close

Вход

Log in using OpenID

2014 Yatırım İş Programı - Strateji Geliştirme Başkanlığı

embedDownload
T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ
BAKANLIĞI
2014 Yatırım İş Programı
www.ormansu.gov.tr
Strateji Geliştirme Başkanlığı
ANKARA - 2014
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Bütçe Daire Başkanlığı
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
2014 YILI YATIRIM İŞ PROGRAMI
ANKARA - 2014
HAZIRLAYANLAR
MUHAMMET ÖZGÜR
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKAN V.
MEHMET GÜNEŞ
BÜTÇE DAİRESİ. BŞK.
AHMET BULUT
YATIRIM VE İZLEME ŞUBE MÜDÜRÜ
ESMA AKGÜNDÜZ
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
BAYRAM ŞANLITÜRK
BÜRO ELEMANI
İÇİNDEKİLER
KONUSU
SAYFA NO
2UPDQYH6XøúOHUL%DNDQOÕ÷Õ<ÕOÕøú3URJUDPÕ2OXUX
2UPDQYH6XøúOHUL%DNDQOÕ÷Õ<ÕOÕ<DWÕUÕP3URJUDPÕg]HWL
2UPDQYH6XøúOHUL%DNDQOÕ÷Õ<ÕOÕ%WoHVLg]HWL
<ÕOÕ'HWD\<DWÕUÕP3URJUDPODUÕ
x 2UPDQFÕOÕN6HNW|U<ÕOÕ'HWD\<DWÕUÕP3URJUDPÕ*HQHO%WoH
x 7XUL]P6HNW|U<ÕOÕ'HWD\<DWÕUÕP3URJUDPÕ*HQHO%WoH
x 7XUL]P6HNW|U<ÕOÕ'HWD\<DWÕUÕP3URJUDPÕ'|QHU6HUPD\H
x dHYUH6HNW|U<ÕOÕ'HWD\<DWÕUÕP3URJUDPÕ*HQHO%WoH
x dHYUH6HNW|U<ÕOÕ'HWD\<DWÕUÕP3URJUDPÕ'|QHU6HUPD\H
x øoPH6X\X6HNW|U<ÕOÕ'HWD\<DWÕUÕP3URJUDPÕ*HQHO%WoH
x .RQXW6HNW|U<ÕOÕ'HWD\<DWÕUÕP3URJUDPÕ*HQHO%WoH
<ÕOÕ<DWÕUÕP3URMH/LVWHOHUL±
x 7DUÕP±2UPDQFÕOÕN6HNW|U<ÕOÕ<DWÕUÕP3URMHOHUL/LVWHVL
x 7XUL]P6HNW|U<ÕOÕ<DWÕUÕP3URMHOHUL/LVWHVL
x dHYUH6HNW|U<ÕOÕ<DWÕUÕP3URMHOHUL/LVWHVL
x øoPH6X\X6HNW|U<ÕOÕ<DWÕUÕP3URMHOHUL/LVWHVL
x .RQXW6HNW|U<ÕOÕ<DWÕUÕP3URMHOHUL/LVWHVL
<ÕOÕ<DWÕUÕP3URJUDPÕQÕQ6HNW|UOHUøWLEDUL\OH%|OJHOHUH'D÷ÕOÕPÕ
x 2UPDQFÕOÕN6HNW|U<DWÕUÕP3URJUDPÕQÕQ3URMHOHUYH%WoHOHUøWLEDUL\OH%|OJHOHUH'D÷ÕOÕPÕ
x 7XUL]P6HNW|U<DWÕUÕP3URJUDPÕQÕQ3URMHOHUYH%WoHOHUøWLEDUL\OH%|OJHOHUH'D÷ÕOÕPÕ
x dHYUH6HNW|U<DWÕUÕP3URJUDPÕQÕQ3URMHOHUYH%WoHOHUøWLEDUL\OH%|OJHOHUH'D÷ÕOÕPÕ
x øoPH6X\XYH.RQXW6HNW|UOHUL<DWÕUÕP3URJUDPÕQÕQ3URMHOHUYH%WoHOHUøWLEDUL\OH%|OJHOHUH'D÷ÕOÕPÕ
<ÕOÕ<DWÕUÕP3URJUDPÕQÕQ6HNW|UOHUøWLEDUL\OHøOOHUH'D÷ÕOÕPÕ
x 2UPDQFÕOÕN6HNW|U<DWÕUÕP3URJUDPÕQÕQ3URMHOHUYH%WoHOHUøWLEDUL\OHøOOHUH'D÷ÕOÕPÕ
x 7XUL]P6HNW|U<DWÕUÕP3URJUDPÕQÕQ3URMHOHUYH%WoHOHUøWLEDUL\OHøOOHUH'D÷ÕOÕPÕ
x dHYUH6HNW|U<DWÕUÕP3URJUDPÕQÕQ3URMHOHUYH%WoHOHUøWLEDUL\OHøOOHUH'D÷ÕOÕPÕ
x øoPH6X\XYH.RQXW6HNW|UOHUL<DWÕUÕP3URJUDPÕQÕQ3URMHOHUYH%WoHOHUøWLEDUL\OHøOOHUH'D÷ÕOÕPÕ
7XUL]P6HNW|U<ÕOÕ<DWÕUÕP3URJUDPÕQÕQ3URMHOHUYH%WoHOHUøWLEDUL\OH%|OJHOHUHYHøOOHUH'D÷ÕOÕPÕ
x 0LOOL3DUN3URMHVL<DWÕUÕPODUÕQÕQ%|OJHOHUH'D÷ÕOÕPÕ
x 0LOOL3DUN3URMHVL<DWÕUÕPODUÕQÕQøOOHUH'D÷ÕOÕPÕ
x '|QHU6HUPD\H%WoHVL±$YYH<DEDQ+D\DWÕYH6XhUQOHUL3URMHVL<DWÕUÕPODUÕQÕQ%|OJHOHUHYHøOOHUH'D÷ÕOÕPÕ
dHYUH6HNW|U<ÕOÕ<DWÕUÕP3URJUDPÕQÕQ3URMHOHUYH%WoHOHUøWLEDUL\OH%|OJHOHUHYHøOOHUH'D÷ÕOÕPÕ
x 8OXVDO%L\RORMLNdHúLWOLOLN(QYDQWHUø]OHPH3URMHVL<DWÕUÕPODUÕQÕQ%|OJHOHUHYHøOOHUH'D÷ÕOÕPÕ
x %DUDM6X$\QDVÕ$OWÕQGD.DODFDN%LWNL7UOHULQLQ7HVSLWL3URMHVL<DWÕUÕPODUÕQÕQ%|OJHOHUHYHøOOHUH'D÷ÕOÕPÕ
x %L\RNDoDNoÕOÕNOD0FDGHOH3URMHVL<DWÕUÕPODUÕQÕQ%|OJHOHUHYHøOOHUH'D÷ÕOÕPÕ
x '|QHU6HUPD\H%WoHVL±6XODN$ODQ.RUXQ7DQ]LPLYH5HKDEL3URMHVL<DWÕUÕPODUÕQÕQ%|OJHOHUHYHøOOHUH'D÷ÕOÕPÕ
3URMHOHULQ%WoH.RGODUÕ
<ÕOÕ<DWÕUÕP3URJUDPÕQÕQ8\JXODQPDVÕ.RRUGLQDV\RQXYHø]OHQPHVLQH'DLU.DUDU
!"#$#
+# 8 21<13%12%
'B
,"% 8 1)$)))"=>*")
111
6$))")1)$)))">*")?6$&[email protected]!"13!#91<<1
()$) '"! +@ (()"$ C1 )$) >*")) D(*7$")? &!(7 9
=$"! -! &F) 6! $6? 6
9 G$ !!I!($ J;6 1 * 9 1<<<1
K"6N()$)'"!+@(()"$"))
6$&[email protected]()$)&@))!;!"!*!;O6$))")1
)$) ))" >*")) 7(*7$I!$"! !P!? G$ 6") ( $ ( 0$!($ !
6$! 9 ;0! )$)"$) 6$)6 Q6"); ! !$"! *6"6! 7 PP9
#)$(*"9;0!)$)";9$$!677$"77
D(*7*
$6!O
6
$? IP 9 G$ !!I!($ ;0! )$)"$) ()$6 6 77$ 6$))")
1 )$) = >*"))? 1 ()$) Q6! !" P &77? I6$)) 6"7
#;"$)6!70*$*$!!$Q$!(6$)))PD(*7$"/$!"$)PP9!
1!#!!!I7(*7$"(67$"))?
J$7@$))!"
Q7#""R.+,'
6S
D(*7*
$!"
111
>0-V0!&
Q
111
>0-S($'JWVD
6
8
%-(V!!K3(0N
1%0!-)$)"9$$!K(0N
%
&!
'()(
*+##
!,"!
/
"%"%3"
56
!,"!
,!
/"##
&!
7,$%
7*8
9:8;;<+*,"*%5,&;=,5%*:>?:@B(DE)FG
!"#$$%&'
/$012322
%6*778"7*9
())$)!$*!&+,-,.
451231
$6!6:::;9"*9
1
2
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
2014 YILI GENEL BÜTÇE VE DÖNER SERMAYE
YATIRIM PROGRAMI
( Bin TL)
SEKTÖRÜ
ORMANCILIK
GENEL
BÜTÇE
DÖNER
SERMAYE
TOPLAM
17.000
0
17.000
158.300
3.000
161.300
25.250
0
25.250
ÇEVRE
8.746
930
9.676
KONUT
190
0
190
209.486
3.930
213.416
TURİZM
İÇME SUYU
TOPLAM
3
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
2014 MALİ YILI BÜTÇESİ
EKONOMİK SINIFLANDIRMA
(BİRİNCİ DÜZEY)
(TL)
KODU
AÇIKLAMA
2014 ÖDENEĞİ
01
PERSONEL GİDERİ
224.711.000
02
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
39.971.000
03
MAL VE HİZMET ALIMI
41.626.000
05
CARİ TRANSFER
06
SERMAYE GİDERLERİ
204.000.000
07
SERMAYE TRANSFERİ
8.258.650.000
08
BORÇ VERME
2.176.593.000
0
GENEL TOPLAM
4
10.945.551.000
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
ORMANCILIK SEKTÖRÜ
2014 YILI DETAY YATIRIM PROGRAMI
(Bin TL)
GENEL BÜTÇE
PROJE NO
2011A050070
2012A050060
2014A050010
2014A050020
2014A050030
2013A050060
2013A050070
2013A050080
2014A050090
FAALIYET ADI
BiRiMi
MiKTARI
DIŞ
TOPLAM
37
17.000
SEKTÖR TOPLAMI
1-POTANSİYEL AĞAÇLANDIRMA SAHALARI VERİTABANI İLE
HAVZA BAZLI İZLEME SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
a-Fizibilite Etüt ve İzleme Giderleri
2-TAŞKIN DİREKTİFİNİN UYGULANMASI İÇİN KAPASİTENİN
GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ (AB)
a- Etüd-Proje+Uygulama
3- MUHTELİF ETÜT PLAN VE PROJE YAPIMI PROJESİ
a-Etüt-Plan Proje Yapımı
Fizibilite Etütü
Etüt-Plan-Proje Yapımı
Adet
Adet
62
25
2.800
2.750
280
1.970
Çölleşme ve Erozyonla Mücadelede Sel Heyelan Pilot Proje Uygulamaları
Adet
3
300
Danışmanlık Hizmet Alımı
İş Tanımı ve Birim Zaman Analizi
b-Yazılım, Donanım ve Ekipmanlar
Etüt Kiti Malzeme ve Ekipmanları
Bilgisayar Alımı
4-ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE KAPASİTE
GELİŞTİRME PROJESİ
a-Eğitim,Danışmanlık ve Muhtelif Harcamalar
Eğitim
Etkinlik (STK,Üniversiteler diğer kurumlarala değişik etkinlikler)
Danışmanlık Hizmet Alımı (WEB tasarımı ,Tercüman )
Eğitim Materyali ( Kitap , Broşür , Afiş ,Tanıtım Materyali vb.)
b-İzleme Değerlendirme
c-Araştırma - Geliştirme
Araştırma İstasyonu ve Alanı Kurulması
Araştırma Deneme Alanları Kurulması
d-Çalıştay Teknik İnceleme ve Raporlama
5-MUHTELİF İŞLER PROJESİ
a-Eğitim, Yayın ve Tanıtım Giderleri
Bilgisayar Alımları
Basılı Yayın Alımları ve Yapımları
Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları
Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları
Bilgisayar Yazılımı Alımları
Diğer
b-Taşıt Alımı
T2 Binek Taşıt Alımı
T15 Ambulans Alımı
T8 Pick Up (Yurt Dışı Hibe)
T2 Binek Taşıt Alımı (Yurt İçi Hibe)
Adet
Adet
2
100
100
50
20
30
1.600
1.600
25
62
30
10
20
Adet
Adet
2.287
Adet
Adet
Adet
Adet
18
10
3
15
Adet
Adet
Adet
Adet
8
2
6
3
Adet
Adet
Adet
Adet
8
1
1
1
1.577
1.127
150
150
150
250
160
100
60
300
1.151
700
50
130
150
220
10
140
451
320
131
(73)*
(40)*
2.100
6-TAŞKIN RİSK YÖNETİM PLANLARININ HAZIRLANMASI PROJESİ
a- Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi
(Etüd-Planlama)
b- Antalya Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi (EtüdPlanlama)
7-BİLİŞİM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
a-Bilgisayar Alımları
b- Yazılım Alımları
c- Harita ve Veri İhtiyacı Sayısallaştırma
d- Lisans Alımları
e-Eğitim Materyalleri
704
1.396
4.000
1.470
1.510
500
340
180
8-MURAT NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
37
37
a-İzleme, Değerlendirme
9-SOKAK HAYVANI REHABİLİTASYON PROJESİ (1)
a) Makine Techizat
Mikrocip Okuyucu
Mikrocip
Kulak Küpesi
b) Yardımcı Bina ve Tesisler
Bakımevi Yapımı
37
37
3.000
1.000
100
862
38
2.000
2.000
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
240.200
200
115.000
125.000
5
5
(1) Sermaye Transferi Ödeneğinden karşılanacaktır.
(*) Hibe olup toplama dahil değildir.
Deprem Konutları Alımı için Bütçede ( 06.4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması) 900.000 TL ödenek yer almaktadır.
5
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
TURİZM SEKTÖRÜ
2014 YILI DETAY YATIRIM PROGRAMI
GENEL BÜTÇE
PROJE NO
2001F000080
(Bin TL)
FAALİYET ADI
BİRİMİ
SEKTÖR TOPLAMI
1-MİLLİ PARK PROJESİ
a-Etüt- Proje
Plan Proje Yapımı
Halihazır Harita Yapımı
Muhtelif
b-Makine Techizat
Akım Koruyucu
Arabalı Tomruk Biçme
Projeksiyon Cihazı ve Ekipmanı
Klima
Çoklu Parametreli Ölçer
Çim Biçme Makinesi
Çalı Doğrayıcı
Müze Sergi ve Tanıtım Materyalleri
Bilgisayar
Dürbün
Elektrikli Şohben
Fotoğraf Makinesi/Ekipmanı
Fotokapan
Fotokopi Makinası
GPS
Güvenlik Kamera Sistemi
Motorlu Lükstürüm Biçme Makinesi
Sökülüp Takılan Hazır Kırevi
Lazermetre
Motorlu Tırpan
Tanıtım Materyali Alımı ve Basımı
Etiket Yazıcısı
Muhtelif
Hidrofor
turnike
Yangın Tüpü Alımı
Teleskop
Çöp Konteyneri
Jeneratör
Yangın Söndürme Ekipmanı
Yazıcı
c-Alan Düzenleme
Çevre Düzenleme
Çocuk Oyun Grubu
Kargir Duvar ve Patika Yol Yapımı
Kargir Duvar, Ahşap Korkuluk Yol ve Seyir Terası
Festival Alanı
Peyzaj Düzenleme
Muhtelif
Piknik Üniteleri
Tanıtım ve İkaz Levhaları
Wc ve Oyun Grubu
Tomruk Alımı
d-Alt Yapı ve Tesisler
Altyapı Yapımı
Parke ve Patika Yol Yapımı
Elektrik Hattı
Çeşme Yapımı
Tanıtım ve İkaz Levhaları
WC Yapımı
Su İsale Hattı
Yol Sanat Yapımı
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
6
MİKTARI
1.608
62
59
2
1
421
1
1
1
2
1
2
1
4
28
24
1
7
5
1
3
16
1
100
6
2
1
1
1
1
5
60
3
130
1
2
9
659
34
5
1
1
1
1
3
280
81
2
250
79
2
1
4
2
60
2
7
1
DIŞ
395
0
TOPLAM
158.300
46.153
3.352
1.973
200
1.179
8.106
7
150
3
10
4
6
2
100
66
23
2
18
10
4
4
268
3
7.100
3
4
10
1
22
5
170
3
33
40
25
1
9
5.892
4.948
110
1
1
100
50
150
176
305
1
50
4.002
2.150
250
1.111
30
15
50
346
50
GENEL BÜTÇE
PROJE NO
(Bin TL)
FAALİYET ADI
BİRİMİ
MİKTARI
DIŞ
TOPLAM
e-Yardımcı Bina ve Tesisler
Adet
228
20.254
Ahşap Yürüyüş Yolu
Bina Yapımı ve Çevre Düzenleme İşi
Duş-Soyunma Kabini
İstinat Duvarı
Elektrik Hattı
Giriş Kontrol Ünitesi
İstiklal Tanıtım Merkezi
İZTM İç Dekorasyon Yapım İşi
Kamelya Yapımı
Kır Gazinosu
Kır Evi Yapımı
Otopark
Koruma Kulübeleri
Köprü Yapımı
Paratoner Sistemi
Manzara Seyir Terası
Mescit
Muhtelif
Parke ve Patika Yol Yapımı
Sahara Bölümü Giriş Kontrol Ünitesi
Satış Ünitesi
Spor Kompleksi
Şehitlik Yapımı
Tanıtım ve İkaz Levhaları
Yağmur Barınağı
WC Yapımı
Yol / Sanat Yapımı
Ziyaretçi ve Tanıtım Merkezi
f-Menkul Mal-Bakım Onarımı
Araç Tamir Bakım
g-Yardımcı Bina ve Tesisler (Onarım)
Asansör Yapımı
Bakım onarım
Köprü Onarımı
Yol Sanat Onarım
Elektrik Hattı Bakım Onarım
Su İsale Hattı Onarımı
h-Koruma Bakım
Koruma Kontrol
Yolluk
ı-Gayri Maddi Hak Alımı
Kiyoski Projesi Tanıtımı Hk.
j-Mamul Mal Alımı
Rehber Kitapçık, Afiş, Broşür vb.
Mefruşat Alımı
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
1
1
3
1
1
4
1
1
4
1
120
3
2
1
1
10
2
5
5
1
2
1
4
46
1
4
1
1
38
38
36
1
24
3
5
1
2
78
1
77
1
1
6
1
5
422
300
30
1
90
230
2.500
160
80
100
7.945
1
50
20
5
272
70
3.992
372
1
1.035
120
670
125
40
135
650
838
170
170
3.750
70
2.359
30
1.270
10
11
400
30
370
7
7
220
15
205
7
GENEL BÜTÇE
(Bin TL)
PROJE NO
FAALİYET ADI
BİRİMİ
2003F000070 2-BAŞKOMUTAN TARİHİ MİLLİ PARKI PROJESİ
2013F000100
2013F000110
2013F000120
MİKTARI
DIŞ
13
TOPLAM
7.000
Etüt- Proje
Adet
1
100
Plan Proje Yapımı
Adet
1
100
Alan Düzenleme
Adet
5
1.820
Tanıtım ve İkaz Levhaları
Adet
1
20
Çevre Düzenleme
Adet
4
1.800
Yardımcı Bina ve Tesisler
Adet
4
4.760
Kamelya Yapımı
Adet
1
220
WC Büfe Mescit Yapımı
Adet
1
250
Yol Sanat Yapımı
Adet
2
4.290
Yardımcı Bina ve Tesisler (Onarım)
Adet
1
250
Muhetif Onarım
Adet
1
250
Koruma Bakım
Adet
1
40
Yolluk
Adet
1
40
Menkul Mal-Bakım Onarımı
Adet
1
30
Araç Tamir Bakım
Adet
1
30
28
64.980
Etüd-Proje
3-ÇANAKKALE ZAFERİNİN 100. YILI HAZIRLIK PROJESİ
Adet
4
1.050
Yüzey Araştırması
Adet
1
200
Hali Hazır Harita Yapımı
Adet
1
500
Tarihi Alanlarda İşaretleme Yapılması ve Haritaya Aktarılması
Adet
1
50
Müşavirlik Hizmet Alımı
Adet
1
300
Makine Teçhizat
Adet
4
16.500
Siperlerin İyileştirilmesi
Adet
1
1.700
Seddülbahir Kalesi Rest.veTanıtım Merkz.Yapımı
Adet
1
7.100
Çamburnu Kalesi Rest.Rest.Yapımı
Adet
1
7.400
Güvenlik Kamera Sistemi
Adet
1
300
Alan Düzenleme
Adet
6
20.000
Çevre Düzenleme
Adet
6
20.000
Mamul Mal Alımı
Adet
7
13.100
Bigalı Kalesi Rest.ve Resterasyon Yapımı
Adet
1
8.600
Gömülü Savaş Toplarının Çıkarılması Çevre Düzeni
Adet
5
500
100.Yıl Farkındalık Materyalleri Hazr.
Adet
1
4.000
Yardımcı Bina ve Tesisler
Adet
6
13.830
Manzara Seyir Terası
Adet
2
430
Çevre Düzenleme
Adet
1
3.940
100. Yıl Tanıtım Merkz. Yapımı
Adet
1
1.500
Yol Sanat Yapımı
Adet
1
7.780
Diri Örtü Temizliği
Adet
1
180
Yardımcı Bina ve Tesisler (Onarım)
Adet
1
500
WC Bakım Onarım
Adet
1
500
2
1.000
4-İSTANBUL YABAN HAYATI KURTARMA VE REHABİLİTASYON MERKEZİ
PROJESİ
a) Etüd- Proje
Adet
1
500
Muhtelif
Adet
1
500
b) Yardımcı Bina Tesisiler
Adet
1
500
Muhtelif
Adet
1
500
5-ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYONU PROJESİ
2
395
467
2
395
467
395
395
Etüd Proje
Adet
Envanter (Çoruh Havzası Rehabilitasyon Projesi İç Katkı)
Adet
1
Plan Proje Yapımı
Adet
1
8
72
GENEL BÜTÇE
PROJE NO
(Bin TL)
FAALİYET ADI
BİRİMİ
MİKTARI
14
2014F000100 6-NENEHATUN TARİHİ MİLLİ PARKI PROJESİ
DIŞ
TOPLAM
3.840
a-Etüd-Proje
Adet
1
500
Röleve, Restorasyon ve Restitüsyon Projesi Yapımı
Adet
1
500
b-Makine Teçhizat
Adet
4
310
Tur Aracı (ATV)
Adet
2
60
Tanıtım Materyali Alımı ve Basımı
Adet
1
200
Güvenlik Kamera Sistemi
Adet
1
50
c-Alan Düzenleme
Adet
2
130
Çevre Düzenleme
Adet
2
130
Alt Yapı ve Tesisler
Adet
1
850
Elektrik Hattı
Adet
1
850
Yardımcı Bina ve Tesisler
Adet
6
2.050
Giriş Kontrol Ünitesi
Adet
2
250
WC yapımı
Adet
1
100
Otopark
Adet
1
100
Ziyaretçi ve Tanıtım Merkezi
Adet
1
1.500
Adet
1
100
2
500
Manzara Seyir Terası
7-100.YIL YABAN HAYATI KURTARMA VE REHABİLİTASYON
2014F000160
MERKEZİ
a) Etüd- Proje
Adet
1
50
Muhtelif
Adet
1
50
b) Yardımcı Bina Tesisiler
Adet
1
450
Adet
1
450
3
20.000
Adet
1
500
Araştırma Materyal Oluşturma
Adet
1
500
Makine Teçhizat
Adet
1
500
Tanıtım Materyali Alımı ve Basımı
Adet
1
500
Yardımcı Bina ve Tesisler
Adet
1
19.000
Adet
1
19.000
23
1.500
Adet
13
1.200
Müşavirlik Hizmeti Alımı
Adet
2
60
Harita Verisi Eldesi
Adet
1
150
Görsel Veri Temini (fotoğraf ve video vb.)
