close

Enter

Log in using OpenID

Bülteni pdf olarak indirmek için lütfen buraya tıklayınız.

embedDownload
1. SINIFLAR
BÜLTEN
2
•100 içinde ileriye doğru birer ve onar ritmik sayma yapıldı.
• Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi, onluk ve birlikleri ayrılarak gösterildi; bu nesnelere karşılık gelen
sayı rakamlarla yazıldı ve okundu.
•20’ye kadar olan bir sayıya karşılık gelen çokluk belirlendi.
•Miktarları 20’den az nesnelerden oluşan iki gruptaki nesneler bire bir eşlendi; grupların nesne sayıları
karşılaştırıldı.
•Sıra bildiren ilk yirmi sayı kullanıldı.
ZAMANI ÖLÇME
•Saat modeli oluşturularak saat başları okundu.
1.SINIF BÜLTENİ aralık ocak
DOĞAL SAYILAR
02
1.SINIF BÜLTENİ aralık ocak
03
DOĞAL SAYILAR TOPLAMA İŞLEMİ
•Toplamanın bir araya getirme, ekleme ve çoğaltma anlamları fark edildi.
•Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayının toplamı bulundu, matematik cümlesi yazıldı ve modelle gösterildi.
•Toplama işleminde sıfırın etkisi nedenleriyle açıklandı.
•20’ye kadar olan doğal sayılar, iki doğal sayının toplamı biçiminde yazıldı.
1.SINIF BÜLTENİ aralık ocak
Matematik dersinde
yaptığımız etkinlikler.
04
DİNLEME
•Dinlemeye hazırlık yapıldı.
•Duyduğu sesler ayırt edildi..
•Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırma çalışmaları yapıldı.
•Metin takip edilerek dinlendi.
•Sesi hissetme ve tanıma çalışmaları yapıldı.
•Görgü kurallarına uygun olarak dinlemesi sağlandı.
GÖRSEL OKUMA
•Görsellerden yararlanarak söz varlığı geliştirildi.
1.SINIF BÜLTENİ aralık ocak
KONUŞMA
•Resim ve fotoğraflar yorumlandı.
•Renkler tanıtıldı, anlamlandırıldı ve yorumlandı.
•Kelimeleri doğru telaffuz edildi.
•Görsellerden yararlanılarak söz varlığını geliştirici çalışmalar yapıldı.
•Konuşmalarında beden dilini kullandırılmaya çalışıldı.
06
1.SINIF BÜLTENİ aralık ocak
OKUMA
•Okumak için hazırlık yapıldı.
•Yankılayıcı(tekrar ederek) okuma çalışması yapıldı.
•Rehber yardımıyla okuma yapıldı.
•Seslerden heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturularak okutuldu.
•Ön bilgiler kullanılarak okuduğu anlamlandırıldı.
•Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanıldı.
•İşitilebilir bir ses tonuyla okuma yapıldı.
•Oluşturulan metinleri okutuldu.
•Noktalama işaretlerine dikkat ederek okuma yapıldı.
•Akıcı okuması sağlandı.
•Kitabı özenle kullanmasına yardım edildi.
•Sesine duygu tonu katması sağlandı.
•Okuduğuna dikkatini yoğunlaştırması sağlandı.
07
YAZMA
•Yazmak için hazırlık yapıldı.
•Düzenli çizgi çalışmaları yapıldı.
•Serbest çizgi çalışmaları yapıldı.
•Bitişik eğik yazı harfleri kurallarına uygun şekilde yazıldı.
•Seslerden heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturularak yazıldı.
•Dikte çalışmalarına katılım sağlandı.
•Oluşturulan metinler yazıldı.
•Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakıldı.
•Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat edilerek yazı çalışmaları yapıldı.
•Verilen cümle ya da metne bakarak yazma yapıldı.
•Yazılarında noktalama işaretleri doğru ve yerinde kullanıldı.
•Matematiksel ifadeleri doğru yazıldı.
•Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazıldı.
•Anlamlı ve kurallı cümleler yazıldı.
