close

Enter

Log in using OpenID

1. Devre tek kullanımlık olmalıdır. 2. Devre Bıo Med Bebek transport

embedDownload
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU
Edirne Ġli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Keşan Devlet Hastanesi
Sayı
Konu
: 76461883/900/
: Hastanemiz Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisinin Ġhtiyacı için
Oksijen Devresi Alımı Birim Maliyet Tespiti
22/08/2014
İlgili Firmalara
Aşağıda cinsi, miktarı belirtilen "Hastanemiz Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisinin Ġhtiyacı
için Oksijen Devresi Alımı" satın alınacağından birim maliyetine esas olmak üzere KDV hariç
birim fiyatlarının 26/08/2014 saat 13:00’a kadar hastanemiz satın alma komisyonuna
bildirilmesini rica ederim.
Op. Dr Nurettin ALPARSLAN
Hastane Yöneticisi
Sıra
Malzemenin Adı
Miktar
Nevi
1
YENİ DOĞAN TRANSPORT VENTİLATÖR OKSİJEN DEVRESİ
(Bio-Med MVP - 10 Markalı Transport Ventilatöre Uyumlu)
10
ADET
Birim
Fiyat
Toplam
Fiyat
TOPLAM FİYAT :
NOT:
1.
2.
3.
4.
5.
Fiyatlara KDV dahil değildir.
Teklifler belirtilen tarih ve saatten sonra teslim alınmayacaktır.
Fiyatlar Birim Fiyat üzerinden verilecektir.
Teknik Şartnameler ekte gönderilmektedir (1 Sayfa)
Alım ile ilgili tüm ulaştırma ve haberleşme giderleri yüklenici firmaya aittir.
Tlf:0284 714 34 34 – 148
Faks:0284 714 10 50
TEKNİK ŞARTNAME
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Devre tek kullanımlık olmalıdır.
Devre Bıo Med Bebek transport ventilatörüyle uyumlu olmalıdır.
Üzerinde ekselasyon valfi olmalıdır.
Devrenin toplam uzunluğu en az 120 cm olmalıdır.
Devre yeni doğan hastalarında kullanıma uygun olmalıdır.
Disposible,plastik vb. materyalden olmalı,spiral tip özelliği bulunmalı.
Devrenin ambalajı üzerinde markası,sterilizasyon yöntemi,hangi tarihe kadar steril
özelliğini koruyacağı ve özellikleri yazılı olmalı.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
181 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content