close

Enter

Log in using OpenID

Ayrıntılı Özgeçmiş

embedDownload
ÖZGEÇMİŞ-CV
Veysel SÜZERER
Öğretim Görevlisi
Bingöl Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü,
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı,
Merkez/Bingöl
Gsm: +90 (532) 413 18 87
Tel:+90 (426) 216 00 12-2331
Fax: +90 (426) 215 10 16
E-mail: [email protected]
[email protected]
EĞİTİM
Lisans
Dicle Üniversitesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
2005-2010
Not ortalaması: 88.13
Fen Fakültesi ve Biyoloji Bölüm Birinciliği
Dicle Üniversitesi, Fen Fakültesi Kimya Bölümü (Çiftanadal-Devam)
Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi Biyokimya (Yandal-Devam)
Yüksek Lisans
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve
Genetik Anabilim Dalı
2010-2013
Not Ortalaması: 4.00
Tez Başlığı: Mikroaşılanan ve mikroçoğaltılan ticari öneme sahip badem [Prunus dulcis
(Mill) D.A. Webb] çeşitlerine ait klonların genetik kararlılıklarının moleküler belirteçler ile
incelenmesi.
Doktora
İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı-Botanik Bilim Dalı
2013-Devam (Yeterlilik Aşaması)
Not Ortalaması: 3.88
Cihaz Bilgisi: Dizi Analiz, HeadSpace Gaz Kromatografisi (GC), Kütle Spektroskopisi (MS),
ICP-MS, HPLC, Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC), Yatay-Dikay Elekrtoforezler, Jel
Dökümantasyon Sistemleri, PCR Sistemleri, 2-D Elektorforez, Nanodrop, Dizi Analiz
Sistemi.
Yayınlar
SCI (Science Citation Index), SCI Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanan
makaleler
1. Onay A., Tilkat E., Yıldırım, H. and Süzerer V. 2007. Indirect Somatic
Embryogenesis From Mature Embryo Cultures of Pistachio, Pistacia vera L.
Propagation of Ornamental Plants, 7(2):68-74.
2. Yıldırım H., Onay A., Süzerer V., Tilkat E., Ozden-Tokatlı Y., Akdemir H. 2010.
Micrografting of Almond (Prunus dulcis Mill.) Cultivars "Ferragnes" and "Ferraduel".
Scientia Horticulturae, 125:361-367.
3. Hülya Akdemir, Veysel Süzerer, Engin Tilkat, Hakan Yildirim, Ahmet Onay, Yelda
Özden-Çiftçi, 2013. In-Vitro Conservation and Cryopreservation of Mature Pistachio
(Pistacia vera L.) Germplasm. Journal of Plant Biochemistry and Biotechnology,
22:43-51.
4. Hakan Yıldırım, Hülya Akdemir, Veysel Süzerer, Yelda Özden, Ahmet Onay, 2013.
In-Vitro Micrografting of The Almond Cultivars “Texas”, “Ferrastar” and
“Nonpareil”. Biotechnology and Biotechnological Equipment, 27(1):3493-3501.
5.
Hülya Akdemir, Veysel Süzerer, Ahmet Onay, Engin Tilkat, Yusuf Ersalı, Yelda
Özden-Çiftçi, 2014. Micropropagation of The Pistachio and Its Rootstock by
Temporary Immersion System. Plant Cell Tissue and Organ Culture, 117:65–76.
6. Fatih Mehmet Kılınç, Veysel Süzerer, Yelda Özden Çiftçi, Ahmet Onay, Hakan
Yıldırım, Ahu Altınkut Uncuoğlu, Engin Tilkat, İbrahim Koç, Ömer Faruk Akdemir
and Özge Karakaş Metin, 2014. Clonal Micropropagation of Pistacia lentiscus L. and
Assessment of Genetic Stability Using IRAP Markers. Plant Growth Regulation, DOI:
10.1007/s10725-014-9933-9 (baskıda).