1.SINIF BÜLTENİ aralık ocak
Türkçe dersinde
yapılan
etkinliklerimiz.
08
Trafikteki çeşitli sesleri tanıması sağlandı, aralarındaki farklılıklar ayırt edildi.
Trafikte görme ve görülmenin önemi kavrandı.
Okula geliş ve gidişlerde karşıdan karşıya geçerken güvenli yerleri kullanması sağlandı.
Okula geliş ve gidişleri sırasında karşılaştığı insanlarla etkileşimde bulunurken nasıl davranması gerektiği araştırıldı.
1.SINIF BÜLTENİ aralık ocak
OKUL HEYECANIM
10
1.SINIF BÜLTENİ aralık ocak
BENİM EŞSİZ YUVAM
11
•Okuldaki kaynakların neden bilinçli tüketilmesi gerektiği açıklandı.
•Duyu organlarının çevreyi tanımadaki rolü fark ettirildi.
•Sınıfını, okulunu ve çevresini temiz tutmak ve korumak için sorumluluk alması sağlandı.
•“Okul Heyecanım” temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanması sağlandı.
•Her canlının bir yuvaya ihtiyacı olduğu fark ettirildi.
•Evinin adresini ve telefon numarasını söylemesi sağlandı.
•Canlıların nasıl beslendikleri araştırıldı.
•Mutfakta büyüklerinin yemek yapmasını gözlemleyerek donma, erime, kaynama, buharlaşma olayları fark ettirildi.
•Yemek saatinden önce ve sonra yapması gerekenler ayırt ettirildi ve görgü kurallarına uygun davranışlar göstermesi
sağlandı.
•Evde kuralların neden gerekli olduğu açıklandı.
•Günlük yaşamında oyun oynamak ve ders çalışmak için harcayacağı süreler arasında denge kurması sağlandı.
•Kendi çocukluğu hakkında araştırma yaptırıldı.
•Fiziksel özelliklerini tanıyarak bu özellikleri hakkında olumlu düşünmesi sağlandı.
•Kişisel eşyalarının özenli kullanması sağlandı.
•Başkalarının eşyalarını izin alarak kullanması sağlandı ve bu eşyalara zarar vermemesi fark ettirildi.
1.SINIF BÜLTENİ aralık ocak
9-10 Aralık tarihinde
Uçurtma Müzesi gezisi
gerçekleştirildi.
12
ARALIK
1. Hafta
2.Hafta
Yiyecek konusu tekrar edilerek ‘I like /I don’t like’ kalıpları öğrenildi. ‘Benim menüm’ etkinliği yapılarak kendi
menülerini oluşturan çocuklar birbirlerine soru sordular. ‘Yılan-melek’ oyunu oynanarak öğrenilen kalıplar
pekiştirildi. ‘Cc’ sesi verildi. Havuç şeklinde bir pano çalışması yapıldı, ‘Cc’ sesi ile başlayan kelimeler panoya
yerleştirildi. ‘Tedy’s big day’ hikaye kitabına başlandı.
1.SINIF BÜLTENİ aralık ocak
Yiyecekler konusu işlendi. Konu ile ilgili hikaye öğrenildi. Hikayeye bağlı olarak dramatizasyon ve hikaye oluş
sırası çalışmaları yapıldı. ‘Do you like..’ kalıbı öğrenildi. ‘Okuldaki günüm’ çalışması yapılarak ‘Gg’ sesi verildi.
14
1.SINIF BÜLTENİ aralık ocak
3. Hafta:
15
‘Hayvanlar’ konusuna başlandı. Konuya ait hikaye işlendi, eşleştirme çalışmaları yapılarak hedef
kelimeler üzerinde duruldu. ‘Hayvanlar her yerde’ şarkısı öğrenildi. ‘Tedy’s big day’ hikayesine devam
edildi. ‘Hh’ sesi verildi.
