close

Enter

Log in using OpenID

04/11/2014 Okulların Muhtelif İhtiyaçları hk.

embedDownload
T.C.
ESENLER BELEDİYESİ
MECLİS BAŞKANLIĞINA
HUKUK- PLAN VE BÜTÇE-SOSYAL YARDIMLAŞMA
MÜŞTEREK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:
04/11/2014
Rap. No:
3
KONUNUN ÖZÜ: Okulların Muhtelif İhtiyaçları hk.
TEKLİF: Esenler Belediye Meclisinin 5. Seçim Yılı 1. Dönem 2014 Senesi Kasım Ayı Meclis
Toplantılarının 03/11/2014 tarihli 1. Birleşimi 1. Oturumunda Komisyonumuza intikal eden Destek
Hizmetleri Müdürlüğünün 31/10/2014 tarih ve 1403 sayılı yazısında;
“BAŞKANLIK MAKAMINA
İlgi: a) Esenler İlçe Milli Eğitim Müd. 28.08.2014 tarihli ve 80808924/809/3595971 Sayılı yazısı
b) Esenler İlçe Milli Eğitim Müd. 28.08.2014 tarihli ve 80808924/809/3586584 Sayılı yazısı,
c) Esenler İlçe Milli Eğitim Müd. 18.09.2014 tarihli ve 80808924/809/3931305 Sayılı yazısı,
d) Esenler İlçe Milli Eğitim Müd. 25.09.2014 tarihli ve 80808924/809/4192270 Sayılı yazısı,
e) Esenler İlçe Milli Eğitim Müd. 17.09.2014 tarihli ve 80808924/809/3970106 Sayılı yazısı,
f) Esenler İlçe Milli Eğitim Müd. 23.09.2014 tarihli ve 80808924/809/4140615 Sayılı yazısı,
g) Esenler İlçe Milli Eğitim Müd. 30.09.2014 tarihli ve 80808924/755/4295660 Sayılı yazısı
ve Ressam Şevket Dağ İlkokulu Müd. 26.09.2014 tarihli ve 17481308.750/810 Sayılı
yazısı.
İlgi a) yazıda; “İlçemiz Yunus Emre Ortaokulu Engin Can Güre Ortaokulundan alacağı 160
adet sıra ve masanın 29.08.2014 Cuma Saat 11.00 de okula taşınması için araç talep etmektedir. Adı
geçen okulumuza sıra ve masaların taşınması için imkânlar dâhilinde kasalı kamyon tahsis
edilmesini arz ederim.”
İlgi b) yazıda; “İlçemiz Atışalanı İsmet Paşa İlkokuluna Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman
Endüstri Meslek Lisesinden alınacak 11 masa 14 sınıf dolabının getirilebilmesi için bir araç talep
edilmektedir. Talep edilen aracın Belediyenizin imkânları dâhilinde tahsis edilmesini arz ederim.”
İlgi c) yazıda; “İlçemiz Esenler Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğünün Kazım Karabekir
İlkokulundan alacağı 260 takım sıranın taşınması için araç talep etmektedir. Adı geçen okulumuza
sıraların taşınması için kasalı kamyon verimlisi hususunda; gereğini arz ederim.”
İlgi d) yazıda; “İlçemiz Ayvalıdere Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy İlkokulundan alınacak
malzemelerin 29.09.2014 tarihinde okul müdürlüğüne taşınması için araç talep etmektedir. Adı
geçen okulumuza malzemelerin taşınması için kasalı kamyon verilmesi hususunda; gereğini arz
ederim.”
İlgi e) yazıda; “İlçemiz Oruç Reis İlkokulu Müdürlüğünün Bayrampaşa İnönü Teknik ve Meslek
Lisesinden alınacak masa ve sıraların 16.09.2014 tarihinde okul Müdürlüğüne taşınması için araç
talep etmektedir. Adı geçen okulumuza masa ve sıraların taşınması için kasalı kamyon verimlisi
hususunda; gereğini arz ederim.”
İlgi f) yazıda; “İlçemiz Tacirler Özel Eğitim Uygulama ve Özel Eğitim İş Uygulama Merkez
Müdürlüğünün yeni açılan derslikler için ihtiyaç bulunan 100 adet tekli sıra masa takımına ihtiyaç
