close

Enter

Log in using OpenID

artistik cimnastik türkiye birinciliği yarışma bülteni.

embedDownload
ARTĠSTĠK CĠMNASTĠK OKULLARARASI MÜSABAKA BÜLTENĠ
Müsabakanın Adı
Müsabakanın Tarihi-Yeri
Müsabakanın
Yapılacağı
Salon
Toplantı Tarihi-Yeri-Saati
OKULLARARASI TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ
05 - 07 MAYIS 2014-BOLU
MURAT CANBAġ CĠMNASTĠK SALONU
BAYANLAR:05 Mayıs 2014-Murat CanbaĢ Cimnastik
Salonu-17:00
Bayanlar Teknik Toplantı Mergül GÜLER (Bolu) Munise TUNA (Ankara)
Sorumluları
Toplantı Tarihi-Yeri-Saati
ERKEKLER: 06 Mayıs 2014-Murat CanbaĢ Cimnastik
Salonu-17:00
Erkekler Teknik Toplantı ġenol TÜRKDOĞAN (Bolu) DerviĢ ÇATALBAġ (Ġstanbul)
Sorumluları
YarıĢma Yönetmeni
Ġbrahim BULUT (Bolu)
YarıĢma Yönetmeni Yrd.
Ercan YILMAZ (Bolu ) – Enes SAZ (Bolu)
YarıĢmaÜst Jürisi-Bayanlar Ġsa SALGIN(ĠST)
YarıĢma Üst Jürisi-Erkekler Ziya ÖZGÖREN (Ankara) - Mehmet ĠNCE (Ġzmir)
Bayanlar Müsabaka Programı
Tarih
05.05.2014
PAZARTESİ
06.05.2014
SALI
Saati
10:00 18:00
17:00 18:30
Faaliyet
Bayan Katılımcıların Antrenmanı
Organizasyon ve Teknik Toplantı
Yer
A Salonu
Toplantı Salonu
09:00
09:00
09:30
11:30
12:00
09:30
11:45
12:00
13:30
13:30
Bayan Hakem Toplantısı
Minik 1 Kızlar Genel Isınma
Minik 1 Kızlar Yarışması
Küçük Kızlar Genel Isınma
Küçük Kızlar Yarışması
Toplantı Salonu
B salonu
A Salonu
B salonu
A Salonu
13:45
14:30
15:30
17:30
18:30
14:15
15:30
17:30
18:30
20:30
Murat Canbaş Anma Töreni
Yıldız Kızlar Genel Isınma
Yıldız Kızlar Yarışması
Genç Kızlar Genel Isınma
Genç Kızlar Yarışması
Şehitler Mezarlığı
A Salonu
A Salonu
A Salonu
A Salonu
20:30
Kızlar Ödül Töreni
Erkekler Müsabaka Programı
Tarih
06.05.2014
SALI
07.05.2014
ÇARŞAMBA
Saati
Faaliyet
Yer
15:30 20:30
Bayan Katılımcıların Antrenmanı
B Salonu
17:00 18:30
Organizasyon ve Teknik Toplantı
Toplantı Salonu
10:00 11:00
Erkek Hakem Toplantısı
Toplantı Salonu
10:30 11:00
Minik 1 Erkekler Genel Isınma
B salonu
11:00 13:00
Minik 1 Erkekler Yarışması
A Salonu
12:30 13:00
Küçük Erkekler Genel Isınma
B salonu
13:00 14:00
Küçük Erkekler Yarışması
Yıldız ve Genç Erkekler Genel
14:00 15:00
Isınma
15:00 17:30
Yıldız ve Genç Erkekler Yarışması
17:30
Erkekler Ödül Töreni
Yarışma Programında katılıma göre değişiklik olabilir.
A Salonu
A Salonu
A Salonu
ARTĠSTĠK CĠMNASTĠK BAYAN HAKEMLER
Hakemler
Jüri Üyeleri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ATLAMA MASASI
Adı - Soyadı
Sibel DAĞISTANLI
T
Yeliz ILGAR – DEN – U
Sevgi SARI ÇAĞIL – ANT - U
Ġli
IST
Sibel YÜCEL
ANK
AyĢe Oya ERKUT