Adet
1
320
Metin Verisi Eldesi
Adet
1
30
Hazır Yazılım ve Lisans Alımı
Adet
7
140
Yazılım Geliştirme ve Kodlama (Analiz, Tasarım, Kod, Kurulum, Entegrasyon)
Adet
1
500
b)Makine Teçhizat
Adet
10
300
Sunucu
Adet
4
120
Sunucu
Adet
2
100
İş istasyonu
Adet
2
40
Kiosk
Adet
2
40
Muhtelif
8-SARIKAMIŞ HAREKATI KAFKAS CEPHESİ TANITIM VE ARAŞTIRMA
2014F000170
MERKEZİ
Etüd-Proje
Ziyaretçi Tanıtım Merkezi
9-MİLLİ PARKLARIN TANITIMI İÇİN MOBİL UYGULAMALAR
2014F000850
GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
a) Etüt- Proje
9
GENEL BÜTÇE
PROJE NO
(Bin TL)
FAALİYET ADI
BİRİMİ MİKTARI
10-GELİBOLU YARIMADASI TARİHİ MİLLİ PARK ÖZEL
PROJESİ
Etüt- Proje
Plan Proje Yapımı
Makine Techizat
Şönt Reaktör
GPS
Yazıcı
Ağaç Yongalama Makinesi
Bilgisayar
Tablet Masa
Yardımcı Bina ve Tesisler
Otopark
Şehitlik Yapımı
Tanıtım Merkezi
Alt Yapı ve Tesisler
Yol Sanat Yapımı
Yardımcı Bina ve Tesisler (Onarım)
Muhetif Onarım
Mamul Mal Alımı
Tanıtım Materyali Alımı ve Basımı
Koruma ve Bakım
Yolluk
2014F000080 11-HİZMET BİNASI BAKIM ONARIMI PROJESİ
a-Bakanlık İdare Binası Bakım-Onarımı
Bakanlık İdare Binası Bakım-Onarımı
b-İstanbul I. Bölge Müdürlüğü
İstanbul I. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım- Onarımı
Kocaeli Şube Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım-Onarımı
c-Çanakkale III. Bölge Müdürlüğü
Çanakkale III. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım- Onarımı
d-Manisa IV. Bölge Müdürlüğü
Manisa IV. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım- Onarımı
e-Burdur VI. Bölge Müdürlüğü
Antalya - Korkuteli Hizmet Binası Bakım-Onarımı
Antalya - Manavgat Hizmet Binası Bakım-Onarımı
Isparta - Eğirdir Kovada Gölü Milli Parkı Şefliği Hizmet Binası
f-Konya VIII. Bölge Müdürlüğü
Nevşehir- Göreme Tarihi Milli Parkı İdare ve Ziyaretçi Merkezi
g-Ankara IX. Bölge Müdürlüğü
Bolu Şube Müdürlüğü, Yedigöller Milli Parkı, Abant ve Gölcük
Tabiat Parkları Hizmet Binaları Bakım-Onarımı
Kırıkkale Şube Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım-Onarımı
h-Sinop X. Bölge Müdürlüğü
Sinop X. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım-Onarımı
Bartın Şube Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım-Onarımı
ı-Rize XII. Bölge Müdürlüğü
Artvin Şavşat Milli Park Şefliği Hizmet Binası Bakım-Onarımı
i-Erzurum XIII. Bölge Müdürlüğü
Iğdır Şube Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım-Onarımı
Erzincan Şube Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım-Onarımı
j-Malatya XV. Bölge Müdürlüğü
Malatya XV. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım-Onarımı
Tunceli Şube Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım-Onarımı
Malatya-Doğanşehir Hizmet Binası Bakım-Onarımı
Sivas Şube Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım-Onarımı
Elazığ - Karakoçan Hizmet Binası Bakım-Onarımı
Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım-Onarımı
Siirt Şube Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım-Onarımı
Diyarbakır Şube Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım-Onarımı
1995F000190
10
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
DIŞ
TOPLAM
38
10.910
2
2
15
1
1
2
2
7
2
13
2
10
1
1
1
5
5
1
1
1
1
250
250
278
25
16
2
120
15
100
6.800
800
5.000
1.000
902
902
2.000
2.000
600
600
80
80
1.950
300
300
86
50
36
65
65
78
78
240
80
80
80
20
20
179
125
54
60
20
40
91
91
243
110
133
588
205
33
64
10
60
18
18
180
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
TURİZM SEKTÖRÜ
2014 YILI DETAY YATIRIM PROGRAMI (SAHA DAĞILIMI)
(Bin TL)
GENEL BÜTÇE
PROJE NO
2001F000080
SIRA NO
FAALİYET ADI
İLİ
KARAKTERİSTİĞİ
1-MİLLİ PARK PROJESİ
TUTAR
46.153
1 100. Yıl Gümüşkum
MERSİN
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
120
2 26.Ağustos
AFYONKARAHİSAR
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
2.920
3 Abant
BOLU
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
970
4 Abant Yedigöller
BOLU
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
90
5 Ağaçbaşı
GİRESUN
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
157
6-a Aladağlar
ADANA
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
195
6-b Aladağlar
KAYSERİ
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
380
6-c Aladağlar
NİĞDE
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
70
7 Altındere Vadisi
TRABZON
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
78
8 Altıparmak
ARTVİN
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
1
9 Amasra
BARTIN
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
10
10 Anaardıç
MERSİN
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
20
11 Artabel
GÜMÜŞHANE
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
1
12 Aşıkpaşa
KIRŞEHİR
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
1.910
13 Aydıncık
MERSİN
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
50
14 Ayvalık Adaları
BALIKESİR
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
30
15 Bafa Gölü
AYDIN
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
5
16 Balamba
BARTIN
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
5
17 Ballıkayalar
KOCAELİ
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
60
18 Başiskele-Beşkayalar
KOCAELİ
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
60
19 Beydağları
ANTALYA
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
1.524
20 Beyşehir Gölü
KONYA
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
615
21 Borçka Karagöl
ARTVİN
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
151
22 Cemal Tural Fidanlığı
ARDAHAN
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
100
23 Çal-cami
TRABZON
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
1
24 Çamburnu
TRABZON
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
1
25 Çamgölü
SAMSUN
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
413
26 Çamlıca
KÜTAHYA
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
1.015
27 Çatak
ÇORUM
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
100
28 Çiftmazı
OSMANİYE
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
15
29 Dilek Yarımadası
AYDIN
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
197
30 Efeoğlu-Tanay
İZMİR
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
45
31 Gala Gölü
EDİRNE
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
150
32 Gebze-Ballıkayalar
KOCAELİ
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
75
33 Gilindere
MERSİN
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
50
34 Gölcük
ISPARTA
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
80
35 Gölpınar
ŞANLIURFA
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
60
36 Göreme
NEVŞEHİR
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
170
37 Görnek
TRABZON
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
1
38 Güllükdağı
ANTALYA
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
100
39 Güney şelalesi
DENİZLİ
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
100
40-a Hatila Vadisi
ARTVİN
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
652
40-b Hatila Vadisi
ARTVİN
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
20
41 Hisar Çamlığı
KİLİS
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
260
42 Honaz Dağı
DENİZLİ
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
27
43 Hz. Veysel Karani
SİİRT
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
50
44 Ilgaz Dağı
KASTAMONU
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
1.084
45 İğneada- Longoz
KIRKLARELİ
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
147
46 İl Ormanı
SAKARYA
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
80
47 İnbükü
MUĞLA
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
10
48 Kaçkar Dağları
RİZE
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
349
49 Kapıçam-Yavşan
KAHRAMANMARAŞ
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
10
50 Karaekşi
MERSİN
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
50
11
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
TURİZM SEKTÖRÜ
2014 YILI DETAY YATIRIM PROGRAMI (SAHA DAĞILIMI)
(Bin TL)
PROJE NO
2001F000080
SIRA NO
FAALİYET ADI
İLİ
KARAKTERİSTİĞİ
TUTAR
1-MİLLİ PARK PROJESİ
51 Karagöl-Sahara
ARTVİN
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
52 Karataş-Kumluk
ADANA
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
60
3
53 Karatepe-Aslantaş
OSMANİYE
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
70
54 Karşıyaka
SİVAS
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
5
55 Kartepe-Kuzuyayla
KOCAELİ
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
115
56 Kartepe -Suadiye
KOCAELİ
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
50
57 Kaşalıç
KÜTAHYA
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
6
58 Kavaklımeşe Korusu
KIRKLARELİ
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
5
59 Kayabaşı
TRABZON
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
2
60 Kazdağı
BALIKESİR
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
257
61 Kızıldağ
ISPARTA
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
10
62 Kula Per
MANİSA
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
50
63 Kuşcenneti
BALIKESİR
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
162
20
64 Kuyuluk
MERSİN
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
65 Kuzalan
GİRESUN
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
2
66 Küre Dağları
BARTIN
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
50
67 Limni Gölü
GÜMÜŞHANE
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
1
68 Malabadi
BATMAN
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
45
69 Malabadi-Hasankeyf
BATMAN
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
5
70 Marmaris
MUĞLA
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
51
71 Marmaracık
İSTANBUL
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
440
72 Merkez
İSTANBUL
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
2
73 Mesir
MANİSA
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
40
74 Mızık Çamı
KÜTAHYA
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
4
75 Milli Egemenlik
ZONGULDAK
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
315
76 Muhtelif
MUHTELİF
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
14.921
77 Munzur Vadisi
TUNCELİ
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
85
78 Musaözü
ESKİŞEHİR
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
32
79 Nemrut Dağı
ADIYAMAN
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
387
80 Örenönü
TUNCELİ
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
120
81 Poyrazlar Gölü
SAKARYA
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
80
82 Pullu-1
MERSİN
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
5
83 Sarıkamış Allahuekber
ERZURUM
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
730
84 Sera Gölü
TRABZON
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
2
85 Soğuksu
ANKARA
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
200
86 Solhan Yüzenadalar
BİNGÖL
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
40
87 Spildağı
MANİSA
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
3.464
88 Sultansazlığı
KAYSERİ
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
522
89 Tektek Dağları
ŞANLIURFA
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
340
90 Troya
ÇANAKKALE
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
65
91 Tunca Vadisi
RİZE
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
3
92 Uludağ
BURSA
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
7.305
15
93 Ulugöl
ORDU
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
94 Vakıf Çamlığı
KÜTAHYA
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
6
95 Vezirsuyu-Sarıgazel
SAMSUN
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
80
96 Yavşan
KAHRAMANMARAŞ
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
300
97 Yedideğirmenler
GİRESUN
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
2
98 Yedigöller
BOLU
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
230
99 Yerköprü Şelalesi
MERSİN
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
400
ADANA
Etüd-Proje-İnşaat-Uygulama
215
100 Yumurtalık
12
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
TURİZM SEKTÖRÜ
2014 YILI DETAY YATIRIM PROGRAMI
(Bin TL)
DÖNER SERMAYE
PROJE NO
2014F000090
FAALİYET ADI
BİRİMİ MİKTARI
TUTAR
SEKTÖR TOPLAMI
196
3.000
1-AV VE YABAN HAYATI VE SU ÜRÜNLERİ PROJESİ
196
3.000
a) Etüt- Proje
Adet
10
600
Tür Koruma Eylem Planı
Adet
10
600
b) Makine Techizat
Adet
179
1.152
Fotokapan
Adet
162
243
Dürbün
Adet
5
14
1
2
Soğutucu (Buzdolabı)
Soğutucu (Mini Buzdolabı)
Adet
2
2
Mefruşat Alımı
Adet
1
30
Klima
Adet
1
2
Filtrasyon Ekipmanları
Adet
1
40
TV
Adet
1
3
Sırt Pulvarizatörü
Adet
1
1
Jeneratör (13 KW)
Adet
1
20
Muhtelif
Adet
1
53
Makine Ekipman Alımı
Adet
2
742
c) Yardımcı Bina ve Tesisler
Adet
6
948
Bekçi Evi Onarımı
Adet
1
30
Su İshale Hattı
Adet
1
10
Müze Yapımı
Adet
1
90
Su Deposu ve Sulama Sistemleri Yapımı
Adet
1
60
Deniz Kap. İl Yardım ve Rehab. Merkz.
Adet
1
100
Muhtelif
Adet
Kuş Gözlem Kulesi
Adet
1
60
Voliyer
Adet
2
284
Tesis Geliştirme
Adet
1
164
1
300
1
300
d)Tesisler ve Alt Yapı Hizmetleri (Onarımı)
Hizmet Binası Onarımı
Adet
13
150
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
ÇEVRE SEKTÖRÜ YATIRIMLARI
2014 YILI DETAY PROGRAMI
GENEL BÜTÇE
PROJE NO
(Bin TL)
FAALİYET ADI
BİRİMİ
MİKTARI
DIŞ
TOPLAM
SEKTÖR TOPLAMI
2011K100050
2011K100140
2012K100150
8.746
1-SULAK ALANLARIN YÖNETİM PLANLARININ HAZIRLANMASI PROJESİ
400
a) Etüd- Proje
Adet
5
400
Sulak Alan Yönetim Planı
Adet
5
400
2
400
2-MARMARA BÖLGESİ SİSTEMATİK KORUMA PLANLANMASI PROJESİ
a) Etüd- Proje
Adet
1
350
b) Makine Techizat
Adet
1
50
1
335
1
335
3-YEŞİLIRMAK HAVZASI BİYOÇEŞİTLİLİK VE PEYZAJ HARİTASININ
ÇIKARILMASI PROJESİ
a-Etüd-Proje
2012K100160
5
Adet/Yer
4-ULUSAL ARAZİ ÖRTÜSÜ VERİTABANI PROJESİ (2012)
1.550
a-Yazılım Alımları
150
b-Harita ve Veri İhtiyacı Sayısallaştırma
2013K100110
2013K100120
2013K100130
2013K100140
2013K100150
1400
5-BİYOKAÇAKÇILIKLA MÜCADELE PROJESİ
122.094
620
a) Etüd-Proje
122.094
620
Danışmanlık Hizmetleri
Adet
1
30
Çalıştay ve Seminerler
Adet
44
235
Basım
Adet
122.000
165
Görsel Materyal
Adet
9
150
Ekipman
Adet
40
40
6-ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ENVANTER VE İZLEME PROJESİ
341
0
4.540
a) Etüd-Proje
341
4.540
Danışmanlık Hizmeti
Adet/Yer
340
3.043
Muhtelif
Adet/Yer
1
1.497
7-BARAJ SU AYNASI ALTINDA KALACAK BİTKİ TÜRLERİNİN TESPİTİ PROJESİ
37
400
a) Etüd-Proje
37
400
Bitki Uzmanı
Adet/Bölge
9
90
Ekolog
Adet/Bölge
9
90
Envanter- İzleme Arazi Çalışmaları
Adet/Bölge
9
135
Çalıştay
Adet/Bölge
9
45
Muhtelif
Adet/Bölge
8-ULUSAL KORUNAN ALAN SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ
1
40
1
500
Etüd Proje
Adet
1
500
Müşavirlik Hizmet Alımı
Adet
1
500
9-NATURA 2000 GEREKLİLİKLERİNİN UYGULANABİLMESİ İÇİN ULUSAL DOĞA
KORUMA SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ (AB) (1)
a) Etüd- Proje
1
Adet
(1) Proje Giderleri (07) Sermaye Transferi Ekonomik Kodunda Yer Almaktadır.
14
Muhtelif
1
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
ÇEVRE SEKTÖRÜ YATIRIMLARI
2014 YILI DETAY PROGRAMI
DÖNER SERMAYE
PROJE NO
(Bin TL)
FAALİYET ADI
BİRİMİ MİKTARI
DIŞ
TUTAR
SEKTÖR TOPLAMI
2014K100010
1-SULAK ALANLARIN KORUNMASI, TANZİMİ,
REHABİLİTASYONU PROJESİ
57
0
930
a) Etüd- Proje
Adet
3
80
Etüt-proje
Adet
2
75
Muhtelif
Adet
1
5
b) Makine Techizat
Adet
22
135
Dürbün
Adet
3
13
GPS
Adet
14
37
Teleskop
Adet
1
20
Muhtelif
Adet
1
10
Bot
Adet
3
55
c) Tesisler ve Alt Yapı Hizmetleri
Adet
32
715
Çevre Düzenleme
Adet
4
135
Kuş Gözlem Kulesi
Adet
7
395
Seyir Terası
Adet
1
50
Muhtelif
Adet
1
20
Tanıtım ve İkaz Levhası
Adet
6
60
Yağmur Barınağı
Adet
2
20
Pelikan Yuvası
Adet
10
15
Kameriye
Adet
1
20
15
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
İÇME SUYU SEKTÖRÜ YATIRIMLARI
2014 YILI DETAY PROGRAMI
GENEL BÜTÇE
(Bin TL)
PROJE NO
FAALİYET ADI
BİRİMİ
MİKTARI
1-NEHİR HAVZA YÖNETİM PLANLARI HAZIRLANMASI (AB) (1)
a-Etüt Plan
2014K050210
2011K050400
2012K050230
TÜRKİYE'DE YERALTI SUYU YÖNETİMİ KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ (AB) (1)
170
a- Etüd-Proje+Uygulama
170
3-HAVZA İZLEME VE REFERANS NOKTALARI BELİRLEME PROJESİ (AB) (2)
7.685
a- Havza İzleme ve Referans Noktalarının Belirlenmesi
Etüd-Proje
6.215
1.850
4.365
Ara Raporların Teslimi
b- Ülkemize Özgü Su Kalitesi Ekolojik Değerlendirme Sisteminin Kurulması Projesi
(Etüd-Proje+ Uygulama)
4-ULUSAL SU BİLGİ SİSTEMİ PROJESİ
Adet
5
1.470
100
100
100
a-Etüt Proje
Donanım
2012K050220
5-SU KAYNAKLARININ KALİTE KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ
PROJESİ
8.725
a-Türkiye'de Havza Bazında Hassas Alanların ve Su Kalitesi Hedeflerinin Belirlenmesi Projesi
(Etüd-Proje+ Uygulama)
3.597
b-Ülkemiz Kıyı ve Geçiş Sularında Tehlikeli Maddelerin Tespiti ve Ekolojik Kıyı Dinamiği Projesi
(KIYITEMA) (Etüd-Proje + Uygulama)
1.976
c-Bitki Koruma Ürünlerinin Kullanımı Neticesinde Meydana Gelen su Kirliliğinin Tespiti ve Madde
veya Madde Grubu Bazında Çevresel Kalite Standartlarının Belirlenmesine İlişkin Proje (EtüdProje+Uygulama)
3.148
d-Yüzeysel Sular ile Yüzme ve Rekreasyon Amacıyla Kullanılan Kıyı Sularında Siyanobakteriler
için Alarm Seviyelerinin ve Limitlerin Belirlenmesi, Müdahale ve Mücadele Yöntemlerinin
Geliştirilmesi Projesi
e-GAP Bölgesinde Sulama Suyu Kalitesinin Belirlenmesi ve Sulamadan Dönen Suların Kalitesinin
İyileştirilmesi Projesi
f-Yeraltı Sularının Miktar ve Kalite Özelliklerinin Ortaya Konması ve Değerlendirilmesi
Konusundaki Uygulamalar: Gediz Havzası Örnek Çalışması
1
1
1
1
g-Beyşehir Gölünde Hidrolojik, Hidrojeolojik Durumun Tespiti ve Modellenmesi
2012K050240
2012K050280
6-OTOMATİK SÜREKLİ ÖLÇÜM İSTASYONLARININ KURULMASI PROJESİ
1.000
a-İzleme
1.000
360
360
360
7-GÖRDES BARAJ HAVZASI ÖZEL HÜKÜM BELİRLEME PROJESİ
a-Etüt-Proje
Final Raporun Teslimi (Gördes Baraj Gölü Havzası)
2013K050200
2013K050210
8-KURAK DÖNEM YÖNETİM VE EYLEM PLANLARI HAZIRLANMASI PROJESİ
900
a- Konya Havzası Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması Projesi
(Etüd-Proje)
500
b- Akarçay Havzası Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması Projesi
(Etüd-Proje)
400
a-Etüt Proje (Nihai Raporların Teslimi)
1.2. Sapanca Gölü İçin "Model (HİDROLOJİK, KALİTE VE EKOLOJİK) Kurulması ve
Çalıştırılması" Projesi
1.3.Birecik Baraj Gölü Özel Hüküm Belirleme ve Havza Koruma Planı (2014-2016)
Adet
1
1.650
400
400
Adet
1
850
Adet
1
1.4.Mamasın Baraj Gölü Özel Hüküm Belirleme ve Havza Koruma Planı (2014-2016)
Adet
1
1.5. Sektörel Su Tahsis Planı Yapımı (2013-2015)
Adet
1
80
70
250
1.000
1.000
1.600
1.600
9-HAVZA YÖNETİM PROJELERİ
1.1. Gediz Havzası Nehir Havzası Yönetim Planının Hazırlanması
2013K050220
10-ATATÜRK BARAJ GÖLÜ KORUMA, ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJESİ
a-Etüd-Proje+Uygulama
2013K050230
11-İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ
a-Etüt Proje
2013K050240
TOPLAM
25.250
1.274
1.274
SEKTÖR TOPLAMI
2014K050200
DIŞ
12-İÇME SUYU ARITIMI İÇİN UYGUN METODLARIN GELİŞTİRİLMESİ PROJESi (AB) (1)
786
a-Etüd-Proje+Uygulama
786
(1) Proje Giderleri (07) Sermaye Transferi Ekonomik Kodunda Yer Almaktadır.
(2) Ödeneğin 1.155.000 TL'si Sermaye Transferi Tertibi ödeneğidir.
16
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
KONUT SEKTÖRÜ YATIRIMLARI
2014 YILI DETAY PROGRAMI
GENEL BÜTÇE
PROJE NO
2014G000320
(Bin TL)
FAALİYET ADI
BİRİMİ MİKTARI
DIŞ
TUTAR
SEKTÖR TOPLAMI
190
1-LOJMAN ONARIMI PROJESİ
190
a-Burdur VI. Bölge Müdürlüğü
65
Isparta - Eğirdir Kovada Gölü Milli Parkı Şefliği Lojman
Binası Binası Bakım-Onarımı
65
b-Konya VIII. Bölge Müdürlüğü
125
Konya Bölge Müdürlüğü Lojman Binaları Bakım Onarımı
40
Konya-Hadim Şefliği Lojman Binası Bakım Onarımı
40
Nevşehir-Avanos Şefliği Lojman Binaları Bakım Onarımı
30
Karaman Şube Müdürlüğü Lojman Binaları Bakım Onarımı
15
17
18
: TARIM/ORMANCILIK
522
Muhtelif Etüt Plan ve Proje Yapımı
Taşkın Direktifi'nin Uygulanması İçin Kapasitenin Geliştirilmesi
(AB) (1)
Ankara, Bursa
Hibe (T-02 1 Ad, T-08 1 Ad)
Eğitim-Yayın, T-02 (8 Ad.), T-15 (1 Ad)
(2) Sermaye Transferi Ödeneğinden karşılanacak olup, toplama dahildir.
(3) Hibe yoluyla alınacak olup, toplama dahil değildir.
(1) Parantez içerisindeki tutarlar, AB Katılım Öncesi MaliYardım Aracı (IPA) kapsamında karşılanacak olup, toplama dahil değildir.
Hibe (3)
2014-2014
(113)
1.151
Muhtelif İşler
10.000
2014A050030
2014-2014
2013-2015
555
2.287
Eğitim, Etüd-Proje
Etüd-Proje, Uygulama
522
22.928
14.750
60.233
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Kapasite Geliştirme
Ankara
Muhtelif
2013-2018
0
227
(4.276)
2014A050020
Sokak Hayvanı Rehabilitasyon Projesi (2)
2013A050090
İzleme, Değerlendirme
Muş, Elazığ,
Bingöl
2013-2015
522
(4.276)
3.438
Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi
$
Yazılım, Donanım
Ankara
(WG3ODQODPD
2011-2015
2012-2014
227
60.460
3.438
Bilişim Altyapısının Geliştirilmesi
$
0XKWHOLI
Yazılım, Donanım
Etüd-Proje, Uygulama
0
0
5.600
5.600
5.600
69.498
TOPLAM
D
GH%LWHQOHU
7DúNÕQ5LVN<|QHWLP3ODQODUÕQÕQ+D]ÕUODQPDVÕ
$
Ankara
Muhtelif
0
522
0
0
0
ÖZKAYNAK
DIŞ
PROJE TUTARI
&<(1ø352-(/(5723/$0,
Potansiyel Ağaçlandırma Sahaları Veritabanı ile Havza Bazlı
İzleme Sisteminin Geliştirilmesi
2011A050070
E
GHQVRQUD\D.DODQODU
2012A50060
D
GH%LWHQOHU
%'(9$0('(1352-(/(5723/$0,
$
0
(WG3ODQODPD3URMH
KARAKTERİSTİK
E
GHQVRQUD\D.DODQODU
$QNDUD
YER
(İL VE İLÇE)
0
PROJE ADI
İŞİN
BAŞLAMA /
BİTİŞ
KREDİ
TARİHİ
$(7h'352-(øù/(5ø723/$0,
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TOPLAMI
PROJE NO
KURULUŞ :ORMAN VE SU İŞLERİBAKANLIGI
SEKTÖR
Tablo-2: YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ
50
50
(3.848)
0
50
0
0
50
0
0
0
0
0
0
4.128
60
3.000
4.084
12.472
202
(3.848)
202
12.674
0
0
12.674
2013 SONUNA KADAR TAHMİNİ
KÜMÜLATİF HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
KREDİ ÖZKAYNAK
37
37
(428)
0
37
0
0
37
KREDİ
0
0
0
0
0
0
ÖZKAYNAK
DIŞ
Bin TL
(113)
1.151
2.287
3.438
3.438
3.000
37
4.000
1.600
10.737
25
(428)
25
10.762
2.800
2.800
2.800
17.000
TOPLAM
2014 YATIRIMI
19
Çanakkale Zaferinin 100. Yılı Hazırlık Projesi
Av ve Yaban Hayatı ve Su Ürünleri (D.S.)
Nenehatun Tarihi Milli Parkı
)
)
Etüd-Proje, Yazılım, Donanım
Muhtelif
.DUV
Milli Parkların Tanıtımı İçin Mobil Uygulamaların
Geliştirilmesi Projesi
Sarıkamış Harekatı Kafkas Cephesi Tanıtım ve Araştırma
Merkezi Projesi
)
)
Etüd-Proje, İnşaat, Uygulama
Etüd-Proje, İnşaat, Uygulama
Etüd-Proje, Uygulama
Etüd-Proje, Uygulama
Bakım-Onarım
100. Yıl Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Van
(U]XUXP
Muhtelif
Muhtelif
Etüt-Proje+Uygulama
Etüd Proje+İnşaat+Uygulama
Etüd Projet+Uygulama
Etüd Proje+İnşaat+Uygulama
Etüd Proje+İnşaat+Uygulama
Etüd Proje+Uygulama
)
E
WHQ6RQUD\D.DODQODU
Hizmet Binası Bakım Onarımı
)
D
WH%LWHQOHU
&<(1ø352-(/(5723/$0,
Artvin, Bayburt, Erzurum
Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyonu Projesi
2013F000120
A.Karahisar-Kütahya
Başkomutan Tarihi Milli Parkı Projesi
İstanbul Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi İstanbul
Muhtelif
2013F000110
Milli Park Projesi
2001F000080
Çanakkale
2003F000070
Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park Özel Projesi
1995F000190
E
WHQ6RQUD\D.DODQODU
2013F000100
D
WH%LWHQOHU
Çanakkale
2014-2015
2014-2015
2014-2014
2014-2014
2014-2014
2013-2017
2013-2015
2003-2016
2001-2016
1995-2016
2013-2014
İŞİN
BAŞLAMA /
BİTİŞ TARİHİ
KREDİ
0
0
0
663
0
0
0
0
0
0
0
0
ÖZKAYNAK
DIŞ
PROJE TUTARI
663
KARAKTERİSTİK
663
YER
(İL VE İLÇE)
%'(9$0('(1352-(/(5723/$0,
PROJE ADI
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TOPLAMI
PROJE NO
SEKTÖR : TURİZM
KURULUŞ : ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Tablo-2: YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ
40.000
2.980
2.000
44.980
3.840
3.000
1.950
8.790
53.770
0
0
0
0
0
0
0
0
0
325.230
29.350
354.580
354.580
TOPLAM
0
0
0
0
ÖZKAYNAK
DIŞ
198
0
198
198
KREDİ
651.246
94.330
745.576
799.346
TOPLAM
2013 SONUNA KADAR TAHMİNİ
KÜMÜLATİF HARCAMA
0
0
0
395
0
395
395
KREDİ
0
0
0
0
0
0
0
ÖZKAYNAK
DIŞ
20.000
1.500
500
22.000
3.840
3.000
1.950
8.790
30.790
65.530
64.980
130.510
161.300
TOPLAM
2014 YATIRIMI
2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
20
Muhtelif
Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi
Baraj Su Aynası Altında Kalacak Bitki Türlerinin Tespiti
Ulusal Korunan Alan Sisteminin İyileştirilmesi Projesi
.
.
.
2011-2014
(15.592)
12.666
2.500
1.000
23.250
Ankara
NATURA 2000'in Gerekliliklerinin Uygulanabilmesi İçin Ulusal Doğa
Koruma Sisteminin Güçlendirilmesi (AB) (1)
Sulak Alanların Yönetim Planlarının Hazırlanması
2013K100150
.
Etüd-Proje
Etüd-Proje-Uygulama
Etüd-Proje+Uygulama
Yazılım, Harita
(1) Dış para kısmı AB mali işbirliği kapsamında karşılanacak olup, toplama dahil değildir. İç para kısmı ise Sermaye Transferi tertibi ödeneğidir.
Muhtelif
Amasya, Çorum, Tokat, Samsun
Yeşilırmak Havzası Biyoçeşitlilik ve Peyzaj Haritasının Çıkarılması
2012K100150
Ankara
Ulusal Arazi Örtüsü Veritabanı (2012)
2012K100160
E
WHQ6RQUD\D.DODQODU
2012-2015
2011-2017
2013-2015
2012-2015
0
0
0
0
0
0
0
4.255
(15.592)
1.119
(0)
0
1.570
3.146
209
209
3.355
0
274
2.329
210
2.813
0
2.813
6.168
TOPLAM
1.795
0
0
0
0
0
0
0
ÖZKAYNAK
DIŞ
457
(0)
KREDİ
2013 SONUNA KADAR TAHMİNİ
KÜMÜLATİF HARCAMA
1.107
4.900
12.057
609
Etüd-Proje
1.511
28.261
2011K100140
Muhtelif
(WG3URMH
(WG3URMH
(WG3URMH
609
Marmara Bölgesi Sistematik Koruma Planlaması
0XKWHOLI
0XKWHOLI
0XKWHOLI
(WG3URMH
D
WH%LWHQOHU
%'(9$0('(1352-(/(5723/$0,
Biyokaçakçılıkla Mücadele Projesi
.
0XKWHOLI
930
E
WHQ6RQUD\D.DODQODU
930
Sulak Alanların Korunması, Tanzimi ve Rehabilitasyonu (D. S.)
.
2014-2014
TOPLAM
D
WH%LWHQOHU
Etüd-Proje+Uygulama
ÖZKAYNAK
DIŞ
29.191
KREDİ
PROJE TUTARI
41.857
KARAKTERİSTİK
$(7h'352-(øù/(5ø723/$0,
YER
(İL VE İLÇE)
İŞİN
BAŞLAMA /
BİTİŞ
TARİHİ
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TOPLAMI
PROJE ADI
:ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
KURULUŞ
PROJE NO
:ÇEVRE
SEKTÖR
Tablo-2: YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ
0
0
0
0
0
0
0
(1)
KREDİ
ÖZKAYNAK
DIŞ
0
0
0
0
0
0
0
2014 YATIRIMI
400
(1)
1
335
1.550
2.286
400
400
2.686
500
400
4.540
620
6.060
930
930
6.990
9.676
TOPLAM
2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
21
(5.310)
0
0
Türkiye'de Yeraltı Suyu Yönetimi Kapasitesinin Geliştirilmesi (AB) (1)
Muhtelif
Eğitim, Danışmanlık
(1) Dış para kısmı AB mali işbirliği kapsamında karşılanacak olup,toplama dahil değildir. İç para kısmı ise Sermaye Transferi Tertibi Ödeneğidir.
.
2014-2016
2014-2016
(17.640)
6.000
4.900
(5.310)
590
(17.640)
2.550
Etüd-Plan
1.960
Nehir Havza Yönetim Planları Hazırlanması (AB) (1)
Muhtelif
(WG3URMH
2013-2016
2013-2015
.
0XKWHOLI
Etüd-Proje
İzleme, Belirleme
ø]OHPH%HOLUOHPH
E
WHQ6RQUD\D.DODQODU
8OXVDO6X%LOJL6LVWHPL
.
Muhtelif
Şanlıurfa, Adıyaman
(WG3ODQ
(WW3URMH7HNQLN'HVWHN
2550
İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi
2013K050230
0XKWHOLI
0XKWHOLI
0XKWHOLI
(WG3URMH
&<(1ø352-(/(5723/$0,
Atatürk Baraj Gölü Koruma, Araştırma ve Geliştirme Projesi
.
$%.DWNÕVÕ
6HUPD\H7UDQVIHUL
+DY]Dø]OHPHYH5HIHUDQV1RNWDODUÕ%HOLUOHPH3URMHVL$%
6X.D\QDNODUÕQÕQ.DOLWH.ULWHUOHULQLQ%HOLUOHQPHVLYHø\LOHúWLULOPHVL
.
.
.XUDN'|QHP<|QHWLPYH(\OHP3ODQODUÕ+D]ÕUODQPDVÕ
.
0XKWHOLI
0
0
0
0
0
0
300
0
8.114
19.403
1.878
2.118
21.521
21.521
KREDİ
0
0
0
0
0
0
0
0
ÖZKAYNAK
DIŞ
(1.530)
(11.466)
0
0
0
0
(11.466)
(1.530)
170
1.274
1.444
1444
1.600
1.000
8.725
22.446
1.000
1.360
23.806
25.250
TOPLAM
2.878
0
0
0
TOPLAM
1.650
.
2013-2017
0
0
0
ÖZKAYNAK
DIŞ
Etüd-Proje
ø]OHPH
3.478
KREDİ
10.000
Havza Yönetim Projeleri
øoPH6X\X$UÕWÕPÕøoLQ8\JXQ0HWRGODUÕQ*HOLúWLULOúPHVL$%
2013K050210
Muhtelif
7HNLUGD÷(GLUQH
TOPLAM
2014 YATIRIMI
2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
84.265
2WRPDWLN6UHNOLgOoPøVWDV\RQODUÕQÕQ.XUXOPDVÕ
.
(WG3URMH
ÖZKAYNAK
DIŞ
2013 SONUNA KADAR TAHMİNİ
KÜMÜLATİF HARCAMA
E
WHQ6RQUD\D.DODQODU
*|UGHV%DUDM+DY]DVÕg]HO+NP%HOLUOHPH
.
D
WH%LWHQOHU
0DQLVD
KREDİ
PROJE TUTARI
87.743
İŞİN
BAŞLAMA /
BİTİŞ
TARİHİ
90.293
KARAKTERİSTİK
%'(9$0('(1352-(/(5723/$0,
YER
(İL VE İLÇE)
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TOPLAMI
PROJE ADI
:ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
KURULUŞ
PROJE NO
:İÇME SUYU
SEKTÖR
Tablo-2: YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ
22
%\N2QDUÕP
0XKWHOLI
*
/RMPDQ2QDUÕPÕ
D
GH%LWHQOHU
ÖZKAYNAK
TOPLAM
KREDİ
DIŞ
PROJE TUTARI
&<(1ø352-(/(5723/$0,
KARAKTERİSTİK
İŞİN
BAŞLAMA /
BİTİŞ
TARİHİ
190
PROJE ADI
YER
(İL VE
İLÇE)
:KONUT
:ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TOPLAMI
PROJE NO
SEKTÖR
KURULUŞ
Tablo-2: YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ
KREDİ
ÖZKAYNAK
DIŞ
TOPLAM
2013 SONUNA KADAR TAHMİNİ
KÜMÜLATİF HARCAMA
KREDİ
ÖZKAYNAK
DIŞ
2014 YATIRIMI
190
TOPLAM
2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
23
25.000
2.100.000
700.000
2.800.000
2.287.000
(*) Projenin ödeneği (07) Sermaye Transferi Tertibi ödeneğidir.
TOPLAM
Bloke (Program)
1.600.000
37.000
4.000.000
451.000
25.000
2.100.000
700.000
3.000.000
0
3.000.000
0
XV. Bölge-Malatya
451.000
0
XIV. Bölge-Van
4.000.000
0
XIII. Bölge-Erzurum
37.000
0
XII. Bölge-Rize
1.600.000
0
XI. Bölge-Samsun
2.287.000
0
X. Bölge-Sinop
2.800.000
0
IX. Bölge-Ankara
Merkez
0
0
VI. Bölge-Burdur
VIII. Bölge-Konya
0
V. Bölge- Afyonkarahisar
0
0
IV.Bölge-Manisa
VII. Bölge-Adana
0
III. Bölge-Çanakkale
Muhtelif İşler
(EYD)
Sokak
Hayvanı
Rehabilitasyo
n Projesi
(DKMP) *
0
Taşkın Risk
Yönetim
Planlarının
Hazırlanması
(SYGM)
II. Bölge-Bursa
Taşkın
Direktifinin
Muhtelif İşler
Uygulanması
(DHD)
İçin Kap. Gel.
(SYGM)
0
Bilişim
Altyapısının
Geliştirilmesi
(BİD)
I. Bölge-İstanbul
Potansiyel
Çölleşme ve
Ağaç.Saha.
Murat Nehri
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Muhtelif Etüd
Erozyonla
Veritabanı ile
Plan ve Proje
Havzası
Mücadelede Kap.
Havza Bazlı İzleme Rehabilitasyon
Yapımı
Geliştirme
Sis. Geliş.
(ÇEM)
Pr. (ÇEM)
(ÇEM)
(ÇEM)
ORMANCILIK SEKTÖRÜ
Genel Bütçe
2014 YILI YATIRIM PROGRAMININ SEKTÖRLER, PROJELER VE BÜTÇELER İTİBARİYLE BÖLGELERE DAĞILIMI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.000.000
0
17.000.000
TOPLAM
(TL)
24
1.571.000
X. Bölge-Sinop
10.910.000
3.550.000
IX. Bölge-Ankara
TOPLAM
46.153.000
0
11.673.000
Merkez
Bloke (Program)
1.717.000
0
870.000
XV. Bölge-Malatya
XIV. Bölge-Van
XIII. Bölge-Erzurum
2.977.000
785.000
VIII. Bölge-Konya
XII. Bölge-Rize
2.302.000
VII. Bölge-Adana
655.000
1.714.000
VI. Bölge-Burdur
XI. Bölge-Samsun
4.204.000
V. Bölge- Afyonkarahisar
740.000
3.894.000
IV.Bölge-Manisa
10.910.000
7.305.000
III. Bölge-Çanakkale
2.196.000
Milli Park
Projesi
(DKMP)
II. Bölge-Bursa
Gelibolu
Yarımadası
Tarihi Milli
Parkı Özel
Projesi
(DKMP)
I. Bölge-İstanbul
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
7.000.000
7.000.000
Başkomutan
Tarihi Milli
Parkı Projesi
(DKMP)
1.950.000
0
300.000
588.000
0
243.000
91.000
0
60.000
179.000
20.000
0
240.000
0
78.000
65.000
0
86.000
64.980.000
64.980.000
Hizmet Binası Çanakkale
Bakım
Zaferinin 100.
Onarımı
Yılı Hazırlık
Projesi
Projesi
(DHD)
(DKMP)
467.000
467.000
Çoruh Nehri
Havzası
Rehabilitasyonu
Projesi (DKMP)
1.000.000
1.000.000
3.840.000
3.840.000
İstanbul Yaban
Nenehatun
Hayatı Kurtarma
Tarihi Milli
ve Rehabilitasyon
Parkı (DKMP)
Merkezi (DKMP)
Genel Bütçe
TURİZM SEKTÖRÜ
1.500.000
1.500.000
Milli Parkların
Tanıtımı İçin
Mobil
Uygulamaların
Geliştirilmesi
(DKMP)
20.000.000
20.000.000
Sarıkamış
Harekatı
Kafkas Cephesi
Tanıtım ve
Araştırma
(DKMP)
500.000
500.000
100. Yıl Yaban
Hayatı Kurtarma
ve Rehabilitasyon
Merkezi (DKMP)
2014 YILI YATIRIM PROGRAMININ SEKTÖRLER, PROJELER VE BÜTÇELER İTİBARİYLE BÖLGELERE DAĞILIMI
158.300.000
0
13.940.000
2.305.000
500.000
24.953.000
3.068.000
655.000
1.631.000
3.729.000
805.000
2.302.000
1.954.000
11.204.000
3.972.000
76.695.000
7.305.000
3.282.000
Toplam
3.000.000
0
446.000
449.000
0
0
388.000
0
120.000
542.000
90.000
266.000
120.000
209.000
180.000
60.000
60.000
70.000
Av ve Yaban
Hayatı ve Su
Ürünleri
Projesi
(DKMP)
Döner
Sermaye
161.300.000
0
14.386.000
2.754.000
500.000
24.953.000
3.456.000
655.000
1.751.000
4.271.000
895.000
2.568.000
2.074.000
11.413.000
4.152.000
76.755.000
7.365.000
3.352.000
Toplam
(TL)
25
0
XII. Bölge-Rize
(*) Proje ödeneği (07)
TOPLAM
400.000
Merkez
400.000
0
0
0
XV. Bölge-Malatya
Bloke (Program)
0
XIV. Bölge-Van
1.550.000
0
XI. Bölge-Samsun
335.000
0
X. Bölge-Sinop
1.550.000
0
IX. Bölge-Ankara
335.000
0
VIII. Bölge-Konya
98.000
0
VII. Bölge-Adana
XIII. Bölge-Erzurum
42.500
0
620.000
172.500
40.500
16.000
18.500
45.500
17.000
26.500
22.000
17.000
54.000
17.000
122.000
20.500
17.000
44.500
Yeşilırmak
Ulusal Arazi
Biyokaçakçılıkla
Havzası Biyoçeş.
Örtüsü Veritabanı
Mücadele Projesi
Ve Peyz. Harita
(2012)
(DKMP)
Çıkarılması
(BİD)
(DKMP)
49.000
90.000
0
90.000
Sulak Alanların
Yönetim Plan.
Hazır.
(DKMP)
0
400.000
Marmara Bölgesi
Sistematik Koruma
Planlaması
(DKMP)
IV.Bölge-Manisa
V. BölgeAfyonkarahisar
VI. Bölge-Burdur
III. Bölge-Çanakkale
II. Bölge-Bursa
I. Bölge-İstanbul
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
4.540.000
1.497.000
260.000
206.000
193.000
356.000
144.000
177.000
158.000
153.000
267.000
210.000
206.000
204.000
100.000
226.000
183.000
Ulusal Biyolojik
Çeşitlilik Envanter
ve İzleme Projesi
(DKMP)
Genel Bütçe
0
0
0
400.000
40.000
40.000
0
0
40.000
0
0
0
0
120.000
40.000
0
120.000
Baraj Su Aynası
Altında Kalacak
Bitki Türlerinin
Tespiti Projesi
(DKMP)
ÇEVRE SEKTÖRÜ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500.000
500.000
Ulusal Korunan
Alan Sisteminin
İyileştirilmesi
(DKMP)
1.000
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NATURA 2000
Gerekliliklerinin
Uygulanabilmesi İçin
Doğa Koruma
Sisteminin
Güçlendirilmesi Projesi
(AB) (*) (DKMP)
2014 YILI YATIRIM PROGRAMININ SEKTÖRLER, PROJELER VE BÜTÇELER İTİBARİYLE BÖLGELERE DAĞILIMI
8.746.000
0
4.495.500
340.500
222.000
309.500
441.500
161.000
203.500
180.000
170.000
441.000
292.500
345.000
373.000
210.500
243.000
317.500
Toplam
930.000
0
35.000
50.000
0
190.000
0
0
0
100.000
0
20.000
75.000
200.000
30.000
50.000
0
180.000
Sulak Alan.
Korunması, Tanzimi
ve Rehabilitasyonu
Projesi (DKMP)
Döner Sermaye
9.676.000
0
4.530.500
390.500
222.000
499.500
441.500
161.000
203.500
280.000
170.000
461.000
367.500
545.000
403.000
260.500
243.000
497.500
Toplam
(TL)
26
7.685.000
170.000
1.274.000
(1) Proje ödeneği (07) Sermaye Transferi Ekonomik Kodunda Yer Almaktadır.
(*) Proje Giderlerinin 1.155.000 TL'si (07) Sermaye Transferi Ekonomik Kodunda Yer Almaktadır.
TOPLAM
Bloke (Program)
100.000
8.725.000
1.000.000
360.000
900.000 1.650.000
1.000.000
1.600.000
786.000
25.250.000
0
25.250.000
0
XV. Bölge-Malatya
786.000
0
XIV. Bölge-Van
1.600.000
0
XIII. Bölge-Erzurum
1.000.000
0
XII. Bölge-Rize
900.000 1.650.000
0
XI. Bölge-Samsun
360.000
0
X. Bölge-Sinop
1.000.000
0
IX. Bölge-Ankara
8.725.000
0
VIII. Bölge-Konya
100.000
0
VII. Bölge-Adana
1.274.000
0
VI. Bölge-Burdur
170.000
0
V. Bölge- Afyonkarahisar
Merkez
0
IV.Bölge-Manisa
7.685.000
Toplam
0
Havza
Yönetim
Projeleri
(SYGM)
Atatürk Baraj
İçme Suyu
İklim
Gölü
Arıtımı İçin
Değişikliğinin Su
Koruma,
Uygun
Araştırma ve Kaynaklarına
Metodların
Etkisi Projesi
Geliştirme
Geliştirilmesi
(SYGM)
Projesi
Projesi (AB) (*)
(SYGM)
(SYGM)
0
Su Kaynaklarının Otomatik Sürekli Gördes Baraj
Kurak Dönem
Ulusal Su
Kalite Kriter.
Ölçüm
Havzası Özel
Yönetim ve
Bilgi Sistemi
Belirlen. ve
İstasyonlarının
Hüküm
Eylem Planları
Projesi
İyileştirilmesi
Kurulması
Belirleme
Hazırlanması
(SYGM)
Projesi
Projesi
Projesi
Projesi (SYGM)
(SYGM)
(SYGM)
(SYGM)
III. Bölge-Çanakkale
Nehir Havza
Yönetim
Planları
Hazırlanması
(AB)
(SYGM) (1)
II. Bölge-Bursa
Türkiye'de
Yeraltı Suyu
Yönetimi
Kapasitesinin
Geliştirilmesi
(AB)
(SYGM) (1)
0
Havza İzleme
ve Referans
Nokta. Belir.
Projesi (AB)
(*)
(SYGM)
190.000
125.000
65.000
Lojman Binası
Bakım Onarımı
(DHD)
Genel Bütçe
Genel Bütçe
I. Bölge-İstanbul
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KONUT
SEKTÖRÜ
İÇME SUYU SEKTÖRÜ
2014 YILI YATIRIM PROGRAMININ SEKTÖRLER, PROJELER VE BÜTÇELER İTİBARİYLE BÖLGELERE DAĞILIMI
209.486.000
0
60.685.500
2.645.500
722.000
25.262.500
3.509.500
816.000
1.834.500
3.909.000
1.100.000
2.743.000
2.311.500
11.549.000
4.345.000
76.905.500
7.548.000
3.599.500
YATIRIM
TOPLAMI
GENEL BÜTÇE
3.930.000
0
481.000
499.000
0
190.000
388.000
0
120.000
642.000
90.000
286.000
195.000
409.000
210.000
110.000
60.000
250.000
YATIRIM
TOPLAMI
DÖNER
SERMAYE
213.416.000
0
61.166.500
3.144.500
722.000
25.452.500
3.897.500
816.000
1.954.500
4.551.000
1.190.000
3.029.000
2.506.500
11.958.000
4.555.000
77.015.500
7.608.000
3.849.500
YATIRIM
TOPLAMI
GB+DS
(TL)
2014 YILI YATIRIM PROGRAMININ SEKTÖRLER, PROJELER VE BÜTÇELER İTİBARİYLE İLLERE DAĞILIMI
(TL)
ORMANCILIK SEKTÖRÜ
Genel Bütçe
İL ADI
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Ankara (Taşra)
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
Istanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
K.maraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Ş.urfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Bloke (Program)
TOPLAM
Muhtelif
Etüd Plan
ve Proje
Yapımı
(ÇEM)
Çölleşme ve
Erozyonla
Mü. Kap.
Geleliştirme
(ÇEM)
Potansiyel
Ağaç.Saha.
Veri. İzlen.
(ÇEM)
Murat Nehri
Havzası
Muhtelif İşler
Rehabilitasyon
(DHD)
Pr. (ÇEM)
Bilişim
Altyapısının
Geliştirilmesi
(BİD)
Taşkın
Direktifinin
Uygulanması
İçin Kap. Gel.
(SY)
Taşkın Risk
Yönetim
Planlarının
Hazırlanması
(SYGM)
Sokak Hayvanı
Muhtelif
Rehabilitasyon
İşler
Projesi (DKMP)
(EYD)
*
2.800.000
2.287.000
1.600.000
451.000
37.000
4.000.000
25.000
2.100.000
700.000
3.000.000
2.800.000
2.287.000
1.600.000
451.000
37.000
4.000.000
25.000
2.100.000
700.000
3.000.000
(*) Proje ödeneği (07) Sermaye Transferi Ekonomik Kodunda Yer Almaktadır.
Deprem Konutları Alımı için Bütçede ( 06.4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması) 900.000 TL ödenek yer almaktadır. (DHD tarafından satın alınacaktır.)
27
Toplam
0
0
0
0
0
17.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.000.000
2014 YILI YATIRIM PROGRAMININ SEKTÖRLER, PROJELER VE BÜTÇELER İTİBARİYLE İLLERE DAĞILIMI
(TL)
TURİZM SEKTÖRÜ
Döner
Sermaye
Genel Bütçe
İL ADI
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara (Merkez)
Ankara (Taşra)
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
Istanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
K.maraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Ş.urfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Bloke (Program)
TOPLAM
Hizmet
Gelibolu
Başkomutan Binası
Tarihi Milli Milli Park
Tarihi Milli BakımParkı Özel
Projesi
Parkı Projesi Onarımı
Projesi
(DKMP)
Projesi
(DKMP)
(DKMP)
(DHD)
480.000
397.000
2.955.000
11.673.000
350.000
1.624.000
807.000
212.000
485.000
Çoruh Nehri
Havzası
Rehabilitasyonu
Projesi (DKMP)
Çanakkale
Zaferinin
100. Yılı
Hazırlık
Projesi
(DKMP)
İstanbul Yaban Nenehatun
Hayatı Kurtarma Tarihi Milli
ve Rehabilitasyon
Parkı
Merkezi Projesi
Projesi
(DKMP)
(DKMP)
Milli Parkların
Tanıtımı İçin
Mobil
Uygulamaların
Geliştirilmesi
(DKMP)
Sarıkamış
Harekatı
Kafkas
Cephesi
Tanıtım ve
Araştırma
Projesi
(DKMP)
100. Yıl Yaban
Hayatı Kurtarma
ve Rehabilitasyon
Merkezi Projesi
(DKMP)
7.000.000
300.000
467.000
1.500.000
160.000
91.000
40.000
10.910.000
1.290.000
125.000
7.305.000
85.000
65.000
64.980.000
100.000
129.000
180.000
170.000
60.000
133.000
730.000
34.000
3.840.000
161.000
2.000
90.000
755.000
1.189.000
60.000
80.000
50.000
1.000.000
20.000.000
1.119.000
912.000
152.000
1.910.000
545.000
615.000
1.086.000
30.000
3.554.000
320.000
36.000
269.000
78.000
18.000
68.000
170.000
70.000
15.000
1.922.000
190.000
493.000
50.000
40.000
5.000
120.000
47.000
85.000
205.000
400.000
20.000
18.000
20.000
10.000
33.000
500.000
322.000
54.000
50.000
75.000
100.000
40.000
110.000
15.000
260.000
85.000
10.910.000
46.153.000
7.000.000 1.950.000
467.000
64.980.000
1.000.000
28
3.840.000
1.500.000
20.000.000
500.000
Toplam
480.000
397.000
9.955.000
0
0
13.940.000
350.000
1.784.000
898.000
212.000
485.000
0
40.000
0
1.415.000
0
7.305.000
76.040.000
0
100.000
129.000
180.000
170.000
60.000
133.000
4.570.000
34.000
0
161.000
2.000
0
0
170.000
755.000
2.239.000
60.000
20.000.000
1.119.000
912.000
152.000
1.910.000
581.000
615.000
1.086.000
299.000
3.632.000
338.000
0
68.000
0
190.000
70.000
15.000
1.922.000
190.000
493.000
68.000
60.000
15.000
120.000
47.000
85.000
238.000
400.000
0
500.000
0
322.000
0
0
0
54.000
50.000
0
115.000
100.000
110.000
0
15.000
260.000
85.000
0
0
158.300.000
Av ve
Yaban
Hayatı ve
Su Ürünleri
Projesi
(DKMP)
90.000
209.000
446.000
120.000
60.000
542.000
60.000
60.000
284.000
60.000
114.000
62.000
10.000
60.000
60.000
90.000
83.000
1.000
60.000
60.000
328.000
81.000
60.000
3.000.000
Toplam
570.000
397.000
10.164.000
0
0
14.386.000
350.000
1.904.000
898.000
272.000
485.000
0
40.000
0
1.957.000
0
7.365.000
76.100.000
0
100.000
129.000
180.000
170.000
60.000
133.000
4.570.000
34.000
284.000
221.000
2.000
0
114.000
170.000
817.000
2.249.000
120.000
20.000.000
1.119.000
912.000
212.000
1.910.000
581.000
705.000
1.086.000
382.000
3.632.000
339.000
0
128.000
0
190.000
70.000
15.000
1.922.000
190.000
493.000
68.000
120.000
15.000
120.000
47.000
413.000
238.000
481.000
0
500.000
0
382.000
0
0
0
54.000
50.000
0
115.000
100.000
110.000
0
15.000
260.000
85.000
0
0
161.300.000
2014 YILI YATIRIM PROGRAMININ SEKTÖRLER, PROJELER VE BÜTÇELER İTİBARİYLE İLLERE DAĞILIMI
(TL)
ÇEVRE SEKTÖRÜ
Genel Bütçe
İL ADI
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara (Merkez)
Ankara (Taşra)
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
Istanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
K.maraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Ş.urfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Bloke (Program)
TOPLAM
Döner Sermaye
Baraj Su
NATURA 2000
Marmara
Yeşilırmak
Sulak
Ulusal Arazi
Aynası
Gerekliliklerinin
Bölgesi
Havzası
Ulusal Biyolojik
Ulusal Korunan
Alanların
Örtüsü
Biyokaçakçılıkla
Altında
Uygulanabilmesi
Çeşitlilik
Alan Sisteminin
Sistematik
Biyoçeş. Ve
Yönetim
Veritabanı
Mücadele
Kalacak Bitki
İçin Doğa Koruma
Koruma
Peyz. Harita
Envanter ve
İyileştirilmesi
Plan. Hazır.