bulunmaktadır. Adı geçen okulumuza ilgi yazıda belirtilen talebin imkânlarınız dâhilinde
karşılanması hususunda; gereğini arz ederim.”
İlgi g) yazıda; “İlçemiz Ressam Şevket Dağ İlkokulu Müdürlüğünün okul binasının ihtiyaçları
ile ilgili yazısı ekte sunulmuş olup, belirtilen ihtiyaçlar, okul ve çevre imkânlını ile yapılamadığından
Belediyemiz imkânları ile yapılması hususunda gereğini arz ederim.” denilmekte olup ilgi yazılarda
açıklanan ihtiyaçların Belediyemiz imkânları ile karşılanması talep edilmektedir.
Bu kapsamda, yukarıda sözü edilen taleplerin değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye
Kanununun Diğer kuruluşlarla ilişkiler başlıklı 75 inci Maddesinin (a) ve (b) bentleri ve Belediye
Meclisinin görev ve yetkilerini düzenleyen 18 inci Maddesine istinaden, gerekli karar alınmak üzere
yazımızın, Belediye Meclisine havale edilmesi hususunu olurlarınıza arz ederim.” denilmektedir.
T.C.
ESENLER BELEDİYESİ
Tarih:
04/11/2014
MECLİS BAŞKANLIĞINA
HUKUK- PLAN VE BÜTÇE-SOSYAL YARDIMLAŞMA
MÜŞTEREK KOMİSYONU RAPORU
Rap. No:
3
KOMİSYONUN İNCELEMESİ: Esenler Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün muhtelif
tarih ve sayılı yazıları incelenmiştir.
Esenler Kaymakamlığ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Belediyemizden;
- İlçemizde eğitim ve öğretime devam eden, Yunus Emre Ortaokulu, Atışalanı İsmet Paşa İlkokulu,
Esenler Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ayvalıdere Ortaokulu, Oruç Reis İlkokulu Müdürlüklerinin
okul ihtiyaç malzemelerinin muhtelif yerlere taşıma işleri için araç tahsis edilmesini,
- İlçemiz Tacirler Özel Eğitim Uygulama ve Özel Eğitim İş Uygulama Merkez Müdürlüğünün yeni
açılan derslikleri için ihtiyaçları bulunan 100 adet tekli sıra masa takımı alınmasını,
- İlçemiz Ressam Şevket Dağ İlkokulu Müdürlüğünün okul binasının dış cephesine merdiven
yapılması, okulun bahçesine kapı yapılması, okulun duvar demirlerinin yükseltilmesi, okulun giriş
ve çıkışlarının bulunduğu sokak başlarına piston duba konulmasını talep etmektedir.
KOMİSYONUN GÖRÜŞÜ: Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 31/10/2014 tarih ve 1403 sayılı
teklifi incelendi. 5393 Sayılı Belediye Kanununun Diğer kuruluşlarla ilişkiler başlıklı 75 inci
Maddesinin (a) ve (b) bentler gereğince, İlçemiz sınırları içerisinde eğitim ve öğretime devam eden
söz konusu okullarımızın ihtiyaçlarının Belediyemiz imkanları dahilinde karşılanması
Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur. 04/11/2014
HUKUK KOMİSYONU:
Av. Ömer ÇETİNKAYA
Hukuk Komisyon Başkanı
Av.Osman GÖKÇEBAŞ
Üye
Çimen SARIKAYA
Üye
Orhan VARDAR
Üye
Av.Murat GÜLKIRAN
Üye
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU:
Faruk AYDIN
Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı
Sebahattin YİĞİT
Üye
Mehmet Kazım ESEN
Üye
Subat DALĞALİ
Üye
Ahmet Bilal KIYMAZ
Üye
SOSYAL YARDIMLAŞMA KOMİSYONU:
Dursun MISIRLI
Sosyal Yardımlaşma Komisyon Başkanı
Celil AYAN
Üye
Ramazan AKSOY
Üye
Orhan Oğuz TÜRK
Üye
Temel GÖDEK
Üye
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
316 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content