklar›m pek fleker
Dedem daha neler alacak neler
Geçen gün söyledim anneme
Tren getirsin babam eve
Mutlu DEM‹RARSLAN
Dinlediğimiz şiirde, şair atını hangi meyveye benzetmiştir?
İşaretleyelim.
✔
1. sınıf • 2. fasikül
10
SÜPER ZEKA
Bilmecelerle cevaplarını eşleştirelim.
Sarımsak aşçıya
niçin kızar?
Ayakkabı
bağında
Edison ampulü
bulmasaydı ne
yapardık?
Göz
kapağı
Televizyonu
karanlıkta
izlerdik
Hangi macun cama
sürülmez?
Hangi bağda üzüm
yetişmez?
Hangi kapak
tencereye
kapatılmaz?
Kendisini
dövdüğü için
Lahmacun
11
1. sınıf • 2. fasikül
GÖRSEL
OKU-YORUM
KÜÇÜK RESSAM
Resmin eksik kalan kısmını tamamlayıp boyayalım.
1. sınıf • 2. fasikül
12
GÜNÜN OYUNU
KEDİ - FARE
Çocuklar el ele tutuflarak bir halka oluştururlar. Çocuklardan
ikisi kedi ve fare olarak seçilir. Kedi halkan›n d›fl›nda, fare içinde
durur. Kedi halkay› geçerek fareyi yakalamaya çal›fl›r. Halkadaki
çocuklar, fareye, kollar›n› kald›rarak, ayaklar›n› açarak kaçmas›
için yard›mc› olurlar. Kediye ise, kollar›n› gererek, birbirlerine
yaklaflarak fareyi yakalamas›n diye engel olmaya çal›fl›rlar. Bu
oyunda, fare kolayl›kla halkan›n içinden d›fl›na geçebilir. Kedi için,
içeri ve d›flar› geçmede güçlük ç›kar›l›r. Kedi, fareyi yakalarsa,
yakalanan fare, oyunun yinelenmesinde kedi olur. Yeni fare, öteki
çocuklar›n aras›ndan seçilir. Oyun böylece devam eder.
13
1. sınıf • 2. fasikül
BİLGİMİ
ÖLÇÜYORUM
Aşağıdaki soruları cevaplayalım.
Yandaki görselin ismi aşağıdakilerden hangisidir?
Bularak yuvarlak içine alalım.
1
el
2
lale
Ela
tel
"a" sesinin büyük harf ile yazılışı hangisidir? Yuvarlak içine
alalım.
A
E
L
e
3
Verilen hayvanlardan, ismi "a" ile biten hangisidir? Yuvarlak
içine alalım.
4
Verilen nesnelerden, isminde "a" sesi olan hangisidir?
Yuvarlak içine alalım.
1. sınıf • 2. fasikül
14
BİLGİMİ
ÖLÇÜYORUM
5
Yanda kaç tane balon vardır? Balonların sayısını
yuvarlak içine alalım.
6
Yanda kaç tane kalem vardır? Kalemlerin sayısını
yuvarlak içine alalım.
7
6 tane beneği olan köpek hangisidir? İşaretleyelim.
✖
Yandaki uğurböceğinin kaç tane beneği vardır?
Uğurböceğinin benek sayısını işaretleyelim.
8
4
5
6
✖
15
1. sınıf • 2. fasikül
SEVGİLİ
GÜNLÜĞÜM
Bugün aklınızda kalan bir olayı ya da istediğiniz bir varlığı,
resim yaparak anlatınız.
1. sınıf • 2. fasikül
16
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
2 186 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content