close

Вход

Log in using OpenID

30 ağustos 2014 cumartesi

embedDownload
5
EĞİTİM
Sektöreel
AĞUSTOS 2014
Gonca Okul Öncesi Eğitim Kurumları
“Gülümseten bir gelecek için”
yıldır eğitim vermekte olan Gonca
a;
d
ız
m
Okul Öncesi Eğitim
rı
la
m
ru
u
K
yan
sa
p
ka
i
Kurumları
“Gülümseten bir
in
em
24-72 ay dön
gelecek
için”
sloganı ile çıka
ar
kl
çocu
tığı yolda okul öncesi eğitime yeni bir bakış açısı ka.
ir
d
te
ek
zandırarak devam ediyor.
lm
veri
cuklar,
ço
lık
ay
6
-3
24
;
Türkiye’de ilk defa yerel bir
3 yaş gurubunu
klar,
cu
ço
lık
ay
8
-4
36
;
eğitim metodu ile Kişilik
,
4 yaş gurubunu
0 aylık çocuklar
-6
48
Yapılandırmasını
hedefleyen
;
nu
bu
ru
5 yaş gu
-72 aylık
60
e
is
okullarda
erken
çocukluk
dönu
ru
gu
ş
6 Ya
neminde kişiliğin sistematik bir
n
çocuklar.dır.
şek
kilde oluşumu destekleniyor.
Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Ku
Kurulu onaylı eğitim yöntemimiz
Türkiyee’de ve dünyada okulöncesi eğitimde Yenilikçi Bir
Yaaklaşım Olarak büyük ilgi
görmektedir. Öğrencileg
rimiz Davranış Geliştirme Merkezli Öğrenme
modeline göre Kişilik
Eğitiminin yanı sıra
her yaş grubuna uygun
eğitim setleri ile akademik becerilerini geliştirmekte ayrıca çeşitli
branş dersleri ile bilim,
saanat ve sporda yeteneklerinii keşfetmeye yardımcı etkinlikllerle de farklı ilgi alanları
oluşturmaktalar. Teknolojinin tüm
oluşturm
11
Tam Gün Eğitim
imkânlarının kullanıldığı donanımlı sınıflarda çocuklara doğal bir eğitim
ortamı ile oyun merkezli öğrenme yaşantıları sunulmaktadır. Eğlenirken öğrenmenin, öğrenirken büyümenin keyfini süren mutlu çocukların tebessümleri
ile dolu Gonca Okul Öncesi Eğitim Kurumları geleceğin mimarı olan altın bir
nesli yetiştirmeyi hedefliyor.
FİZİKSEL YAPI STANDARDI
Kurumlarımız müstakil binalardan
oluşmaktadır. Bina bahçelerimizin bir
bölümü yumuşak zemin kaplı, bir bölümü çimlendirilmiş alan ve kum havuzu, dinlenme alanları, oyun parkı,
koordinasyon ve bahçe oyunları alanı
olarak dizayn edilmiştir. Sınıflarımızda
3 yaş, 4 yaş, 5 yaş, 6 yaş grupları olarak aylara göre yerleşim yapılmaktadır.
Sınıf sayıları da yaş, mekân uygunluğu
düşünülerek belirlenmiş olup, sınıf içi
mobilya ve materyaller yaş gruplarına
uygun olarak dizayn edilmiştir. Sınıflarımızın haricinde okulumuzda mini
sahneli spor salonu, okul içi oyun parkı, top havuzu, ayrıca kulüp ve bireysel
etkinlikler için sınıflar yer almaktadır.
Okulumuzda zekâ geliştirici oyuncak
ve materyallerin yer aldığı zekâ oyunları
sınıfı yer almakta ve her yaş grubu bu
materyallerden istifade edebilmektedir.
Uyku Odası, 3 ve 4 yaşlar için özel ha-
zırlanmış olup yataklar mobilya yatak şeklinde oluşturulmuştur. Okulumuzun tuvaletleri
3 – 6 yaş gurubu çocuklarımıza yönelik özel
dizayn edilmiştir.
GONCA KREŞ VE ANAOKULLARINDA HANGİ YAŞ GURUPLARININ EĞİTİMİNİ VERİYOR?
Yaşamın ilk altı yılı yaşam boyu edindiğimiz
alışkanlıkların, becerilerin %70’inin temellerinin atıldığı referans yıllardır. Bu yıllardaki
nitelikli eğitim hizmetlerinin ve deneyimlerin
kısa ve uzun vadedeki sonuçlarını bilmek, bu
dönemin anlamını ve önemini kavramak açısından önemlidir. Kurumlarımızda; 24-72 ay
dönemini kapsayan çocuklara tam gün eğitim
verilmektedir. 3 yaş gurubunu; 24-36 aylık çocuklar, 4 yaş gurubunu; 36-48 aylık çocuklar, 5
yaş gurubunu; 48-60 aylık çocuklar, 6 Yaş gurunu ise 60-72 aylık çocuklar oluşturmaktadır.
BRANŞ DERSLERİ
Çocukların fiziksel ve dil etkinliklerini destekleyici branş dersleriyle eğitim etkinlikleri
zenginleştirilmektedir. Alanında uzman öğretmenleri ile yaş guruplarına uygun ders saatleriyle İngilizce eğitimi verilmektedir.
KULÜP ETKİNLİKLERİ
Bireysel farklılıklar gözetilerek eğitim planına
uygun olarak hazırlanan kulüp çalışmaları ile
çocuklar sevdikleri alana yönlendirilerek ve
eğlenceli bir şekilde öğrenmeleri sağlanıyor.
Kurumlarımızda yürütülen kulüp çalışmaları;
* Zeka Oyunları Kulübü
* Geleneksel Oyunlar Kulübü
* Görsel Sanatlar Kulübü
* Bilim Teknik Kulübü
* Ritim Kulübü * Maket Kulübü
* Drama Kulübü
* İngilizce Drama (Acthing)
* Origami
DEĞERLER EĞİTİMİ...
!
#
&##%
#
#$ #!##
' #
( )#
!
!
"#
%
#
$
!"""#
Erken çocukluk döneminde kültürel, manevi,
evrensel ve insani değerlerin çocuklara yerleştirilmesi ve bu sayede yaşadığı dünyaya değer
katan bireyler yetiştirilmesi için 5 ve 6 yaş çocuklarına “Değerler Eğitimi” verilmektedir.
Bunlar; *Okula alışma ve uyum *Sevgi *Dostluk *Saygı *Empati *Sorumluluk *Doğruluk
*Nezaket *Emanet.
HAYATA HAZIRLIK...
Yaşamın bir provasını oluşturan Okul öncesi
dönem, hayata hazırlığın da ilk deneyimlerini oluşturur. Bu dönemde çocuklara sunulan
“Hayata Hazırlık” çalışmaları ile ayakları yere
basan, başarabilen ve özdeğer bilinci yüksek
çocuklar yetiştiren çalışmalar yapılmaktadır.
İLKÖĞRETİME HAZIRLIK…
Erken çocukluk eğitiminin, çocukları ilköğretimin gerektirdiği okul olgunluğu seviyesine
getirerek okula hazırladığı ve gelişim sağladığı bilinmektedir. Aşamalı dikkat etkinliklerine yönelik eğitim setleri, hücreleme yöntemine göre hazırlanmış dergi çalışmaları ve
zeka geliştirici oyuncaklar ile ilkokula hazırlık çalışmaları yürütülmektedir. Kalem tutma
alıştırmaları, kantin ve teneffüs projeleri ile
öğrencilerimiz okul olgunluğu kazandıran etkinlikler yapılmaktadır.
SOSYAL YETERLİLİK VE ALIŞKANLIK EĞİTİMİ...
24-36 ay çocuklarının kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gereken davranış kalıplarını
öğreterek, uygulanan projelerle doğru alışkanlıklar kazandırmayı amaçlayan ve “Özdeğer” bilincinin oluşturulması için “Sevimli
Alışkanlıklarım” konulu eğitim verilir.
Bunlar;
*Yemek Yeme Alışkanlığı
*Uyku Alışkanlığı
*Düzen Alışkanlığı
*Tuvalet Alışkanlığı
*Banyo Alışkanlığı
*Temizlik Alışkanlığı
*Paylaşma Alışkanlığı
*Kıyafet Giyme Alışkanlığı
Sosyal yaşamla tanışan 4 yaş çocuklarının
duygusal, zihinsel, sosyal, dil ve davranışsal
gelişimleri için hazırlanan etkinlikler ile sosyal
yaşamda kullanacağı kalıcı davranışlar kazandırarak donanımlı bir şekilde hayata hazırlayan “Sosyal Yeterlilik Eğitimi” yaşamla ÖRTÜŞÜK, DENGELİ ve İNSAN İLİŞKİLERİNİ
ÖNEMSEYEN, kendi fikirlerini ifade edebilen
bireyler olmaları hedeflenmektedir.
Bunlar; *Duygu Eğirimi *Beceri eğitimi
*Problem çözme yeterliliği *İletişim becerileri eğitimi *Paylaşma becerileri eğitimi
*Nezaket ve saygı eğitimi.
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
5 057 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа