close

Вход

Log in using OpenID

2015 Sonrası Kalkınma Gündemi Türkiye İstişareleri

embedDownload
2015 Sonrası Kalkınma Gündemi
Türkiye İstişareleri
Özel Sektör Katılımı
Genel Bilgi
Binyıl
Kalkınma
Hedefleri’nin
sonuna
yaklaşırken, hedef olan 2015 yılı sonrasında ve
önümüzdeki on yıllarda Türkiye toplumunun
karşılaşacağı güçlükleri tartışmak üzere geniş bir
paydaş ağı, Birleşmiş Milletler Öncülüğünde
gerçekleştirilen bir dizi ulusal istişare
toplantısında bir araya geldi. Geçen sene, 2015
sonrası
kalkınma
gündemi
diyaloğunu
geliştirmek
üzere
BM
Görev
Takımı
öncülüğünde Türkiye Ulusal İstişaresinin ilk
ayağı gerçekleştirildi.
2015 SONRASI KALKINMA GÜNDEMİ
Tematik İstişareler (Birinci etap)
Eşitsizlikler
Çevresel Sürdürülebilirlik
Sağlık
Gıda Güvenliği ve Beslenme
Eğitim
Çatışma ve Kırılganlık
Büyüme ve İstihdam
Nüfus Dinamikleri
Demokratik Yönetişim
TÜRKİYE RAPORU
2015 SONRASI KALKINMA GÜNDEMİ
Kapsayıcı Diyaloglar (İkinci Etap)
Söz konusu istişare 2013’de tamamlanan
kapsamlı istişare sürecinin üzerine katkıda
bulunacak ve kurumlar arası işbirliği örneği
oluşturacaktır. Mayıs-Eylül 2014 ayları arasında
gerçekleşmesi planlanan kapsamlı istişare
süreci 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi’ne
Özel Sektörün Katılımını konu alacaktır.
• Ortaklıkların Geliştirilmesi
• KOBİ Katılımının Sağlanması
• Kesişen alanlar – cinsiyet, gençlik, insan hakları ve
küresel eşitsizlikler
2014 Ulusal İstişarelerinin
Gerçekleşeceği Ülkeler:
•
•
•
•
•
Kenya
Moğolistan
Suudi Arabistan
Uruguay
Türkiye
Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı
- UNIDO
• 1966’dan bu yana aktiftir, merkezi Viyana’dadır.
• UNIDO Türkiye ofisi Şubat 1999’dan beri Bölgesel
İşbirliği Merkezi olarak görev yapmaktadır.
• BM bünyesindeki sanayi kalkınma odaklı tek
kuruluştur.
• UN Global Compact’de KOBİ’lerle ilgili özel sorumluluğa
sahiptir.
UNIDO - BM Sınai Teşkilatı Türkiye
Üç Öncelikli Konusu Vardır:
• Yoksulluğun üretim faaliyetleri yoluyla azaltılması
• Ticari kapasitenin geliştirilmesi
• Enerji ve Çevre
UNIDO-Sürdürülebilirlik Çalışmaları
• Özel Sektörle işbirliği
• Yeşil endüstri
• UNIDO Temiz Üretim Merkezleri
• BM Çevre Programı - UNEP
REAP-Sorumlu Girişimcinin Başarı Programı
• Sürdüreblirlik bazlı yönetim &raporlama
aracı
• İşle ilgili ekonomik, sosyal ve çevresel
hususların dengelenmesi
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler
Sözleşmesi – UN Global Compact
• BM bünyesindeki Özel Sektör odaklı yetkili ve ana
kuruluştur
• Doğrudan Genel Sekreter Ban ki-moon’a bağlıdır
• Dünya’nın en büyük gönüllü kurumsal vatandaşlık
platformudur
• 10,000+ Şirket ve 3,500+ STK imzacıdır
• 135 Ülkede faaliyet göstermektedir.
• 2000’dan bu yana aktiftir, merkezi New York’dadır.
Global Compact Türkiye
•
2002’de UNDP ve Türkiye İşveren Sendikaları
Konfederasyonu (TISK) ortaklığında hayata
geçirildi.
•
2012’de Sekretaryasının TÜSİAD ve TİSK
ortaklığında yürütülmesine karar verildi.
•
2014 yılında Global Compact Türkiye, en
başarılı Ulusal Ağ ödülü kazandı.
•
Global Compact Türkiye, dünyadaki en büyük
13’üncü Ulusal Ağ’dır.
•
Doğu Avrupa Ulusal Ağları Başkanlığını
yürütmektedir.
•
BM birimleriyle yakın işbirliği içinde
çalışmaktadır.
2013-2016
Öncelik Verilen Alanlar:
•
Sosyal Kalkınma –
Kadınların Güçlenmesi
Prensipleri (WEPs)
• Çevre – İklime Özen
Göstermek (Caring for
Climate)
• Barış ve İstikrar – Barış
için İş Dünyası (Business
for Peace)
Yöntem
Veri toplama:
• Tüm ilk çalışmanın gözden geçirilmesi
• Sizlerle görüşme
Anket, yüz yüze görüşme, toplu yaklaşım
• Mümkün olan maksimum çıktı
• Paydaş toplantıları
• Ankara İstişaresi - Eylül 2014
• İstanbul istişaresi – 19 Eylül 2014
Raporun sonuçlandırılması – Ekim 2014
• BM Genel Sekreterliği’ne (Executive Office of the Secretary General)
teslim edilmesi
Önemli Tarihler - 2014
Mayıs
Haziran
Global Compact Paydaş
Türkiye YK
toplantılarının
Üyelerine sunum organize edilmesi
yapılması
Paydaşlarla
iletişime
geçilmesi
Anket sorularının
paylaşılması
Temmuz
Paydaş
toplantılarının
organize edilmesi
Taslak raporun
hazırlanması
Ağustos
Raporun
gözden
geçirilmesi ve
geliştirilmesi
Eylül
Ulusal
istişarelerin
düzenlenmesi;
Ankara ve
İstanbul.
Raporun BM
Genel
Sekreterliği’ne
sunulması
Birleşmiş Milletler İşbirliği
Ulusal Görev Gücü
ORTAK PAYDAŞLARIMIZ
•
•
•
•
•
•
•
•
Kamu sektörü
Meslek Örgütleri
Özel Sektör
Sektörel Dernekler
Sendikalar
STK’lar
Ticaret Odaları ve Borsalar
Üniversiteler
Sizler ne yapabilirsiniz?
1. Paydaş toplantılarında yer
alabilirsiniz
2. Kendi paydaşlarınızı bu konuda
bilgilendirebilirsiniz
3. Söz konusu alanlardaki
çalışmalarınızı değerlendirebilir ve
paylaşabilirsiniz
4. Ortaklıklar kurabilirsiniz
5. Küresel diyalog sürecine dahil
olabilirsiniz
FAYDALI LİNKLER
• Nasıl bir gelecek istersiniz?
http://www.post2015turkey.org/tr
• Development Agenda of Turkey for Post-2015
http://www.un.org.tr/v3/templates/allcss/report2015.pdf
• Architects of a Better World: Building the Post-2015 Business Engagement
Architecture
http://www.unglobalcompact.org/docs/about_the_gc/Architecture.pdf
BİZE ULAŞIN
Süleyman Yılmaz
UNIDO Türkiye Direktörü
UNIDO Bölgesel İşbirliği Ofisi
Damla Taşkın
Uluslararası Danışman, UNIDO
D. [email protected]
Özlem Çavuş
Asistan, UNIDO
[email protected]
Dr. Yılmaz Argüden
Yönetim Kurulu Başkanı
Global Compact Türkiye
Deniz Öztürk
Yönetim Kurulu Danışmanı
Global Compact Türkiye
[email protected]
Sevgi Şairoğlu
Uzman Yardımcısı, TISK
Ankara Koordinatörü,
Global Compact Türkiye
[email protected]
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 063 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа