close

Enter

Log in using OpenID

2014 kpss osmanlı tarihi yılsonu seminer sunumu

embedDownload
27.6.2014
YEDİİKLİM
DERSANESİ
OSMANLI TARİHİ
HAZIRLAYAN
ÖZLEM GÜNEŞ
NURULLAH YAŞAR
1
27.6.2014
OSMAN BEY
• Beyliğin kurucusudur.
• Söğüt,Domaniç,Yarhisar,Karacahisar ve
Bilecik başkentler oldu.
• 1302’ de Bizans ile KOYUNHİSAR
(Bafeon) savaşını yapmıştır.(ilk)
• İlk bakır para basılmıştır.
2
27.6.2014
ORHAN BEY
• 1326 BURSA alınarak başkent yapılmıştır.
• 1329 PALEKANON (maltepe) savaşında Bizans
yenilmiş ve Bizans’ın Anadolu ile bağı kesilmiştir.
• İZNİK alındı ve geçici başkent yapıldı.
• KARESİOĞULLARI Osmanlı’ya katılmış
böylece donanma gücüne sahip
olunmuştur.(Anadolu Türk Birliği için ilk adım.)
• Ahilerin elindeki Ankara ele geçirildi.
• ÇİMPE KALESİ ile Osmanlı ilk defa
RUMELİ’ye adım atmıştır.
DEVLETLEŞME
•
•
•
•
•
•
Divan,
Vezirlik makamı (Alaeddin Paşa)
İlk kadı ve subaşı ataması,
Yaya/müsellem ordusu,
İlk gümüş para,
İlk medrese (İznik) (Süleyman Paşa Camii)
(Davudi Kayseri)
• Vakıf sistemi
• İlk Osmanlı tersanesi Karamürsel
kurulmuştur.
3
27.6.2014
I.MURAT
• 1362 SAZLIDERE savaşı ile EDİRNE alındı ve
başkent yapıldı.
• 1364 SIRPSINDIĞI zaferi ile HAÇLILARA karşı
ilk başarı sağlandı.
• 1371 ÇİRMEN de haçlılar yenildi.
• 1387 PLOŞNİK’ te haçlılara karşı karada ilk
yenilgi yaşandı.
• 1389 I.KOSOVA savaşı (ilk kez top kullanıldı)
• Germiyanoğulları,Hamitoğulları ve
Karamanoğulları’ndan toprak alınarak Anadolu
Türk Birliği çalışmaları sürdürüldü.
DEVLETLEŞME
•
•
•
•
•
Vezir-i azam ve Kazaskerlik makamları,
Rumeli Beylerbeyliği,(Manastır)
Defterdarlık makamı,
Tımar sistemi,
Yeniçeri Ocağı
4
27.6.2014
I. BAYEZİD (YILDIRIM)
• 1391 ve 1395’te İSTANBUL kuşatıldı.
• 1396 NİĞBOLU savaşında haçlılar yenilgiye uğratıldı.
(Sultan-ı İklim-i Rum)
• 1401 İSTANBUL tekrar kuşatıldı.(Anadolu Hisarı)
• Germiyan,Aydın,Menteşe,Saruhan ve Hamitoğullarına son
verdi.
• 1397’de Karamanoğulları’na da son vererek.
Anadolu Türk Birliği büyük ölçüde sağlandı.
• Anadolu Beylerbeyliği oluşturuldu.(Kütahya)
• İlk büyük Tersane Gelibolu tersanesidir.
• 1402 ANKARA SAVAŞI ile 11 yıl süren FETRET DEVRİ başladı.
• Fetret döneminin en önemli olayı !!!!
1412’de MUSA ÇELEBİ’nin İstanbul kuşatmasıdır.
I.MEHMET (ÇELEBİ)
•
•
•
•
Devletin 2. kurucusu sayılır.
1416 VENEDİK ile ilk deniz savaşı yapıldı.
ŞEYH BEDRETTİN İsyanı(ilk dini isyan)
MUSTAFA ÇELEBİ İsyanı
5
27.6.2014
II.MURAT
•
•
•
•
•
1444 EDİRNE –SEGEDİN ANTLAŞMASI
II.MURAT tahtı oğlu II.MEHMET’e bıraktı.
1444 VARNA SAVAŞI
1448 II.KOSOVA SAVAŞI
(Osmanlıların Batıda Haçlılara Karşı
Son Savunma Savaşıdır)
• Yeniçerilerin ilk isyanı ( Buçuktepe isyanı)
YÜKSELME DÖNEMİ
1453-1579
•
•
•
•
•
•
•
II.MEHMET (1451-1481) (FATİH)
II.BAYEZİD (1481-1512)
I.SELİM
(1512-1520) (YAVUZ)
I.SÜLEYMAN (1520-1566) (KANUNİ)
SOKULLU MEHMET PAŞA (1564-1579)
II.SELİM (1566-1574)
III.MURAT (1574-1595)
6
27.6.2014
II.MEHMET (F.S.MEHMET)
•
•
•
•
•
1451’de ilk seferini Karamanoğulları üzerine yaptı.
1453 İSTANBUL alındı.(Rumelihisarı)
Yükselme Dönemi başladı.
Ortaçağ bitti,Yeniçağ başladı.
Bizans’tan kaçan bilginler İTALYA’da RÖNESANSI
başlattı.
• İPEK YOLU’ nun Osmanlıya geçmesi Avrupalıları
COĞRAFİ KEŞİFLERE zorladı.
• BARUT ve TOP’un önemi ortaya çıktı;Avrupada
FEODALİTE yıkıldı yerine Merkezi krallıklar güçlendi.
II.MEHMET
BATI
•
•
•
•
•
•
•
Sırbistan (BELGRAT) hariç.
Mora yarımadası
Eflak ve Boğdan
Bosna ve Hersek
Arnavutluk
1463-1479 arasında VENEDİK ile savaşıldı.
1479 OSMANLI-VENEDİK anlaşmasıyla İLK
ticari ayrıcalık verildi.(Balyos=Venedik elçisi)
7
27.6.2014
II.MEHMET
ANADOLU
• Amasra (Ceneviz)
• Sinop (İsfandiyaroğulları)
• Trabzon Rum İmparatorluğu’na son
verildi.
• Konya ve Karaman alındı.
• 1473 OTLUKBELİ Savaşı (Uzun Hasan)
• (AKKOYUN XOSMANLI)
• Hicaz su yolları sorunu yüzünden
OSMANLI-MEMLÜK ilişkisi bozuldu.
II.MEHMET
DENİZLER
•
•
•
•
Ege adaları alındı.
1478 Kırım Osmanlı’ya bağlandı.
RODOS kuşatıldı ama alınamadı.
1481 Otranto kalesi.(İtalya)
8
27.6.2014
II.MEHMET
• Sahn- Seman Medresesi
• Avni takma adıyla şiirler yazdı.
• Ünlü matematikçi ve astronomi bilgini
Ali Kuşçu’nun İstanbul’da kalmasını sağladı.
• Fatih, İtalyan ressam Gentile Bellini’yi 1479’da
İstanbul’a getirtti.
• Kanunname-i Ali Osman yasalarını yaptı.
• Culüs Bahşişi. Sancağa çıkma. Müsadere usulu.
• Devlet yalnız padişahındır.
• Kardeş katli vaciptir.
• Divanın idaresini sadrazama bıraktı.
II.BAYEZİD
• CEM SULTAN OLAYI
• Karamanoğulları,Memlükler,Rodos
Şövalyeleri,Fransa ve Papa olaya karıştı.
• Cem meselesi yüzünden;Yükselme
dönemindeki,Duraklama padişahıdır.
• Karamanoğulları’na son verildi.
• Memlukler ile savaşıldı,sonuç alınamadı.
• Modon,Koron,İnebahtı,Navarin alınarak
MORA’nın fethi tamamlandı.
• Kili ve Akkerman alınarak KIRIM ile kara
bağlantısı sağlandı.
• ŞAHKULU İSYANI (iran etkili)
9
27.6.2014
I.SELİM (YAVUZ)
• 1514 ÇALDIRAN SAVAŞI (Safeviler)
• 1515 TURNADAĞ SAVAŞI
(Dulkadiroğulları’na son verildi.)
• 1516-1517 MERCİDABIK-RİDANİYE
SAVAŞI (Memlükler)
• Mısır,Hicaz,Filistin ve Suriye alındı.
• HALİFELİK Osmanlı’ya geçti.
• BAHARAT YOLU Osmanlı’ya geçti.
I.SÜLEYMAN
1520-1566
En parlak dönem.