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan / Kabul Edilen Makaleler
1. Onay A., Suzerer V., Akdemir H., Yildirim H., Ozden Tokatlı Y, Tilkat E. 2011.
Somatic Embryogenesis in Pistachios. (Acta Horticulturea V. ISHS International
Symposium on Pistachios and Almonds. September, 2009, Şanlıurfa, Turkey). Acta
Hortic. 912:587-592.
2. Onay A., Suzerer V., Akdemir H., Yildirim H., Ozden Tokatlı Y, Tilkat E. 2011.
Micropropagation of Pistachio: "The Wave of the Future. Acta Horticulturea (Acta
Horticulturea V. ISHS International Symposium on Pistachios and Almonds.
September, 2009, Şanlıurfa, Turkey). Acta Hortic. 912:553-559.
3. Tilkat E., Akdemir H., Yildirim H., Ozden Tokatlı Y., Suzerer V., Onay A. 2011.
Plant Production Through Adventive Organogenesis of Mature Pistachio, “Pistacia
vera L. Cultivars Atlı and Siirt". (Acta Horticulturea V. ISHS International
Symposium on Pistachios and Almonds. September, 2009, Şanlıurfa, Turkey). Acta
Hortic. 912:567-574.
4. Yelda Özden Çiftçi, Hülya Akdemir, Veysel Süzerer, Engin Tilkat, Ahmet Onay
Medium-Term In-Vitro Storage of Mature Pistachio Microshoots, Batman Yaşam
Bilimleri Dergisi, Uluslararası katılımlı Bilim ve Kültür Sempozyumu, ss 395-402,
Batman Üniversitesi-Batman, Nisan 2012.
5. Ahmet Onay, Hakan Yıldırım, Vedat Pirinç, Engin Tilkat, Yelda Özden Çiftçi, Hülya
Akdemir, Veysel Süzerer, Nazan Çalar, Mahir Binici, Ömer Faruk Akdemir, Fatih
Mehmet Kılınç. Bitkilerin Biyoteknolojik Yöntemlerle Ticari Çoğaltımı, Mevcut ve
Gelecekteki Durum. Batman Yaşam Bilimleri Dergisi, Uluslararası katılımlı Bilim ve
Kültür Sempozyumu, ss 11-28, Batman Üniversitesi-Batman, Nisan 2012.
6. Ahmet Onay, Engin Tilkat, Yusuf Ersalı, Emine Ayaz Tilkat and Veysel Süzerer,
2013. Antepfıstığının (Pistacia vera L.) Morfolojik ve Biyolojik Özellikleri İle
Verimin Etkileyen Faktörler. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 2(1):116131.
7. Engin Tilkat, Veysel Süzerer, Hülya Akdemir, Emine Ayaz Tilkat, Yelda Özden Çiftçi
and Ahmet Onay, 2013. A Rapid and Effective Protocol for Surface Sterilization and
In-Vitro Culture Initiation of Adult Male Pistachio (Pistacia vera L. cv. “Atlı”).
Academia Journal of Scientific Research, 1(8):134-141.
8. Tilkat E., Ersali Y., Suzerer V., Hoşer A., Gül C., Kilinç F.M., Ayaz Tilkat E.,
Akdemir H., Ozden Çiftçi Y., Onay A. 2014. Micropropagation of Pistacia khinjuk
Juvenile Shoots Using Temporary Immersion Bioreactor Systems (TIS). (Acta
Horticulturea VI. ISHS International Symposium on Pistachios and Almonds.
May,2013, Murcia, Spain). Acta Hortic. 1028:145-151.
9. Kilinç F.M., Suzerer V., Ozden Çiftçi Y., Koc I., Akdemir H., Yildirim H., Tilkat E.,
Onay A. 2014. Improved Shoot Multiplication of Lentisk (Pistacia lentiscus L.) InVitro Using Different Carbohydrates and Medium Strengths. (Acta Horticulturea VI.
ISHS International Symposium on Pistachios and Almonds. May, 2013, Murcia,
Spain). Acta Hortic. 1028:153-160.
Uluslararası kongrelerde sunulan, SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki
dergi özel sayılarında veya aynı kapsamlardaki kongre kitabında özeti yayınlanmış
bildiriler
1. Ahmet Onay, Hakan Yildirim, Yelda Ozden Tokatli, Hulya Akdemir and Veysel
Suzerer, 2011. Plant Tissue Culture Techniques — Tools In Plant Micropropagation.
Current Opinion in Biotechnology Volume 22, Supplement 1, September 2011, p 130
European Biotechnology Congress, İstanbul, Turkey.
2. Veysel Süzerer, Hülya Akdemir, Hakan Yıldırım, Ahmet Onay and Yelda Özden
Çiftçi, 2012. Assesment of Genetic stability of In-Vitro Micrografted and
Micropropagated Almond cv. Texas. June 2012, In vitro Biology Meeting of the
SIVB, pp 77-78, Seattle, Washington, USA.
3. Doğa Gümüşel, Hülya Akdemir, Veysel Süzerer and Yelda Özden Çiftçi, 2012.
Influences of Different Medium Compositions and Cytokinins on Micropropagation of
Fraser Photinia. June 2012, In vitro Biology Meeting of the SIVB, pp 76-77, Seattle,
Washington, USA.
4. Hakan Yıldırım, Veysel Süzerer, Ahmet Onay, Yelda Özden Çiftçi, Engin Tilkat,
İbrahim Koç, Ömer Faruk Akdemir, Fatih Mehmet Kılınç, Nazan Çalar ve Ahu
Altınkut Uncuoğlu, 2013. An Improved Micropropagation Protocol for Pistacia
lentiscus. June 2013, In vitro Biology Meeting of the SIVB, pp (Ad. Is.) 17-18,
Providence, Rhode Island, USA.
Uluslararası konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında özetleri yer alan bildiriler
1. Hülya Akdemir, Yelda Özden Çiftçi and Veysel Süzerer, 2013. Assessment of
Different Immersion Frequency and Period on Pistachio Micropropagation in
Temporary Immersion System. February 2013, 2nd World Biotechnology Congress,
Dubai UAE, pp 103-104.
2. Veysel Süzerer, Hülya Akdemir and Yelda Özden Çiftçi, 2013. Usage of Synseed
Technology for The Medium‐Term Conservation of Female Pistachio Cultivar.
February 2013, 2nd World Biotechnology Congress, Dubai, UAE, pp 110-111.
3. Veysel Süzerer, Ahmet Onay, Özge Karakaş Metin, Hakan Yıldırım, Yelda Özden
Çiftçi, Engin Tilkat, Fatih Mehmet Kılınç, Ahu Altınkut Uncuoğlu, Nazan Çalar
İbrahim Koç, 2013. Micropropagation of Mature Male and Female Lentisk (Pistacia
lentiscus) and Evaluation of Their Genetic Stability Using Fluorescent Based AFLP
markers. September 2013, Acta Horticulture, ISHS 3. International Symposium on
Molecular Markers in Horticulture, p 47, Riva del Garda, Trento, Italy.
4. Veysel Süzerer, Fatih Mehmet Kılınç, Ahmet Onay, Ahu Altınkut Uncuoğlu, Hakan
Yıldırım, Yelda Özden Çiftçi, Engin Tilkat, Özge Karakaş Metin, İbrahim Koç, Nazan
Çalar 2013. In-Vitro Clonal Micropropagation of Lentisk (Pistacia lentiscus) and
Evaluation of Genetic Stability Via Inter Retrotransposon Amplified Polymorphism
(IRAP). September 2013, Acta Horticulture, ISHS 3. International Symposium on
Molecular Markers in Horticulture, pp 96-97, Riva del Garda, Trento, Italy.
Ulusal konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında özetleri yer alan bildiriler
1. Tilkat E., Okumuş V., Süzerer V. ve Onay A. Olgun Antepfıstığı Rejenerantlarının
In-Vitro Köklenmesinin İyileştirilmesi. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, s 435. Haziran
2008, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
2. Onay A., Tilkat E., Okumuş V. ve Süzerer V. Antepfıstığının Mikroçoğaltılmasındaki
Yeni Metodlar. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, s 141, Haziran 2008, Karadeniz Teknik
Üniversitesi, Trabzon.
3. Ahmet Onay, Hakan Yıldırım, Barış Eren, Veysel Süzerer, Doğa Gümüşel, İbrahim
Koç, Veysi Okumuş, Zafer Aktürk, Engin Tilkat, Yelda Özden. Sakız Ağacının
(Pistacia Lentiscus L.) In-Vitro Mikroçoğaltımı. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, ss 158159, Haziran 2010, Denizli, Türkiye.
4. Engin Tilkat, Yusuf Ersalı, Ayşe Hoşer, Veysel Süzerer, Emine Ayaz Tilkat, Hülya
Akdemir, Yelda Özden Çiftçi, Hakan Yıldırım, Ahmet Onay. Antepfıstığı Anaçlarının
(Pistacia terebinthus, Pistacia vera, Pistacia khinjuk ve Pistacia paleastina) In-Vitro
Mikroçoğaltılması. 21.Ulusal Biyoloji Kongresi, ss 714-715, İzmir, Eylül 2012.
5. Ahmet Onay, Hakan Yıldırım, Yelda Özden Çiftçi, Engin Tilkat, Mahir Binici, Nazan
Çalar, Fatih Mehmet Kılınç, Hülya Akdemir, Ömer Faruk Akdemir, Veysel Süzerer,
İbrahim Koç. Bitkilerin In-Vitro Mikroçoğaltım Teknikleri. 21.Ulusal Biyoloji
Kongresi, ss 152-153, İzmir, Eylül 2012.
6. Hakan Yıldırım, Nazan Çalar, Mahir Binici, Fatih Mehmet Kılınç, Engin Tilkat,
Veysel Süzerer, Yelda Özden Çiftçi, Ahmet Onay. Sakız Ağacının (Pistacia lentiscus
L.) Organogesisle Çoğaltımı. 21.Ulusal Biyoloji Kongresi, s 153, İzmir, 3-7 Eylül
2012.
Projeler
1. Tübitak TBAG 209T030 2010 (Mayıs)-2013 (Mart). Proje Asistanı. “Antepfıstığının
(Pistacia vera L.) Juvenil ve Olgun 'Siirt' ve Olgun 'Atlı' Çeşitlerinin TİS Biyoreaktör
Sistemleri
Kullanılarak
Mikroçoğaltımı,
Kriyoprezervasyonu
ve
Çoğaltılan/Kriyoprezerve Edilen Bitkilerin Genetik Kararlılıklarının Belirlenmesi İçin
Biyoteknolojik Yöntemlerin Geliştirilmesi” .
2. Tübitak TBAG 110T941 2013 (Mart)-2014 (Mayıs). Proje Asistanı. “Sakız Ağacının
(Pistacia lentiscus L.) Juvenil ve Olgun Eksplantlarının Mikroçoğaltımı,
Kriyoprezervasyonu ve Genetik Kararlılığının Belirlenmesi”.
3. Kalkınma Bakanlığı Karacadağ Kalkınma Ajansı TRC2-14-SANAYİ-0019, 2014Devam Ediyor. Merkez Görevlisi. “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Arastırma, Uygulama
ve Eğitim Merkezi”.
Uluslararası Kitaplarda Yayımlanan Kitap Bölümleri
1.
Kırdök E., Koç İ., Süzerer V., Özden Çiftçi Y. In-Vitro Propagation and Conservation
of Vegetables. In: Identification and Therapy of Virus Disease In Vegetables, (Ed:
Pranab Hazra), (basımda).
Yurtdışında Yayımlanmış Kitaplarda Çevrilen Kitap Bölümleri
1.
Veysel Süzerer, Yelda Özden Çiftçi, İbrahim Koç (2012). Botany: An Introduction to
Plant Biology; Editor; James D. Mauseth Part 3. Genetic and Evolution Section 16.
Genetic (Botanik: Bitki Biyolojisine Giriş; Kısım 3: Genetik ve Evrim Bölüm 16:
Genetik), Palme Yayıncılık, 978-605-133-302-1.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
325 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content