(2012)
(DKMP)
Türlerinin
Sisteminin
İzleme (DKMP)
(DKMP)
Planlaması
Çıkarılması
(DKMP)
(BİD)
Tespiti
Güçlendirilmesi
(DKMP)
(DKMP)
(DKMP)
(AB) (*) (DKMP)
32.000
400.000
335.000 1.550.000
39.000
177.000
12.000
103.000
102.000
5.000
172.500
12.000
5.000
5.000
2.500
2.500
2.500
1.497.000
83.000
40.000
500.000
1.000
40.000
40.000
83.000
108.000
5.000
34.500
12.000
13.000
5.000
90.000
5.000
90.000
5.000
13.500
104.000
156.000
100.000
91.000
5.000
120.000
5.000
5.000
3.000
5.000
39.500
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
98.000
40.000
106.000
40.000
80.000
40.000
106.000
90.000
12.000
66.000
25.500
36.500
121.000
40.000
5.000
5.000
40.000
5.000
87.000
35.500
111.000
12.000
50.000
16.500
5.000
84.000
144.000
77.000
94.000
125.000
116.000
16.000
103.000
98.000
2.500
2.500
2.500
70.000
93.000
90.000
75.000
400.000
400.000
335.000 1.550.000
620.000
4.540.000
29
400.000
500.000
1.000
Toplam
216.000
0
147.000
102.000
5.000
4.495.500
95.000
45.000
45.000
85.500
2.500
2.500
0
108.000
5.000
138.500
168.000
13.000
5.000
0
95.000
0
195.000
0
0
104.500
0
5.000
120.000
5.000
0
45.000
109.000
45.000
39.500
85.000
103.000
5.000
45.000
111.000
0
90.000
78.000
0
25.500
157.500
40.000
5.000
45.000
0
92.000
0
0
146.500
0
62.000
0
100.500
149.000
77.000
94.000
125.000
116.000
0
103.000
114.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2.500
0
0
72.500
95.500
0
90.000
75.000
0
8.746.000
Sulak Alan.
Korunması,
Tanzimi ve
Rehabilitasyonu
(DKMP)
100.000
35.000
40.000
15.000
50.000
25.000
50.000
50.000
30.000
80.000
50.000
50.000
20.000
40.000
15.000
80.000
60.000
140.000
930.000
Toplam
216.000
0
247.000
102.000
5.000
4.530.500
135.000
45.000
45.000
100.500
52.500
2.500
0
108.000
5.000
163.500
168.000
13.000
5.000
0
145.000
0
195.000
50.000
30.000
184.500
50.000
5.000
120.000
5.000
0
45.000
159.000
65.000
79.500
100.000
183.000
5.000
45.000
111.000
60.000
90.000
78.000
0
25.500
157.500
40.000
5.000
45.000
0
92.000
0
0
146.500
140.000
62.000
0
100.500
149.000
77.000
94.000
125.000
116.000
0
103.000
114.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2.500
0
0
72.500
95.500
0
90.000
75.000
0
9.676.000
2014 YILI YATIRIM PROGRAMININ SEKTÖRLER, PROJELER VE BÜTÇELER İTİBARİYLE İLLERE DAĞILIMI
(TL)
İÇME SUYU SEKTÖRÜ
Genel Bütçe
İL ADI
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara (Merkez)
Ankara (Taşra)
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
Istanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
K.maraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Ş.urfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Bloke (Program)
TOPLAM
Havza İzleme ve
Referans Nokta.
Belir. (AB) (*)
(SYGM)
Su Kaynaklarının Otomatik Sürekli
Gördes Baraj
Kalite Kriter.
Ölçüm
Havzası Özel
Ulusal Su Bilgi
Havza Yönetim
Belirlen. ve
İstasyonlarının
Hüküm Belirleme
Sistemi (SYGM) Projeleri (SYGM)
İyileştirilmesi
Kurulması
(SYGM)
(SYGM)
(SYGM)
Kurak Dönem
Yönetim ve
Eylem Planları
Hazırlanması
(SYGM)
Türkiye'de
Yeraltı Suyu
Yönetimi
Kapasitesinin
Geliştirilmesi
(AB) (SYGM)
Atatürk Baraj
Gölü Koruma,
Araştırma ve
Geliştirme
(SYGM)
7.685.000
100.000
1.650.000
8.725.000
1.000.000
360.000
900.000
170.000
1.000.000
7.685.000
100.000
1.650.000
8.725.000
1.000.000
360.000
900.000
170.000
1.000.000
(*) Proje Giderleri (07) Sermaye Transferi Ekonomik Kodunda Yer Almaktadır.
30
2014 YILI YATIRIM PROGRAMININ SEKTÖRLER, PROJELER VE BÜTÇELER İTİBARİYLE İLLERE DAĞILIMI
(TL)
İL ADI
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara (Merkez)
Ankara (Taşra)
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
Istanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
K.maraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Ş.urfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Bloke (Program)
TOPLAM
İÇME SUYU SEKTÖRÜ
KONUT SEKTÖRÜ
Genel Bütçe
Genel Bütçe
Nehir Havza
İklim Değişikliğinin
Yönetim Planları
Su Kaynaklarına
Hazırlanması
Etkisi (SYGM)
(AB) (SYGM)
1.600.000
1.600.000
1.274.000
1.274.000
İçme Suyu Arıtımı
İçin Uygun
Metodların
Geliştirilmesi (AB)
(*) (SYGM)
786.000
786.000
Toplam
0
0
0
0
0
25.250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.250.000
(*) Proje Giderleri (07) Sermaye Transferi Ekonomik Kodunda Yer Almaktadır.
31
Lojman Binası Bakım
Onarımı (DHD)
65.000
80.000
30.000
15.000
190.000
YATIRIM
YATIRIM
YATIRIM TOPLAMI
TOPLAMI
TOPLAMI
GB+DS
GENEL BÜTÇE DÖNER SERMAYE
696.000
397.000
10.102.000
102.000
5.000
60.685.500
445.000
1.829.000
943.000
297.500
487.500
2.500
40.000
108.000
1.420.000
138.500
7.473.000
76.053.000
5.000
100.000
224.000
180.000
365.000
60.000
133.000
4.674.500
34.000
5.000
281.000
7.000
0
45.000
344.000
800.000
2.278.500
145.000
20.103.000
1.124.000
957.000
263.000
1.910.000
671.000
773.000
1.086.000
324.500
3.789.500
378.000
5.000
113.000
0
312.000
70.000
15.000
2.068.500
190.000
555.000
68.000
160.500
164.000
197.000
141.000
210.000
354.000
400.000
103.000
614.000
0
322.000
0
0
15.000
54.000
50.000
0
117.500
100.000
110.000
72.500
110.500
260.000
175.000
75.000
0
209.486.000
90.000
0
309.000
0
0
481.000
40.000
120.000
0
75.000
50.000
0
0
0
542.000
25.000
60.000
60.000
0
0
50.000
0
0
50.000
30.000
80.000
50.000
284.000
60.000
0
0
114.000
50.000
82.000
50.000
75.000
80.000
0
0
60.000
60.000
0
90.000
0
83.000
0
1.000
0
60.000
0
0
0
0
0
140.000
0
0
60.000
0
0
0
328.000
0
81.000
0
0
0
60.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.930.000
786.000
397.000
10.411.000
102.000
5.000
61.166.500
485.000
1.949.000
943.000
372.500
537.500
2.500
40.000
108.000
1.962.000
163.500
7.533.000
76.113.000
5.000
100.000
274.000
180.000
365.000
110.000
163.000
4.754.500
84.000
289.000
341.000
7.000
0
159.000
394.000
882.000
2.328.500
220.000
20.183.000
1.124.000
957.000
323.000
1.970.000
671.000
863.000
1.086.000
407.500
3.789.500
379.000
5.000
173.000
0
312.000
70.000
15.000
2.068.500
330.000
555.000
68.000
220.500
164.000
197.000
141.000
538.000
354.000
481.000
103.000
614.000
0
382.000
0
0
15.000
54.000
50.000
0
117.500
100.000
110.000
72.500
110.500
260.000
175.000
75.000
0
213.416.000
32
6
0
5
1
2
11
1
VII. Bölge-Adana
VIII. Bölge-Konya
IX. Bölge-Ankara
X. Bölge-Sinop
XI. Bölge-Samsun
XII. Bölge-Rize
XIII. Bölge-Erzurum
TOPLAM
759
0
Merkez
Bloke (Program)
5
XV. Bölge-Malatya
XIV. Bölge-Van
1
124
V. Bölge- Afyonkarahisar
VI. Bölge-Burdur
162
IV.Bölge-Manisa
4
102
II. Bölge-Bursa
III. Bölge-Çanakkale
335
Adet
5.892.000
0
640.000
40.000
7.000
50.000
20.000
1.160.000
0
655.000
1.524.000
210.000
441.000
60.000
830.000
255.000
Tutar
Alan Düzenleme
I. Bölge-İstanbul
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
GENEL BÜTÇE
79
0
1
0
3
0
0
1
0
4
0
3
1
0
1
65
Adet
4.002.000
0
250.000
0
157.000
0
0
650.000
0
170.000
0
70.000
2.000.000
0
150.000
555.000
Tutar
Alt Yapı ve
Tesisler
62
1
8
1
15
0
2
0
2
7
3
4
1
7
1
10
Adet
3.352.000
1.179.000
353.000
60.000
529.000
0
150.000
0
30.000
130.000
90.000
90.000
14.000
282.000
50.000
395.000
Tutar
Etüd-Proje
78
1
9
0
0
1
2
0
0
4
0
4
0
3
0
54
Adet
400.000
20.000
70.000
0
0
20.000
40.000
0
0
20.000
0
19.000
0
76.000
0
135.000
Tutar
Koruma ve Bakım
421
101
5
0
0
4
17
3
0
7
4
1
45
139
0
95
Adet
8.106.000
7.122.000
34.000
0
0
95.000
26.000
90.000
0
220.000
100.000
5.000
36.000
127.000
0
251.000
Tutar
Makine ve
Techizatlar
7
0
0
0
0
1
3
0
1
0
0
0
0
0
1
1
Adet
220.000
0
0
0
0
10.000
35.000
0
150.000
0
0
0
0
0
10.000
15.000
Tutar
Mamul Mal
Alımı
38
0
1
0
0
0
5
0
0
4
0
0
0
0
0
28
Adet
170.000
0
10.000
0
0
0
40.000
0
0
20.000
0
0
0
0
0
100.000
Tutar
Menkul Mal
Bakım Onarımı
254
1
1
5
45
3
25
6
1
14
0
29
50
1
66
7
Adet
20.254.000
3.142.000
350.000
770.000
2.282.000
67.000
340.000
1.000.000
160.000
552.000
0
3.753.000
1.343.000
20.000
6.115.000
360.000
Tutar
Yardımcı Bina ve
Tesisler
TURİZM SEKTÖRÜ- MİLLİ PARK PROJESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMININ BÖLGELERE DAĞILIMI
37
1
1
0
2
1
3
1
1
6
0
1
4
8
1
7
Adet
3.750.000
210.000
10.000
0
2.000
413.000
920.000
650.000
445.000
535.000
0
50.000
60.000
175.000
150.000
130.000
Tutar
Yardımcı Bina ve
Tesisler (Onarım)
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
Adet
0
0
0
0
7.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.000
Tutar
Gayri Maddi Hak
Alımı
46.153.000
0
11.673.000
1.717.000
0
870.000
2.977.000
655.000
1.571.000
3.550.000
785.000
2.302.000
1.714.000
4.204.000
3.894.000
740.000
7.305.000
2.196.000
TOPLAM
(TL)
TURİZM SEKTÖRÜ- MİLLİ PARK PROJESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMININ İLLERE DAĞILIMI
GENEL BÜTÇE
(TL)
Alt Yapı ve
Tesisler
Alan Düzenleme
İL ADI
Adet
Tutar
Adet
Etüd-Proje
Tutar
Adet
Tutar
Koruma Bakım
Makine Teçhizat
Menkul Mal
Yardımcı Bina ve
Mamul Mal Alımı
Bakım Onarımı
Tesisler
Adet
Adet
Adet
Tutar
Tutar
Tutar
Adet
Tutar
Adet
Tutar
Yardımcı Bina ve
Tesisler (Onarım)
Adet
Tutar
Gayri Maddi
Hak Alımı
Adet
TOPLAM
Tutar
ADANA
0
0
0
0
1
20.000
1
5.000
3
195.000
0
0
1
5.000
0
0
2
255.000
0
0
ADIYAMAN
0
0
0
0
2
3.000
1
10.000
5
34.000
0
0
0
0
1
350.000
0
0
0
0
397.000
AFYONKARAHİSAR
20
20.000
0
0
1
20.000
1
10.000
1
5.000
0
0
0
0
2
2.900.000
0
0
0
0
2.955.000
ANKARA (Taşra)
3
150.000
0
0
0
0
0
0
0
ANKARA (Merkez)
0
0
0
0
1
1.179.000
1
20.000 101
ANTALYA
1
1.524.000
0
0
0
0
0
0
ARTVİN
0
0
1
1.000
4
153.000
0
0
AYDIN
67
125.000
0
0
0
0
0
0
ARDAHAN
0
0
0
0
0
0
0
BALIKESİR
4
60.000
0
0
4
132.000
BARTIN
0
0
0
0
1
15.000
BATMAN
0
0
0
0
1
45.000
BİNGÖL
1
40.000
0
0
0
BOLU
1
100.000
0
0
102
BURSA
480.000
0
0
0
0
0
3
200.000
0
0
0
0
350.000
7.122.000
0
0
0
0
1
3.142.000
1
210.000
0
0
11.673.000
4
100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.624.000
0
0
0
0
0
0
5
653.000
0
0
0
0
807.000
31
12.000
0
0
0
0
5
60.000
1
15.000
0
0
212.000
0
0
0
0
0
0
0
1
100.000
0
0
0
0
100.000
1
36.000
33
62.000
0
0
0
0
1
20.000
8
175.000
0
0
485.000
1
25.000
0
0
1
10.000
1
10.000
2
15.000
0
0
0
0
75.000
1
5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40.000
0
0
0
0
3
90.000
0
0
0
0
2
450.000
1
650.000
0
0
1.290.000
0
7.305.000
830.000
1
150.000
1
50.000
0
0
ÇANAKKALE
0
0
0
0
0
0
1
20.000 106
0
1
10.000
0
0
66
6.115.000
1
150.000
0
0
65.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ÇORUM
2
50.000
0
0
0
0
0
0
85.000
0
0
0
0
0
2
50.000
0
0
0
0
100.000
DENİZLİ
1
100.000
0
0
1
20.000
1
2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EDİRNE
0
0
0
0
3
150.000
1
20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7.000
129.000
0
0
0
ERZURUM
0
0
0
0
1
60.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4
670.000
0
170.000
0
0
0
ESKİŞEHİR
1
10.000
0
0
0
0
1
2.000
0
0
0
0
0
0
2
22.000
730.000
0
0
0
0
GİRESUN
2
2.000
1
155.000
2
2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5
34.000
2.000
0
0
0
0
161.000
GÜMÜŞHANE
0
0
0
0
2
2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
ISPARTA
0
0
0
0
3
90.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000
0
0
0
0
0
0
90.000
0
İZMİR
40
20.000
0
0
0
0
0
0
10
15.000
0
0
0
0
0
0
1
25.000
0
0
60.000
İSTANBUL
314
180.000
3
510.000
1
100.000
50
50.000
84
214.000
0
0
25
35.000
0
0
6
100.000
0
0
1.189.000
KAHRAMANMARAŞ
0
0
1
250.000
1
50.000
1
10.000
0
0
0
0
1
10.000
0
0
0
0
0
0
320.000
KARABÜK
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5.000
0
0
1
10.000
0
0
15.000
KARS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KASTAMONU
1
20.000
0
0
1
135.000
1
15.000
4
9.000
1
10.000
1
10.000
21
20.000
1
900.000
0
0
1.119.000
KAYSERİ
1
120.000
1
50.000
1
50.000
1
5.000
0
0
0
0
1
5.000
4
542.000
1
140.000
0
0
912.000
KIRKLARELİ
0
0
60
15.000
1
100.000
1
15.000
4
12.000
0
0
1
10.000
0
0
0
0
0
0
152.000
KIRŞEHİR
1
910.000
1
650.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
350.000
0
0
0
0
1.910.000
KİLİS
1
200.000
0
0
1
50.000
1
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
260.000
KOCAELİ
21
75.000
2
30.000
7
135.000
1
20.000
7
25.000
1
15.000
1
35.000
4
180.000
1
30.000
0
0
545.000
KONYA
KÜTAHYA
0
102
0
0
0
1
20.000
0
0
0
0
1
150.000
0
0
0
0
1
445.000
0
0
615.000
80.000
3
70.000
2
50.000
1
5.000
0
0
0
0
0
0
25
831.000
1
50.000
0
0
1.086.000
MALATYA
1
20.000
0
0
0
0
1
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.000
MANİSA
34
266.000
1
2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44
1.278.000
1
10.000
0
0
3.554.000
MERSİN
3
470.000
3
120.000
4
20.000
1
5.000
2
5.000
0
0
1
5.000
10
10.000
2
120.000
0
0
755.000
MUĞLA
21
30.000
0
0
1
14.000
0
0
4
9.000
0
0
0
0
1
5.000
1
10.000
0
0
68.000
NEVŞEHİR
0
0
0
0
1
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1
160.000
0
0
0
0
170.000
NİĞDE
1
50.000
0
0
0
0
0
0
2
20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70.000
ORDU
0
0
0
0
0
0
0
0
2
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
OSMANİYE
1
15.000
0
0
1
40.000
1
5.000
0
0
0
0
1
5.000
0
0
1
20.000
0
0
85.000
RİZE
5
3.000
1
1.000
3
368.000
0
0
0
0
0
0
0
0
30
1.550.000
0
0
0
0
1.922.000
SAKARYA
0
0
0
0
0
0
1
30.000
0
0
0
0
0
0
2
160.000
0
0
0
0
190.000
SAMSUN
0
0
0
0
0
0
0
0
2
80.000
0
0
0
0
0
0
1
413.000
0
0
493.000
SİNOP
0
0
0
0
0
0
0
0
10
15.000
0
0
1
10.000
1
5.000
1
10.000
0
0
40.000
SİVAS
0
0
0
0
0
0
1
5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000
SİİRT
0
0
0
0
1
45.000
1
5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
TEKİRDAĞ
0
0
0
0
1
60.000
1
20.000
0
0
0
0
1
20.000
1
20.000
0
0
0
0
120.000
TOKAT
0
0
0
0
0
0
1
20.000
0
0
1
10.000
0
0
1
17.000
0
0
0
0
47.000
TRABZON
4
2.000
0
0
4
4.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5
77.000
2
2.000
0
0
85.000
TUNCELİ
1
120.000
0
0
1
70.000
1
5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10.000
0
0
205.000
ŞANLIURFA
2
300.000
0
0
1
90.000
1
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400.000
ZONGULDAK
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2.000
1
15.000
1
5.000
1
300.000
0
0
0
0
322.000
5.892.000
79
4.002.000
62
3.352.000
78
400.000 421
8.106.000
7
220.000
38
20.254.000
37
3.750.000
1
7.000
46.153.000
TOPLAM
759
33
170.000 254
TURİZM SEKTÖRÜ-AV VE YABAN HAYATI VE SU ÜRÜNLERİ PROJESİ
2014 YILI YATIRIM PROGRAMININ
BÖLGELERE DAĞILIMI
(TL)
DÖNER SERMAYE
BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
Etüd - Proje
Adet
I. Bölge-İstanbul
II. Bölge-Bursa
III. Bölge-Çanakkale
IV.Bölge-Manisa
V. BölgeAfyonkarahisar
VI. Bölge-Burdur
VII. Bölge-Adana
VIII. Bölge-Konya
IX. Bölge-Ankara
X. Bölge-Sinop
XI. Bölge-Samsun
XII. Bölge-Rize
XIII. Bölge-Erzurum
XIV. Bölge-Van
XV. Bölge-Malatya
Merkez
Bloke (Program)
TOPLAM
Tutarı
Yardımcı Bina ve
Makine
Tesisler
ve Teçhizat
Adet
Tutarı
Adet
Tesisler ve Alt Yapı
Hiz. (Onarım)
Tutarı
Adet
Tutarı
0
1
3
0
1
0
1
0
2
0
60.000
180.000
0
60.000
0
60.000
0
120.000
1
0
0
0
1
2
1
0
0
60.000
0
0
0
60.000
190.000
30.000
0
0
0
0
0
4
0
7
0
1
0
0
0
0
209.000
0
76.000
0
542.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
60.000
0
0
4
28.000
1
300.000
0
0
0
0
4
0
448.000
150.000
1
162
1.000
296.000
0
0
0
0
10
600.000
10
948.000
179
1.152.000
1
300.000
Toplam
Adet
Tutar
2
1
1
3
4
2
9
2
1
2
0
6
0
0
5
162
0
200
70.000
60.000
60.000
180.000
209.000
120.000
266.000
90.000
542.000
120.000
0
388.000
0
0
449.000
446.000
0
3.000.000
TURİZM SEKTÖRÜ-AV VE YABAN HAYATI VE SU ÜRÜNLERİ PROJESİ
2014 YILI YATIRIM PROGRAMININ
İLLERE DAĞILIMI
(TL)
DÖNER SERMAYE
Etüd - Proje
Yardımcı Bina ve
Makine
Tesisler
ve Teçhizat
İl Adı
Adet
ADANA
AFYONKARAHİSAR
ANTALYA
AYDIN
BOLU
BURSA
ÇANAKKALE
GAZİANTEP
GİRESUN
HATAY
İSTANBUL
İZMİR
K.MARAŞ
KIRKLARELİ
KONYA
MALATYA
MERSİN
MUĞLA
SİNOP
Ş.URFA
TRABZON
ZONGULDAK
MERKEZ
TOPLAM
Tutarı
Adet
1
1
1
60.000
60.000
1
60.000
1
60.000
1
60.000
1
1
60.000
60.000
1
1
60.000
60.000
60.000
1
60.000
2
284.000
1
1
100.000
10.000
1
1
60.000
10
600.000
10
Adet
Tutarı
Adet
Tutarı
90.000
1
1
1
Tutarı
Tesisler ve Alt Yapı
Hiz. (Onarım)
4
209.000
1
542.000
3
14.000
1
1.000
4
62.000
4
28.000
1
300.000
296.000
1.152.000
1
300.000
30.000
83.000
81.000
150.000
948.000
162
179
34
Toplam
Adet
Tutar
1
4
2
1
1
1
1
2
1
4
1
1
1
1
2
1
4
1
1
1
5
1
162
200
90.000
209.000
120.000
60.000
542.000
60.000
60.000
284.000
60.000
114.000
10.000
60.000
1.000
60.000
90.000
83.000
62.000
60.000
60.000
81.000
328.000
60.000
446.000
3.000.000
ÇEVRE SEKTÖRÜ- ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ENVANTER İZLEME PROJESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMININ BÖLGELERE
DAĞILIMI
GENEL BÜTÇE
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
I. Bölge-İstanbul
II. Bölge-Bursa
III. Bölge-Çanakkale
IV.Bölge-Manisa
V. Bölge- Afyonkarahisar
VI. Bölge-Burdur
VII. Bölge-Adana
VIII. Bölge-Konya
IX. Bölge-Ankara
X. Bölge-Sinop
XI. Bölge-Samsun
XII. Bölge-Rize
XIII. Bölge-Erzurum
XIV. Bölge-Van
XV. Bölge-Malatya
Merkez
Bloke (Program)
TOPLAM
(TL)
Envanter İzleme
(Danışmanlık Hizmeti)
Adet
24
24
22
24
24
24
24
24
24
24
24
26
24
4
24
0
Tutar
183.000
226.000
100.000
204.000
206.000
210.000
267.000
153.000
158.000
177.000
144.000
356.000
193.000
206.000
260.000
0
340
3.043.000
Envanter İzleme
(Arazi Çalışmaları)
Adet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
Tutar
TOPLAM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.497.000
Adet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.497.000
0
Tutar
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
183.000
226.000
100.000
204.000
206.000
210.000
267.000
153.000
158.000
177.000
144.000
356.000
193.000
206.000
260.000
1.497.000
0
4.540.000
ÇEVRE SEKTÖRÜ- ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ENVANTER İZLEME PROJESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMININ İLLERE
DAĞILIMI
GENEL BÜTÇE
İL ADI
Adana
Afyonkarahisar
Ağrı
Ankara
Aydın
Bitlis
Burdur
Bursa
Düzce
Edirne
Erzurum
Giresun
Isparta
Karabük
Kırklareli
Konya
Manisa
Nevşehir
Osmaniye
Rize
Samsun
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
MERKEZ
TOPLAM
(TL)
Etüd-Proje
(Danışmanlık Hizmeti)
Adet
2
2
22
2
22
2
2
2
22
22
2
2
22
22
22
2
2
22
22
2
2
2
2
2
22
22
22
22
2
22
Tutar
177.000
103.000
102.000
83.000
83.000
108.000
104.000
156.000
75.000
100.000
91.000
120.000
106.000
93.000
106.000
66.000
121.000
87.000
90.000
111.000
50.000
84.000
144.000
77.000
94.000
125.000
116.000
103.000
98.000
70.000
340
3.043.000
Etüd-Proje (Muhtelif)
Adet
1
1
35
Tutar
1.497.000
1.497.000
TOPLAM
Adet
Tutar
177.000
103.000
102.000
83.000
83.000
108.000
104.000
156.000
75.000
100.000
91.000
120.000
106.000
93.000
106.000
66.000
121.000
87.000
90.000
111.000
50.000
84.000
144.000
77.000
94.000
125.000
116.000
103.000
98.000
70.000
1.497.000
4.540.000
ÇEVRE SEKTÖRÜ- BARAJ SU AYNASI ALTINDA KALACAK BİTKİ TÜRLERİNİN TESPİTİ PROJESİ 2014 YILI YATIRIM
PROGRAMININ BÖLGELERE DAĞILIMI
GENEL BÜTÇE
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
(TL)
Envanter İzleme
(Danışmanlık Hizmeti)
Adet
I. Bölge-İstanbul
II. Bölge-Bursa
III. Bölge-Çanakkale
IV.Bölge-Manisa
V. Bölge- Afyonkarahisar
VI. Bölge-Burdur
VII. Bölge-Adana
VIII. Bölge-Konya
IX. Bölge-Ankara
X. Bölge-Sinop
XI. Bölge-Samsun
XII. Bölge-Rize
XIII. Bölge-Erzurum
XIV. Bölge-Van
XV. Bölge-Malatya
Merkez
Bloke (Program)
TOPLAM
Tutar
Envanter İzleme
(Arazi Çalışmaları)
Adet
Tutar
Çalıştay
Adet
TOPLAM
Tutar
3
60.000
3
45.000
3
15.000
1
3
20.000
60.000
1
3
15.000
45.000
1
3
5.000
15.000
1
20.000
1
15.000
1
5.000
1
1
20.000
20.000
1
1
15.000
15.000
1
1
5.000
5.000
10
200.000
10
150.000
10
50.000
0
0
0
120.000
0
40.000
120.000
0
0
0
0
40.000
0
0
40.000
40.000
0
400.000
ÇEVRE SEKTÖRÜ- BARAJ SU AYNASI ALTINDA KALACAK BİTKİ TÜRLERİNİN TESPİTİ PROJESİ 2014 YILI YATIRIM
PROGRAMININ İLLERE DAĞILIMI
GENEL BÜTÇE
İL ADI
Antalya / Gökçeler barajı
Artvin / Artvin barajı
İzmir / Karareis barajı
İzmir/ Rahmanlar barajı
Muğla /Girme barajı
Mersin / Sorgun barajı
Hatay / Arsuz-Gönençay
barajı
Kayseri/ Gümüşören barajı
Kahramanmaraş / Geben
barajı
Merkez
TOPLAM
(TL)
Envanter İzleme
(Danışmanlık Hizmeti)
Adet
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
Tutar
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
200.000
Envanter İzleme
(Arazi Çalışmaları)
Adet
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
Tutar
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
150.000
36
Çalıştay
Adet
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
TOPLAM
Tutar
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
50.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
400.000
ÇEVRE SEKTÖRÜ- BİYOKAÇAKÇILIKLA MÜCADELE PROJESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMININ BÖLGELERE DAĞILIMI