En uzun taht süresi
İSYANLAR:
Canberdi Gazali İsyanı (1521)(Suriye)
Ahmet Paşa İsyanı
(1524) (Mısır)
Baba Zünnun İsyanı (1526)(Anadolu)
Kalenderoğlu İsyanı (1527)(Anadolu)
10
27.6.2014
I.SÜLEYMAN
BATI
• 1521 BELGRAT alındı.
• 1526 MOHAÇ Meydan Savaşı (Macarlar)
• 1529 I.Viyana Kuşatması
• 1533 İSTANBUL (İbrahimPaşa)Ant.
Avusturya Arşidükü = Osmanlı sadrazamı
• 1535 Fransa’ya KAPİTÜLASYON tanındı.
• 1566 Zigetvar Seferi.
I.SÜLEYMAN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DOĞU
1534,1548 ve 1553’te İran seferleri yapıldı.
1555 AMASYA ANLAŞMASI (İran ile ilk)
DENİZLER
1522 Rodos alındı.
1533 Cezayir(Hızır Reis)Osmanlıya katıldı.
1538 Preveze Zaferi(Akdeniz üstünlüğü)
1553 Trablusgarp ve Korsika alındı.
1560 Cerbe Adası alındı.
1566 Sakız alındı.
Hint Deniz Seferleri(Başarısız)
11
27.6.2014
SOKULLU MEHMET PAŞA
II.SELİM-III.MURAT
•
•
•
•
•
1571 KIBRIS alındı.
1571 İNEBAHTI Deniz Savaşı.
1574 TUNUS Fethedildi.
1575 LEHİSTAN (Polonya)himayeye alındı
1577 Vadi’üs seyl Savaşı ile
Portekizlilerden FAS alındı.
• DON-VOLGA Projesi (İpek Yolu)
• SÜVEYŞ KANALI Projesi (Baharat Yolu)
• MARMARA-SAKARYA Projesi
DURAKLAMA DÖNEMİ
1579-1699
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
III.MURAT
III.MEHMET
I.AHMET
I.MUSTAFA
II.OSMAN
I.MUSTAFA
IV.MURAT
I.İBRAHİM
IV.MEHMET
II.SÜLEYMAN
II.AHMET
II.MUSTAFA
(1574-1595)
(1595-1603) (son sancaktan gelen Padişah)
(1603-1617) (ilk kafes ile gelen Padişah)
(1617-1618)
(1618-1622)
(1622-1623) (iki kez tahta çıkan)
(1623-1640)
(1640-1648)
(1648-1687)
(1687-1691)
(1691-1695)
(1695-1703) (SON Ordunun başında sefere çıkan )
12
27.6.2014
DURAKLAMA DÖNEMİ
SİYASİ OLAYLAR
VENEDİK
AVUSTURYA
RUSYA
İRAN
LEHİSTAN
DURAKLAMA DÖNEMİ
İRAN
• 1590 FERHAT PAŞA ANT.
(doğuda en geniş sınır)
• 1611 NASUH PAŞA ANT.
• 1618 SERAV ANT
• 1639 KASR-I ŞİRİN ANT.
(Türkiye-İran sınırı ZAGROS Dağları)
13
27.6.2014
DURAKLAMA DÖNEMİ
LEHİSTAN
*1620 HOTİN ANT.
(Genç Osman ,yeniçerilerin bozulduğunu anladı)
*1672 BUCAŞ ANT.
(Batıda en geniş sınırlar)
(Osmanlının SON YENİ TOPRAK kazancı)
(Podolya bölgesi )
DURAKLAMA DÖNEMİ
VENEDİK
•
•
•
•
1645-1669 GİRİT KUŞATMASI
24 YIL sonunda GİRİT alındı.
IV.MEHMET,Fazıl Ahmet Paşa
(Denizlerde en geniş sınırlar)
14
27.6.2014
DURAKLAMA DÖNEMİ
RUSYA
IV.MEHMET döneminde, Merzifonlu Kara
Mustafa Paşa 1678’de ÇEHRİN Kalesi
alındı.
1681 BAHÇESARAY ANT.
(Rusya ile ilk ant.)
DURAKLAMA DÖNEMİ
AVUSTURYA
•
•
•
•
•
1596 Haçova Meydan Savaşı (III.MEHMET)
1606 ZİTVATORUK Ant.(Arşidük=Padişah)
1664 VASVAR Ant.
1683 II.VİYANA KUŞATMASI (IV.MEHMET)
KUTSAL İTTİFAK (Alm-Venedk-Lehistn-MaltaRus) ile savaşta Padişah II.MUSTAFA bizzat
savaşa katıldı.
