close

Enter

Log in using OpenID

Aralık Kurul Toplantı Gündemi - kültür ve tabiat varlıklarını koruma

embedDownload
VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU’NUN 51. TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Yeri: VAN
Toplantı Tarihi : 03/12/ 2014
Sıra
No
İli
İlçesi
1
Konusu
Pafta
Ada
Parsel
Mülkiyeti
Sit Alanı ve Derecesi
Nereden Geldiği
Temsilci
Dosya No
Karar
Sayısı
Geçici Başkan ve Başkan
Yardımcısı seçimi
Tepeköy Höyüğü Kurtarma
Kazısında Çıkan Hafriyatın
Lastikli Hafif İş Makineleri ile
Taşınması
Mezarlıklarda Yıkılan ve Yere
Düşen Mezar Taşlarının
Taşınması
-
-
-
Maliye Hazinesi
I.Derece Arkeolojik Sit
Alanı
Ahlat Müze Müdürlüğü
-Muş Valiliği
-Ahlat Müze Müd.
49.05/10
678
-
-
-
-
-
K.V.M.G.M.
-Muş Valiliği
- Ahlat Müze Müd.
49.00/47
679
I.Derece Arkeolojik Sit
Alanı
Muş İl Kültür Turizm Müd.
-Muş Belediye Bşk.
- Ahlat Müze Müd.
49.00/39
680
-
Bitlis Vakıflar Bölge Müd.
-Bitlis Vakıflar Böl. Müd.
-Muş Belediye Bşk.
49.00/11
681
I. ve III.Derece Arkeolojik
Sit Alanı
Van İl Kültür Turizm Müd.
-Van Büyükşehir Beld. Bşk.
-Van Müze Müd.
65.12/05
682
65.12/22
683
65.12/46
684
65.12/58
685
65.12/59
686
65.12/57
687
677
2
Muş
Varto
3
Muş
Merkez
ve
Hasköy
4
Muş
Merkez
Sanayi Höyüğünün Tescilden
Düşürülmesi Talebi
7
527528
529532
1-2
1-22
1-11
1
Özel Mülkiyet
5
Muş
Merkez
Ulu Camii Makine ve Elektrik
Projeleri
50.50.Jd
381
1
Vakıflar Genel
Müd.
6
Van
Tuşba
Ayanıs Kalesinde İzinsiz Su
Kanalı Kazısı
K50D05D
-
-
-
7
Van
Tuşba
Kalecik Koruma Amaçlı İmar
Planı
K50c17c
K50c18d
-
-
-
I. ve II.Derece Arkeolojik
Sit Alanı
Çevre Şehircilik Bakanlığı
Mekansal Planlama Genel
Müdürlüğü
8
Van
Tuşba
III.Derece Sit Alanında Okul
Alan Tahsisi
190
695
16
Maliye Hazinesi
III.Derece Arkeolojik Sit
Alanı
Defterdarlık ve Milli Emlak
Müd.
9
Van
Tuşba
İfraz
192
690
19
Özel Mülkiyet
II1. Derece Arkeolojik Sit
Alanı
Tuşba Belediye Başkanlığı
10
Van
Tuşba
İfraz
188
694
12
Özel Mülkiyet
II1. Derece Arkeolojik Sit
Alanı
Tuşba Belediye Başkanlığı
11
Van
Tuşba
İfraz
96
501
18
Özel Mülkiyet
III.Derece Arkeolojik Sit
Alanı
Tuşba Kaymakamlığı
12
Hakkari
Çukurca
Gündeş Köyü Köprülü
Kilisesi Tescil
N51a16d2d
170
1
Maliye Hazinesi
-
Çevresel Etki Değerlendirme
İzin ve Denetim
-Hakkari Valiliği
30.01/06
688
Kavakbaşı
Belediyesi Tüzel
Kişiliği
I. ve II.Derece Arkeolojik
Sit Alanı
Bitlis İl Kültür Turizm Müd.
- Kavakbaşı Belediye Bşk.
13.04/03
689
-
Bitlis İl Kültür Turizm Müd.
-Bitlis Belediye Bşk.
13.00/278
690
Van İl Kültür Turizm Müd.
-Başkale Belediye Başk.
-Van Büyükşehir Beld. Başk.
-Bitlis Vakıflar Böl. Müd.
65.01/06
691
-İpekyolu Belediye Başk.
-Van Büyükşehir Beld. Başk.
- Van Müze Müd
65.00/134
692
13
Bitlis
Mutki
14
Bitlis
Merkez
15
Van
Başkale
Kavakbaşı Selçuklu Mezarlığı
Otopark Altı WC Projesi
L47b02a1c
149
71
Rölöve Projeleri
68
513
3
Özel Mülkiyet
2
Kültür ve Tabiat
Varlıkları Koruma
Vakfı
Pizan Medresesi Rölöve Rest.
ve Restorasyon Projeleri
M51b10a1a
142
-
-Van Büyükşehir Beld.Bşk.
-Van Müze Müd.
-Tuşba Belediye Bşk.
-Van Büyükşehir Beld.Bşk.
-Tuşba Belediye Bşk.
- Van Müze Müd.
-Van Büyükşehir Beld.Bşk.
-Tuşba Belediye Bşk.
- Van Müze Müd.
-Van Büyükşehir Beld.Bşk.
-Tuşba Belediye Bşk.
- Van Müze Müd.
-Tuşba Belediye Başk.
-Van Büyükşehir Beld. Başk.
- Van Müze Müd
EK GÜNDEM
16
Van
İpekyolu
Yedikilse(Bakraçlı) Mahallesi
Mezarlık Alanı içinde Ahır
Yapımı
-
-
-
Mera
-
Van Müze Müdürlüğü
Necmeddin BAYHAN
Bölge Kurulu Müdür V.
VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU’NUN 52. TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Yeri: VAN
Toplantı Tarihi : 04/12/2014
Sıra
No
İli
İlçesi
Konusu
Pafta
Ada
Parsel
Mülkiyeti
Sit Alanı ve Derecesi
Nereden Geldiği
Temsilci
Dosya No
Başkan ve Başkan Yardımcısı
seçimi
1
Karar Sayısı
693
1
Bitlis
Ahlat
Usta Şakirt Kümbeti
Kısmi Çevre Düz. Projesi
K48C05A1C
436
12
Vakıflar Genel Müd.
III. Derece Arkeolojik Sit Alanı
K.V.M.G.M.
2
Bitlis
Ahlat
Şeyh Necmettin Kümbeti
Kısmi Çevre Düz. Projesi
K48B25C3B
213
40
Vakıflar Genel Müd.
I. Derece Arkeolojik Sit Alanı
K.V.M.G.M.
3
Bitlis
Ahlat
Alimoğlu Kümbeti
Kısmi Çevre Düz. Projesi
K48C04B2B
337
12
Vakıflar Genel Müd.
III. Derece Arkeolojik Sit Alanı
K.V.M.G.M.
4
Bitlis
Ahlat
Hasan Padişah Kümbeti
Kısmi Çevre Düz. Projesi
K48C05A1A
336
9
Vakıflar Genel Müd.
1. Derece Arkeolojik Sit Alanı
K.V.M.G.M.
5
Bitlis
Ahlat
Mirza Muhammet Kümbeti
Kısmi Çevre Düz. Projesi
K48B05A2A
449
1
Vakıflar Genel Müd.
III. Derece Arkeolojik Sit Alanı
K.V.M.G.M.
6
Bitlis
Ahlat
Hüseyin Timur Kümbeti Kısmi Çevre
Düz. Projesi
K48B25D3C
171
8
Vakıflar Genel Müd.
III. Derece Arkeolojik Sit Alanı
K.V.M.G.M.
7
Bitlis
Ahlat
Emir Bayındır Kümbeti
Kısmi Çevre Düz. Projesi
K48C05A1B
444
4
Vakıflar Genel Müd.
1. Derece Arkeolojik Sit Alanı
K.V.M.G.M.
8
Bitlis
Ahlat
Şirin Hatun Kümbeti
Kısmi Çevre Düz. Projesi
K48B25D3C
171
8
Vakıflar Genel Müd.
III. Derece Arkeolojik Sit Alanı
K.V.M.G.M.
9
Bitlis
Ahlat
Dede Maksut Kümbeti Kısmi Çevre
Düz. Projesi
K48C05A2A
450
38
Vakıflar Genel Müd.
III. Derece Arkeolojik Sit Alanı
K.V.M.G.M.
10
Bitlis
Ahlat
Emir Ali Kümbeti
Kısmı Çevre Düzenleme Projesi
K48B25D3D
501
14
Vakıflar Genel Müd.
III. Derece Arkeolojik Sit Alanı
K.V.M.G.M.
11
Bitlis
Ahlat
Anonim Kümbeti
Kısmi Çevre Düz. Projesi
K48B25D3D
501
26
Vakıflar Genel Müd.
III. Derece Arkeolojik Sit Alanı
K.V.M.G.M.
12
Bitlis
Ahlat
Erzen Hatun Kümbeti
Kısmi Çevre Düz. Projesi
K48B25C3B
213
41
Vakıflar Genel Müd.
I. Derece Arkeolojik Sit Alanı
K.V.M.G.M.
13
Bitlis
Ahlat
Kitabesiz Kümbeti
Kısmi Çevre Düz. Projesi
K48B25D3D
161
14
Vakıflar Genel Müd.
III. Derece Arkeolojik Sit Alanı
K.V.M.G.M.
14
Bitlis
Ahlat
Yarım Kümbet
Kısmi Çevre Düz. Projesi
K48C05A1A
336
8
Vakıflar Genel Müd.
1. Derece Arkeolojik Sit Alanı
K.V.M.G.M.
15
Bitlis
Merkez
Ulu Cami Revize Restorasyon
Projesi
30
99
13
Vakıflar Genel
Müd.
-
Bitlis Vakıflar Böl. Müd.
16
Bitlis
Tatvan
Baz İstasyonu Hk.
2
-
15
Hüsrevpaşa Vakfı
-
Bitlis Vakıflar Bölge Müd.
Bitlis Eren Üniversitesi
3
Şerefiye ve Meydan
Vakfı
-
Bitlis Vakıflar Bölge Müd.
- Bitlis Vakıflar Böl.Müd.
-Ahlat Belediye Bşk.
- Ahlat Müze Müd.
- Bitlis Vakıflar Böl.Müd.
-Ahlat Belediye Bşk.
- Ahlat Müze Müd.
- Bitlis Vakıflar Böl.Müd.
-Ahlat Belediye Bşk.
- Ahlat Müze Müd.
- Bitlis Vakıflar Böl.Müd.
-Ahlat Belediye Bşk.
- Ahlat Müze Müd..
- Bitlis Vakıflar Böl.Müd.
-Ahlat Belediye Bşk.
- Ahlat Müze Müd.
- Bitlis Vakıflar Böl.Müd.
-Ahlat Belediye Başk.
- Ahlat Müze Müd.
- Bitlis Vakıflar Böl.Müd.
-Ahlat Belediye Başk.
- Ahlat Müze Müd.
- Bitlis Vakıflar Böl.Müd.
-Ahlat Belediye Başk.
- Ahlat Müze Müd.
- Bitlis Vakıflar Böl.Müd.
-Ahlat Belediye Başk.
- Ahlat Müze Müd.
- Bitlis Vakıflar Böl.Müd.
-Ahlat Belediye Başk.
- Ahlat Müze Müd.