GENEL BÜTÇE
(TL)
Danışmanlık
Hizmetleri
İL ADI
I. Bölge-İstanbul
II. Bölge-Bursa
III. Bölge-Çanakkale
IV.Bölge-Manisa
V. Bölge- Afyonkarahisar
VI. Bölge-Burdur
VII. Bölge-Adana
VIII. Bölge-Konya
IX. Bölge-Ankara
X. Bölge-Sinop
XI. Bölge-Samsun
XII. Bölge-Rize
XIII. Bölge-Erzurum
XIV. Bölge-Van
XV. Bölge-Malatya
Merkez
Bloke (Program)
TOPLAM
Adet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
Tutar
Çalıştay ve Seminerler
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.000
Adet
2
3
3
4
2
3
4
2
2
4
2
3
2
1
4
3
30.000
44
BASIM-YAYIN
Basım
Ekipman
Görsel Materyal
Tutar
Adet
15.000
4.000
10.000
6.000
10.000
6.000
15.000
8.000
10.000
4.000
11.000
6.000
20.000
8.000
10.000
4.000
10.000
4.000
15.000
8.000
10.000
4.000
15.000
6.000
11.500
4.000
7.500
2.000
20.000
8.000
45.000 40.000.000
Tutar
7.500
5.000
7.500
10.000
5.000
8.500
10.000
5.000
10.000
7.500
5.000
7.500
5.000
7.500
16.500
47.500
235.000 40.082.000
165.000
Adet
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
5
Tutar
20.000
0
0
20.000
0
20.000
20.000
0
0
0
0
20.000
0
0
0
50.000
150.000
Adet
2
2
3
4
2
3
4
2
2
4
2
3
2
1
4
0
TOPLAM
Tutar
2.000
2.000
3.000
4.000
2.000
3.000
4.000
2.000
2.000
4.000
2.000
3.000
2.000
1.000
4.000
0
40
40.000
44.500
17.000
20.500
49.000
17.000
42.500
54.000
17.000
22.000
26.500
17.000
45.500
18.500
16.000
40.500
172.500
0
620.000
ÇEVRE SEKTÖRÜ- BİYOKAÇAKÇILIKLA MÜCADELE PROJESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMININ İLLERE DAĞILIMI
GENEL BÜTÇE
İL ADI
(TL)
Danışmanlık
Hizmetleri
Adet
Adana
Afyonkarahisar
Amasya
Ankara (Merkez)
Ankara (Taşra)
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Denizli
Edirne
Erzurum
Gaziantep
Gümüşhane
Hatay
Isparta
Mersin
Istanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Konya
Malatya
Manisa
Mardin
Muğla
Nevşehir
Rize
Samsun
Sinop
Sivas
Van
Bartın
Yalova
Karabük
Bloke (Program)
TOPLAM
1
1
Tutar
30.000
30.000
Çalıştay ve Seminerler
Adet
1
1
1
3
BASIM-YAYIN
Basım
Tutar
10.000
5.000
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Tutar
Adet
5.000
8.000
5.000
4.000
5.000
45.000 40.000.000
4.000
5.000
5.000
2.500
2.500
2.500
5.000
3.000
6.000
5.000
6.000
2.500
6.000
5.000
5.000
5.000
6.500
4.000
5.000
5.000
5.000
3.000
5.000
10.000
4.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
4.000
5.000
8.000
2.500
8.000
5.000
5.000
5.000
5.000
6.000
5.000
4.000
5.000
8.000
5.000
7.500
2.000
2.500
2.500
2.500
44
235.000 40.082.000
165.000
37
Ekipman
Görsel Materyal
Adet
1
47.500
10.000
8.500
5.000
7.500
Tutar
20.000
5.000
16.500
10.000
7.500
5.000
7.500
TOPLAM
Tutar
4.000
2.000
50.000
2
2.000
3
2
3
3.000
2.000
3.000
2
2.000
20.000
2
2.000
1
20.000
2
4
4
2.000
4.000
4.000
1
20.000
3
2
4
3.000
2.000
4.000
1
1.000
40
40.000
1
20.000
5.000
7.500
Adet
4
2
1
7.500
5
150.000
39.000
12.000
5.000
172.500
12.000
5.000
5.000
2.500
2.500
2.500
5.000
34.500
12.000
13.000
5.000
5.000
5.000
13.500
5.000
5.000
5.000
3.000
5.000
39.500
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
12.000
25.500
36.500
5.000
5.000
5.000
35.500
12.000
16.500
5.000
16.000
2.500
2.500
2.500
0
620.000
ÇEVRE SEKTÖRÜ- SULAK ALANLARIN KORUNMASI, TANZİMİ VE REHABİLİTASYONU PROJESİ
2014 YILI YATIRIMLARININ BÖLGELERE DAĞILIMI
DÖNER SERMAYE
(TL)
I. Bölge-İstanbul
II. Bölge-Bursa
III. Bölge-Çanakkale
IV.Bölge-Manisa
V. BölgeAfyonkarahisar
VI. Bölge-Burdur
VII. Bölge-Adana
VIII. Bölge-Konya
IX. Bölge-Ankara
X. Bölge-Sinop
XI. Bölge-Samsun
XII. Bölge-Rize
XIII. Bölge-Erzurum
XIV. Bölge-Van
XV. Bölge-Malatya
Merkez
TOPLAM
Tesisler ve Alt Yapı
Hizmetleri
Etüt-Proje
BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
Adet
0
Tutar
0
Makine ve Teçhizatlar
Adet
4
Tutar
180.000
Adet
0
Tutar
0
Alt Yapı ve Tesisler
(Onarım)
Adet
0
TOPLAM
Tutar
0
0
0
1
0
0
0
0
20.000
0
0
16
1
4
2
0
50.000
15.000
180.000
75.000
0
0
1
0
0
10
0
15.000
0
0
20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
60.000
2
40.000
0
0
1
55.000
2
85.000
8
50.000
0
0
0
1
3
0
5.000
80.000
1
1
32
50.000
20.000
715.000
0
1
22
0
10.000
135.000
0
0
0
0
0
0
180.000
0
50.000
30.000
200.000
75.000
20.000
0
100.000
0
0
0
190.000
0
50.000
35.000
930.000
ÇEVRE SEKTÖRÜ- SULAK ALANLARIN KORUNMASI, TANZİMİ VE REHABİLİTASYONU PROJESİ
2014 YILI YATIRIMLARININ İLLERE DAĞILIMI
DÖNER SERMAYE
(TL)
Etüt-Proje
İL ADI
AFYONKARAHİSAR
ANKARA
AYDIN
BALIKESİR
BURDUR
DENİZLİ
ELAZIĞ
ERZİNCAN
ERZURUM
ESKİŞEHİR
ISPARTA
İSTANBUL
İZMİR
KARS
KIRŞEHİR
MERSİN
SAKARYA
MERKEZ
TOPLAM
Adet
1
1
1
3
Tutar
20.000
55.000
5.000
80.000
Tesisler ve Alt Yapı
Hizmetleri
Adet
2
Tutar
80.000
16
1
1
1
50.000
25.000
50.000
50.000
1
1
1
3
1
1
1
60.000
50.000
50.000
40.000
15.000
25.000
60.000
1
1
32
140.000
20.000
715.000
38
Makine ve Teçhizatlar
Adet
Tutar
2
1
40.000
15.000
4
4
30.000
20.000
10
20.000
1
22
10.000
135.000
Alt Yapı ve Tesisler
(Onarım)
Adet
0
TOPLAM
Tutar
0
100.000
40.000
15.000
50.000
25.000
50.000
50.000
30.000
80.000
50.000
50.000
40.000
15.000
80.000
60.000
20.000
140.000
35.000
930.000
39
DKMP / 2001-2016
DKMP / 1995-2016
2003F000070
…………………….
Başkomutan Tarihi Milli
Parkı
PROJE NO ve ADI
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.1
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.2
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.3
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.4
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.5
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.6
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.7
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.8
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.9
DKMP / 2003-2016
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.1
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.2
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.3
1995F000190
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.4
…………..…………….
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.5
Gelibolu Yarımadası Tarihi 33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.6
Milli Parkı
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.7
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.8
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.9
PROJE NO ve ADI
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.1
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.2
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.3
2014A050010
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.4
…………………..…...……… 33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.5
Muhtelif Etüt Plan ve Proje 33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.6
Yapımı
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.7
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.8
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.9
PROJE NO ve ADI
II-TURİZM SEKTÖRÜ
61.091
PROJE
TUTARI
211.135
PROJE
TUTARI
358.238
PROJE
TUTARI
40
6.580
30
250
100
7.000
2014 Yılı
Yatırımı
80
2.000
7.702
878
250
10.910
2014 Yılı
Yatırımı
400
30.148
170
3.750
8.326
3.352
7
46.153
2014 Yılı
Yatırımı
1. Revize
1. Revize
1. Revize
0
0
0
2. Revize
2. Revize
2. Revize
A-GENEL BÜTÇE (SERMAYE GİDERİ)
PROJELERİN BÜTÇE KODLARI
0
0
0
3. Revize
3. Revize
3. Revize
0
0
0
4. Revize
4. Revize
4. Revize
0
0
0
0
YILI İÇİNDE
YAPILAN
TOPLAM
REVİZE
TUTARI
0
YILI İÇİNDE
YAPILAN
TOPLAM
REVİZE
TUTARI
0
YILI İÇİNDE
YAPILAN
TOPLAM
REVİZE
TUTARI
7.000
YILSONU
REVİZELİ
TUTAR
10.910
YILSONU
REVİZELİ
TUTAR
46.153
YILSONU
REVİZELİ
TUTAR
YILSONU
HARCAMA
TUTARI
YILSONU
HARCAMA
TUTARI
YILSONU
HARCAMA
TUTARI
(Bin TL)
40
DHD / 2014-2014
DKMP / 2013-2014
2013F000110
……….……………….
İstanbul Yaban Hayatı
Kurtarma ve
Rehabilitasyon Merkezi
PROJE NO ve ADI
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.1
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.2
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.3
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.4
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.5
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.6
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.7
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.8
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.9
DKMP / 2013-2015
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.1
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.2
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.3
2013F000100
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.4
…………………………
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.5
Çanakkale Zaferinin 100. 33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.6
Yılı Hazırlık Projesi
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.7
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.8
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.9
PROJE NO ve ADI
33.01.00.04.04.2.2.00.1.06.1
33.01.00.04.04.2.2.00.1.06.2
33.01.00.04.04.2.2.00.1.06.3
2012K100160
33.01.00.04.04.2.2.00.1.06.4
…………………….……….. 33.01.00.04.04.2.2.00.1.06.5
Ulusal Arazi Örtüsü
33.01.00.04.04.2.2.00.1.06.6
Veritabanı 2012
33.01.00.04.04.2.2.00.1.06.7
33.01.00.04.04.2.2.00.1.06.8
33.01.00.04.04.2.2.00.1.06.9
PROJE NO ve ADI
II-TURİZM SEKTÖRÜ
20.000
PROJE
TUTARI
94.330
PROJE
TUTARI
1.950
PROJE
TUTARI
500
500
1.000
2014 Yılı
Yatırımı
500
33.830
29.600
1.050
64.980
2014 Yılı
Yatırımı
1.950
1.950
2014 Yılı
Yatırımı
1. Revize
1. Revize
1. Revize
0
0
0
2. Revize
2. Revize
2. Revize
A-GENEL BÜTÇE (SERMAYE GİDERİ)
PROJELERİN BÜTÇE KODLARI
0
0
0
3. Revize
3. Revize
3. Revize
0
0
0
4. Revize
4. Revize
4. Revize
0
0
0
0
YILI İÇİNDE
YAPILAN
TOPLAM
REVİZE
TUTARI
0
YILI İÇİNDE
YAPILAN
TOPLAM
REVİZE
TUTARI
0
YILI İÇİNDE
YAPILAN
TOPLAM
REVİZE
TUTARI
1.000
YILSONU
REVİZELİ
TUTAR
64.980
YILSONU
REVİZELİ
TUTAR
1.950
YILSONU
REVİZELİ
TUTAR
YILSONU
HARCAMA
TUTARI
YILSONU
HARCAMA
TUTARI
YILSONU
HARCAMA
TUTARI
(Bin TL)
41
DKMP / 2014-2015
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.1
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.2
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.3
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.4
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.5
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.6
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.7
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.8
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.9
DKMP / 2014-2014
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.1
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.2
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.3
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.4
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.5
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.6
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.7
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.8
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.9
33.01.31.00.05.4.0.00.7.06.2
DKMP / 2013-2017
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.1
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.2
2014F000160
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.3
…………………….………... 33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.4
……
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.5
100. Yıl Yaban Hayatı
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.6
Kurtarma ve
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.7
Rehabilitasyon Merkezi
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.8
Projesi
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.9
PROJE NO ve ADI
2014F000100
…………………………
Nenehatun Tarihi Milli
Parkı Projesi
PROJE NO ve ADI
2013F000120
………………………….
Çoruh Nehri Havzası
Rehabilitasyonu Projesi
PROJE NO ve ADI
II-TURİZM SEKTÖRÜ
2.000
PROJE
TUTARI
3.840
PROJE
TUTARI
782
PROJE
TUTARI
450
50
500
2014 Yılı
Yatırımı
3.030
310
500
3.840
2014 Yılı
Yatırımı
395
72
467
2014 Yılı
Yatırımı
1. Revize
1. Revize
1. Revize
0
0
0
2. Revize
2. Revize
2. Revize
A-GENEL BÜTÇE (SERMAYE GİDERİ)
PROJELERİN BÜTÇE KODLARI
0
0
0
3. Revize
3. Revize
3. Revize
0
0
0
4. Revize
4. Revize
4. Revize
0
0
0
0
YILI İÇİNDE
YAPILAN
TOPLAM
REVİZE
TUTARI
0
YILI İÇİNDE
YAPILAN
TOPLAM
REVİZE
TUTARI
0
YILI İÇİNDE
YAPILAN
TOPLAM
REVİZE
TUTARI
500
YILSONU
REVİZELİ
TUTAR
3.840
YILSONU
REVİZELİ
TUTAR
467
YILSONU
REVİZELİ
TUTAR
YILSONU
HARCAMA
TUTARI
YILSONU
HARCAMA
TUTARI
YILSONU
HARCAMA
TUTARI
(Bin TL)
42
DKMP / 2014-2015
DKMP / 2014-2015
TURİZM SEKTÖRÜ TOPLAMI (GB-SERMAYE GİDERİ)
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.1
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.2
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.3
2014F0008500
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.4
……………….……………
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.5
Milli Parkların Tanıtımı İçin
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.6
Mobil Uygulamalar
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.7
Geliştirilmesi Projesi
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.8
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.9
PROJE NO ve ADI
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.1
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.2
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.3
2014F000170
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.4
………………………….
Sarıkamış Harekâtı Kafkas 33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.5
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.6
Cephesi Tanıtım ve
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.7
Araştırma Merkezi Projesi
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.8
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.9
33.01.31.00.05.4.0.00.7.06.2
PROJE NO ve ADI
II-TURİZM SEKTÖRÜ
796.346
2.980
PROJE
TUTARI
40.000
PROJE
TUTARI
158.300
300
60
1.140
1.500
2014 Yılı
Yatırımı
19.000
500
500
20.000
2014 Yılı
Yatırımı
0
1. Revize
1. Revize
0
0
0
2. Revize
2. Revize
A-GENEL BÜTÇE (SERMAYE GİDERİ)
PROJELERİN BÜTÇE KODLARI
0
0
0
3. Revize
3. Revize
0
0
0
4. Revize
4. Revize
0
0
0
0
YILI İÇİNDE
YAPILAN
TOPLAM
REVİZE
TUTARI
0
YILI İÇİNDE
YAPILAN
TOPLAM
REVİZE
TUTARI
158.300
1.500
YILSONU
REVİZELİ
TUTAR
20.000
YILSONU
REVİZELİ
TUTAR
0
YILSONU
HARCAMA
TUTARI
YILSONU
HARCAMA
TUTARI
(Bin TL)
43
ÇEM / 2014-2015
ÇEM / 2014-2014
ÇEM / 2011-2015
33.01.30.00.04.2.2.00.1.06.1
33.01.30.00.04.2.2.00.1.06.2
2011A050070
33.01.30.00.04.2.2.00.1.06.3
……………………….
Potansiyel Ağaçlandırma 33.01.30.00.04.2.2.00.1.06.4
33.01.30.00.04.2.2.00.1.06.5
Sahaları Veri Tabanı ile
33.01.30.00.04.2.2.00.1.06.6
Havza Bazlı İzleme
33.01.30.00.04.2.2.00.1.06.7
Sisteminin Geliştirilmesi
33.01.30.00.04.2.2.00.1.06.8
33.01.30.00.04.2.2.00.1.06.9
PROJE NO ve ADI
33.01.30.00.04.2.2.00.1.06.1
33.01.30.00.04.2.2.00.1.06.2
2014A050020
33.01.30.00.04.2.2.00.1.06.3
…………………………….. 33.01.30.00.04.2.2.00.1.06.4
Çölleşme ve Erozyonla 33.01.30.00.04.2.2.00.1.06.5
Mücadele Kapasite
33.01.30.00.04.2.2.00.1.06.6
Geliştirme Projesi
33.01.30.00.04.2.2.00.1.06.7
33.01.30.00.04.2.2.00.1.06.8
33.01.30.00.04.2.2.00.1.06.9
PROJE NO ve ADI
33.01.30.00.04.2.2.00.1.06.1
33.01.30.00.04.2.2.00.1.06.2
33.01.30.00.04.2.2.00.1.06.3
2014A050010
…………………..…...……… 33.01.30.00.04.2.2.00.1.06.4
Muhtelif Etüt Plan ve Proje 33.01.30.00.04.2.2.00.1.06.5
33.01.30.00.04.2.2.00.1.06.6
Yapımı
33.01.30.00.04.2.2.00.1.06.7
33.01.30.00.04.2.2.00.1.06.8
33.01.30.00.04.2.2.00.1.06.9
PROJE NO ve ADI
I-ORMANCILIK SEKTÖRÜ
14.750
PROJE
TUTARI
2.287
PROJE
TUTARI
5.600
PROJE
TUTARI
1.600
1.600
2014 Yılı
Yatırımı
460
1.727
100
2.287
2014 Yılı
Yatırımı
400
50
280
2.070
2.800
2014 Yılı
Yatırımı
1. Revize
1. Revize
1. Revize
0
0
0
2. Revize
2. Revize
2. Revize
A-GENEL BÜTÇE (SERMAYE GİDERİ)
PROJELERİN BÜTÇE KODLARI
0
0
0
3. Revize
3. Revize
3. Revize
0
0
0
4. Revize
4. Revize
4. Revize
0
0
0
0
YILI İÇİNDE
YAPILAN
TOPLAM
REVİZE
TUTARI
0
YILI İÇİNDE
YAPILAN
TOPLAM
REVİZE
TUTARI
0
YILI İÇİNDE
YAPILAN
TOPLAM
REVİZE
TUTARI
1.600
YILSONU
REVİZELİ
TUTAR
2.287
YILSONU
REVİZELİ
TUTAR
2.800
YILSONU
REVİZELİ
TUTAR
YILSONU
HARCAMA
TUTARI
YILSONU
HARCAMA
TUTARI
YILSONU
HARCAMA
TUTARI
(Bin TL)
44
EYD / 2014-2014
DHD / 2014-2014
2013A050080
…………………………
Murat Nehri Havzası
Rehabilitasyon Projesi
PROJE NO ve ADI
33.01.30.00.04.2.2.00.1.06.1
33.01.30.00.04.2.2.00.1.06.2
33.01.30.00.04.2.2.00.1.06.3
33.01.30.00.04.2.2.00.1.06.4
33.01.30.00.04.2.2.00.1.06.5
33.01.30.00.04.2.2.00.1.06.6
33.01.30.00.04.2.2.00.1.06.7
33.01.30.00.04.2.2.00.1.06.8
33.01.30.00.04.2.2.00.1.06.9
33.01.30.00.04.2.2.00.7.06.5
ÇEM / 2013-2018
33.01.30.04.04.2.2.00.1.06.1
33.01.30.04.04.2.2.00.1.06.2
33.01.30.04.04.2.2.00.1.06.3
2014A050030
33.01.30.04.04.2.2.00.1.06.4
…………………..………… 33.01.30.04.04.2.2.00.1.06.5
Muhtelif İşler Projesi
33.01.30.04.04.2.2.00.1.06.6
33.01.30.04.04.2.2.00.1.06.7
33.01.30.04.04.2.2.00.1.06.8
33.01.30.04.04.2.2.00.1.06.9
PROJE NO ve ADI
33.01.30.06.01.3.9.00.1.06.1
33.01.30.06.01.3.9.00.1.06.2
33.01.30.06.01.3.9.00.1.06.3
2014A050030
33.01.30.06.01.3.9.00.1.06.4
……………...……...……… 33.01.30.06.01.3.9.00.1.06.5
Muhtelif İşler Projesi
33.01.30.06.01.3.9.00.1.06.6
33.01.30.06.01.3.9.00.1.06.7
33.01.30.06.01.3.9.00.1.06.8
33.01.30.06.01.3.9.00.1.06.9
PROJE NO ve ADI
I-ORMANCILIK SEKTÖRÜ
555
PROJE
TUTARI
451
PROJE
TUTARI
700
PROJE
TUTARI
2014 Yılı
Yatırımı
37
37
451
451
2014 Yılı
Yatırımı
140
10
550
700
2014 Yılı
Yatırımı
1. Revize
1. Revize
1. Revize
0
0
0
2. Revize
2. Revize
2. Revize
A-GENEL BÜTÇE (SERMAYE GİDERİ)
PROJELERİN BÜTÇE KODLARI
0
0
0
3. Revize
3. Revize
3. Revize
0
0
0
4. Revize
4. Revize
4. Revize
0
0
0
0
YILI İÇİNDE
YAPILAN
TOPLAM
REVİZE
TUTARI
0
YILI İÇİNDE
YAPILAN
TOPLAM
REVİZE
TUTARI
0
YILI İÇİNDE
YAPILAN
TOPLAM
REVİZE
TUTARI
37
YILSONU
REVİZELİ
TUTAR
451
YILSONU
REVİZELİ
TUTAR
700
YILSONU
REVİZELİ
TUTAR
YILSONU
HARCAMA
TUTARI
YILSONU
HARCAMA
TUTARI
YILSONU
HARCAMA
TUTARI
(Bin TL)
45
SYGM / 2013-2016
33.01.00.10.01.3.9.00.1.06.1
33.01.00.10.01.3.9.00.1.06.2
33.01.00.10.01.3.9.00.1.06.3
33.01.00.10.01.3.9.00.1.06.4
33.01.00.10.01.3.9.00.1.06.5
33.01.00.10.01.3.9.00.1.06.6
33.01.00.10.01.3.9.00.1.06.7
33.01.00.10.01.3.9.00.1.06.8
33.01.00.10.01.3.9.00.1.06.9
BİD / 2013-2015
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.1
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.2
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.3
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.4
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.5
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.6
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.7
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.8
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.9
DKMP/ 2013-2015
(*) 493.000 TL lik kısım ödenek serbest kaldıkça aktarılacaktır.
ORMANCILIK SEKTÖRÜ TOPLAMI (GB-SERMAYE GİDERİ)
2013A050090
…………………………….
Sokak Hayvanı
Rehabilitasyon Projesi
PROJE NO ve ADI
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.1
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.2
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.3
2013A050060
………………………….. 33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.4
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.5
Taşkın Risk Yönetim
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.6
Planlarının Hazırlanması
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.7
Projesi
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.8
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.9
PROJE NO ve ADI
2013A050070
……………………….……
Bilişim Altyapısının
Geliştirilmesi
PROJE NO ve ADI
I-ORMANCILIK SEKTÖRÜ
69.271
10.000
PROJE
TUTARI
12.000
PROJE
TUTARI
22.928
PROJE
TUTARI
14.975
1.000
1000 (*)
2014 Yılı
Yatırımı
2.100
2.100
2014 Yılı
Yatırımı
180
2.350
1.470
4.000
2014 Yılı
Yatırımı
0
1. Revize
1. Revize
1. Revize
0
0
0
0
2. Revize
2. Revize
2. Revize
A-GENEL BÜTÇE (SERMAYE GİDERİ)
PROJELERİN BÜTÇE KODLARI
0
0
0
0
3. Revize
3. Revize
3. Revize
0
0
0
0
4. Revize
4. Revize
4. Revize
0
0
0
0
0
YILI İÇİNDE
YAPILAN
TOPLAM
REVİZE
TUTARI
0
YILI İÇİNDE
YAPILAN
TOPLAM
REVİZE
TUTARI
0
YILI İÇİNDE
YAPILAN
TOPLAM
REVİZE
TUTARI
14.975
1.000
YILSONU
REVİZELİ
TUTAR
2.100
YILSONU
REVİZELİ
TUTAR
4.000
YILSONU
REVİZELİ
TUTAR
0
YILSONU
HARCAMA
TUTARI
YILSONU
HARCAMA
TUTARI
YILSONU
HARCAMA
TUTARI
(Bin TL)
46
DKMP / 2011-2017
2011K100140
……………………….
Marmara Bölgesi
Sistematik Koruma
Planlaması Projesi
PROJE NO ve ADI
2012K100150
………………………….
Yeşilırmak Havzası
Biyoçeşitlilik ve Peyzaj
Haritasının Çıkarılması
PROJE NO ve ADI
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.1
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.2
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.3
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.4
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.5
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.6
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.7
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.8
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.9
DKMP / 2011-2014
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.1
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.2
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.3
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.4
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.5
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.6
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.7
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.8
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.9
DKMP / 2012-2015
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.1
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.2
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.3
2014A050010
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.4
…………………..…...……… 33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.5
Muhtelif Etüt Plan ve Proje 33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.6
Yapımı
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.7
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.8
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.9
PROJE NO ve ADI
III-ÇEVRE SEKTÖRÜ
PROJELERİN BÜTÇE KODLARI
609
PROJE
TUTARI
1.107
PROJE
TUTARI
4.255
PROJE
TUTARI
50
350
400
2014 Yılı
Yatırımı
335
335
2014 Yılı
Yatırımı
400
400
2014 Yılı
Yatırımı
1. Revize
1. Revize
1. Revize
0
0
0
2. Revize
2. Revize
2. Revize
A-GENEL BÜTÇE (SERMAYE GİDERİ)
0
0
0
3. Revize
3. Revize
3. Revize
0
0
0
4. Revize
4. Revize
4. Revize
0
0
0
0
YILI İÇİNDE
YAPILAN
TOPLAM
REVİZE
TUTARI
0
YILI İÇİNDE
YAPILAN
TOPLAM
REVİZE
TUTARI
0
YILI İÇİNDE
YAPILAN
TOPLAM
REVİZE
TUTARI
400
YILSONU
REVİZELİ
TUTAR
335
YILSONU
REVİZELİ
TUTAR
400
YILSONU
REVİZELİ
TUTAR
YILSONU
HARCAMA
TUTARI
YILSONU
HARCAMA
TUTARI
YILSONU
HARCAMA
TUTARI
(Bin TL)
47
DKMP / 2013-2015
33.01.00.10.01.3.9.00.1.06.1
33.01.00.10.01.3.9.00.1.06.2
33.01.00.10.01.3.9.00.1.06.3
33.01.00.10.01.3.9.00.1.06.4
33.01.00.10.01.3.9.00.1.06.5
33.01.00.10.01.3.9.00.1.06.6
33.01.00.10.01.3.9.00.1.06.7
33.01.00.10.01.3.9.00.1.06.8
33.01.00.10.01.3.9.00.1.06.9
BİD / 2012-2015
2013F000110
……….……………….
İstanbul Yaban Hayatı
Kurtarma ve
Rehabilitasyon Merkezi
PROJE NO ve ADI
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.1
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.2
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.3
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.4
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.5
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.6
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.7
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.8
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.9
DKMP / 2013-2018
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.1
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.2
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.3
2013K100110
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.4
……………………….
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.5
Biyokaçakçılıkla Mücadele 33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.6
Projesi
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.7
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.8
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.9
PROJE NO ve ADI
2012K100160
…………………….………..
Ulusal Arazi Örtüsü
Veritabanı 2012
PROJE NO ve ADI
III-ÇEVRE SEKTÖRÜ
PROJELERİN BÜTÇE KODLARI
23.250
PROJE
TUTARI
1.511
PROJE
TUTARI
4.900
PROJE
TUTARI
4540 (*)
4.540
2014 Yılı
Yatırımı
620
620
2014 Yılı
Yatırımı
1.550
1.550
2014 Yılı
Yatırımı
1. Revize
1. Revize
1. Revize
0
0
0
2. Revize
2. Revize
2. Revize
A-GENEL BÜTÇE (SERMAYE GİDERİ)
0
0
0
3. Revize
3. Revize
3. Revize
0
0
0
4. Revize
4. Revize
4. Revize
0
0
0
0
YILI İÇİNDE
YAPILAN
TOPLAM
REVİZE
TUTARI
0
YILI İÇİNDE
YAPILAN
TOPLAM
REVİZE
TUTARI
0
YILI İÇİNDE
YAPILAN
TOPLAM
REVİZE
TUTARI
4.540
YILSONU
REVİZELİ
TUTAR
620
YILSONU
REVİZELİ
TUTAR
1.550
YILSONU
REVİZELİ
TUTAR
YILSONU
HARCAMA
TUTARI
YILSONU
HARCAMA
TUTARI
YILSONU
HARCAMA
TUTARI
(Bin TL)
48
DKMP / 2013-2015
(*) 72.000 TL lik kısım ödenek serbest kaldıkça aktarılacaktır.
(GB-SERMAYE GİDERİ)
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.1
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.2
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.3
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.4
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.5
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.6
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.7
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.8
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.9
DKMP / 2013-2016
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.1
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.2
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.3
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.4
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.5
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.6
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.7
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.8
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.9
ÇEVRE SEKTÖRÜ TOPLAMI
2013K100140
…………………………..
Ulusal Korunan Alan
Sisteminin İyileştirilmesi
Projesi
PROJE NO ve ADI
2013K100130
…………………………..
Baraj Su Aynası Altında
Kalacak Bitki Türlerinin
Tespiti Projesi
PROJE NO ve ADI
III-ÇEVRE SEKTÖRÜ
PROJELERİN BÜTÇE KODLARI
39.132
2.500
PROJE
TUTARI
1.000
PROJE
TUTARI
8.745
500
500
2014 Yılı
Yatırımı
400
400
2014 Yılı
Yatırımı
0
1. Revize
1. Revize
0
0
0
2. Revize
2. Revize
A-GENEL BÜTÇE (SERMAYE GİDERİ)
0
0
0
3. Revize
3. Revize
0
0
0
4. Revize
4. Revize
0
0
0
0
YILI İÇİNDE
YAPILAN
TOPLAM
REVİZE
TUTARI
0
YILI İÇİNDE
YAPILAN
TOPLAM
REVİZE
TUTARI
8.745
500
YILSONU
REVİZELİ
TUTAR
400
YILSONU
REVİZELİ
TUTAR
0
YILSONU
HARCAMA
TUTARI
YILSONU
HARCAMA
TUTARI
(Bin TL)
49
SYGM / 2013-2017
SYGM / 2012-2016
SYGM / 2012-2014
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.1
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.2
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.3
2012K050240
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.4
……………………….
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.5
Otomatik Sürekli Ölçüm 33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.6
İstasyonlarının Kurulması 33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.7
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.8
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.9
PROJE NO ve ADI
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.1
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.2
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.3
2012K050220
………………..………….. 33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.4
Su Kaynaklarının Kalite 33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.5
Kriterlerinin Belirlenmesi 33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.6
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.7
ve İyileştirilmesi Projesi
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.8
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.9
PROJE NO ve ADI
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.1
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.2
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.3
2014A050010
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.4
…………………..…...……… 33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.5
Muhtelif Etüt Plan ve Proje 33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.6
Yapımı
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.7
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.8
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.9
PROJE NO ve ADI
IV-İÇME SUYU SEKTÖRÜ
2.878
PROJE
TUTARI
23.000
PROJE
TUTARI
10.000
PROJE
TUTARI
495 (**)
505
1.000
2014 Yılı
Yatırımı
8.725
8.725
2014 Yılı
Yatırımı
1.650 (*)
1.650
2014 Yılı
Yatırımı
1. Revize
1. Revize
1. Revize
0
0
0
2. Revize
2. Revize
2. Revize
A-GENEL BÜTÇE (SERMAYE GİDERİ)
PROJELERİN BÜTÇE KODLARI
0
0
0
3. Revize
3. Revize
3. Revize
0
0
0
4. Revize
4. Revize
4. Revize
0
0
0
0
YILI İÇİNDE
YAPILAN
TOPLAM
REVİZE
TUTARI
0
YILI İÇİNDE
YAPILAN
TOPLAM
REVİZE
TUTARI
0
YILI İÇİNDE
YAPILAN
TOPLAM
REVİZE
TUTARI
1.000
YILSONU
REVİZELİ
TUTAR
8.725
YILSONU
REVİZELİ
TUTAR
1.650
YILSONU
REVİZELİ
TUTAR
YILSONU
HARCAMA
TUTARI
YILSONU
HARCAMA
TUTARI
YILSONU
HARCAMA
TUTARI
(Bin TL)
50
SYGM / 2011-2016
SYGM / 2013-2015
2013F000110
……….……………….
İstanbul Yaban Hayatı
Kurtarma ve
Rehabilitasyon Merkezi
PROJE NO ve ADI
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.1
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.2
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.3
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.4
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.5
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.6
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.7
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.8
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.9
SYGM / 2012-2015
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.1
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.2
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.3
2013K050200
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.4
………………………….
Kurak Dönem Yönetim ve 33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.5
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.6
Eylem Planları
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.7
Hazırlanması Projesi
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.8
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.9
PROJE NO ve ADI
33.01.32.00.05.3.0.00.1.06.1
33.01.32.00.05.3.0.00.1.06.2
33.01.32.00.05.3.0.00.1.06.3
2012K100160
33.01.32.00.05.3.0.00.1.06.4
…………………….……….. 33.01.32.00.05.3.0.00.1.06.5
Ulusal Arazi Örtüsü
33.01.32.00.05.3.0.00.1.06.6
Veritabanı 2012
33.01.32.00.05.3.0.00.1.06.7
33.01.32.00.05.3.0.00.1.06.8
33.01.32.00.05.3.0.00.1.06.9
PROJE NO ve ADI
IV-İÇME SUYU SEKTÖRÜ
PROJELERİN BÜTÇE KODLARI
1.100
PROJE
TUTARI
4.800
PROJE
TUTARI
32.000
PROJE
TUTARI
100
100
2014 Yılı
Yatırımı
900
900
2014 Yılı
Yatırımı
7.460
7.460
2014 Yılı
Yatırımı
1. Revize
1. Revize
1. Revize
0
0
0
2. Revize
2. Revize
2. Revize
A-GENEL BÜTÇE (SERMAYE GİDERİ)
0
0
0
3. Revize
3. Revize
3. Revize
0
0
0
4. Revize
4. Revize
4. Revize
0
0
0
0
YILI İÇİNDE
YAPILAN
TOPLAM
REVİZE
TUTARI
0
YILI İÇİNDE
YAPILAN
TOPLAM
REVİZE
TUTARI
0
YILI İÇİNDE
YAPILAN
TOPLAM
REVİZE
TUTARI
100
YILSONU
REVİZELİ
TUTAR
900
YILSONU
REVİZELİ
TUTAR
7.460
YILSONU
REVİZELİ
TUTAR
YILSONU
HARCAMA
TUTARI
YILSONU
HARCAMA
TUTARI
YILSONU
HARCAMA
TUTARI
(Bin TL)
51
SYGM / 2012-2014
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.1
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.2
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.3
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.4
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.5
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.6
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.7
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.8
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.9
SYGM / 2013-2016
SYGM / 2013-2014
(GB-SERMAYE GİDERİ)
(**) 295.000 TL lik kısım ödenek serbest kaldıkça aktarılacaktır.
(*) 805.000 TL lik kısım ödenek serbest kaldıkça aktarılacaktır.
İÇME SUYU SEKTÖRÜ TOPLAMI
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.1
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.2
2014F000160
…………………….………... 33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.3
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.4
……
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.5
100. Yıl Yaban Hayatı
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.6
Kurtarma ve
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.7
Rehabilitasyon Merkezi
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.8
Projesi
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.9
PROJE NO ve ADI
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.1
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.2
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.3
2012K050280
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.4
………………………
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.5
Gördes Baraj Havzası Özel 33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.6
Hüküm Belirleme
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.7
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.8
33.01.32.00.05.9.9.00.1.06.9
PROJE NO ve ADI
2013K050230
…………………………
İklim Değişikliğinin Su
Kaynaklarına Etkisi
Projesi
PROJE NO ve ADI
IV-İÇME SUYU SEKTÖRÜ
PROJELERİN BÜTÇE KODLARI
85.468
4.900
PROJE
TUTARI
600
PROJE
TUTARI
6.000
PROJE
TUTARI
22.795
700
300
1.000
2014 Yılı
Yatırımı
360
360
2014 Yılı
Yatırımı
1.600
1.600
2014 Yılı
Yatırımı
0
1. Revize
1. Revize
1. Revize
0
0
0
0
2. Revize
2. Revize
2. Revize
A-GENEL BÜTÇE (SERMAYE GİDERİ)
0
0
0
0
3. Revize
3. Revize
3. Revize
0
0
0
0
4. Revize
4. Revize
4. Revize
0
0
0
0
0
YILI İÇİNDE
YAPILAN
TOPLAM
REVİZE
TUTARI
0
YILI İÇİNDE
YAPILAN
TOPLAM
REVİZE
TUTARI
0
YILI İÇİNDE
YAPILAN
TOPLAM
REVİZE
TUTARI
22.795
1.000
YILSONU
REVİZELİ
TUTAR
360
YILSONU
REVİZELİ
TUTAR
1.600
YILSONU
REVİZELİ
TUTAR
0
YILSONU
HARCAMA
TUTARI
YILSONU
HARCAMA
TUTARI
YILSONU
HARCAMA
TUTARI
(Bin TL)
52
DHD / 2014-2014
GENEL BÜTÇE YATIRIM (SERMAYE GİDERİ) TOPLAMI
KONUT SEKTÖRÜ TOPLAMI (GB-SERMAYE GİDERİ)
33.01.00.04.04.2.2.00.1.06.1
33.01.00.04.04.2.2.00.1.06.2
33.01.00.04.04.2.2.00.1.06.3
2014A050010
33.01.00.04.04.2.2.00.1.06.4
…………………..…...……… 33.01.00.04.04.2.2.00.1.06.5
Muhtelif Etüt Plan ve Proje 33.01.00.04.04.2.2.00.1.06.6
Yapımı
33.01.00.04.04.2.2.00.1.06.7
33.01.00.04.04.2.2.00.1.06.8
33.01.00.04.04.2.2.00.1.06.9
33.01.31.00.05.4.0.01.1.07.1
PROJE NO ve ADI
V-KONUT SEKTÖRÜ
990.407
190
190
PROJE
TUTARI
205.005
190
190
190
2014 Yılı
Yatırımı
1. Revize
0
0
2. Revize
PROJELERİN BÜTÇE KODLARI
A-GENEL BÜTÇE (SERMAYE GİDERİ)
0
0
3. Revize
0
0
4. Revize
0
0
0
0
0
YILI İÇİNDE
YAPILAN
TOPLAM
REVİZE
TUTARI
0
0
190
YILSONU
REVİZELİ
TUTAR
YILSONU
HARCAMA
TUTARI
(Bin TL)
0
53
DKMP / 2013-2015
SYGM / 2012-2014
2013A050090
…………………………….
Sokak Hayvanı
Rehabilitasyon Projesi
PROJE NO ve ADI
33.01.31.00.05.9.9.00.1.07.1
33.01.31.00.05.9.9.00.1.07.2
33.01.31.00.05.9.9.00.1.07.3
33.01.31.00.05.9.9.00.1.07.4
33.01.31.00.05.9.9.00.1.07.5
33.01.31.00.05.9.9.00.1.07.6
33.01.31.00.05.9.9.00.1.07.7
33.01.31.00.05.9.9.00.1.07.8
33.01.31.00.05.9.9.00.1.07.9
DKMP / 2013-2015
33.01.32.00.05.3.0.00.1.07.1
33.01.32.00.05.3.0.00.1.07.2
33.01.32.00.05.3.0.00.1.07.3
2012A050060
……………………...……. 33.01.32.00.05.3.0.00.1.07.4
33.01.32.00.05.3.0.00.1.07.5
Taşkın Direktifinin
33.01.32.00.05.3.0.00.1.07.6
Uygulanması İçin
Kapasitenin Geliştirilmesi 33.01.32.00.05.3.0.00.1.07.7
33.01.32.00.05.3.0.00.1.07.8
33.01.32.00.05.3.0.00.1.07.9
PROJE NO ve ADI
II-ORMANCILIK SEKTÖRÜ
33.01.31.00.05.4.0.01.1.07.1
33.01.31.00.05.4.0.01.1.07.2
33.01.31.00.05.4.0.01.1.07.3
2014A050010
33.01.31.00.05.4.0.01.1.07.4
…………………..…...……… 33.01.31.00.05.4.0.01.1.07.5
Muhtelif Etüt Plan ve Proje 33.01.31.00.05.4.0.01.1.07.6
Yapımı
33.01.31.00.05.4.0.01.1.07.7
33.01.31.00.05.4.0.01.1.07.8
33.01.31.00.05.4.0.01.1.07.9
PROJE NO ve ADI
I-ÇEVRE SEKTÖRÜ
10.000
PROJE
TUTARI
227
PROJE
TUTARI
1.795
PROJE
TUTARI
2.000
25
25
1
1
2.000
2014 Yılı
Yatırımı
2014 Yılı
Yatırımı
2014 Yılı
Yatırımı
1. Revize
1. Revize
1. Revize
0
0
0
2. Revize
2. Revize
2. Revize
B-GENEL BÜTÇE (SERMAYE TRANSFERİ)
PROJELERİN BÜTÇE KODLARI
0
0
0
3. Revize
3. Revize
3. Revize
0
0
0
4. Revize
4. Revize
4. Revize
0
0
0
0
YILI İÇİNDE
YAPILAN
TOPLAM
REVİZE
TUTARI
0
YILI İÇİNDE
YAPILAN
TOPLAM
REVİZE
TUTARI
0
YILI İÇİNDE
YAPILAN
TOPLAM
REVİZE
TUTARI
1
2.000
YILSONU
REVİZELİ
TUTAR
25
YILSONU
REVİZELİ
TUTAR
YILSONU
REVİZELİ
TUTAR
YILSONU
HARCAMA
TUTARI
YILSONU
HARCAMA
TUTARI
(Bin TL)
YILSONU
HARCAMA
TUTARI
(Bin TL)
54
SYGM / 2011-2014
33.01.32.00.05.3.0.00.1.07.1
33.01.32.00.05.3.0.00.1.07.2
33.01.32.00.05.3.0.00.1.07.3
33.01.32.00.05.3.0.00.1.07.4
33.01.32.00.05.3.0.00.1.07.5
33.01.32.00.05.3.0.00.1.07.6
33.01.32.00.05.3.0.00.1.07.7
33.01.32.00.05.3.0.00.1.07.8
33.01.32.00.05.3.0.00.1.07.9
SYGM / 2013-2015
SYGM / 2014-2016
33.01.32.00.05.3.0.00.1.07.1
33.01.32.00.05.3.0.00.1.07.2
33.01.32.00.05.3.0.00.1.07.3
2014K050200
……………………..…… 33.01.32.00.05.3.0.00.1.07.4
33.01.32.00.05.3.0.00.1.07.5
Nehir Havza Yönetim
Planları Hazırlanması (AB) 33.01.32.00.05.3.0.00.1.07.6
33.01.32.00.05.3.0.00.1.07.7
Projesi
33.01.32.00.05.3.0.00.1.07.8
33.01.32.00.05.3.0.00.1.07.9
PROJE NO ve ADI
33.01.32.00.05.3.0.00.1.07.1
33.01.32.00.05.3.0.00.1.07.2
33.01.32.00.05.3.0.00.1.07.3
2011K050400
33.01.32.00.05.3.0.00.1.07.4
……………………...……… 33.01.32.00.05.3.0.00.1.07.5
Havza İzleme ve Referans 33.01.32.00.05.3.0.00.1.07.6
Noktalarının Belirlenmesi 33.01.32.00.05.3.0.00.1.07.7
33.01.32.00.05.3.0.00.1.07.8
33.01.32.00.05.3.0.00.1.07.9
PROJE NO ve ADI
2013K050240
……………………..……
İçme Suyu Arıtımı İçin
Uygun Metodların
Geliştirilmesi Teknik
Yardım Projesi
PROJE NO ve ADI
III-İÇME SUYU SEKTÖRÜ
PROJELERİN BÜTÇE KODLARI
1.960
PROJE
TUTARI
884
PROJE
TUTARI
1.310
PROJE
TUTARI
1.274
1.274
2014 Yılı
Yatırımı
225
225
2014 Yılı
Yatırımı
786
786
2014 Yılı
Yatırımı
1. Revize
1. Revize
1. Revize
0
0
0
2. Revize
2. Revize
2. Revize
B-GENEL BÜTÇE (SERMAYE TRANSFERİ)
0
0
0
3. Revize
3. Revize
3. Revize
0
0
0
4. Revize
4. Revize
4. Revize
0
0
0
0
YILI İÇİNDE
YAPILAN
TOPLAM
REVİZE
TUTARI
0
YILI İÇİNDE
YAPILAN
TOPLAM
REVİZE
TUTARI
0
YILI İÇİNDE
YAPILAN
TOPLAM
REVİZE
TUTARI
1.274
YILSONU
REVİZELİ
TUTAR
225
YILSONU
REVİZELİ
TUTAR
786
YILSONU
REVİZELİ
TUTAR
YILSONU
HARCAMA
TUTARI
YILSONU
HARCAMA
TUTARI
YILSONU
HARCAMA
TUTARI
(Bin TL)
55
33.01.32.00.05.3.0.00.1.07.1
33.01.32.00.05.3.0.00.1.07.2
33.01.32.00.05.3.0.00.1.07.3
33.01.32.00.05.3.0.00.1.07.4
33.01.32.00.05.3.0.00.1.07.5
33.01.32.00.05.3.0.00.1.07.6
33.01.32.00.05.3.0.00.1.07.7
33.01.32.00.05.3.0.00.1.07.8
33.01.32.00.05.3.0.00.1.07.9
SYGM / 2014-2016
GENEL BÜTÇE YATIRIM (SERMAYE
GİDERİ+SERMAYETRANSFERİ) TOPLAMI
GENEL BÜTÇE YATIRIM (SERMAYE TRANSFERİ) TOPLAMI
2014K050210
………………………
Türkiye'de Yeraltı Suyu
Yönetimi Kapasitesinin
Geliştirilmesi (AB)
PROJE NO ve ADI
1.007.173
16.766
590
PROJE
TUTARI
209.486
4.481
170
170
2014 Yılı
Yatırımı
1. Revize
0
0
2. Revize
B-GENEL BÜTÇE (SERMAYE TRANSFERİ)
PROJELERİN BÜTÇE KODLARI
0
0
3. Revize
0
0
4. Revize
0
0
0
0
YILI İÇİNDE
YAPILAN
TOPLAM
REVİZE
TUTARI
4.481
170
YILSONU
REVİZELİ
TUTAR
YILSONU
HARCAMA
TUTARI
0
56
DKMP / 2013-2013
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.1
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.2
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.3
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.4
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.5
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.6
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.7
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.8
33.01.31.00.05.9.9.00.1.06.9
DKMP / 2014-2014
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI YATIRIMLARI
TOPLAMI
DÖNER SERMAYE TOPLAMI
2014K100010
………………………..
Sulak Alanların
Korunması , Tanzimi ve
Rehabilitasyonu Projesi
PROJE NO ve ADI
II-ÇEVRE SEKTÖRÜ
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.1
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.2
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.3
2014A050010
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.4
…………………..…...……… 33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.5
Muhtelif Etüt Plan ve Proje 33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.6
Yapımı
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.7
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.8
33.01.31.00.05.4.0.00.1.06.9
PROJE NO ve ADI
I-TURİZM SEKTÖRÜ
1.011.103
3.930
930
PROJE TUTARI
3.000
PROJE TUTARI
213.416
3.930
715
135
80
930
2013 Yılı
Yatırımı
300
948
1.152
600
3.000
2013 Yılı
Yatırımı
1. Revize
1. Revize
C-DÖNER SERMAYE
0
0
0
0
PROJELERİN BÜTÇE KODLARI
2. Revize
2. Revize
0
0
0
0
3. Revize
3. Revize
0
0
0
0
4. Revize
4. Revize
0
0
0
0
0
0
0
YILI İÇİNDE
YAPILAN
TOPLAM
REVİZE
TUTARI
0
YILI İÇİNDE
YAPILAN
TOPLAM
REVİZE
TUTARI
0
3.930
930
YILSONU
REVİZELİ
TUTAR
3.000
YILSONU
REVİZELİ
TUTAR
YILSONU
HARCAMA
TUTARI
YILSONU
HARCAMA
TUTARI
(Bin TL)
0
0
<,/,352*5$0,1,18<*8/$10$6,.225'ø1$6<2189(ø=/(10(6ø1(
'$ø5.$5$5
(25 Ekim 2013 gün ve 28802 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Karar No: 013/5502)
,8<*8/$0$
7DQÕPODU
0$''( (1) Bu Kararın uygulanmasında;
a)Bütçe kaynağı: Bütçe Kanunu ile tahsis edilmiş ödenekleri,
b)Ek ödenek: Proje ödeneğini artırırken kuruluş bazında yılı yatırım programıyla kamu
idarelerine tefrik edilen yatırım tavanını da artıran ilave ödenek tahsisini,
c)İz ödenek: Ekonomik konjonktür itibarıyla yatırımının durdurulmasına karar verilen ancak
yatırım programında muhafazasında yarar görülen projelere tahsis edilen 1.000 TL tutarındaki
ödeneği,
d)Öncelikli dönüşüm programı: 2023 hedefleri ve Onuncu Kalkınma Planının amaçlarına
ulaşılması açısından önem taşıyan, temel yapısal sorunlara çözüm olabilecek, dönüşüm sürecine
katkıda bulunabilecek, genellikle birden fazla bakanlığın sorumluluk alanına giren, kurumlar arası
etkin koordinasyon ve sorumluluk gerektiren kritik reform alanları için tasarlanan programı,
e)Öncelikli dönüşüm programı eylem planı: Her bir öncelikli dönüşüm programının hayata
geçirilmesine yönelik yıllık performans göstergelerini kapsayacak şekilde hazırlanan planı,
f) Proje parametreleri: Projenin; ad, yer, karakteristik, kümülatif harcama, süre (başlama-bitiş
yılı), maliyet ve ödeneğini,
g)Projeler arası ödenek aktarması: Proje bazında ödenek tavanını değiştirmesine rağmen kuruluş
bazında yatırım tavanını değiştirmeyen ödenek revizyonunu,
h)Toplu proje: Proje ve karakteristiği; makine-teçhizat, bilgisayar yazılım ve donanımı, idameyenileme, bakım-onarım, büyük onarım, tamamlama, taşıt alımı, etüt-proje ile yayın alım ve basımı
olan veya bunların bileşiminden oluşması uygun görülen projeyi,
ı) Toplulaştırılmış proje: Benzer nitelikteki alt projelerden oluşan ve amaç ve kapsamı itibarıyla
toplu ödenek tahsis edilmesi uygun görülen projeyi,
j) Ulusal katkı payı: Avrupa Birliği (AB) fonlarından sağlanan yıllık finansmanın belli bir
oranına karşılık gelen ödeneği,
ifade eder.