• 1699 KARLOFÇA Ant.
15
27.6.2014
DURAKLAMA DÖNEMİ
ISLAHATLAR
•
•
•
•
•
•
Tarhuncu Ahmet Paşa(IV.Mehmet)
II.OSMAN
Kuyucu Murat Paşa(I.Ahmet)
IV.MURAT (Koçi Bey Risalesi)
I.AHMET
Köprülü Mehmet Paşa
• Batılı,köklü,kalıcı ıslahatlar değil…..
16
27.6.2014
GERİLEME DÖNEMİ (1699-1792)
• II. Mustafa (1695 – 1703)
• III. Ahmet (1703 – 1730)(Batılı tarzda ilk ıslahatlar)
• I. Mahmut (1730 – 1754)(Batılı tarzda ilk askeri
ıslahatlar)
• III. Osman (1754 – 1757)
• III. Mustafa (1757 – 1774)(ilk iç borçlanma )
• I. Abdülhamit (1774 – 1789)
• III. Selim (1789 – 1807)
• IV. Mustafa (1807 – 1808)
(ISLAHATÇILAR KIRMIZI)
GERİLEME DÖNEMİ
RUSYA
•
•
•
•
1711 PRUT Ant.
1739 BELGRAT Ant.
1770 Çeşme Bozgunu
1774 KÜÇÜK KAYNARCA Ant.
(dönemin şartları en kötü ant.)
• 1779 Aynalıkavak Tenkihnamesi
• 1792 YAŞ Ant.
17
27.6.2014
GERİLEME DÖNEMİ
VENEDİK
• Karlofça’da Mora’yı ele geçiren Katolik
Venedikliler Ortodoks Rumlara kötü
davranıyordu.Rumlar Osmanlıdan yardım istedi.
• 1715’te Venedik ile savaş başladı.
• Avusturya Garantör sıfatı ile Osmanlıya
saldırdı.
• 1718 PASOROFÇA Ant.
(Mora
Osmanlının)
GERİLEME DÖNEMİ
AVUSTURYA
• 1718 PASAROFÇA Ant.(Lale devri)
(Belgrat şehri kaybedildi.)
• 1739 BELGRAT Ant.
• 1791 ZİŞTOVİ Ant.
18
27.6.2014
GERİLEME DÖNEMİ
İRAN
• 1723 Osmanlı İran’a girdi.
• 1724 Osmanlı&Rusya İRAN’a
karşı ittifak yaptı (İSTANBUL Ant)
• 1746 KERDEN Ant
(II.Kasr-ı şirin)
GERİLEME DÖNEMİ
III.AHMET (1703-1730)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1703 Edirne Olayı ile tahta geçti.
LALE DEVRİ(1718-1730)(Damat İbrahim Paşa)
Avrupa tarzında ilk yenilikler.
İlk geçici elçilik.(Paris=Yirmisekizinci Mehmet Çelebi)
İlk matbaa.(Vankulu Lugatı)
Yalova’da kağıt fabrikası.
İstanbul’da kumaş ve çini fabrikası.
İtfaiye teşkilatı(tulumbacılar)
Doğu klasikleri Türkçe’ye çevrildi ve kütüphaneler
açıldı.
• İlk çiçek aşısı
• 1730 Patronu Halil İsyanı
19
27.6.2014
GERİLEME DÖNEMİ
I.MAHMUT (1730-1754)
•
•
•
•
Kont do Bonnevale=Humbaracı Ahmet Paşa
Humbaracı ocağı
Hendesehane (Avrupa tarzında ilk askeri okul)
ORDU Bölük-Alay-Tabur sistemine göre
bölündü.
• 1740 Fransa’nın kapitülasyonları sürekli hale
getirildi.
GERİLEME DÖNEMİ
III.MUSTAFA (1757-1774)
•
•
•
•
Sadrazam Koca Ragıp Paşa
Baron Dö Tot=Sürat topçuları ocağı
Mühendishane-i Bahr-i Hümayun
Esham sistemi (ilk iç borçlanma)
20
27.6.2014
GERİLEME DÖNEMİ
I.ABDÜLHAMİT (1774-1789)
• Esham senetleri ilk kez uygulamaya
konmuştur.
• İstihkam okulu açılmıştır.
• Yeniçeri sayımı yapılmış ve Ulufe alım/satımı
yasaklanmıştır.
• Cülus bahşişi kaldırılmıştır.
GERİLEME DÖNEMİ
III.SELİM (1789-1807)
•
•
•
•
•
•
•
•
NİZAM-I CEDİT (yeni düzen)
İrad-ı cedit
Daimi elçilik (Londra=Yusuf Ağah Efendi)
Mühendishane-i berri hümayun
Matbaa-i Amire
Askeri okullarda Fransızca eğitimi başladı.
Layihalar,Meşveret meclisi
1807 Kabakçı Mustafa İsyanı
21
27.6.2014
DAĞILMA DÖNEMİ(1792-1922)
EN UZUN YÜZYIL
• DENGE POLİTİKASI İLE MEVCUT
TOPRAKLARI KORUMAK…..
• MİLLİYETÇİ İSYANLARLA MÜCADELE
• SÖMÜRGELEŞTİRİLEN TOPRAKLAR
• DEMOKRASİ ADIMLARI
22
27.6.2014
SİYASİ OLAYLAR
• 1798 Fransızların Mısırı işgali
• Fransa – Osmanlı savaşında İngiltere ve
Rusya Osmanlıya yardım etti.
• 1801 El-ariş ant ile Fransa Mısırdan
çekildi.
• 1804 Paris Dostluk Ant.
• 1804 Sırplar ayaklandılar. (İLK)
• 1806-1812 Osmanlı-Rus savaşı
• 1807 Kabakçı Mustafa İsyanı
II.MAHMUT (1808-1839)
•
•
•
•
•
1808 Sened-i İttifak
1806-1812 Osmanlı – Rus savaşı sona erdi.
1812 BÜKREŞ Ant.(Sırplar İLK Ayrıcalık)
1820 Tepedelenli Ali Paşa isyanı
1820 Yunan İsyanı ( Etnik-i eterya)(Mısır valisi
M.Ali Paşadan yardım)
• 1827 Navarin Olayı
• 1827-1829 Osmanlı-Rus Savaşı
• 1829 EDİRNE Ant.(Yunanistan İLK
Bağımsız)(Eflak,Boğdan ve Sırbistan özerklik)
23
27.6.2014
II.MAHMUT
• 1830 CEZAYİR Fransız işgali.
(Kuzey Afrikada İLK kayıp)
• 1833 Mehmet Ali Paşa isyanı
• Kütahya Ant.(Osmanlı-M.Ali Paşa)
• HÜNKAR İSKELESİ Ant. (Osm-Rus)
(Osmanlı Boğazlar üzerinde SON kez tek
karar verdi)
başına
• 1838 BALTALİMANI TİC. Ant.(Osm-İngiliz)
• 1839 M.Ali Paşa tekrar isyan etti.(Nizip savaşı)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
II.MAHMUT
1826 Vakkay-i Hayriye(Yeniçeri ocağı kaldırıldı.
Divan yerine Bakanlıklar kuruldu.
Müsadere usulü kaldırıldı.
İlk Nüfus sayımı yapıldı.(askeri amaçlı)
Tımar sistemi kaldırıldı,memurlar maaşa bağlandı.
Dar-ı şurayı askeri
Meclis-i valay-ı ahkam-ı adliye
Dar-ı şurayı babıali
Köy ve mahallelere muhtarlar tayin edildi.
Sekban-ı Cedit
Eşkinci Ocağı
Asakir-i mansure-i muhammediye
Redif birlikleri
Avrupaya ilk defa öğrenci gönderildi.
‘’Takvim-i Vakayi ‘’ adı ile ilk gazete çıkarıldı.
İlköğretim zorunlu hale getirildi.
Memurlara pantolon ve fes zorunluluğu getirildi.
Pasaport ve Mirur belgeleri uygulaması başladı.
Posta ,polis ve karantina teşkilatı kuruldu.
24
27.6.2014
ABDÜLMECİT (1839-1861)
• 3 Kasım 1839 Tanzimat Fermanı
• 1840 Londra Konferansı (Mısır Meselesi)
(OSM,İNG,AVUST,PRUSYA,RUSYA) (M.Ali=Hidivlik)
• 1841 Londra Konferansı (bogazlar meselesi)
(OSM,İNG,RUS,AVUST,PRUSYA,FRANSA)
• 1853 Sinop Baskını.
• 1853-1856 OSM-RUS (Kırım) Savaşı
• Osmanlının yanında İng-Fransa-Piyomente yeraldı.
• 1856 Islahat Fermanı
• 1856 PARİS Ant.(Osm.Avrupa devleti sayıldı)
ABDÜLMECİT
• İltizam usulü kaldırılarak,vergiler memurlar tarafından
toplanacak. (Muhassıllık Meclisleri)
• İlk DIŞ borç alındı.
• İlk kağıt para “Kaime-i Mutebere” basıldı.(1840)
• Mecidiye madeni para basıldı (1844)
• Şirket-i Hayriye adlı ilk deniz yolu işletmesi kuruldu.
• İlk Demir yolları kuruldu. (İzmir – Turgutlu arasında)
(1860)
• Arazi kanunnamesi yayınlandı.
• Dolmabahçe Sarayı yapıldı.
• Avrupa Hukuku’ndan yararlanılarak ceza, memurlar ve
ticaret kanunları hazırlandı.
• “İl Genel Meclisleri” kuruldu.
25
27.6.2014
ABDÜLMECİT
• 1847’de Bank-ı Dersaadet adıyla ilk Osmanlı Bankası
kuruldu.
• 1859’da devletin yönetici ihtiyacını karşılamak için ilk siyasal
bilgiler fakültesi olan “Mülkiye Mektebi” açıldı.
• 1848’te “Darülmuallimin” adıyla ilk erkek öğretmen okulu
açılmıştır.
• 1859’da İstanbul’da ilk Kız Rüştiyesi (ortaokul) açıldı.
• Batı’daki bilimsel gelişmelerin takip edilebilmesi için
“Encümen-i Daniş” (Bilim Heyeti) oluşturuldu.
• 1841’de, ilk yarı resmi gazete olan “Ceride-i Havadis”
çıkarıldı.
• 1860’ta Agah Efendi ile Şinasi tarafından ilk özel gazete olan
“Tercüman-ı Ahval” çıkarıldı.
• Askerlik işleri vatan hizmetine dönüştürülmüştür.
Gayrimüslimlere de askerlik yapma zorunluluğu getirilmiştir.
(bedelli askerlik)
ABDÜLAZİZ (1861-1876)
• 1866-68 arasındaki Girit Ayaklanması Girit Nizamnamesi ile
çözümlenmeye çalışıldıysa da Girit'in kaybına giden olaylar dizisi
başlamış oldu.
• 1870 İtalya,1871 Almanya siyasi birliğini sağladı.
• 1871 Londra Konferansı.
(Osm.İng.Rus.Fransa.Alman.İtalya.Avusturya)
• İlk kez posta pulu kullanıldı.
• 1863’te Bank-ı Osman-i Şahane (Osmanlı Bankası) kuruldu.(Para
basma yetkisine sahiptir)
• Bugünkü Sayıştay ve Danıştay seviyesinde kurumlar oluşturuldu.
• Lise ve sanayi okulları açıldı.
• 1863’te Galatasaray Sultanisi (Lisesi) açıldı.
• Orman madencilik ve tıp okulları açıldı.
• 1864’de, çıkarılan “Vilayet Nizamnamesi” ile ülke; vilayet, liva
(sancak), kaza ve köy şeklinde teşkilatlandırıldı.
• 1869’da Süveyş Kanalı açıldı.
• 1870’de Darülfünun (üniversite) açıldı.
26
27.6.2014
ABDÜLAZİZ
• 1867’de Avrupa gezisine çıkmıştır.
• 1867’de Ziraat Bankası’nın temeli sayılan Memleket
Sandıkları (Emniyet Sandığı) kurulmuştur.
• 1868 Mecelle adlı medeni kanun kitabı Ahmet Cevdet
Paşa tarafından hazırlanmaya başladı.
• 1869’da çıkarılan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile
ilk kez yabancıların okul açmasına izin verildi.
• 1870’te “Darülmuallimat” adıyla ilk kız öğretmen okulu
açılmıştır.
• 1872’de ilk resim sergisi Şeker Ahmet Paşa tarafından
açılmıştır.
• 1873’te kimsesiz ve yetim çocuklara eğitim vermek
üzere Darüşşafaka Lisesi açıldı.
II.ABDÜLHAMİT (1876-1908)
•
•
•
•
1876 İstanbul (Tersane) Konferansı
23 Aralık 1876 I.MEŞRUTİYET
İlk Anayasa Kanun-i Esasi yürürlüğe girmiştir.
12 Nisan 1877'de ; 93 Harbi olarak bilinen OsmanlıRus Savaşı patlak verdi.
• Abdülhamit, meclisi 18 Şubat 1878'de tatil etti. Takip
eden 30 yıl boyunca meclisi bir daha toplantıya
çağırmadı. (iSTiBDAT DÖNEMi)
• 3 Mart 1878'de Ayastefanos Ant. ile 93 Harbi sona
erdi. (ant. GEÇERSİZ sayıldı.)
• 13 Temmuz 1878'de Ayastefanos Antlaşması'nın
yerine Berlin Antlaşması imzalandı.(Dönemin en
fazla toprak kaybı-Ermeni meselesi)
27
27.6.2014
II.ABDÜLHAMİT (1876-1908)
• 1878 KIBRIS İngilizlere üs olarak verilmesi.
• 1878’de daha önce 1868’de yapılan GİRİT açılımına
ek olarak HALEPA FERMANI yayınlandı.
• İstibdat Dönemi'nde Ermeniler ilk isyanlarını
başlatmış, buna karşı Hamidiye Alayları kurulmuştur.
• 1881 TUNUS’ un Fransızlar tarafından işgali.
• 1882 MISIR’ ın İngilizler tarafından işgali.
• 1897 Dömeke Meydan Savaşı (Yunan-Osmanlı)
• 1905 FAS’ın Fransızlar tarafından işgal edildi.
II.ABDÜLHAMİT (1876-1908)
• 1889’da İttihat ve Terakki Cemiyeti kuruldu.
• 1908 yılında İttihat ve Terakki yanlıları Manastır
ve Selanik kentlerinde ayaklandılar.
• Abdülhamit 24 Temmuz 1908'de anayasayı
yeniden yürürlüğe koymak zorunda bırakıldı ve
II. Meşrutiyet ilan edildi.
• 7 Aralık 1908’de meclis yeniden açıldı.
•
Bulgaristan bağımsızlığını ilan ederken;
Bosna-Hersek Avusturya’ya ;
Girit ise Yunanistan’a katıldığını açıkladı.
28
27.6.2014
II.ABDÜLHAMİT (1876-1908)
(31 MART İSYANI)
13 Nisan1909'da İstanbul’da ayaklanma çıktı.
Selanik'te kurulan Hareket Ordusu 23-24 Nisan
gecesi İstanbul'a girerek ayaklanmayı bastırdı.
Meclis-i Umumi Milli adı altında birlikte
toplanan Heyet-i Mebusan ve Heyet-i Ayan'ın
27 Nisan'da II. Abdülhamit’ in tahttan
indirilmesini, yerine V. Mehmet’in geçirilmesini
kararlaştırdı.
V.MEHMET REŞAT(1909-1918)
• 1911 Trablusgarp Savaşı (İtalya-Osmanlı)
• 1912 Uşi Antlaşması
• 1912 I.Balkan Savaşı
(Osmanlı X Bulgaristan-Yunanistan-Sırbistan-Karadağ)
• 1912 Londra Antlaşması
• 1913 II.Balkan Savaşı
(Bulgaristan XYunanistan-Sırbistan-Karadağ-Romanya)
İSTANBUL ANT. = Osmanlı X Bulgaristan
ATİNA ANT.
= Osmanlı X Yunanistan
İSTANBUL ANT. = Osmanlı X Sırbistan
I.DÜNYA SAVAŞI (1914-1918)
29
27.6.2014
VI.MEHMET VAHDETTİN
3 Temmuz 1918-1Kasım 1922
• Ahmet İzzet Paşa başkanlığında bir kabine
kuruldu ve bu kabine savaşı
bitiren Mondros Mütarekesi'ni 30 Ekim
1918'de imzalandı.
• 1 Kasım 1922'de Türkiye Büyük Millet
Meclisi, çıkardığı iki maddelik bir kanunla
saltanatı kaldırdı. 4 Kasım'da son
sadrazamAhmed Tevfik Paşa istifa etti.
30
27.6.2014
31
27.6.2014
32
27.6.2014
33
27.6.2014
34
27.6.2014
35
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 165 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content