ĠST
Göksu ÜÇTAġ ġANLI
GNTP
Özge YILDIRIM DÜRÜM
ĠST
Birsen TOPTAġ
ANK
Elif BAġARAN
ĠZM
Çilem ATMACA
ANK
Sinem DAL
Bandırma
DENGE
Adı - Soyadı
Ġli
Suna KURġUNGÖZ
ANT
Sema KUL GÖKTAġ
ANK
Sevinç TAġKIN TIKIZ
MNS
Hülya SÖĞÜT YAZICI
ĠZM
AyĢe KILIÇ
ĠZM
Mine TÜMER
ANK
Gönül SONGÜR
ĠST
Mehmet Nihat DOĞANÇAY
ĠZM
AyĢen PEKCAN
ĠZM
Bröve
U
Süpervizör
19
U
M
M
M
M
B
B
B
D1
D2
E1
E2
E3
E4
YZC
ÇZG
20
21
22
23
24
25
26
KIZ PARALELĠ
Adı - Soyadı
Ceren SUVEREN
ERDOĞAN
Yeliz ÖZDÖL
Gamze YILDIZHAN
Zeynep YILMAZ
Zehra YILMAZER
Aysel EBĠL
Sema Fidel ASLAN
Göker UYANIK
Bröve
U
U
U
M
M
M
M
B
B
Görevi
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
YER
Adı - Soyadı
Fatma ÜNAL
Manolya AKIN
Eda KOÇAK
Sibel GÜRKAN
Yasemin YILMAZ
Merve KOCA
Tuba BOZADA
Mert KOCAÇAL
Seyhan DURMAZ
Kader ÜZÜMCÜ
Çağla DEVRĠM
Görevi
Süpervizör
D1
D2
E1
E2
E3
E4
YZC
ZMN
Ġli
ANK
Bröve
U
Süpervizör
ĠST
ANK
ANK
ĠZM
ANK
Bolu
ĠZM
U
M
M
M
M
B
B
D1
D2
E1
E2
E3
E4
YZC
Ġli
ANK
MRS
ANK
ĠZM
ANK
ĠZM
ĠST
ĠZM
ANK
ÇRM
BRS
Bröve
U
U
U
M
M
M
M
B
B
B
B
NOT : YarıĢmalarda sporcu yoğunluğuna göre Denge hakemleri aynı zamanda Atlama Masası
hakemi olarak, Kız Paraleli hakemleri'de aynı zamanda Yer hakemi olarak görev yapacaklardır.
Görevi
Görevi
Süpervizör
D1
D2
E1
E2
E3
E4
YZC
ZMN
ÇZG
ÇZG
ARTĠSTĠK CĠMNASTĠK ERKEK HAKEMLER
05-07 MAYIS 2014 BOLU ARTĠSTĠK CĠMNASTĠK OKULLAR ARASI TÜRKĠYE
BĠRĠNCĠLĠĞĠ
HAKEM LĠSTESĠ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
ADI SOYADI
MEHMET ĠNCE
ZĠYA ÖZGÖREN
ġENOL TÜRKDOĞAN
DERVĠġ ÇATALBAġ
FATĠH TANK
HAKAN AKDOĞAN
HALUK COġKUN
ĠBRAHĠM BULUT
MAHMUT YILDIZHAN
ONUR ÇAĞLAR
BURAK GÜNDOĞAN
YALÇIN GÜRBÜZ
CEM TUNÇ
NĠHAT ÖZGÖREN
HAKKI
KARABACAKOĞLU
MEHMET METE
KADĠR KOYUNCUOĞLU
AHMET UÇAR
ÖZGÜR ġANLI
ADEM ÖZER
YALÇIN KARAKAYA
ERDĠNÇ ġENÖGEL
CENGĠZ SUNAR
GENCAY CÜCE
VEYSEL AKMAN
ÜMĠT DÖNMEZ
ĠLHAN KARANLIK
SUAT POLAT
ÖZCAN YETKĠN
MUSTAFA TAġ
ġÜKRÜ ALP ARI
DENĠZ TIKIZ
MEHMET BĠLEN
DEMĠRAYAK
MEHMET ULAġ EKĠM
GÖKHAN KARACUHA
ĠLĠ
ĠZM
ANK
BOLU
ĠST
ANK
KYS
AKS
BOLU
ADN
ANK
ANK
ANK
ANK
ANK
BOLU
BRÖVE GÖREVĠ
U
JÜRĠ
U
JÜRĠ
U
HAKEM
U
HAKEM
U
HAKEM
U
HAKEM
U
HAKEM
U
HAKEM
M
HAKEM
M
HAKEM
M
HAKEM
M
HAKEM
M
HAKEM
ĠL
HAKEM
M
HAKEM
ÇNK
ÇNK
DNZ
GNT
ĠST
ĠST
ĠST
ĠST
ĠZM
ĠZM
ĠZM
ĠZM
ĠZM
KNY
KNY
KNY
MNS
MNS
M
M
ĠL
ĠL
M
M
M
ĠL
M
M
ĠL
ĠL
ĠL
M
ĠL
ĠL
M
ĠL
HAKEM
HAKEM
HAKEM
HAKEM
HAKEM
HAKEM
HAKEM
HAKEM
HAKEM
HAKEM
HAKEM
HAKEM
HAKEM
HAKEM
HAKEM
HAKEM
HAKEM
HAKEM
SKY
TKT
ĠL
ĠL
HAKEM
HAKEM
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
545 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content