- Bitlis Vakıflar Böl.Müd.
-Ahlat Belediye Başk.
- Ahlat Müze Müd.
- Bitlis Vakıflar Böl.Müd.
-Ahlat Belediye Başk.
- Ahlat Müze Müd.
- Bitlis Vakıflar Böl.Müd.
-Ahlat Belediye Başk.
- Ahlat Müze Müd.
- Bitlis Vakıflar Böl.Müd.
-Ahlat Belediye Başk.
- Ahlat Müze Müd.
-Bitlis Vakıflar Böl. Müd.
-Bitlis Belediye Bşk.
- Ahlat Müze Müdürlüğü
-Bitlis Vakıflar Bölge Müd.
-Bitlis Valiliği
-Bitlis Vakıflar Bölge Müd.
-Bitlis Belediye Başk.
-Ahlat Belediye Başk.
- Ahlat Müze Müd.
-Bitlis Vakıflar Bölge Müd.
-Bitlis Valiliği
13.02/14
694
13.02/155
695
13.02/157
696
13.02/158
697
13.02/159
698
13.02/239
699
13.02/11
700
13.02/56
701
13.02/28
702
13.02/121
703
13.02/120
704
13.02/156
705
13.02/122
706
13.02/160
707
13.00/17
708
13.05/25
709
13.00/344
710
13.02/174
711
13.05/02
712
Şemsiye Mescidi Tesisat Projeleri
4
10
Ahlat
Tescilli Yapıda İzinsiz Uygulama
K48b25c3b
108
57
Özel Mülkiyet
-
Ahlat Belediye Başkanlığı
Tatvan
Ayasofya Camii Tescil Güncelleme
ve Revize Restorasyon Projeleri
4
-
475
Vakıflar Genel Müd.
-
Bitlis Vakıflar Bölge Müd.
-
-
Maliye Hazinesi
1. Derece Arkeolojik Sit Alanı
K.V.M.G.M.
Bitlis İl Kültür Turizm Müd.
- Ahlat Müze Müd.
- Adilcevaz Belediye Bşk.
13.01/06
713
-Bitlis Valiliği
- Ahlat Müze Müd.
13.05/04
714
17
Bitlis
Merkez
18
Bitlis
19
Bitlis
20
Bitlis
Adilcevaz
Adilcevaz Kalesi Kaçak Kazı
K49a20c
K49a20d
K49a25a
21
Bitlis
Tatvan
Kıyıdüzü Arkeolojik Sit Alanı
İrdelemesi
-
-
678
Maliye Hazinesi
-
Bitlis İl Kültür Turizm Müd.
22
Bitlis
Ahlat
İfraz
K48c04626
1178
1
Özel Mülkiyet
III.Derece Arkeolojik Sit
Alanı
Ahlat Belediyesi
İmar ve Şehircilik Müd.
-Ahlat Belediye Başk.
- Ahlat Müze Müd.
13.02/280
715
23
Bitlis
Ahlat
Mağara Tescili
K48B25D4D
469
13
Özel Mülkiyet
III.Derece Arkeolojik Sit Alanı
K.V.M.G.M.
-Ahlat Belediye Başk.
-Ahlat Müze Müd.
13.02/67
716
24
Bitlis
Merkez
İnşaat İzni için Korunma Alanı
Belirlenmesi
47
261
2-3-4
Özel Mülkiyet
-
Muzaffer ZENDERLİOĞLU
13.00/457
717
-Bitlis Belediye Bşk.
Necmeddin BAYHAN
Bölge Kurulu Müdür V.
VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU’NUN 53. TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Yeri: VAN
Toplantı Tarihi : 05/12/2014
Sıra
No
İli
1
Bitlis
2
İlçesi
Dosya No
Karar
Sayısı
-Bitlis Valiliği
13.03/22
718
-Bitlis Valiliği
13.03/29
719
Bitlis İl Kültür Turizm Müd.
-Bitlis Belediye Bşk.
13.00/193
720
-
Bitlis İl Kültür Turizm Müd.
-Bitlis Belediye Bşk.
13.00/88
721
-
-
Müdürlük Tespiti
-Van Büyükşehir Beld.Bşk.
-Van Müze Müd.
-İpekyolu Belediye Bşk.
65.00/132
722
92
Maliye Hazinesi
-
Van Rölöve ve Anıtlar Müd.
-İpekyolu Belediye Başk.
-Van Büyükşehir Beld. Başk.
65.00/23
723
-
-
-
I.ve II.Derece Arkeolojik
Sit Alanı
Van Büyükşehir Bld. Bşk.
-Van Büyükşehir Beld.Bşk.
-İpekyolu Belediye Bşk.
- Van Müze Müd.
65.00/126
724
L50B06D2A
192
TH1
Maliye Hazinesi
Edremit Kaymakamlığı
Malmüdürlüğü
-Van Büyükşehir Beld. Başk.
-Edremit Belediye Başk.
65.09/03
725
Hasbey Şapeli Tescil
L49B13C
101
1
Maliye Hazinesi
-Van Büyükşehir Beld.Bşk.
-Gevaş Belediye Bşk.
65.04/17
726
Çatak Merkez Köprüsü
Rölöve Resti. Resto. Projeleri
51L-4a
-
-
-
-Çatak Belediye Başk.
-Van Büyükşehir Beld. Başk.
65.02/05
727
65.00/86
728
65.00/76
729
04.02/17
730
Konusu
Pafta
Ada
Parsel
Mülkiyeti
Sit Alanı ve Derecesi
Nereden Geldiği
Hizan
Kuşlu Köprüsü Tescil ve Röl.
Rest. ve Restorasyon Prj.
-
-
-
-
-
Karayolları 11.Bölge Müd.
Bitlis
Hizan
Kolludere Köyü Kaymaklı
Kilisesi Tescil
L49a24d1a
161
1
Maliye Hazinesi
-
K.V.M.G.M.
3
Bitlis
Merkez
Rölöve Projesi
31
81
7
Özel Mülkiyet
-
4
Bitlis
Merkez
Rölöve Projesi
63
463
2
Özel Mülkiyet
5
Van
İpekyolu
Baklatepe Kalesi Tescil
K51d17a
102
40-44-45
49-376
6
Van
İpekyolu
Endüstri Meslek Lisesi Resti.
ve Resto.Projeleri
15
541
7
Van
İpekyolu
Sit Alanında Asfalt Yapılması
Talebi
-
8
Van
Edremit
Edremit Kilisesi Kiralama
Talebi
9
Van
Gevaş
10
Van
Çatak
-
-
Kilazzi Mad. San.Tic. Şti
Karayolları 11.Bölge Müd.
11
Van
İpekyolu
Van Kalesi Kuzey Çevre
Düzenleme Projesi
-
-
-
-
I.Derece Arkeolojik Sit
Alanı
Van Rölöve ve Anıtlar Müd.
12
Van
İpekyolu
Urartu Müzesi Çevre Duvarı
-
-
-
Maliye Hazinesi
III.Derece Arkeolojik Sit
Alanı
Van Rölöve ve Anıtlar Müd.
13
Ağrı
Doğubayazıt
İshak Paşa sarayı Revize
Çevre Düzenleme Projesi
-
-
-
-
I.Derece Arkeolojik Sit
Alanı
Van Rölöve ve Anıtlar Müd.
Temsilci
-Van Büyükşehir Beld.Bşk.
-İpekyolu Belediye Bşk.
- Van Müze Müd.
-Van Büyükşehir Beld.Bşk.
-İpekyolu Belediye Bşk.
- Van Müze Müd.
- Ağrı Valiliği
- Kars Müze Müd.
Necmeddin BAYHAN
Bölge Kurulu Müdür V.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
264 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content