4. Hafta :
‘Hayvanlar’ konusu tekrar edildi. Edatlar işlendi. (içinde, üstünde, altında). ‘Aa’ sesi verildi. Elma
şeklinde bir pano çalışması yapıldı, çocuklar ‘a’ sesiyle başlayan resimleri panoya yapıştırdılar. Splash
in the ocean’ kitabı okundu, kitapla ilgili olarak dramatizasyon çalışması yapıldı. ‘Ss’ sesi öğrenildi.
5. Hafta:
Hayvanlara ait olan tüy, kürk ve kabuk gibi özellikler öğrenildi. Hangi hayvanlar tüylü, kürklü ve kabuklu
şeklinde kategorilere ayırma çalışmaları yapıldı.‘Splash in the ocean’ kitabına devam edildi. ’Ch’ sesi
verildi. Yeni yıl için Noel Babalı kapı süsü çalışması yapıldı. Yeni yıla ait kelimeler öğrenildi.
1. Hafta :
‘Eğlenceli aktiviteler’ konusuna giriş yapıldı, konunun hedef kelimeleri öğrenildi. Kelimelere ait resimler
‘oyun parkım’ isimli projeye yapıştırıldı, projeler sınıf önünde sunuldu. Önceki derslerde öğrenilen
kelimeler ve yapılar tekrar edildi.’Jj’ sesi ve bu sesle başlayan kelimeler öğrenildi.
1.SINIF BÜLTENİ aralık ocak
OCAK
16
1.SINIF BÜLTENİ aralık ocak
2. Hafta:
17
‘Eğlenceli aktiviteler’ konusu işlendi. Konuyla ilgili hikaye okundu, eşleştirme çalışmaları yapıldı. ‘Can
you…’ kalıbı ile sorular sorulmasına ve sorulara cevap verilmesine yönelik çalışmalar yapıldı. ‘Ss’ sesi
verildi. ‘Ss’ sesi ile ilgili olarak pano çalışması yapıldı. ‘Daisy the dinosaur’ hikayesine başlandı. ‘Kk’
sesi ve bu sesle başlayan kelimeler öğrenildi.
3. Hafta:
‘Eğlenceli aktiviteler’ konusu tekrar edildi. ‘Can you..’ kalıbı üzerine tekrar çalışmalar yapıldı. ‘Daisy the
dinosaur’ hikayesine devam edildi. ‘Ll’ sesi ve bu sesle başlayan kelimeler öğrenildi.
1.SINIF BÜLTENİ aralık ocak
Sınıf içi
çalışmalarımızdan
örnekler.
18
ARALIK
•“Basit bir olayın işlem sırasını belirler.” kazanımı çerçevesinde Sıralama etkinlikleri,Kids Interactive firmasının
Sıralama ve Logomotif Firmasının Bilmiş’in Bilim Evi “Bir Film Yapalım” oyunları ile öğrencilerimize verilen
resimleri doğru sırada sıralama etkinliği uygulandı.
•“Menü seçeneklerini ve komutlarını kullanarak uygulamaları uygun sırada açar ve kapatır.” Kazanımı
çerçevesinde Paint programı menüleri kullanarak uygulamalar yaptırıldı. Resim programında açma-kapama
işlemleri yanında bir pencereyi simge durumuna küçültme, ekranı kaplama, yeniden boyutlandırma işlemleri ve
açık pencereler arasında geçiş yaptırıldı.
1.SINIF BÜLTENİ aralık ocak
•“Doğru sonuçlara ulaşmak için komutların doğru sıralamada verilmesi gerektiğini fark eder. Basit bir olayın işlem
sırasını belirler.” kazanımları çerçevesinde Check Out Cookie ve School House Scramble Eğitsel yazılımları
oynatıldı. Konu ile ilgili tartışma yapıldı.
20
1.SINIF BÜLTENİ aralık ocak
OCAK
21
“Belirli amaçlar için çizim araçlarını kullanarak görsel şekiller oluşturur.” kazanımı çerçevesinde resim
çalışması yapıldı. Bilgisayarda oluşturulan resimlerin saklanabileceği, gerektiğinde silinebileceği ve
üzerinde değişiklik yapılabileceği vurgulandı. Öğrencilerimizin önceden kaydettikleri çalışmaları açmaları
ve üzerinde değişiklikler yapmaları sağlandı.