$PDoYHNDSVDP
0$''((1) Bu kararın amacı, 2014 Yılı Programında yer alan ekonomik ve sosyal hedeflere
ulaşmak için; makroekonomik politikaların, sektör stratejilerinin, bölge planlarının, bölgesel
gelişmeye yönelik programların ve bunlarla ilgili yatırımların koordineli bir şekilde yürütülmesidir.
(2) Bu Karar, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV)
sayılı cetvellerde belirtilen kuruluşları, özelleştirme kapsamındaki kuruluşları (kamu payı % 50’nin
üzerinde olanlar), kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklıklarını, İller Bankasını, fon
idarelerini, mahalli idareler ile diğer kamu kuruluşlarını kapsar.
'D\DQDN
0$''(Bu Karar, sayılı Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesine dayanılarak oluşturulmuştur.
57
*HQHOLONHOHUYHHVDVODU
0$''( (1) 2014 Yılı Programında yer alan ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmak
amacıyla; yatırımların, makroekonomik politikalar ve sektör programları ile bölge planlan, bölgesel
gelişme amaçlı eylem planı ve programlarla ilişkisi kurularak koordineli bir şekilde yürütülmesi
esastır.
(2)2014 Yılı Programında yer alan hukuki ve kuramsal düzenlemelerin, sektör programlarının,
öncelikli dönüşüm programlan eylem planlarının, ekonomik, sosyal ve bölgesel gelişme
politikalarının ve bunlarla ilgili yatırım ve tedbirlerin uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesi,
görevli bakanlık ve kuruluşların her kademesince Programda belirtilen ilkelere uygun olarak
hazırlanacak çalışma programına göre yürütülür.
Bu kapsamda. AB fonlarından finanse edilmek üzere, AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin
Türkiye Ulusal Programı, Stratejik Çerçeve Belgesi, Türkiye için Ülke Strateji Belgesi ve AB‘ye
uyum amacıyla hazırlanan diğer plan, program ve strateji dokümanlarında yer alan öncelikler
doğrultusunda hazırlanacak projelerin, 2014 Yılı Programı ile uyumu ve Türkiye tarafından
sağlanacak ulusal katkı payının Yatırım Programı bütünlüğüne uygunluğu temin edilir.
(3)Öncelikli dönüşüm programları eylem planlarının uygulanmasında ihtiyaç duyulacak mevzuat,
idari karar ve finansman bütün kamu kurum ve kuruluşları nezdinde öncelikli olarak ele alınır.
(4)2014 Yılı Programında yer alan tedbirlerin sorumlu kuruluşlar tarafından belirtilen sürede
tamamlanması esastır.
(5)2014 Yılı Programının uygulanmasında, yatırımların, bütçeler ile programlarda değişiklik ve
aktarma yapılmayacak şekilde gerçekleştirilmesi, makroekonomik hedeflerin dikkate alınması ile
sektörler ve bölgeler arası dengelerin bozulmaması temel ilkedir.
(6)2014 Yılı Yatırım Programı uygulamalarında Onuncu Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program
(2014-2016) ve 2014 Yılı Programının öncelikleri esas alınır.
(7)2014 Yılı Yatırım Programına dâhil edilen projelerin ilave finansman ihtiyaçları öncelikle
kuruluşun programında yer alan diğer projelerin ödeneklerinden, bu Kararda belirtilen esaslara göre
yapılacak aktarmalarla sağlanır. Kuruluşların, ek ödenek taleplerini bütçe imkânlarını dikkate alarak
acil ve zorunlu ihtiyaçlarıyla sınırlandırmaları esastır.
(8)2014 Yılı Yatırım Programında yer almayan herhangi bir proje için harcama yapılamaz.
Yatırım projeleri finansman kaynağının türüne bakılmaksızın (hibe, arsa karşılığı vb dahil) yatırım
programıyla ilişkilendirilmek zorundadır. Proje ödeneklerinin yatırım ile ilgili olmayan amaçlar için
kullanılmaması esastır. Proje ödenekleri arasında bu Kararda belirtilen esaslar dışında aktarma
yapılamaz.
(9)Yıllık Programda yer alan finansman ihtiyacının inşaat mevsimi de dikkate alınarak
zamanında karşılanması ve gerekli kaynağın harcama programlarına uygun olarak kuruluşlara intikali
için gerekli tedbirler Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından alınır.
7RSOXSURMHOHUYHWRSOXODúWÕUÕOPÕúSURMHOHU
0$''( (1) 2014 Yılı Yatırım Programında yer alan toplu ve toplulaştırılmış projelerde
detay programların tespitinde aşağıdaki hükümlere uyulur:
58
D Toplu projeler:
1)Toplu projelerin detay programlarının belirlenmesi ve yıl içi revizyonları, kuruluşun bağlı
veya ilgili olduğu bakanın, üniversitelerde rektörün ve diğer kuramlarda kurum üst yöneticisinin
onayıyla yapılır. Detay programlara ait bilgiler, Yatırım Programının Resmî Gazete‘ de
yayımlanmasını ve revizyonları müteakip 30 gün içinde Kalkınma Bakanlığına bildirilir.
E Toplulaştırılmış projeler:
1)Tadat edilmeyen toplulaştırılmış proje yürüten kuruluşlar, ait proje seçimi ve ödenek
tahsisinde X\DFDNODUÕusul ve esasları belirler ve internet sitelerinin ana sayfalarında ilan ederler. Bu
usul ve esaslara göre belirlenen alt projeler ve ödenekleri Yatırım Programının Resmi Gazete'de
yayımlanmasını müteakip kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakan, üniversitelerde rektör ve diğer
kuramlarda kurum üst yöneticisi tarafından onaylanır. Belirlenen alt projelerin parametreleri en geç
Şubat ayı sonuna kadar Kalkınma Bakanlığının \web tabanlı Proje Bilgi Sistemine girilir, aynı anda
bakanlığın/kuruluşun/üniversitenin kendi internet sitesinde yayımlanır ve gerekçeleri ile birlikte yazılı
olarak Kalkınma Bakanlığına bildirilir. Yatırım Programında müstakil proje olarak yer alması
gereken projelerin toplulaştırılmış proje kapsamında bildirilmesi durumunda Kalkınma Bakanlığı söz
konusu alt projenin ilgili detay programdan çıkarılması hususunu en geç 30 gün içinde kuruluşa
bildirir.
2)Detayı tadat edilmiş toplulaştırılmış projelerin alt projeleriyle ilgili işlemler müstakil
projelerdeki gibi uygulanır.
3)Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı bütçesinin
sermaye transferi kapsamında yer alan toplulaştırılmış projelerin alt projeleri, TÜBİTAK
Başkanlığınca belirlenir. Belirlenen alt projelere ilişkin bilgiler ve projelerin listesi destekleme
gerekçeleriyle beraber, bilgi için Haziran ve Aralık avlarında Kalkınma Bakanlığına gönderilir.
<ÕOLoLQGHSURJUDPDSURMHDOÕQPDVÕYHSURJUDPGDQSURMHoÕNDUWÕOPDVÕ
0$''(Yatırım Programına yıl içinde proje alınmasıyla ilgili taleplerden, maliyeti 100
milyon TL'ye kadar olanlar veya maliyetine bakılmaksızın 100 milyon TL’ye kadar harcama ile yılı
içinde tamamlanacak olanlar Kalkınma Bakanının onayıyla; maliyeti 100 milyon TL’nin
üzerindekiler ise Yüksek Planlama Kurulunca karara bağlanır.
(2)Yatırım Programından proje çıkarılmasıyla ilgili taleplerden maliyeti 100 milyon TL’ye
kadar olanlar Kalkınma Bakanının onayıyla, 100 milyon TL’nin üzerinde olanlar ise Yüksek
Planlama Kurulunca sonuçlandırılır.
3URMHSDUDPHWUHOHULQGH\ÕOLoLQGH\DSÕODFDNGH÷LúLNOLNOHU
0$''(2014 Yılı Yatırım Programında yer alan toplu ve toplulaştırılmış projelerin detay
programlarındaki değişiklikler ve bu itibarla ihtiyaç duyulacak ana proje grubu revizyonları ile toplu
ve toplulaştırılmış proje tanımı dışında kalan diğer projelerin proje parametrelerinde yıl içinde
yapılacak değişikliklerde aşağıdaki hükümlere uyulur:
a)Yer değişiklikleri:
1) Toplu projeler ile yatırım programında detayı tadat edilmemiş toplulaştırılmış projelerin alt
projelerinde yer değişiklikleri, Kalkınma Bakanlığına bilgi vermek kaydıyla kuruluşun bağlı veya
59
ilgili olduğu bakanın, üniversitelerde rektörün, diğer kurumlarda kurum üst yöneticisinin onayıyla
yapılır. Diğer projelerde yer değişikliği talepleri yeni proje olarak değerlendirilerek 6 ncı madde
hükümlerine göre sonuçlandırılır.
b)Proje adı ve karakteristik değişiklikleri:
1)Toplu projeler ile yatırım programında detayı tadat edilmemiş toplulaştırılmış projelerin alt
projelerinde proje adı ve karakteristik değişiklikleri Kalkınma Bakanlığına bilgi vermek kaydıyla
kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakanın, üniversitelerde rektörün, diğer kurumlarda kurum üst
yöneticisinin onayıyla karara bağlanır. Diğer projelerde proje adı ve karakteristik değişiklikleri
Kalkınma Bakanının onayıyla karara bağlanır.
c)Süre değişiklikleri:
yılında bitirilmesi programlanmış projeler hariç, süre değişiklikleri Kalkınma
Bakanlığına bilgi vermek kaydıyla kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakanın, üniversitelerde
rektörün, diğer kurumlarda kurum üst yöneticisinin onayıyla yapılır. 2014 yılında bitirilmesi
programlanmış projelerde süre değişiklikleri Kalkınma Bakanının onayıyla yapılır.
d)Maliyet değişiklikleri:
1)İhale edilmiş projelerin sözleşme bedelinde (ihale bedeli) fiyat ve kur değişikliğinden
kaynaklanan artış ile anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen işlerde sözleşme bedelinin toplamda %
10'una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen işlerde ise toplamda % 20 'sine kadar iş
artışından kaynaklanan proje maliyet değişiklikleri Kalkınma Bakanlığına bilgi vermek kaydıyla.
kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakanın, üniversitelerde rektörün, diğer kurumlarda kurum üst
yöneticisinin onayıyla yapılır. Yukarıda belirtilen oranların üzerindeki' iş artışından kaynaklanan
proje maliyet değişikliklerinden proje maliyeti 250 milyon TL'nin altında olanlar Kalkınma
Bakanının onayıyla. 250 milyon TL'nin üzerinde olanlar Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara
bağlanır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale edilmiş projelerde sözleşme bedelindeki iş
artışından kaynaklanan oran %30 olarak uygulanır.
2)İhale edilmemiş projelerin maliyet değişiklikleri, maliyeti 250 milyon TL'nin altında olanlarda
Kalkınma Bakanının onayıyla. 250 milyon TL'nin üzerinde olanlarda ise Yüksek Planlama Kurulu
tarafından karara bağlanır. Ancak, proje maliyeti 100 milyon TL'ye kadar olanlarda maliyet
değişiklikleri %10'a kadar Kalkınma Bakanlığına bilgi vermek kaydıyla, kuruluşun bağlı veya ilgili
olduğu bakanın, üniversitelerde rektörün, diğer kurumlarda kurum üst yöneticisinin onayıyla yapılır.
3)Detayı tadat edilmemiş toplulaştırılmış projelerin alt projelerinde her türlü maliyet artışı, ana
proje maliyetinde toplamda % 10'a kadar artış olması durumunda Kalkınma Bakanlığına bilgi vermek
kaydıyla, kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakanın, üniversitelerde rektörün, diğer kurumlarda
kurum üst yöneticisinin onayıyla; bu orandan fazla artış olması durumunda ise, ana proje maliyeti 250
milyon TL'nin altında olanlar için Kalkınma Bakanının onayıyla, 250 milyon TL'nin üzerinde olanlar
için Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanır.
4) Yıllık projelerin ödenek değişikliğinden kaynaklanan maliyet değişikliği kendiliğinden
yapılmış sayılır.
60
ile stratejik plan ve performans programı dikkate alınarak bu Karardaki esaslara göre Yatırım
Programına alınır. Söz konusu projelerin ihale aşamasında ya da uygulama esnasında oluşabilecek
proje parametrelerindeki değişiklikler bu Kararın ilgili hükümlerine göre karara bağlanır. Dış
finansman kullanımı olan projelerden İller Bankası Yatırım Programında yer almak üzere teklif
edilenlere öncelik verilir. Dış kredi kullanımından doğacak yükümlülükler ilgili mahalli idarelerce
yerine getirilir.
(2)Köylerin altyapı sorunlarını çözmeye yönelik Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Proj esi
(KÖYDEŞ) kapsamındaki yatırımlar için 2014 yılı bütçesinden ayrılan ve 2014 Yılı Yatırım
Programında yer alan ödeneğin dağılımı, 2014 Yılı Yatırım' Programının Resmî Gazete'de
yayımlanmasını müteakip Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanır. İhtiyaç halinde yıl
içinde aktarılacak ilave ödeneğin dağılımı da Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanır. Söz
konusu ödeneklerde yıl içinde ihtiyaç duyulacak revizyonlar, bu Karardaki hükümlere tabi değildir.
(3)KÖYDEŞ Projesine ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı tarafından derlenen aylık izleme bilgileri
Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığına her ayın 15‘inde düzenli olarak gönderilir.
<HQLWHúNLODWNXUXOPDVÕ
0$''( (1) Kamu kuruluşları, yeni bir teşkilatlanmaya giderken, 2014 Yılı Programında
yer alan ilkeler, politikalar, hukuki ve kurumsal düzenlemelere uyarlar ve bu tür düzenlemelerde
Kalkınma Bakanlığının uygun görüşünü alırlar.
(4)Kamu kuruluşları, işletmeye alacakları tesisler için ihtiyaç duydukları personeli, ilgili
bakanlığın olumlu görüşü alınmak suretiyle yatırım süresi içinde istihdam edebilirler.
(5)2006 yılı ve sonrasında kurulan ve kurulacak üniversitelerin kampüs yerinin seçimine Maliye
Bakanlığı Müsteşarının koordinatörlüğünde, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı, Milli Eğitim Bakanlığı
Müsteşarı, Yükseköğretim Kurulu temsilcisi ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel
Müdürü, ilgili üniversitenin kurulduğu ildeki vali ve belediye başkanı ile üniversitenin rektöründen
müteşekkil bir Kurul karar verir. Kurul, hazırlık çalışmalarını yapmak üzere bir teknik heyet
görevlendirebilir.
0HY]XDWWDVODNODUÕQDLOLúNLQJ|UúOHULQDOÕQPDVÕ
0$''( Bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşlar; ekonomik, sosyal ve kültürel
politikalar ve tedbirlerle ilgili mevzuat taslaklarını, görüş alınmak üzere ilgili bakanlıklar ve
Kalkınma Bakanlığına gönderirler.
(2)Özel kanunlarla kurulmuş, kamu tüzel kişiliğini, idari ve mali özerkliği haiz düzenleyici ve
denetleyici kurumlar, Bakanlar Kurulu Kararı gerektiren mevzuat düzenlemeleri için, Programla
ilişkisinin kurulması açısından, Kalkınma Bakanlığının görüşünü alırlar.
)LQDQVDONLUDODPD
0$''( Tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca finansal kiralama yoluyla
gerçekleştirilecek yatırımlara 2014 Yılı Yatırım Programında yer verilir. Finansal kiralamaya konu
olan yatırımın toplam proje tutarı, kiralamanın başlayacağı 2014 Yılı Yatırım Programında yıl
ödeneği olarak yer alır. Müteakip yıl yatırım programlarında proje ile ilgili herhangi bir ödenek tahsisi
yapılmaz. Projenin 2014 Yılı Yatırım Programı ile ilişkilendirilmesinde ihtiyaç duyulan revizyonlar,
bu Kararın ilgili hükümleri istikametinde sonuçlandırılır.
61
e)Ödenek değişiklikleri:
1) Sektörler arası ödenek aktarmaları ile GAP, DAP, KOP ve DOKAP kodlu projelerden diğer
projelere yapılacak aktarmalar Kalkınma Bakanının; GAP, DAP, KOP ve DOKAP kodlu projeler
arasındaki aktarmalar da dâhil olmak üzere diğer her türlü aktarma Kalkınma Bakanlığına bilgi
vermek kaydıyla ilgili kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakanın, üniversitelerde rektörün, diğer
kurumlarda kurum üst yöneticisinin onayıyla karara bağlanır.
2)Her türlü kaynaktan proje ödeneğine (toplulaştırılmış projelerin alt projeleri dâhil) yıl içinde
yapılacak toplam 100 milyon TL’ye kadar ek ödenek tahsisleri Kalkınma Bakanı onayı ile, proje
bazında bu tutarı aşan ek ödenek tahsisleri Yüksek Planlama Kurulunca karara bağlanır. Ancak, döner
sermaye gelirleri ve özel bütçeli kuruluşların Bütçe Kanununda belirtilen tahmini gelir tutarı üzerinde
gerçekleşen finansman fazlaları ve bir önceki yıldan devreden öz gelirleri Kalkınma Bakanlığına bilgi
vermek kaydıyla kuruluşun bağlı olduğu bakanın, üniversitelerde rektörün, diğer kurumlarda kurum
üst yöneticisinin onayıyla Yatırım Programında yer alan projelerle ilişkilendirilir.
3)Yatırım Programında iz ödenekle yer alan projelere yıl içinde ödenek aktarması, iz ödeneğe
çekme gerekçeleri dikkate alınarak ve projelerin durumu gözden geçirilerek ilgili bakanın onayıyla
yapılabilir. Bu yetki üniversitelerde ve diğer kurumlarda Kalkınma Bakam tarafından kullanılır.
f)Bakanlar 5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddeler kapsamındaki yetkilerinin (iz ödenekli projeler hariç)
tamamını ya da bir kısmını alt birimlere, bağlı veya ilgili kuruluşlara devredebilirler.
g)2014 Mali Yılı Bütçesine ek veya olağanüstü ödenek temin edilmesiyle ilgili kanun
tasarılarının Maliye Bakanlığınca hazırlanmasından önce Kalkınma Bakanlığının olumlu görüşü
alınır. Yatırımlarla ilgili değişiklik talepleri, proje ödenekleri ile ilişkisi kurulmadan. Maliye
Bakanlığınca sonuçlandırılmaz.
h)Kuruluşların dış finansman (kredi ve/veya hibe) ile yürütecekleri projelerde. 4749 sayılı Kamu
Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak
çıkarılmış olan “4749 Sayılı Kanun Kapsamında Dış Finansman Sağlanmasına ilişkin Usul ve
Esaslara Dair Yönetmelik" hükümlerine uyulur. Dış finansman kullanımlarının Yatırım Programı ile
ilişkilendirilmesi esastır.
i) Önceki yıl içerisinde kullanılmayan ve 2014 yılma devreden dış proje kredisi ödeneklerinin
Yatırım Programı ile ilişkilendirilmesinde ihtiyaç duyulacak revizyon, bu maddedeki limitlere
bakılmaksızın Kalkınma Bakanlığınca sonuçlandırılır.
7DPDPÕNXOODQÕOPD\DQGÕúNUHGLOHU
0$''(Genel ve özel bütçeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları
ile döner sermayeli kuruluşlar ve mahalli idarelere açılan dış kredilerin tamamının kullanılamaması
durumunda, bu kredilerin ihtiyacı olan kuruluşlara tahsisi Hazine Müsteşarlığınca sonuçlandırılmadan
önce Kalkınma Bakanlığının uygun görüşü alınır.
0DKDOOLLGDUH\DWÕUÕPODUÕ
0$''(Mahalli idarelerin (il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik
ve idareler) dış kredili projelerinin belirlenmesinde, borç stoku limitleri içinde kalınması esastır.
Mahalli idarelerin dış finansman (kredi ve/veya hibe) kullanımı söz konusu olan projeleri; makro
politikalar, sektör programları, bölge planları, bölgesel kalkınma eylem planlan ve yatırım öncelikleri
62
<ÕOOÕN\DWÕUÕPSURJUDPÕWHNOLIOHUL
0$''( Kamu kuruluşları, 2014-2016 Orta Vadeli Programda belirtilen hedefleri,
politikaları, öncelikleri, makroekonomik dengeleri, çevresel etkileri ve varsa sektör ana planları, bölge
planlan, bölgesel kalkınma eylem planları ile kuruluş stratejik planları ve performans programlarını
esas almalarının yanı sıra il ölçeğindeki yatırımlar için valilik görüşlerini de dikkate alarak proje
G]H\LQGH üç yıllık yatırım programları hazırlar ve Temmuz 2014 sonuna kadar Kalkınma
Bakanlığına gönderirler. Bu programların ilk yılı kuruluşların yıllık yatırım programı tekliflerini teşkil
eder. Yatırım Programında müstakil proje olarak yer alması gereken projelerin toplulaştırılmış proje
kapsamında bildirilmemesi esastır.
(2)Kuruluşlar, tüm sektörlerde maliyeti 5 milyon TL ve üzerinde olan, yıl içinde Yatırım
Programına alınmasını talep edecekleri yeni projeler için, 2014-2016 Dönemi Yatırım Programı
Hazırlama Rehberinin 25 inci ve 26 ncı maddeleri çerçevesinde hazırlayacakları fizibilite raporu ile
birlikte Kalkınma Bakanlığına müracaat ederler. Fizibilite raporları. Kalkınma Bakanlığına
incelemenin yapılacağı makul bir süre gözetilerek gönderilir. Kalkınma Bakanlığına gönderilecek
fizibilite etütlerinin gönderildiği yıl itibarıyla güncel bilgileri içermesi gerekmektedir. Güncelliğini
yitirmiş fizibilite etütleri revize edilmek üzere kuruluşlara geri gönderilir.
(3)2013 yılında AB ile yürütülen mali işbirliği kapsamında karara bağlanmış olan projeler, proje
sahibi kuruluşlar tarafından 2014 Yılı Yatırım Programı ile ilişkilendirilmek üzere, yerli katkı
karşılığı ödenek talepleri ile birlikte Kalkınma Bakanlığına gönderilir.
Uluslararası teknik işbirliği faaliyetlerinin yürütülmesi ve koordinasyonu
0$''( (1) Çok taraflı veya ikili teknik işbirliği programları/anlaşmaları çerçevesinde
sağlanacak teknik yardımlardan yararlanarak proje uygulamak isteyen kamu, özel sektör veya sivil
toplum kuruluşları faydalanmak istedikleri yardımla ilgili proje tekliflerini ilgili ikili/çok taraflı
kalkınma işbirliği kuruluşu veya ilgili ülke büyükelçiliği ile işbirliği içerisinde hazırlar. Hazırlanan
proje teklifleri yürütücü kuruluş tarafından Kalkınma Bakanlığı’na ya da ikili/çok taraflı kalkınma
işbirliği kuruluşu/ilgili ülke büyükelçiliği tarafından Dışişleri Bakanlığıma gönderilir. Dışişleri
Bakanlığı kendisine gönderilen proje tekliflerini uygunluk görüşü için Kalkınma Bakanlığı’na iletir.
Kalkınma Bakanlığı gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini alarak proje dokümanının
nihai hale getirilmesini sağlar. Kalkınma Bakanlığı tarafından uygun görülen proje dokümanının.
Kalkınma Bakanlığı tarafından Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla ilgili uluslararası kuruluşlara veya
teknik yardım talep edilen ülkelerin büyükelçiliklerine gönderilmesini müteakip, T.C. Hükümeti
adına Dışişleri Bakanlığı, işbirliği yapılan ilgili ikili ya da çok taraflı kalkınma işbirliği kuruluşu veya
ilgili ülke büyükelçiliği ve projeyi yürütecek kuruluş arasında proje anlaşması imzalanarak proje
uygulamaya konulur. İmzalanan proje anlaşmasının bir örneği Dışişleri Bakanlığı tarafından
Kalkınma Bakanlığına bildirilir.
(2)Projelerde bütçe, süre (ek bütçe gerektirmeyen süre uzatımları hariç) ve amaç gibi temel
değişiklikler söz konusu olduğunda birinci fıkrada yer alan onay süreci aynen uygulanır.
(3)Detaylı proje dokümanı hazırlanmayan ve Kalkınma Bakanlığı tarafından uygun görülmeyen
hiçbir proje, çok taraflı ve ikili teknik işbirliği faaliyetleri çerçevesinde uygulamaya konulamaz.
(4)Birinci fıkra kapsamında ikili/çok taraflı kalkınma işbirliği kuruluşu veya ilgili ülke
büyükelçiliği ile yürütülen projelerin
ilerleme süreci, yürütücü kuruluş tarafından Kalkınma
Bakanlığına altı ayda bir bildirilir.
63
,,.225'ø1$6<21
øúELUOL÷LYHNRRUGLQDV\RQ
0$''( Merkezi düzeydeki koordinasyon hizmetleri ile bölge ve LO düzeyindeki
koordinasyon hizmetlerinde 2014 Yılı Programında yer alan hedef, ilke ve politikalar esas alınır.
(2) Program uygulamalarının etkisinin artırılması amacıyla gerekli görülen hallerde
koordinasyon Kalkınma Bakanlığınca sağlanır.
