close

Enter

Log in using OpenID

Bölgesel gelir dağılımında iyileşme gözlendi Ortalama gelir artışında

embedDownload
Sayı:2014 / 70
Bölgesel gelir dağılımında iyileşme gözlendi
23 Aralık 2014
Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2013 yılı sonuçlarına göre, bölgelerin önemli bir bölümünde gelir
dağılımı eşitsizlik göstergesi Gini katsayısında 2012 yılı sonuçlarına göre düşüş gözlendi.
Bölgeler
Türkiye
TR1 İstanbul
TR2 Batı Marmara
TR3 Ege
TR4 Doğu Marmara
TR5 Batı Anadolu
TR6 Akdeniz
TR7 Orta Anadolu
TR8 Batı Karadeniz
TR9 Doğu Karadeniz
TRA Kuzeydoğu Anadolu
TRB Ortadoğu Anadolu
TRC Güneydoğu Anadolu
Gini Katsayısı
2012
2013
0,402
0,384
0,356
0,382
0,344
0,369
0,407
0,360
0,338
0,309
0,393
0,386
0,375
0,400
0,392
0,337
0,370
0,322
0,396
0,399
0,342
0,331
0,315
0,398
0,373
0,380
2012
2013
Araştırma sonuçlarına göre, İstatistiki
Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey 1’e
göre, on iki bölgenin yedisinde Gini
katsayısında azalma görülürken, beş
bölgede bir önceki yıla göre artış
gözlendi.
Bölgeler itibariyle en önemli düşüş,
Doğu Marmara Bölgesinde, en önemli
artış ise Batı Anadolu Bölgesinde
gerçekleşti.
Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir gelire göre
Düşük gelirli ile yüksek gelirli arasındaki uçurum kapanıyor
Bölgeler
Türkiye
TR1 İstanbul
TR2 Batı Marmara
TR3 Ege
TR4 Doğu Marmara
TR5 Batı Anadolu
TR6 Akdeniz
TR7 Orta Anadolu
TR8 Batı Karadeniz
TR9 Doğu Karadeniz
TRA Kuzeydoğu Anadolu
TRB Ortadoğu Anadolu
TRC Güneydoğu Anadolu
P80/P20
2012
2013
8,0
6,4
6,2
6,7
5,6
6,5
7,5
6,2
5,7
4,8
7,2
7,0
6,7
7,7
6,6
5,4
6,3
5,0
7,1
7,1
5,6
5,4
4,7
7,3
6,4
6,7
2012
2013
Bölgesel gelir dağılımında gözlenen
iyileşme, aynı zamanda en yüksek gelir
ile en düşük gelirliler arasındaki farkın
azalması ile de kendini gösterdi.
En zengin kesimin gelirinin en yoksul
kesimin gelirine oranı olarak hesaplanan
P80/P20 katsayısı bölgelerin önemli bir
bölümünde düşerken, İstanbul, Batı
Anadolu ve Kuzeydoğu Anadolu
Bölgesinde ise bir önceki yıla göre arttı.
Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir gelire göre
Ortalama gelir artışında Doğu Karadeniz Bölgesi zirvede yer aldı
Araştırmanın sonuçlarına göre; bir önceki yıla göre eşdeğer ortalama hanehalkı gelirindeki en yüksek
artış %18,9 ile Doğu Karadeniz Bölgesinde gerçekleşirken, bunu %17,9 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi
izledi.
Bir önceki yıla göre gelir artışının en düşük olduğu bölge %3,6 ile Orta Anadolu Bölgesi iken, gelir
artışının en düşük olduğu ikinci bölge %9,3 ile Ege Bölgesi oldu.
Kaynak: TÜİK, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, 2013
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16083
Bilgi için: Levent Ahi
Bilgi için: Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Telefon: +90 312 410 06 05
Telefon: +90 312 410 01 10
e-posta: [email protected]
e-posta: [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
327 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content