1.SINIF BÜLTENİ aralık ocak
Dersimizde
yapılan
çalışmalardan
örnekler.
22
1.Hafta: Renkli çalışma ‘’Kış’’ resmi grup çalışması yapıldı. Öğrencilere kış resminde neler
çizebilecekleri soruldu, öğrencilere beşerli gruplar halinde siyah kartona kış resmi çizmeleri söylendi.
gruptaki öğrenciler ara ara değiştirildi, çalışma bitince resim sınıf panosuna asıldı.
2.Hafta: Renkli çalışma’’ Meslekler’’ Öğrencilere anne babalarının meslekleri ve ilerde hangi mesleği
yapmak istedikleri soruldu , daha sonra pastel boya ile çizmeleri istendi , çizimini bitirenlere içlerini
suluboya ile boyamaları söylendi.
3.Hafta:Tasarım çalışması ’’Yılbaşı kartları’’ Öğrencilere renkli kartonlardan kartlar dağıtıldı, üzerine
pastel boya ile yılbaşına yönelik resimler çizmeleri söylendi ( kardan adam, çam ağacı, hediyeler,v s.)
4.Hafta:Tasarım çalışmasına devam edildi , çizimlerini bitirenlere resimleri dolaplarında bulunan renkli
elişi kağıtlarını keserek süslemeleri söylendi. Biten çalışmalar eve yollandı.
5.Hafta:Renkli çalışma ’’martı’’ öğrencilere martı resimleri görsel olarak yansıtıldı. Fotoğraflardan
esinlenerek bir kompozisyon oluşturulup pastel boya ile boyamaları istendi . İsteyenler sulu boya da
kullanarak resimlerini tamamladı .
1.SINIF BÜLTENİ aralık ocak
ARALIK
24
1.SINIF BÜLTENİ aralık ocak
OCAK
25
1.Hafta :Renkli çalışma’’ Deniz altında Yaşam’’ Öğrencilere denizin altında hangi canlıların olduğu soruldu,
daha sonra bu canlıları pastel boya ile çizip boyamaları istendi. Boyamalar bitince denizi sulu boya ile
boyamaları istendi .Sulu boya ve pastelin karışmadığı öğrencilere gösterildi .
2.Hafta: Renkli çalışma ‘’Yaprak baskı’’ Öğrencilere bahçeden toplanan kuru yapraklar verilir, bu yaprakları
suluboya ile boyamaları ve defterlerine basarak renkli yaprak baskıları yapmaları istenir. Yapraklardan çeşitli
kompozisyonlar oluşturuldu.
3.Hafta: Gözleme dayalı çalışma ‘’Çevremizde gördüklerimiz’’ Öğrencilere çevremizde neler gördüğümüz
sorulur ,daha sonra pastel boya ile bir kompozisyon oluşturmaları istenir, çizimini bitirenlere pastel boya yada
sulu boya ile renklendirmeleri söylenildi.
1.SINIF BÜLTENİ aralık ocak
1.Sınıf Öğrencilerimizin
Görsel Sanatlar Dersinde
Yaptığı Çalışmalardan
Örnekler
26
ARALIK
1. Hafta:
Dinlediği öyküdeki olaylar farklı ses kaynakları kullanılarak canlandırıldı. ‘’ Atam ‘’ marşı söylendi.
2. Hafta:
Öğrendiği müzikler birlikte seslendirildi. Şarkılar genel olarak tekrar edildi.
4. Hafta:
‘’ Yeni Yıl ‘’ ile ilgi şarkılar çalışıldı ve söylendi.
1.SINIF BÜLTENİ aralık ocak
3. Hafta:
Dinlediği, söylediği okul şarkılarının sözlerine uygun hareketler oluşturuldu. ‘’ Kış Baba ‘’ şarkısı çalışıldı.
28
1.SINIF BÜLTENİ aralık ocak
OCAK
29
1.Hafta:
Çevresindeki varlıklar hareket hızlarıyla ayırt edildi.’’ Saat (Trik Trak)’’ şarkısı çalışıldı.
2.Hafta:
Çevresindeki ses kaynaklarını ayırt edilmesi sağlandı. ‘’Şen Çalgıcılar’’ şarkısı çalışıldı.
3.Hafta:
Öğrendiği müzikler birlikte seslendirdi.
1.SINIF BÜLTENİ aralık ocak
Bireysel ve grup olarak
söyleme çalışmalarının yanı
sıra öğrencilerimizin
kendilerini ifade edebileceği
sınıf dinletileri yapıldı.
Seviyelerine uygun olarak,
müzikallerden uyarlanmış
çizgi filmler izlettirildi.
30
1.Hafta:
2.Hafta:
3.Hafta:
4.Hafta:
5.Hafta:
At alıştırmaları yapıldı.
Şahın özellikleri öğrenildi.
Şahı koruma yöntemleri öğrenildi.
Mat nedir? Nasıl yapılır? Öğrenildi.
Çeşitli mat örnekleri yapıldı.
OCAK
1.Hafta: Rok kuralının özellikleri öğrenildi.
2.Hafta: Merkezin kullanımı öğrenildi.
3.Hafta: Taşların gelişim ilkeleri öğrenildi.
1.SINIF BÜLTENİ aralık ocak
ARALIK
32
ARALIK
1.Hafta: Alan farkındalığı , yer belirleme , kişisel ve genel alanların ne olduğunu öğrencilerin
keşfetmeleri için örnek çalışmalar yapıldı, oyunlar oynandı.
2.Hafta: Yer değiştirme hareketlerini yaparken vücut alan farkındalığı geliştirildi ve birden fazla
hareketin birleştirilmesine yönelik çalışıldı.
4.Hafta: Birleştirilmiş hareketlere yönelik oyunlar oynandı.
5.Hafta: Vücut ağırlık merkezinin değişiminde , vücut bölümlerini koordineli çalıştırıldı. Yer
değiştirme ve denge çalışmaları yapıldı.
1.SINIF BÜLTENİ aralık ocak
3.Hafta: Dinamik dengeyi korumada vücut bölümlerini koordineli kullanması için çalışmalar
yapıldı. Hedeflenen hareketleri doğru ve hızlı yapmaya yönelik yarışmalar yapıldı.
34
OCAK
1.SINIF BÜLTENİ aralık ocak
1.Hafta: Oyun ve fiziki etkinliklere katılmanın , sağlık için ne gibi faydalarının olduğu konuşuldu. Eğitsel
oyunlar oynandı.
35
2.Hafta: Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken vücudunda meydana gelen değişiklikler öğrenildi. Kalp atım
hızının dinlemesi sağlandı, nefes alıp verişinin hızlandığı fark ettirildi.
3.Hafta: Tüm çalışmalardan önce ısınma için yapılan jimnastik hareketlerinin önemi hatırlatıldı. Oyun ve fiziki
etkinliklere katılırken sağlığımızı korumak için gerekenler hakkında konuşuldu.
1.SINIF BÜLTENİ aralık ocak
Oyun ve Fiziki
etkinlik dersinde
jimnastik hareketleri,
ip atlama
alıştırmaları, denge
çalışmaları , oyun ve
yarışmalar yapıldı.
36
BABAM BİR DEV
Herkesin babası dünyanın en iyi babasıdır. Hapşırdığı zaman sanki
bir fırtına kopar. Ne zaman birlikte futbol oynasak, babam topu ta
Ay'a kadar atar. Ve ne zaman korksam, bana kocaman kollarıyla
sarılır.
Senin baban da bir dev değil mi?
1.SINIF BÜLTENİ aralık ocak
YAZAR ADI: KOLEKTİF
YAYINLAYAN: TÜRKİYE İŞ BANKASI KÜLTÜR YAYINLARI
38
ZUZU İLE UYKUCU BAYKUŞ
YAZAR ADI: GÖRKEM KANTAR ARSOY
1.SINIF BÜLTENİ aralık ocak
YAYINLAYAN:YAPI KREDİ KÜLTÜR SANAT YAYINCILIK
39
Sorunlar karşısında yılmayan ve her zaman güler yüzlü çözümler üreten
Zuzu'nun maceraları devam ediyor...
Görkem Kantar Arsoy'dan, Zuzu'nun Ormanı kitabından sonra yeni bir
macera:
Zuzu ile Uykucu Baykuş...
Güzel hayaller kuran ve kurduğu hayaller gerçek olan Zuzu mutlu bir
çocuktur. Ama mutluluğun dikensiz gül bahçesi olmadığının da farkındadır.
Sorunlar karşısında yılmayan ve her zaman güler yüzlü çözümler üreten
Zuzu sadece küçükler için değil, büyükler için de güzel bir örnek.
Zuzu bu macerasında bir hayvan olmak ister; önce hangi hayvan olmak
istediğine karar veremez. Sonunda baykuşta karar kılar. Geniş ve güçlü
kanatlarıyla ormana varıp baykuş kardeşlerini bulduğunda Uykucu Baykuş'la
tanışır. Yeni arkadaşını geceleri uyanık tutmak için dâhice bir fikir gelir
aklına...
BEN 5 KERE İYİLİK YAPTIM!
Binlerce yıldır sektirmeden doğuyor, büyüyor ve ölüyoruz. Fakat bu yolun bir
yerinde bizden önce ölen, çocukluğumuza dair bir şeyler var: Hayatın çok daha
yeni ve şaşırtıcı, duyguların bir o kadar basit ve gerçek olduğu o çağlardan
kaybettiğimiz keşfetme, şaşırma ve hayran olma duygumuz.Şey'lerin anlamını
daha net, daha parlak ve daha coşkuyla bildiğimiz, güneşin bizi ısıtıp aydınlatan
iyi birisi olduğu, tüm örümceklerin kötü ve tüm uçakların süpermen olduğu o
zamanları çocuk diliyle, çocuk zihniyle tekrar yaşamak tamamen imkansız
olmayabilir aslında. Sadece kimleri dinleyeceğimizi bulmamız gerekiyordur belki
de...
Çocuk psikolojisi uzmanı Petek Halman farklı şehirlerden gönüllü olarak katılmak
isteyen çocuklar ve yetişkinlerle bu çalışmayı hayata geçirdi. Çocuklardan 19
kavramla ilgili hissettiklerini ister sözle anlatmaları, ister yazıya dökmeleri, isterse
resim çizerek ifade etmeleri istendi. Çocukların kendilerini rahat ifade
edebilecekleri, özgür bir ortam oluşturulmasına özen gösterildi. Kitapta 'çocuk
diline' müdahale etmemek için anlatım ve imla bozuklukları da özellikle
düzeltilmedi.
1.SINIF BÜLTENİ aralık ocak
YAZAR: PETEK HALMAN
YAYINLAYAN: OKUYAN US YAYINLARI
40
Bülten Sorumlusu
Serap TOMBULOĞLU
Sınıf Öğretmenleri
Cannur PEHLİVANOĞLU
Müyesser BOZDURGUT
Funda DEMİR
Yasemin ERKAYNAK
Ezgi KARACA
Nahide ASLAN
Çilem DOĞAN
Branş Öğretmenleri
Aysun As ÇETİN(Beden Eğitimi ÖĞT.)
Murat AKBULUT(Müzik ÖĞT.)
Gülşen ELİBOL (Görsel Sanatlar ÖĞT.)
Burcu DURHAN ( Görsel Sanatlar ÖĞT.)
Bülent GÜNER (Satranç ÖĞT.)
M. Oğuz ARGUN (Bilişim Teknolojileri ÖĞT.)
Nur ŞENYÜZ (İngilizce ÖĞT.)
Şeyda BAHAROĞLU (İngilizce ÖĞT.)
Merve ÜNAL (İngilizce ÖĞT.)
Kütüphane Sorumlusu
Sezi ARI
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
3 136 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content