7HPHOVWUDWHMLOHUYHDQDSODQODU
0$''( (I) Ekonomik ve sosyal yapının tutarlı bir şekilde gelişmesini yönlendirmek için
temel sektörler, bölgesel gelişmeler ve tematik alanlarla ilgili ana plan ve stratejiler ile bunlara dayalı
uygulama plan ve projelerinin ilgili kamu kuruluşlarınca yapımı Kalkınma Bakanlığının
koordinasyonu ve işbirliği ile sağlanır.
.DONÕQPDLoLQXOXVODUDUDVÕLúELUOL÷L
0$''( Ülkemizin kalkınma alanında sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi diğer ülkelerle
paylaşmak ve gelişmekte olan ülkelerin kalkınma çabalarına destek vermek üzere Kalkınma
Bakanlığı tarafından kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile eşgüdüm halinde kalkınma
işbirliği programları başlatılabilir.
(2)Ülkemizin diğer ülkelerle yürüttüğü Kalkınma İşbirliği Programları çerçevesinde, Kalkınma
Bakanlığı bütçesinden ayrılan kaynaklar, il özel idareleri, belediyeler, kalkınma ajansları,
üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin Kalkınma Bakanlığı tarafından
uygun bulunan programlar ve projelerinin desteklenmesi için kullanılır.
(3)Kalkınma Bakanlığı bu programların ve projelerin koordinasyonu, izlenmesi ve
değerlendirilmesinde kalkınma ajanslarını görevlendirebilir.
%|OJHSODQODUÕ
0$''( Kalkınma Bakanlığı, bölge planlarının, üst ölçekli plan ve programlarla
uyumlu olacak ve bölgesel ve yerel düzeyde yatırım önceliklerini ortaya koyacak şekilde
hazırlanmasında koordinasyonu ve yönlendirmeyi sağlar.
(2)Bölge planları başta olmak üzere bölgesel gelişme alanında yapılacak planlama,
programlama, araştırma ve koordinasyon çalışmalarında kalkınma ajanslarının ihtiyaç duyacağı her
türlü bilgi ve destek ilgili kuruluşlarca sağlanır.
%|OJHVHOJHOLúPHDPDoOÕSURJUDPYHSURMHOHULQNRRUGLQDV\RQX
0$''( Kalkınma planı, yıllık programlar ve bölge planları kapsamında bölgesel
gelişme amaçlı programlar ve eylem planları hazırlanabilir. Bu tür program ve eylem planlarında
sorumlu kuruluşlar belirlenerek işbirliği esasları ve uygulama takvimi gösterilir. Bunlara ilişkin
koordinasyon merkezi düzeyde Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülür. Eylem planlarının bölgesel
düzeyde koordinasyonu ise Bölge Kalkınma İdarelerince yürütülür. Bölge Kalkınma İdareleri eylem
planlarının hazırlanması ve önceliklendirilmesi sürecini koordine ederek eylem planı taslaklarım
Kalkınma Bakanlığına sunar ve eylemlerin uygulanması aşamasında kuruluşlar arasında işbirliği ve
koordinasyonu tesis eder ve eylem planlarım izler ve değerlendirir.
64
<HUHONRRUGLQDV\RQ
0$''(İl Koordinasyon ve İzleme Sisteminin (İKİS); merkezi kuramların kullanımına
açılması ve yereldeki birimler tarafından girilen verilerin doğrulanmasına ve mevcut sistemler ile
İKİS’in entegrasyonuna yönelik altyapı oluşturma çalışmaları Kalkınma Bakanlığı tarafından
koordine edilir. Bu kapsamda işbirliği yapılacak kuruluşlar tarafından gereken destek ve katkılar
zamanında sağlanır.
(2)İKİS’e veri temini, il planlama ve koordinasyon müdürlüklerinin koordinasyonunda il veya
bölge müdürlükleri tarafından düzenli olarak gerçekleştirilir.
(3)Valilikler; illerdeki yatırım tekliflerinin hazırlanması, uygulanması, izlenmesi, ödeneklerin
zamanında ve amacına uygun olarak kullanılması için kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu
sağlar, bu amaçla İKİS'in kullanımını teşvik ederler. Yatırımların bölge planlarına uyumu ve bölgesel
bütünlüğünün sağlanması için kalkınma ajansları tarafından gerekli teknik destek sağlanır ve bir
değerlendirme raporu hazırlanır. Bu doğrultuda, illerin yatırım teklifleri hazırlanan değerlendirme
raporu da dikkate alınarak kalkınma ajanslarının yönetim kurullarında görüşüldükten sonra merkeze
gönderilir.
(4)Yerel ve bölgesel nitelikli yatırım uygulamalarında koordinasyonu güçlendirmek, etkinliği
anırmak ve yerel kurumsal kapasitenin gelişimini sağlamak amacıyla merkezi kamu idareleri,
projelerin mahiyeti uygun düştüğü ölçüde, yatırım uygulamalarının 5302 say ılı İl Özel İdaresi
Kanununun 6 ncı maddesi hükümleri gereğince gerçekleştirilmesine öncelik verecektir.
øONRRUGLQDV\RQNXUXOODUÕ
0$''( İllerdeki yatırımların ve sosyo-ekonomik gelişmelerin yerel ve bölgesel
kalkınma perspektifiyle değerlendirildiği, bunlara ilişkin sorunların çözülmesinde ve sahip olunan
potansiyelin değerlendirilmesinde kuruluşlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlandığı il
koordinasyon kurulları; Ocak. Nisan. Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda en az dört kez
toplanır. Bu toplantılara, ilgili konularda görüşlerine başvurmak üzere valinin belirleyeceği kamu
kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sanayi ve ticaret odaları, dernekler, vakıflar ve diğer sivil
toplum kuruluşları da davet edilebilir.
(2)Ocak, Nisan ve Ekim aylarındaki toplantıların gündemi, yatırımların ve sosyoekonomik
gelişmelerin izlenmesi, koordinasyonu ve yerel ve bölgesel kalkınma bakımından
değerlendirilmesini, Temmuz ayındaki toplantının gündemi ise gelecek yıl için öngörülen tedbirlerin
ve yatırım tekliflerinin değerlendirilerek valilik görüşlerinin oluşturulmasını esas alacak şekilde
belirlenir. Projelere ilişkin valilik görüşleri oluşturulurken, bölge plan ve programları ile ilişki, ilin
sosyo-ekonomik göstergeleri, projeler arasındaki tamamlayıcılık ve bütünlük ile öncelik sıralaması
dikkate alınır.
(3)Toplantı hazırlıkları için gerekli veriler, ilgili kuruluşlarca toplantılardan on gün öncesine
kadar İKİS'e girilir ve il planlama ve koordinasyon müdürlükleri tarafından değerlendirilerek bir
raporla Kurula sunulur. Toplantı tutanakları ise, il planlama ve koordinasyon müdürlüklerince sisteme
aktarılır.
(4)Yatırım tekliflerine ilişkin valilik görüşleri, toplantı tutanağına ek olarak düzenlenir. Bu
görüşler, ildeki kamu kuruluşları ve bölge müdürlükleri tarafından, yatırım tekliflerine ek olarak,
merkez teşkilatlarına bildirilir. Valilik görüşlerinin sisteme aktarılması il planlama ve koordinasyon
müdürlükleri tarafından yapılır.
65
(5)Kalkınma ajansları ve Bölge Kalkınma İdareleri il koordinasyon kurulları toplantılarına
katılır ve yatırımların bölge planı ve bölgesel eylem planındaki hedef, stratejiler ve eylemler
açısından öncelik durumu hakkında görüş bildirir. Kalkınma Bakanlığı da gerektiğinde toplantılara
temsilci gönderebilir.
,,, ø=/(0(9('(ö(5/(1'ø50(
0$''( Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının, fon idarelerinin, sosyal
güvenlik kurumlarının, büyükşehir belediyeleri ile diğer belediyelerin, belediyelerin iştiraki ve bağlı
ortaklığı olan idare ve işletmelerin, il özel idareleri ve İller Bankasının, Türkiye Radyo-Televizyon
Kurumunun, TÜRKSAT Uydu Haberleşme ve Kablo TV İşletme A.Ş. Gene! Müdürlüğünün. PTT
A.Ş. Genel Müdürlüğünün, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün, Milli Piyango İdaresi Genel
Müdürlüğünün, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ve
döner sermayeli kuruluşların
Kalkınma Bakanlığınca belirlenen kabullere ve formlara uygun olarak hazırlayacakları 2013 yılı
gerçekleşmeleri ile 2014 yılı birinci gerçekleşme tahmini konsolide yatırım ve finansman tabloları 15
Mayıs 2014 tarihine kadar. 2014 yılı ikinci gerçekleşme tahmini konsolide yatırım ve finansman
tabloları ise Temmuz 2014 sonuna kadar Kalkınma Bakanlığına gönderilir.
(2)Fon idarelerince doğrudan veya özelleştirme kapsamına alman kamu kuruluşları aracılığı ile
yapılacak yatırımlara dair teklifler, fonun yönetiminden sorumlu bakanlıklar veya fon idareleri
tarafından en geç Temmuz 2014 sonuna kadar Kalkınma Bakanlığına gönderilir.
(3)Özelleştirme kapsamında olup kamu payı %50’nin üzerinde olan kuruluşlar, Kalkınma
Bakanlığınca belirlenen kabullere ve formlara uygun olarak hazırlayacakları konsolide yatırım ve
finansman tablolarını. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının uygun görüşünü de ekleyerek en geç 15
Eylül 2014 tarihine kadar Kalkınma Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığına gönderirler.
.DPXLNWLVDGLWHúHEEVOHULYHED÷OÕRUWDNOÕNODUÕLúWLUDNOHUL
0$''(Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları; Yüksek Planlama Kurulunca
alman genel prensip kararı çerçevesinde, mevcut iştiraklerindeki sermaye değişiklikleri ve yeni
iştirakleri hakkında Kalkınma Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığına bilgi verirler.
']HQOH\LFLYHGHQHWOH\LFLNXUXPODU
0$''((1) 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici
kuramların yatırım nitelikli projeleri bilgi için 2014 Yılı Yatırım Programında yer alır. Bu projelerle
ilgili yıl içinde ihtiyaç duyulacak her türlü revizyon bu Karar hükümlerine tabi olmayıp, revizyonun
yapılmasını müteakip bilgi için Kalkınma Bakanlığına bildirilir.
ø]OHPHYHGH÷HUOHQGLUPHUDSRUODUÕ
0$''((1) Onuncu Kalkınma Planının izlenmesi ve değerlendirilmesi yıllık programlarda
yer alan tedbirler ile öncelikli dönüşüm programları eylem planlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi
suretiyle gerçekleştirilir. Kalkınma Planındaki gelişmelerin izlenmesi ve değerlendirilmesinin
koordinasyonu Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı başkanlığında ilgili bakanlıkların üst düzey
yöneticilerinden oluşan Kalkınma Planı İzleme ve Yönlendirme Komitesi tarafından yapılır ve
Bakanlar Kuruluna bir rapor şeklinde sunulur. Bu Komitenin sekretarya hizmetlerini Kalkınma
Bakanlığı yürütür.
66
a)Öncelikli Dönüşüm Programı İzleme Rapora: Onuncu Kalkınma Planında yer alan Öncelikli
Dönüşüm Programlan eylem planlarındaki gelişmeleri içeren ve yılın ilk yarısına ilişkin hazırlanacak
rapor öncelikli dönüşüm programı genel koordinatörü kuruluşça bileşen sorumlusu kuruluşlarla
işbirliği halinde Ağustos ayının ilk haftası sonuna kadar, yılın tamamına ilişkin hazırlanan rapor ise
takip eden yılın Şubat ayının ilk haftası sonuna kadar Kalkınma Bakanlığına gönderilir. Kuruluşlar
tarafından gönderilen raporlar dikkate alınarak Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan yıllık rapor
Kalkınma Planı İzleme ve Yönlendirme Komitesince görüşülerek nihai hale getirilir ve Bakanlar
Kuruluna sunulur.
b) Yıllık Program İzleme ve Değerlendirme Raporu: Kuruluşların 2014 Yılı Programında yer
alan ve sorumlu oldukları tedbirlerin gerçekleşme durumları Mart, Haziran, Eylül ve Aralık sonu
olmak üzere üç aylık dönemler itibarıyla, dönem sonunu izleyen 15 gün içinde Kalkınma
Bakanlığının internet sayfasında yer alan Yıllık Program İzleme Sistemine kaydedilir. Yılın
tamamına ilişkin değerlendirme raporu Kalkınma Planı İzleme ve Yönlendirme Komitesince
görüşülerek nihai hale getirilir ve Bakanlar Kuruluna sunulur.
0$''( (1) Kuruluşların yatırım, işletme ve sektöre! faaliyetleri belirli zamanlarda
verilecek raporlarla takip edilir:
a)Yatırım Uygulama Raporu: Yatırımcı kamu kuruluşlarının (projeleri Programda yer alan
belediye ve il özel idareleri dâhil) yatırım projeleri kuruluş, sektör ve proje bazında yatırım uygulama
raporları ile izlenir. Yatırım uygulama raporlarında her yatırım projesinin, uygulama yık başından
dönem sonuna kadar ve dönem içinde harcama ve gerçekleşme durumları ve bunların finansman
ayrıntısı (genel bütçe, fon. döner sermaye ve/veya dış krediden -nakit ve makine teçhizat olarakhangilerinin kullanıldığı) belirtilir. Ödeneği toplu olarak verilmiş ve/veya ödenekleri toplulaştırılmış
projelerin alt detayları ile ilgili bilgilere, geliştirilmiş formlara uygun olarak Yatırım uygulama
raporunda yer verilir. Ödeneği toplu olarak verilmiş, ödenekleri toplulaştırılmış veya çeşitli illerdeki
yatırımları kapsadığı için 2014 Yılı Yatırım Programında yeri “muhtelif’ olarak belirtilen projelerin
yatırım harcamaları il bazında izlemeye tabi tutulur.
Yatırım uygulama raporları; 1 Ocak-31 Mart. 1 Nisan-30 Haziran, 1 Temmuz-30 Eylül ve 1
Ekim-31 Aralık dönemlerini kapsayacak şekilde hazırlanarak dönem sonlarını takip eden en geç 15
gün içinde, 1 Ekim-31 Aralık dönem raporları ise en geç Mart ayı sonuna kadar Kalkınma
Bakanlığına gönderilir.
b) Dış Kredi İzleme Raporu: Yatırım projelerinde dış kredi kaynakları kullanan kuruluşlar ve
mahalli idareler, kredi kullanım durumlarını, belirlenen formlara uygun olarak hazırlayarak, (a)
bendinde belirtilen dönemler itibarıyla dönem sonunu izleyen 30 gün içinde Kalkınma Bakanlığı ve
Hazine Müsteşarlığına gönderirler. Genel ve özel bütçeli kuruluşlar ile mahalli idareler bu formları
ayrıca Maliye Bakanlığına da gönderirler.
c)İşletme Gerçekleşme Raporu: Kamu ve özel kesim işletmelerinin mal ve hizmet üretim
gerçekleşmeleri ile kapasite kullanımları aylık raporlarla izlenir. Kamu kuruluşlarının satış, dış ticaret,
stok ve istihdam durumları da bu raporlarda belirtilir. Kuruluşlar, Kalkınma Bakanlığınca
hazırlanacak örneklere uygun olarak düzenleyecekleri raporları en geç ilgili olduğu ay sonunu takip
eden 15 gün içinde söz konusu Bakanlığa gönderirler.
d) Destekleme Alımları ile İlgili Raporlar: Kooperatif birlikleri ile kamu iktisadi teşebbüsleri ve
bağlı ortaklıkları destekleme alımlarıyla ilgili bilgileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve T.C.
Ziraat Bankası da destekleme kredisi kullanımlarıyla ilgili bilgileri formlara uygun olarak her ay
Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Kalkınma Bakanlığına ve Hazine Müsteşarlığına gönderirler.
67
e)Fon ve Hesaplar ile İlgili Raporlar: Tüm kamu kuruluşları sorumlu oldukları fonlarla, kamu
bankaları sorumlu oldukları hesaplarla ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da bünyesinde açılmış
veya açılacak fon hesaplarıyla ilgili bilgileri, Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan formlara uygun
olarak ve aylık bazda, her ayı takip eden 15 gün içerisinde Maliye Bakanlığına, Kalkınma
Bakanlığına ve Hazine Müsteşarlığına gönderirler.
f)Fiyat İzleme Raporu: Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları, ürettikleri mal ve
hizmetlerin fiyatları ve ana girdi maliyetleri ile gelir ve giderlerinde meydana gelen değişiklikleri, 15
gün içinde Kalkınma Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığına bildirirler.
g)Teknik İşbirliği Uygulama Raporu: Uygulanmakta olan teknik işbirliği projelerinin altı aylık
ve yıllık uygulama raporları, Ocak ve Temmuz aylarında Kalkınma Bakanlığına gönderilir.
h)Sektörel Bilgi Formları: Özel kanunlarla kurulmuş, kamu tüzel kişiliğini, idari ve mali
özerkliği haiz düzenleyici ve denetleyici kurumlar, faaliyetlerine ve sektöre ilişkin bilgileri Kalkınma
Bakanlığı tarafından hazırlanan formlara uygun olarak altışar aylık dönemler itibarıyla dönem sonunu
izleyen 30 gün içinde ilişkili bulunduğu bakanlığa ve Kalkınma Bakanlığına bildirirler.
i)Proje Tamamlama Raporu: Kalkınma Bakanlığınca belirlenecek format çerçevesinde,
uygulaması tamamlanarak işletme safhasına geçmiş projeler için kuruluş tarafından hazırlanacak.
Proje Tamamlama Raporları, projenin tamamlanmasını takiben üç ay içerisinde Kalkınma
Bakanlığına gönderilir.
j) Bilgi ve İletişim Teknolojisi Projeleri İzleme ve Değerlendirme Raporları: 2014 Yılı Yatırım
Programında yer alan e-Dönüşüm Türkiye Projesi ile ilgili bilgi ve iletişim teknolojisi projeleri üçer
aylık raporlarla izlenir. Kuruluşlar, proje planında öngörülen aşamaların zaman- bütçe kısıtlarına
uygunluğunun izlenebilmesi amacıyla her bir bilgi ve iletişim teknolojisi projesi için Kamu Bilgi ve
İletişim Teknolojisi Projeleri Hazırlama Kılavuzunda yer alan Tablo 7.1 ile tüm harcama kalemleri
itibarıyla üçer aylık dönemler ve yıl içi kümülatif harcamayı gösterecek şekilde hazırlanacak Tablo
2"yi ve ayrıca Yatırım Programı Hazırlama Rehberindeki Tablo 7’vi. (a) bendinde belirtilen
dönemleri takip eden 30 gün içinde Kalkınma Bakanlığına iletecektir.
k) Teknolojik Araştırma Programları ve Projeleri İzleme Raporları: Kalkınma Bakanlığınca
belirlenen ve Bakanlığın ilgili internet sayfasında yayınlanan format çerçevesinde kuruluş tarafından
hazırlanan;
1)Gelişme (ara) raporları Haziran ve Aralık aylarında (üniversitelerde rektörlükler aracılığıyla),
2)Tamamlanan projelere ilişkin sonuç raporları proje bitimini müteakip 2 ay içinde
(üniversitelerde rektörlükler aracılığıyla),
3)Önceki yıllarda tamamlanmış olan araştırma merkezi ve merkezi laboratuvar nitelikli
projelerin etki izleme raporları proje bitimini takiben 10 sene boyunca senede bir kez Ocak ayı
sonuna kadar (üniversitelerde rektörlükler aracılığıyla), Kalkınma Bakanlığına gönderilir ve
Bakanlığın ilgili internet sayfasına yüklenir.
l) Bilimsel Araştırma Projeleri: Üniversitelere ait olan, 10/4/2002 tarihli ve 24722 sayılı Resmî
Gazete‘de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında
Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereği özel ödenek kaydedilen ödeneklerden karşılanacak olan
rektörlük bilimsel araştırma projeleri kapsamında yürütülecek olan projelerin listesi, Ocak ve
Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığına bildirilir.
68
m) İstanbul Depreme Hazırlık Çalışmaları İzleme Raporu: İstanbul İl Özel İdaresi tarafından
İstanbul’un depreme karşı hazırlanması amacıyla yürütülen, Yatırım Programında yer almayan,
İstanbul’da Sismik Riskin Etkilerinin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (ISMEP)
çalışmalarıyla ilgili gelişme raporu her dört ayda bir Başbakanlığa, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına,
Kalkınma Bakanlığına ve Hazine Müsteşarlığına gönderilir.
n) Kamu-Özel İşbirliği Projeleri ile İlgili Raporlar: Tüm kamu kuruluştan sorumlu oldukları
kamu özel işbirliği projeleriyle ilgili bilgileri, Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan formlara uygun
olarak, yılda iki defa, Haziran ve Aralık aylarım takip eden 30 gün içerisinde Kalkınma Bakanlığına
gönderirler.
0$''( Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili
kuruluşlarının Sanayi Bölgeleri, KOBİ, girişimcilik ve kümelenme desteklerini; Ekonomi Bakanlığı,
yatırım teşviki, yabancı sermaye ihracat teşviki ve serbest bölgeler ile ilgili bilgileri ve Küçük ve Orta
Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı desteklerini, hazırlanan formlara
uygun olarak ve aylık bazda her ayı takip eden 15 gün içinde Kalkınma Bakanlığına iletir.
0$''(28- (1) Sayıştay, KİT'lerin denetleme raporlarının bir nüshasını Kalkınma Bakanlığına
gönderir.
'Õú\DUGÕPODUODLOJLOLIDDOL\HWOHULQNRRUGLQDV\RQXYHL]OHQPHVL
0$''(Bütün kamu kurum ve kuruluşlarının diğer ülkelere sağladığı yardımlarla ilgili
faaliyetlerin koordinasyonu ve izlenmesi Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)
tarafından yürütülür. Bu amaçla bütün kamu kurum ve kuruluşları diğer ülkelere sağladığı yardımları.
TİKA tarafından hazırlanan formata uygun olarak üçer aylık dönemler halinde TIKA'ya bildirir.
TIKA, yapılan dış yardımları her altı ayda bir Kalkınma Bakanlığına rapor eder.
Ekonomi Bakanlığı, yapılacak Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantılarının ve Serbest
Ticaret Anlaşmaları (STA) ile ilgili görüşmelerin takvimlerini üçer aylık dönemler halinde: KEK
Protokolleri ile STA ların birer kopyalanın en geç imzalanmalarını takip eden bir ay içinde Kalkınma
Bakanlığına iletir.
Hazine Müsteşarlığı, yapılan sermaye ihracı ile ilgili bilgileri ülke ve sektörler itibarıyla aylık
bazda ve her ayı takip eden 15 gün içinde Kalkınma Bakanlığına iletir.
Kamu kurum ve kuruluşları, yabancı ülke ve kuruluşlarla yaptıkları dış ekonomik ilişkilerle
ilgili anlaşmaların birer kopyasını anlaşmanın imzalanmasını takip eden bir ay içinde Kalkınma
Bakanlığına iletir.
.HVLQKHVDSIDUNODUÕQÕQNDSDWÕOPDVÕQGDQGR÷DQ|GHQHNLKWL\DoODUÕ
0$''( (1) Genel ve özel bütçeli kuruluşların geçmiş yıllarda tamamlanmış ve 20i4 Yılı
Yatırım Programında yer almayan projeleriyle ilgili kesin hesap farklarından kaynaklanan geçmiş yıl
yatırım giderleri borçları kuruluşun Yatırım Programına bu amaçla tefrik edilmiş proje ödeneğinden
karşılanır. Böyle bir projenin bulunmaması halinde ise adı geçen borçların ödenebilmesi için ilgili
kuruluşun talebi üzerine, 2014 Yılı Yatırım Programına kesin hesap farkı adıyla proje alınır.
Finansman ihtiyacı öncelikle projeler arası ödenek aktarması yoluyla karşılanacak olan bu projelerin
Programa alınması talepleri, 6 ncı maddedeki limitlere bağlı olmaksızın Kalkınma Bakanlığınca
sonuçlandırılır.
69
(2) KIT'ler ve bağlı ortaklıkları ile iştiraklerinde ise söz konusu borçlar, yatırım ödenekleriyle
ilişkilendirilmeden işletme bütçelerinden ödenir ve bu harcamalar ilgili projenin maliyetine ilave
edilir. Yapılan işlemlerin sonucundan Kalkınma Bakanlığına bilgi verilir.
3URMHUHYL]\RQWDOHSOHUL
0$''((1) Kuruluşların proje revizyon talepleri, 15 Aralık 2014 tarihine kadar Kalkınma
Bakanlığına gönderilir. Bu talepler yılsonuna kadar sonuçlandırılır.
$YUXSD%LUOL÷L.DWÕOÕPgQFHVL0DOL<DUGÕP$UDFÕ
0$''((1) Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının (IPA) Bölgesel Kalkınma
ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi bileşenleri kapsamında uygulanan projelerin/operasyonların
izlenmesi ve değerlendirmesini sağlamak amacıyla oluşturulan Ortak İzleme Bilgi Sistemi (IMIS)
çerçevesinde yürütülecek izleme faaliyetleri, Ortak İzleme Rehberinde belirlenen usul ve esaslar
çerçevesinde yürütülür ve proje/operasyonlar kapsamında elde edilen veriler IMIS’e aktarılır.
<UUON
0$''(- (1) Bu Karar 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
70
.$/.,10$'$g1&(/ø./ø<g5(/(5/ø67(6ø
%ø5ø1&ø'(5(&('(g1&(/ø./ø<g5(/(5
1. Adıyaman
2. Ağrı
3. Aksaray
4. Amasya
5. Ardahan
6. Artvin
7. Bartın
8. Batman
9. Bayburt
10. Bingöl
11. Bitlis
12. Çanakkale
(Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri)
13. Çankırı
14. Çorum
15. Diyarbakır
16. Elazığ
17. Erzincan
18. Erzurum
19. Giresun
20. Gümüşhane
21. Hakkari
22. Iğdır
23. Kahramanmaraş
24. Karabük
25. Karaman
71
26. Kars
27. Kastamonu
28. Kırıkkale
29. Kırşehir
30. Kilis
31. Malatya
32. Mardin
33. Muş
34. Nevşehir
35. Niğde
36. Ordu
37. Osmaniye
38. Rize
39. Samsun
40. Siirt
41. Sinop
42. Sivas
43. Şanlıurfa
44. Şırnak
45. Tokat
46. Trabzon
47. Tunceli
48. Van
49. Yozgat
50. Zonguldak
LİMNİ GÖLÜ TABİAT PARKI
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
2 684 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа